Column; Álles loopt uit op dat Ene!

Hans van den Berg

Column; Álles loopt uit op dat Ene!

's-Gravenzande 23.05.2021 - Nog maar een klein gedeelte van onze bevolking weet de betekenis van het Pinksterfeest.

Het is vervaagd, wazig geworden, en de betekenis klinkt zweverig! Men vindt het niet meer van deze tijd om over geestelijke dingen te denken en te praten.

Dat kun je denken maar dan zit je er wel goed naast! Gods Woord leert ons juist hoe ontzettend belangrijk de geestelijke wereld is! Er zullen ook lezers zijn die nog niet alles over boord hebben gezet van wat zij vroeger meegekregen hebben van hun ouders, de kerk en de [zondag]school.

Column; Moeilijk?

Hoe dan ook, voor mij zijn het Gods woorden, opgeschreven door mensen maar wel voor élk woord geïnspireerd door de Heilige Geest! En daar gaat het mij om, en daar ging het om toen daar op dat al 1.500 jaar oude oogstfeest Gods Geest permanent op aarde kwam wonen, in mensenharten! Jezus had tien dagen daarvoor Zijn hemelvaart gemaakt; 33 jaar lang verbleef Hij onder de mensen, deed álles wat Zijn opdracht was, tot sterven aan het kruis toe, en na Zijn overwinning op de dood bleef Hij nog 40 dagen. Jezus beloofde aan Zijn volgelingen dat na Zijn vertrek, en bij aankomst in de hemel, dat Hij van daaruit de Heilige Geest zou zenden Die de leiding over zou nemen en hen zou helpen. " Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn’ (Joh. 14:16-17).

En dát is gebeurd; Jezus ging maar de Geest kwam, om niet meer weg te gaan! 

God stortte Zijn Geest uit, Gods Geest komt in ons wonen, als wij hem toebehoren. Dit is één van de geweldige dingen die ons in het Nieuwe Testament verteld worden. Onze Heer en onze God en Vader wonend in hen die geloven. Vind je dit verrassend om te lezen, het staat gewoon in de Bijbel: "Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen." [Joh.14:23] Geweldig om dat telkens weer te ervaren! Velen kunnen er over meespreken, over die Goddelijke Geest Die hun leven leidt en bestuurt! En het is voor ieder die zich overgeeft aan een leven mét Jezus! En dat kan elke dag beginnen, niet per se op Pinksteren!

De aarde, deze wereld, wordt in de Bijbel "het rijk der duisternis" genoemd, waar de duivel met zijn demonen regeert, kwade geesten die alleen maar dood en verderf voor ogen hebben!  Als je niet in het onzichtbare gelooft, niet gelooft in een geestenwereld, dan zal dit je ook niets zeggen. Maar Satan is duidelijk aanwezig op alle terreinen van het leven.

Mocht je daar aan twijfelen, ga dan nog eens na wat er de afgelopen dagen in Israël gebeurde! Duivelse machten, door mensen heen, bestookten land en volk met duizenden raketten. Hamas, een terreurorganisatie die er uitsluitend op uit is om het Jodendom uit te roeien, koste wat kost, schermt zich onmenselijk wreed af door hun kwetsbare onderdanen als een menselijk schild te gebruiken. Ach en wee klinkt het wereldwijd als er dode kinderen en burgers getoond worden, opgeofferd door hun éigen leiders! Maar dáár wordt niets over gezegd; Israel heeft het gedaan! Terwijl Israel juist uiterst voorzichtig tewerk gaat, en zelfs de bevolking waarschuwt voor ze bombarderen! [Knock on the roof]

Hamas bespeelt de wereld met zielige taferelen, dubbel gepraat met tegenstrijdige signalen, soms In het Engels, soms in het Arabisch. Vriendelijke praat naar de westerse donoren maar meedogenloos als het om Joodse mensen gaat, jong en oud! Hun Handvest en ideologie zijn duidelijk: dood aan de Joden! En daarna aan de christenen! Precies wat het streven van de duivel is en wat de psalmist Asaf al noemt in Ps. 83, 3.000 jaar geleden: " Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volken beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijnen aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt." [vs.5]

Dat is de realiteit nog altijd! Duizenden jaren wordt Israël al belaagd en bestookt, letterlijk en figuurlijk door vervloekingen en bespottingen. Misschien doe je er wel aan mee. Satanische machten proberen nog altijd de plannen van God te dwarsbomen, maar hun baas, de duivel, heeft al verloren!

Jezus heeft door Zijn dood aan het kruis én daarna Zijn opstanding uit de dood élke macht overwonnen! Wanneer Hij na het volbrachte werk Zijn hemelvaart gaat maken zegt Hij: " Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." [Mat.28:18] Het werd zichtbaar nadat de Geest van God uitgestort werd in de harten van mensen, op die dag dat Israel het feest van de Eerstelingen vierde: Shavoe'ot. 3.000 mensen ontvingen de Heilige Geest op die eerste dag, en nadien zijn er miljoenen gevolgd, en dat gebeurt nog altijd! Een teken van overwinning; 'het werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt, en Zijn Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt.'

God voert Zijn Plan uit, onverkort! Zijn Koninkrijk wordt gebouwd, ieder mens dat tot bekering en geloof komt is een bouwsteen van dat komende Rijk! God de Zoon is komende om het Vrederijk te vestigen. Hij zal dat gaan doen vanuit Jeruzalem, de ondeelbare hoofdstad van Israel! En vandaar uit gaat Jezus persoonlijk de aarde regeren! Dát wordt fantastisch, daar kan je op rékenen!

Maar de duivel, die op zijn laatste benen loopt, probeert dat nog met alle mogelijkheden te bestrijden, ook via Hamas en andere terroristische machten. En zelfs met sommige van onze Kamerleden en landgenoten!

Maar het pleit is beslist! Ook al zal hij nog van alles proberen om Joden en christenen het leven zuur te maken, zijn einde nadert. Het Evangelie van de Blijde Boodschap klinkt nog steeds wereldwijd, ondanks de coronabeperkingen. En de Geest van God vult steeds nog harten van mensen die in Jezus hun Heer en Heiland vinden! En Hij komt ook graag jouw hart vervullen, als dat nog niet gebeurd is. Het liefst vandaag nog!

Fijne Pinksterdagen!

Ziet, Ik maak wat nieuws op aarde, spreekt de Heer,
'k zend Mijn spade regen op het droge neer,
Levensstromen zullen vloeien,
Al het dorre zal gaan groeien,
Heel Mijn hof zal bloeien als weleer. 

Zend o Heer, altijd meer
Van Uw Geestesstromen op ons neer;
Zend o Heer, altijd meer
Van Uw geestesstromen op ons neer! 

Toen de dag vervuld was van het Pinksterfeest,
Zond God milde zegenstromen van Zijn Geest.
Vuur'ge tongen, vreemde talen
Deed Hij van de hemel dalen,
Zoals nooit tevoren was geweest. 

Gij die slaapt, ontwaakt, sta op nu uit de dood;
Weet, uw roeping is zo heerlijk en zo groot.
Vraagt de heer om Geesteskrachten!
Kostb're zielen, zij versmachten!
Brengt hun t'levend water in hun nood.

Zend o Heer, altijd meer
Van Uw Geestesstromen op ons neer;
Zend o Heer, altijd meer
Van Uw geestesstromen op ons neer! 

Klaagt niet, zucht niet, voedt geen bitterheid of haat;
Laat de wereld zien op Wie ge u verlaat.
Christus zij uw Licht en Leven,
't nieuw Jeruzalem uw streven.
Waakt, opdat de kroon u niet ontgaat.

[lied 872 Joh. De heer]

H. van den Berg
Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

 

PANNA! Sterrenteamdag op 17 oktober Meer info - Kunstwerk van de maand; Plastisch teken Meer info - Week van de Veldbiologie Meer info - Twee nieuwe allround monteurs en een Industrieel spuiter gezocht (fulltime) Meer info - Concert 'Hommage aan Feike Asma' in Maassluis Meer info - Commercieel medewerker schade particulier Meer info - Vintagemarkt op 25 september in Maasdijk Meer info - AH Vrij zoekt werkplaatsmonteur Meer info - Zaterdag 25 september verhalenpad Meer info - Machine Operators Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Bestemmingsplan vastgesteld voor Maasdijks kerkgebouw Meer info - Voorman productie Meer info - Boekpresentatie en lezingen Meer info - Bijzondere dienst 26 september 2021 Meer info - Herfstwandeling Staelduinsebos op zondag 3 oktober Meer info - Medewerker cafetaria (Parttime) Meer info - Activiteiten in de buurt aanmelden voor WestlandOntmoet Meer info - Walk to fight cancer 9-10 oktober Meer info - De Kracht van Planten door Jos Malherbe Meer info - Junior HR Medewerker Meer info - Vriendenmiddag Tent of Nations op 25 september 2021 Meer info - Fruitmuur in Wateringen krijgt gedenksteen Meer info - Resultaat Lions Zuidplas Rally gaat naar Leger Des Heils, Zonnebloem en Stichting ZePaRo Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 25 september Meer info - Chr. Gemengd koor “Immanuel” start repetities en zoekt nieuwe zangers en zangeressen Meer info - Fietstechnicus (in opleiding) Meer info - Medewerker Horeca Tuincafé Meer info - Planner Detailed Scheduler Meer info - Commerciële duizendpoot Meer info - ‘Een dag zonder zorgen’ speciaal voor naasten Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Verkoper / Bezorger Meer info - Technisch Commercieel Medewerker Meer info - Machine operator Meer info - Popkoor Ruby begint weer in ‘s-Gravenzande Meer info - Column; Hoe zal het verder gaan? Meer info - Koornneef neemt ZW Sports over met merken Erima en Jako Meer info - Kunstmarkt a la Montmartre bij de Hofboerderij in Wateringen Meer info - Accountmanager Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - Vrijwilligersservicepunten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen verder Meer info - Medewerker bediening Meer info - Officemanager Meer info - Pakketbezorger Meer info - Facilitair Schoonmaakmedewerker (Parttime) Meer info - Inloophuis Carma breidt openingstijden uit Meer info - Kunstwerk van de maand; Vitrages Meer info - Assistent bedrijfsleider Meer info - Stoelendans rondom eerlijke toewijzing corporatiewoningen Meer info