Column: Beloven

Hans van den Berg

's-Gravenzande 15.01.2023 - Aan het begin van een jaar, bij een nieuwe start, of als we enthousiast zijn over iets of iemand gebeurt het vaak dat we beloften doen.


Naast de plannen en de voornemens zijn we goed in het beloven van dingen! Organisaties beloven verbeteringen aan hun leden, ondernemingen beloven een hoger dividend aan hun aandeelhouders, ziektekostenverzekeraars beloven bétere voorzieningen dan de concurrent en mannen en vrouwen wensen elkaar veel geluk in het nieuwe jaar en belóven dat zij daar ook hun steentje aan zullen bijdragen!

Kortom, beloven is iets dat wij heel gemakkelijk doen, zonder vaak te beseffen wát we in feite zeggen, beloven! Het is hetzelfde als ´toezeggen´, zich verbinden tot iets te doen of te geven. Als je iets belooft geef je aanleiding aan de ander om iets te hopen, zo las ik ergens. ´Belofte maakt schuld´ is een bekend gezegde, en die ´schuld´ dient voldaan te worden! Dat beloven, daar zijn we goed in, maar het nakomen ervan, dat kan een zwak punt zijn! Als het spontane moment vervaagt en naar de achtergrond verdwijnt, dan is het beloofde soms snel vergeten en komt het er niet meer van! Soms schiet het je weer te binnen, of ontmoet je degene die je iets beloofde, en dan kun je het alsnog waarmaken!

Beloven én doen, dat moet onze stelregel zijn; de wijze koning Salomo schreef al: "Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt." [Pred..5 :4]

Je kunt iets beloven met de beste bedoelingen, maar ook met een minder fraai doel voor ogen! In de verkiezingsstrijd in ons land, maar ook daarbuiten, worden door partijen vaak de mooiste dingen beloofd, maar die daarna ook vaak niet gerealiseerd worden! Maar ook talloze ´gewone´ mensen breken hun trouwbeloften, en scheiden van elkaar!

Er is Iemand die ontzettend veel heeft beloofd, en Zich daar ook aan houdt, altijd! Ik bedoel God , de God van de Bijbel; in dat Boek staan duizenden beloftes, en stuk voor stuk maakt Hij ze waar, of hééft ze al waar gemaakt! Hij doet wat Hij heeft op laten schrijven, en je kunt Hem er aan houden, Hij doet wat Hij zegt!

In het begin, nadat de mens had gekozen voor een eigen weg, en niet voor die van zijn Schepper, toen deed God al de eerste en meest belangrijke belofte aan de mens! [Gen. 3: 14-15 ] Toen beloofde Hij al dat er een Redder en Verlosser zou komen, die de macht van de duivel voorgoed zou vernietigen! God hield Zich aan Zijn woord en ruim 2000 jaar geleden kwám zijn Zoon Jezus, als Redder en Verlosser! Tot in de bijzónderheden was het voorzegd en beloofd, en precies zó gebeurde het! In eerste instantie is satans kop vermorzeld, vervuld op het kruis door de Here Jezus, en bevestigd door Zijn opstanding! Op het kruis en in de opstanding van Christus heeft satan in principe de genadeslag gekregen. In de praktijk oefent satan nog macht uit als overste van deze wereld en als god van deze eeuw. Hij gaat nog rond als een brullende leeuw (1 Pet.5: 8) of vertoont zich als een engel van het licht (2 Kon.11: 14). Hij heeft a.h.w. uitstel van executie, zijn vonnis staat echter vast.

Daarna, en nog steeds, worden door God gedane beloften werkelijkheid! Één daarvan is de belofte van eeuwige trouw aan de stamvader van Israël, Abraham, 2000 jaar voor onze jaartelling gedaan! In de laatste 2000 jaar leek het er op dat dáár niets meer van terecht zou komen, van die belofte! Zéker na de Holocaust, waar zes miljoen Joden werden vermoord! Maar dit jaar viert Israël haar 75ste ´verjaardag´ sinds ze in 1948 weer op ´de kaart´ kwam te staan, en ze mag gezien worden! En rekening mee gehouden worden! De Egyptenaren wilden dit volk uitroeien, 3300 jaar geleden, daarna wilden vele volken hen vernietigen, Hitler wilde hen vergassen, fanatieke moslims willen hen nog altijd de zee indrijven en uitmoorden, nog steeds! Maar God doet wat Hij heeft beloofd, Hij zorgt voor Zijn ´oogappel´! Één van Gods beloften, dat Hij álle Israëlieten zal laten terugkeren naar hún land, dat Hij voor eeuwig beloofde aan Abraham en zijn nageslacht, zien we elk jaar meer werkelijkheid worden. Ook in 2022 kwamen er weer meer dan 70.000 Joden aan in het land van hun vaderen, om zich daar blijvend te vestigen!


Foto Wikipedia

Israël, het zal nog veel moeten doorstaan, zegt de Bijbel, maar het zál er zijn, altijd, voor ééuwig! En de beloften aan haar zijn overweldigend! [lees er maar over in het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 60!] En wee hen, die haar te na komen, God zal haar wreken! Ook dát is een belofte! [Zach.2: 8]

En voor jou en mij, zijn er voor ons nog beloften, door God gedaan? Nou en of, teveel om allemaal op te noemen! Beloften van troost, als je verdriet hebt, van ondersteuning als het je tegen zit, beloften waar je van opknapt, en door versterkt wordt! God belooft dat Hij zal horen, en verhoren, als wij met een oprecht hart tot Hem bidden! Verhoren op een manier die het béste voor ons is! En wat het béste voor ons is, dat weet Hij als geen ander! "Maar wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat", laat Hij ons ook weten in diezelfde Bijbel! [Heb.11: 6]

Dát is de basis, anders heeft bidden en smeken geen zin! God belooft dat Hij als een Vader naar je zal luisteren, als je Zijn kind wordt! En Hij nodigt je uit, vandaag, als je onder druk leeft, in zorg bent, moe bent van alles, of bedroefd. Hij belooft het en zegt: "Komt allen tot Mij die vermoeit en belast zijt, en Ik zal u rust geven." [Mat.11: 28] Miljoenen mensen hebben door de eeuwen heen ervaren dat ook déze belofte door God gestand gedaan wordt!

Als je tot Jezus komt dan gaat ook jij ervaren dat al Gods beloften absoluut betrouwbaar zijn! Dán ga je beleven dat het wáár is, als Hij belooft: “Ik ben met jou, álle dagen, tot aan de voleinding der wereld.” [ Mat. 28:20] Dan kan je er tégen, onder álle omstandigheden, ook in dit pas begonnen jaar!

En de nieuwe aarde waarop geen ziekte, geen oorlog geen ellende meer zal zijn, die komt er aan, absoluut zéker! Iemand schreef: ' Wat daar allemaal te beleven valt? Geen derde wereld, geen vluchtelingenkampen, geen familieruzies, geen kanker, geen verkeersdoden, geen discriminatie, geen eenzaamheid, ja zelfs de dood is daar overleden!' Het Koninkrijk van God !!

Er komt een nieuwe aarde, zonder onrecht of verdriet,
waar de honger is verdwenen,
God in alles ons voorziet,
waar het lijden is geworden,
tot een eeuwig vreugdelied,
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja,
glorie, glorie, halleluja,
glorie, glorie, halleluja,
het Koninkrijk van God.

Er komt een nieuwe aarde,
zonder angst en zonder pijn,
waar verloste mensen leven,
in het Goddelijk domein,
waar het Woord heeft overwonnen
en de dood niet meer zal zijn,
het Koninkrijk van God.

[C.A.E. Groot]

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Reacties (17 reacties geplaatst)

'in het land der belofte sterft men van de honger'
Ik ga iedere dag naar boven naar mijn bunker
Heb het al vaker gezegd over Berg: Kap nâh!
Glorie glorie halleluja , Glorie glorie halleluja , Glorie glorie halleluja bij deze beloofd dhr v/d Berg zijn colums voortaan kort en bondiger te houden .
Ik heb niet echt het gevoel dat de duivel verdreven is.
Bovendien had God na 1 miljoen vergaste joden ook al kunnen zeggen: nou nou Hitler (die beweerde voor God te werken), nu is het wel genoeg geweest.
Maar dhr vd Berg zal antwoorden met: 'Gods wegen zijn ondoorgrondelijk'. Daarin heeft hij gelijk, dus adviseer ik hem weer om niet te denken en te preken wat God wil/wenst.
A.Ruygrok, dat beweer ik ook niet, laat alleen weten dat elk geloof toestaat dat er veel leed wordt veroorzaakt.
En dan beloven dat men vrij omhoog gaat.
Lekker geloof is dat, zelfde als God ik weet niet hoeveel mensen liet verdrinken met de zondvloed.
Beste van de Berg,
Volgens mij sla je de plank flink mis. De joden hebben de Messias toch verworpen door hem te doden? En daar mee hun "speciale" verbond verspeeld.

De gedragingen van de huidige staat Israël is nou ook niet echt humaan of Christelijk te noemen. Is het normaal om met tanks de grens van je land op te schuiven. En de bevolking weg te jagen en te onderdrukken? De hele wereld schreeuwt moord en brand over de annexatie van Rusland in Oekraïne. Maar in dit geval is het gedrag van Israël net zo goed schurk achtig.
Bakst. ... , zoals gewoonlijk een gefrustreerde reactie van jou..
H.v.d.Berg benoemd veel maar Rus.O.K. komt er niet in voor..
A.Ruygrok, Monster .
God vraagd bij deze om even door te geven dat hij niets heeft beloofd.
Ook de bijbel niet heeft geschreven.
Ruim je speelgoed op.
Einde bericht.
Kom je eindelijk terug op aarde; blijken er geen mensen meer te zijn...
Als gelovige Christen is het makkelijk leven, de leider van de Russisch-orthodoxe kerk heeft tegen de Russische soldaten gezegd dat al hun zonden zijn kwijtgescholden als ze overlijden in de oorlog tegen Ukraine, heeft die afgekeken van de leiders ten tijde van de kruistochten.
Je moord, verkracht enz, en dan ga je toch vrij naar boven, zou mooi zijn als we boven konden meekijken als er zo een aan de poort staat, wil wel weten of die binnen mag.
Hugo daar zorgt de vvd voor
Precies. Tegen die tijd hebben mensen al lang zichzelf uitgeroeid.
Hou het alsjeblieft een beetje netjes Poeki!
Gaat hr H van den Berg een politiek tintje geven aan zijn column met de passage over Israël?
Gewaagd.....
Ja er komt een nieuwe aarde! Maar wel een zonder mensen. Daar wordt het zeer binnenkort onleefbaar voor.
vol verwachting kijken we uit naar die dag dat hij komen zal
Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Weidevogelexcursies in april, mei en juni - Duo expositie in Hofboerderij - Nederlands waterpoloelftal speelt benefietwedstrijd tegen ZV Westland - Square keert terug met hun Golden Earring Tribute - Lammetjesdag op 2e paasdag 10 april - TBS met dwangverpleging voor moord op Oekrainer - Struintocht in Van Dixhoorndriehoek op 1 april - Persbericht: Paasconcert door Jaap Kroonenburg - Extra geld voor Internationaal Strafhof - Bodemdiertjes zoeken in het Staelduinse Bos!!! - Uitvoering Marcus Passie in Dorpskerk 's-Gravenzande - EU gaat gezamenlijk munitie inkopen voor Oekraïne - Muziekspektakel Tarantula laat Velohal trillen op grondvesten - Assistent ploegleider Productie - Soort van het Seizoen - Eerste voorronde Peter Tetteroo Bokaal 2023 - Cursus massage en aanraking bij kanker - Sterrenhemel bekijken tot zondag 2 april - Met Vockestaert de Boer op! - The Cosy Rockers gaan weer van start !!! - Mijnenjagers voor Oekraïne - Wiellagers. Wat zijn ze en waarom zijn ze nodig? - Medewerker Kwaliteit, Arbo en Milieu - Paasspeurtocht 2e Paasdag 10 April in het Staelduinse Bos - Wat kun je zelf doen aan je kwaliteit van leven? - 7de Tweedehands kleding en speelgoedbeurs - Kabinet wil statushouders sneller aan het werk - Financieel Medewerker - Gemeente Rotterdam zet preventief in tegen ronselen uithalers - Assistent ploegleider Productie - HR Officer - Bubbels en meer in april in het Douanehuisje - Uitslaande brand in woning Daltonstraat - Carel Steijn en Frits van Tol in KunstHalte 6 - Fotowedstrijd: ‘Wat is jou mooiste plek in Vlaardingen’ - Operator/ Productiemedewerker - Westerpop op 7 en 8 juli - Tiende sanctiepakket tegen Rusland - Administratief Medewerker - Kom in de Kas op zaterdag 1 en zondag 2 april - Nieuwe strandtent opent zijn deuren in Hoek van Holland - Premier Rutte opnieuw op bezoek in Oekraïne - Isolatieactie om energie te besparen in gemeente Westland van start! - De Tuinderij wint ‘Zilveren-award’ voor ‘Leukste uitje van Zuid-Holland 2023 - Verkoop Medewerker Tuinplanten - Kamerplanten - Kassa - Afwaskanjers gezocht - Werken als C Chauffeur - Verblijf derdelanders in opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne verlengd - Honderd Leopard 1 tanks voor Oekraïne