Column; Álles loopt uit op dat Ene!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 23.05.2021 - Nog maar een klein gedeelte van onze bevolking weet de betekenis van het Pinksterfeest.


Het is vervaagd, wazig geworden, en de betekenis klinkt zweverig! Men vindt het niet meer van deze tijd om over geestelijke dingen te denken en te praten.

Dat kun je denken maar dan zit je er wel goed naast! Gods Woord leert ons juist hoe ontzettend belangrijk de geestelijke wereld is! Er zullen ook lezers zijn die nog niet alles over boord hebben gezet van wat zij vroeger meegekregen hebben van hun ouders, de kerk en de [zondag]school.

Column; Moeilijk?

Hoe dan ook, voor mij zijn het Gods woorden, opgeschreven door mensen maar wel voor élk woord geïnspireerd door de Heilige Geest! En daar gaat het mij om, en daar ging het om toen daar op dat al 1.500 jaar oude oogstfeest Gods Geest permanent op aarde kwam wonen, in mensenharten! Jezus had tien dagen daarvoor Zijn hemelvaart gemaakt; 33 jaar lang verbleef Hij onder de mensen, deed álles wat Zijn opdracht was, tot sterven aan het kruis toe, en na Zijn overwinning op de dood bleef Hij nog 40 dagen. Jezus beloofde aan Zijn volgelingen dat na Zijn vertrek, en bij aankomst in de hemel, dat Hij van daaruit de Heilige Geest zou zenden Die de leiding over zou nemen en hen zou helpen. " Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn’ (Joh. 14:16-17).

En dát is gebeurd; Jezus ging maar de Geest kwam, om niet meer weg te gaan! 

God stortte Zijn Geest uit, Gods Geest komt in ons wonen, als wij hem toebehoren. Dit is één van de geweldige dingen die ons in het Nieuwe Testament verteld worden. Onze Heer en onze God en Vader wonend in hen die geloven. Vind je dit verrassend om te lezen, het staat gewoon in de Bijbel: "Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen." [Joh.14:23] Geweldig om dat telkens weer te ervaren! Velen kunnen er over meespreken, over die Goddelijke Geest Die hun leven leidt en bestuurt! En het is voor ieder die zich overgeeft aan een leven mét Jezus! En dat kan elke dag beginnen, niet per se op Pinksteren!

De aarde, deze wereld, wordt in de Bijbel "het rijk der duisternis" genoemd, waar de duivel met zijn demonen regeert, kwade geesten die alleen maar dood en verderf voor ogen hebben!  Als je niet in het onzichtbare gelooft, niet gelooft in een geestenwereld, dan zal dit je ook niets zeggen. Maar Satan is duidelijk aanwezig op alle terreinen van het leven.

Mocht je daar aan twijfelen, ga dan nog eens na wat er de afgelopen dagen in Israël gebeurde! Duivelse machten, door mensen heen, bestookten land en volk met duizenden raketten. Hamas, een terreurorganisatie die er uitsluitend op uit is om het Jodendom uit te roeien, koste wat kost, schermt zich onmenselijk wreed af door hun kwetsbare onderdanen als een menselijk schild te gebruiken. Ach en wee klinkt het wereldwijd als er dode kinderen en burgers getoond worden, opgeofferd door hun éigen leiders! Maar dáár wordt niets over gezegd; Israel heeft het gedaan! Terwijl Israel juist uiterst voorzichtig tewerk gaat, en zelfs de bevolking waarschuwt voor ze bombarderen! [Knock on the roof]

Hamas bespeelt de wereld met zielige taferelen, dubbel gepraat met tegenstrijdige signalen, soms In het Engels, soms in het Arabisch. Vriendelijke praat naar de westerse donoren maar meedogenloos als het om Joodse mensen gaat, jong en oud! Hun Handvest en ideologie zijn duidelijk: dood aan de Joden! En daarna aan de christenen! Precies wat het streven van de duivel is en wat de psalmist Asaf al noemt in Ps. 83, 3.000 jaar geleden: " Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volken beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijnen aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt." [vs.5]

Dat is de realiteit nog altijd! Duizenden jaren wordt Israël al belaagd en bestookt, letterlijk en figuurlijk door vervloekingen en bespottingen. Misschien doe je er wel aan mee. Satanische machten proberen nog altijd de plannen van God te dwarsbomen, maar hun baas, de duivel, heeft al verloren!

Jezus heeft door Zijn dood aan het kruis én daarna Zijn opstanding uit de dood élke macht overwonnen! Wanneer Hij na het volbrachte werk Zijn hemelvaart gaat maken zegt Hij: " Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." [Mat.28:18] Het werd zichtbaar nadat de Geest van God uitgestort werd in de harten van mensen, op die dag dat Israel het feest van de Eerstelingen vierde: Shavoe'ot. 3.000 mensen ontvingen de Heilige Geest op die eerste dag, en nadien zijn er miljoenen gevolgd, en dat gebeurt nog altijd! Een teken van overwinning; 'het werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt, en Zijn Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt.'

God voert Zijn Plan uit, onverkort! Zijn Koninkrijk wordt gebouwd, ieder mens dat tot bekering en geloof komt is een bouwsteen van dat komende Rijk! God de Zoon is komende om het Vrederijk te vestigen. Hij zal dat gaan doen vanuit Jeruzalem, de ondeelbare hoofdstad van Israel! En vandaar uit gaat Jezus persoonlijk de aarde regeren! Dát wordt fantastisch, daar kan je op rékenen!

Maar de duivel, die op zijn laatste benen loopt, probeert dat nog met alle mogelijkheden te bestrijden, ook via Hamas en andere terroristische machten. En zelfs met sommige van onze Kamerleden en landgenoten!

Maar het pleit is beslist! Ook al zal hij nog van alles proberen om Joden en christenen het leven zuur te maken, zijn einde nadert. Het Evangelie van de Blijde Boodschap klinkt nog steeds wereldwijd, ondanks de coronabeperkingen. En de Geest van God vult steeds nog harten van mensen die in Jezus hun Heer en Heiland vinden! En Hij komt ook graag jouw hart vervullen, als dat nog niet gebeurd is. Het liefst vandaag nog!

Fijne Pinksterdagen!

Ziet, Ik maak wat nieuws op aarde, spreekt de Heer,
'k zend Mijn spade regen op het droge neer,
Levensstromen zullen vloeien,
Al het dorre zal gaan groeien,
Heel Mijn hof zal bloeien als weleer. 

Zend o Heer, altijd meer
Van Uw Geestesstromen op ons neer;
Zend o Heer, altijd meer
Van Uw geestesstromen op ons neer! 

Toen de dag vervuld was van het Pinksterfeest,
Zond God milde zegenstromen van Zijn Geest.
Vuur'ge tongen, vreemde talen
Deed Hij van de hemel dalen,
Zoals nooit tevoren was geweest. 

Gij die slaapt, ontwaakt, sta op nu uit de dood;
Weet, uw roeping is zo heerlijk en zo groot.
Vraagt de heer om Geesteskrachten!
Kostb're zielen, zij versmachten!
Brengt hun t'levend water in hun nood.

Zend o Heer, altijd meer
Van Uw Geestesstromen op ons neer;
Zend o Heer, altijd meer
Van Uw geestesstromen op ons neer! 

Klaagt niet, zucht niet, voedt geen bitterheid of haat;
Laat de wereld zien op Wie ge u verlaat.
Christus zij uw Licht en Leven,
't nieuw Jeruzalem uw streven.
Waakt, opdat de kroon u niet ontgaat.

[lied 872 Joh. De heer]

H. van den Berg
Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

 

Reacties (24 reacties geplaatst)

Hé Rapel, klap van de s gravenzandse molen gehad?

Ik heb het geprobeerd en toen liep ik over het water.
Wat heerlijk.
Thanks God.

Ik vind het mooi en zelfs dapper dat westlanders.nu ruimte geeft voor een dergelijke stuk. Er wordt steeds vaker gedaan alsof we geen Christelijk land maar zijn en Christelijke normen en waarden worden op grote schaal overboord gegooid, terwijl dat juist de basis is van onze samenleving.

Dank voor dit hoopvolle stuk. Elke dag ben ik dankbaar dat ik gered ben door het offer dat de here Jezus gegeven heeft. Zo gezegend in deze wel heel snel verduisterende tijd. Ik wens iedereen deze vrede en rust in hun harten.

Zo he he Rapelstaaltje we zijn weer terug op aarde!! Gelukkig maar.
Net wat je zegt een onoplosbaar probleem daar rond Israel.

Ja natuurlijk Ruygrok zet een speciale kokervisie-bril op en je ziet wat je wilt zien:) Maar dat is toch een beetje een religie gerelateerd probleem....
Ik heb geleerd om met een wat ruimere blik de wereld in te kijken hoor!

Je kan en mag geloven wat je wilt, maar 1 ding is zeker: Hamas is de grote boosdoener in het Palestijnse conflict.
Gesponsord door Iran.
Die willen maar 1 ding: alle Joden uitmoorden en Israël van de landkaart.
Afmaken wat Hitler niet is gelukt.
En kom nou niet aan met het kromme verhaal dat Israël de Palestijnen onderdrukt, want dat is maar het halve verhaal.
Eerst door toedoen van de PLO, en later dus door Hamas als de grote agressor, heeft Israël zich zo moeten verdedigen.
Àls er uitgeroeid moet worden, dan Hamas !
Ook de gewone Palestijn wil vrede, maar die mensen zitten zelf onder het juk van deze terroristen, en Israël moet en zal zich ook verdedigen.
En heeft en zal proberen toekomstige aanvallen te voorkomen dmv vergaande vrijheids-beperkende maatregelen in die regio's m.n. de Gaza.
Met de PLO-leider Yasser Arafat werden in het verleden al belangrijke stappen gezet naar vrede.
Echter doordat er naar het idee van het radicale en inmiddels terroristische Hamas te weinig "overbleef" voor een Palestina, greep Hamas weer naar de wapens, gesponsord door agressor Iran, dat Israël en het Joodse volk het liefst helemaal wil vernietigen.
Er is maar 1 oplossing en dat is de in onmin geraakte 2 Staten oplossing.
Met vergaande aanpassingen, maar bovenal: dat Hamas wordt ontbonden, anders zal het wederom tot niets leiden.

Ik als orthodoxe atheïst vind dit een zeer verhelderend verhaal van een geestelijk minder bedeelde

Als de grenzen dicht waren geweest hadden wij die rare religies uit Judea hier niet gekregen!

Marinus, je bent gehersenspoeld

's-Gravenzander..
Zet eens een andere bril op en lees de Column nog een X.
A.Ruygrok

En zo is het, mooi geschreven, dank voor dit berricht.
Voor de niet gelovigen, God is een liefhebbende God, hij wil niets anders dan Zijn mensen redden.
In veel dingen schuilt heel onopvallend het kwaad. Bij Jesus alleen vind je rust.

Geloofde ik nog maar, dan heb je altijd een escape, ik probeer gewoon als een goed mens te leven, dat lukt niet altijd, dan kan ik alleen maar mijzelf de schuld geven.
Had ik een geloof, dan geef je de duivel de schuld, is zeer makkelijk leven

Joop ok maar dat ook roepen op jou laatste uur en niet ineens omdraaien

Beste redactie willen jullie a.u.b. een dergelijke colum met dit soort religieuze drammerij / haatzaaierij niet meer plaatsen. Er is geen sprake van nuttige info of discussie. De hele wereld heeft het al moeilijk met waanbeelden die voor “waarheid” moeten doorgaan......dat weten we toch allemaal.
Redactie; werk hier niet aan mee a.u.b.

God is groot

Ik kom op een plek (zeg maar Naaldwijk, bij voorbeeld) en zeg: mijn god heeft mij dit land gegeven. Wegwezen ! inheemse ongelovigen! Wegwezen !! Allemaal van mij ! Mijn god heeft altijd gelijk, anders zou het geen god zijn !

Geloof is de grootste leugen der mensheid en de bron van alle kwaad

Ruygrok amen als we dit willen gaan we naar de kerk de collecte zak kan rond

Toch heb jij het gezien Jutter. Dat is eigenlijk heel mooi. Je krijgt een reddingsboei aangerijkt. Je kunt hem grijpen!!!!!

fijn om zo'n houvast te hebben vooral doorgaan met schrijven

Honden zullen het niet lezen, maar Jutter wel en dat is ook het doel er van .
Wie weet wat een Spade regen nog doet op Bloeien.
A Ruygrok, Monster.

Triest weer dit op een nieuws site geen hond die het leest

Bedankt met oprecht voor het verhaal .

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Excursie Groene strand Zandmotor - Bijeenkomst prostaatkanker met thema Leefstijl - Uw mening over duurzaamheid - Nieuw tijdelijk wandelpad! - Logistieke boxmedewerkers in de sierteelt - Carnavalsoptocht De Lier op 18 februari - Presentatie Stinzen- en voorjaarsbloeiers voor in de tuin - Koffieconcert op zondag 12 februari - Meer vogels in de tuin? - Informatieavond Carma Wandeltocht Challenge 2023 - Live webcam beelden A4 en N211 Wippolderlaan - Lezing Je kijkt je ogen uit - Sterrenhemel bekijken tot zaterdag 4 februari - Met Liefde en Aandacht: Groepsexpositie in de Hofboerderij. - Jeugddetentie voor poging moord op Delftenaar - Stolze groeit verder in nieuw hoofdkantoor - Inwonersavonden Midden Delfland voor opvang vluchtelingen - Logistiek medewerker Honselersdijk nacht - Inkoper - Speciale Bratelle-beha’s ter verlichting van lymfoedeem bij Carma - Natuurcafé zeeleven - Volg vette workshops en maak nieuwe vrienden! - Op 11 en 12 februari is het mollentelweekend - Bazar Honsels Harmonie met Kindermiddag en Rad van Avontuur - Cijfers coronavirus voor vrijdag 20 januari - Man komt om door rollende aanhanger - Wereldkankerdag bij Carma - Groen licht voor bestemmingsplan met 500 woningen - Inloopavond bij WV over verkeerssituatie Koningin Julianaweg - Nederland gaat Patriot leveren aan Oekraïne - Open Huis bij ISW - Urban Woods in KunstHalte 6 - Ontspanningslessen bij Carma - Boxmedewerker - Voorronde ONK Poker in De Lier - Ondersteunend Commercieel Medewerker Binnendienst - Financieel Administratief Medewerker (parttime) - Mijlpaal voor jeugdleden bij tennisvereniging - Supply Chain Planner - Chauffeur en plantenverkoper Noorwegen - Help de wilgen knotten - Publieksexcursie Knoppenwandeling op 5 februari - Winkeldiefstallen nemen toe in Nederland - Nieuwjaarsrede 2023 door fractievoorzitter Dave van Koppen - Cursus Natuur Totaal - Meer leveringen voor herstel energie-infrastructuur Oekraïne - Opvang Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam - Front Office Manager - € 2,5 miljard voor steun aan Oekraïne - Assistent Medewerker F&B