Column; Bevrijding.

Hans van den Berg

Column; Bevrijding.

's-Gravenzande 06.05.2020 - Wel wat vreemd om hierover te schrijven in deze ongekende tijd, waarin we ons aan alle kanten beklemd voelen,

ingesloten, helemáál niet vrij! Wij denken terug aan dat moment, 75 jaar geleden, dat we verlost werden van onze onderdrukkers, die ons vijf jaar lang onze vrijheid ontnamen! Wat kostbaar, om bij stil te staan: vijfenzeventig jaar vrijheid! En dat voor heel Europa!

Een zó lange periode zonder oorlog, dat is nog niet veel voorgekomen in ons werelddeel! Een geschenk waar we elke dag God voor zouden moeten danken; tot dat besef komen we weer des te meer als wij op een herdenkingsdag als 4 mei de verhalen horen en beelden en foto's zien uit die jaren, toen er voor het laatst oorlog was in ons land! De bombardementen, de razzia's, de overheersers in ónze straten, wat was het een vreselijke tijd! Wát is oorlog toch verschrikkelijk, en wat is vrijheid kostbaar!

Wat wij nu meemaken met deze pandemie is in die 75 jaar nog nooit voorgekomen; het brengt veel zorg en verdriet en tegenslag met zich mee, maar het háált niet bij de ellende van oorlog! Normaal vieren we op een dag als vandaag onze bevrijding, terwijl we nu zódanig in onze vrijheid beknot worden, dat we niet eens de straat op kunnen om het uitbundig te vieren! Nee, zelfs onze bevrijders die hun leven er voor gaven, kunnen we niet eens gedenken zoals we dat gewend zijn! Hoe ongerijmd is dat!

Bevrijding betekent : verlossing van hetgeen hindert!

Israël vierde in maart jl. het jaarlijks terugkerende Purimfeest, waarbij men terugdenkt aan de tijd dat ze bijna werd uitgeroeid, toen het volk in ballingschap verbleef, in Perzië. [Iran] Haman, een vriend van koning Ahasveros, was vastbesloten om alle joden te vernietigen. Van de koning had hij daarvoor een volmacht gekregen; de datum stond al vast! Maar tijdens een slapeloze nacht keert de God van Israël het hart van de koning ten gunste van dit volk, en het sluwe plan van Haman wordt op het nippertje niet uitgevoerd! Door Gods ingrijpen werd het volk bevrijd van een dodelijke dreiging van uitroeiing! Deze spannende gebeurtenis kan je uitgebreid lezen in de Bijbel, in het boek Esther. Ook onze geschiedenisboeken vertellen van de vernietiging van dit volk, die Hitler op het oog had, samen met zijn beulen! Maar ook de Holocaust was niet het einde voor Israel. Eind april jl. vierden zij Jom Ha'atsmaoet, de dag dat hun nieuwe bestaan inging, en dat nu al weer 72 jaar duurt!

De vestiging van deze natie in 1948 was voor de Arabieren een Al Nakba, een catastrofe! En vandaag wordt dit volk nog altijd aan alle kanten bedreigd, en nu niet door één Haman, maar door de Hamas, en met hen vele anderen; ze zouden niets liever zien als dat ze alsnog totaal uitgeroeid werden! Maar Israëls God heeft een heel ander plan met dit volk, dat ondanks alles Zijn oogappel blijft! En de totale, voor eeuwigdurende, bevrijding zal eenmaal aanbreken, de verlossing van hetgeen hindert!

Hoe bijzonder is het dat na dat jaar 1948 nog altijd elk jaar tienduizenden Israëli voorgoed naar dit land teruggaan, zoals voorzegd in diverse profetieën in de Bijbel, zoals bv: " Dan zal de Heere, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere, uw God, u verspreid had. [Deut. 30:3]

Naast al het gedenken en herdenken moeten we beseffen dat we geestelijk in een duistere wereld leven, in staat van oorlog, kun je wel zeggen. De wereld, het leven hier en nu op deze aarde, noemt de Bijbel het rijk der duisternis. Het mensdom werd en wordt sinds de zondeval in het paradijs onderdrukt door de vijand van God en mensen: de duivel of de satan. Hij en zijn demonen zijn er op uit om jou en mij en iedereen weg te lokken bij God door allerlei verleiding en leugens!

Om daarvan verlost te worden hebben we een bevrijder nodig, zélf redden we het niet tegen deze boze macht! God zij dank dat Hij voorzag in een Bevrijder, door Zijn Zoon Jezus naar deze duistere aarde te sturen! Hij is gekomen en heeft door Zijn sterven aan het kruis én Zijn opstanding uit de dood voor eeuwig de overwinning behaald op deze aartsvijand!

Het enorme wereldwijde probleem van het Coronavirus lossen we alleen maar op door te luisteren en te handelen zoals voorgeschreven wordt; samen moeten we het doen, willen wij straks weer vrij kunnen bewegen! In tegenstelling daarvan hebben we persoonlijk Jezus nodig om bevrijdt te worden van onze zondeschuld. Weet je, voor Jezus is er geen enkel probleem, op welk gebied dan ook! Hij verlost en bevrijdt!

We hebben zojuist de dagen van herdenken weer gehad: Goede Vrijdag en Pasen. De Zoon van God die stierf aan het kruis, maar Die ook weer na drie dagen uit de dood opstond! Door dat te doen verzoende Hij alle schuld die wij als mensen open hadden staan bij God. Voor ons niet te betalen, die schuld! Daarom kwam Jezus, om jou en mij en iedereen van zonden en schuld te bevrijden. Hij wil graag Verlosser zijn, dáár deed Hij het voor. Als je bevrijdt wil worden, róép Hem dan, schrééuw dan naar Hem, want daar wacht Hij op! Jezus is ook de Enige die écht bevrijdt. “Ik ben de Here en buiten Mij is er geen Verlosser”, zo waarschuwt Zijn Woord in Jes. 43:11. In Hosea 13:4 wordt het herhaald met de woorden: “Een Verlosser buiten Mij is er niet.”

Naar geest, ziel en lichaam wil Hij ons verlossen en bevrijden; van zonde in de eerste plaats; maar ook bij ziekte, bij zorgen of verdriet wil Hij ons helpen, genezen, vertroosten en de Weg wijzen!

Kies vandaag nog voor Jezus, en je gaat een ongekende Bevrijdingsdag beleven!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Financieel veilig ouder worden, ook tijdens de coronacrisis Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info