Column: Bijzonder……..,

Hans van den Berg

's-Gravenzande 01.10.2023 - Dat weer van deze dagen, als je bedenkt dat vandaag het vierde kwartaal van 2023, het laatste alweer van dit jaar, begint.


Waar het ook door komt, ik vind het een fantastisch kado, zo een heerlijke nazomer!

Naast dat mooie weer waar zovelen van mogen genieten, ook berichten en gebeurtenissen waar je niet vrolijk van wordt. Rotterdam, dat opgeschrikt werd door een aanslag in en om het Erasmus ziekenhuis, door iemand die zich wilde wreken om wat hem was aangedaan.

Maar ook onenigheid en gedoe in politieke partijen, die zich gereedmaken voor de strijd om de kiezer! Maar vooreerst strijd om de macht; de Partij voor de dieren, waar men niet goed weet om met ménsen om te gaan! En dan partij 50Plus, waarvan je toch zou mogen verwachten dat ze oud en wijs genoeg zijn om met elkaar om te gaan, en waar het congres vandaag eindigt in chaos en waar, op verzoek, de politie een kandidaat-lijsttrekker afvoert!

Zo kan er in een kort tijdsbestek heel veel gebeuren, krijgt het even alle aandacht. Dingen worden er uitgelicht, maar dan is het voorbij en verdwijnt het naar geschiedenisboeken, wordt het in overzichten, statistieken en naslagwerken opgenomen, en vergeten! Zo gaat het met binnen- en buitenlandse gebeurtenissen, zonder uitzondering. De nieuwswaarde neemt heel snel af, wat het ook is. Als ik terugblader in mijn bijna 30-jarig columnbestand dan verbaas ik me over al die ‘belangrijke’ gebeurtenissen, die toen ‘hot news’ waren, en er nu op geen enkele manier nog toe doen.

Daarom vind ik het bijzonder dat bepaalde dingen, die al eeuwen geleden plaatsvonden, nog wel wereldwijde aandacht krijgen!

Ik werd vandaag bepaald bij die gebeurtenis die vele eeuwen geleden door God Zelf werd ingesteld als een van de zeven feesten voor en in Israel: het Loofhuttenfeest, dat nog altijd over de hele wereld door Israëlieten, en ook christenen, wordt gevierd.

Soekot of Loofhuttenfeest is een feest gebaseerd op de Thora dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaï-woestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. " De HEERE sprak tot Mozes: " Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen."[Lev. 23:33-36]

Één van Gods zeven feesten die Hij persoonlijk instelde, een oogstfeest, omdat de oogst van dat jaar binnen was en de schuren vol, maar ook een gedachtenisfeest, hoe JHWH, hun God, zo wonderbaar voor hen had gezorgd. Een feest met eeuwigheidsduur! "Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door." [Lev. 23:41]

Het is ook een pelgrimsfeest; elke man van Israel moest naar Jeruzalem komen om voor God te verschijnen en feest te vieren. Dat is nog niet alles; straks, tijdens het Duizendjarig vrederijk, wanneer Jezus Christus vanuit Jeruzalem de aarde zal regeren, dan zal het een verplicht feest zijn voor alle volken! Lees maar wat God laat voorzeggen door de profeet Zacharia:

"Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.

Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. [ Zach. 14: 16-19]

Ook nu al trekken komende week vele christenen naar Jeruzalem om het feest mee te vieren! Straks, dat zou al binnen zeven a acht jaar kunnen zijn, gaan we dat als christenen meebeleven! Feesten, door God Zélf gearrangeerd!

Later, in het Nieuwe Testament, als Jezus in Israël rondgaat wordt Hij ook uitgenodigd op feestjes, en Hij is van de partij!

Op een bruiloftsfeest in Kana was Hij een van de feestgangers; tot groot ongenoegen van de ceremoniemeester raakte de wijn op, maar Jezus zorgde er voor dat het feest geen flop werd en veranderde water in wijn! Hij is een ‘meelevende’ feestganger en als je Hem uitnodigt op je feest dan zit je goed, en is je party bijvoorbaat geslaagd! Hij komt graag maar dringt Zich niet op! Maar als Hij er is, Gods Zoon, in het midden van het gezin, in de vriendenkring, op het feest, dan wordt het écht! Dát mankeert er aan de feesten en evenementen die er georganiseerd worden: Jezus is er niet, Hij werd niet gevraagd! Waarom niet? Is Hij teveel ’pottenkijker’, heeft Hij teveel aanmerkingen op hoe wij onze feesten organiseren of……., op ons gedrag? Maar pas dan op! Ook vandaag zegt Hij als waarschuwing, zoals eens tegen Israël: “Ik haat, Ik versmaad uw feesten, uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten.” en even later: “ Ik zal uw feesten in rouw veranderen, al uw liederen in klaagzangen.” [Amos 5:21 - 8:10] Jezus wil jouw leven tot een écht feest maken, als je Hem Zijn gang laat gaan!

De God waar ik over schrijf, waar ik voor 100% in geloof, dat is de God die Zélf de emotie van Vreugde heeft bedacht. Kijk naar Zijn scheppingswerken, klein en groot, waar Zijn almacht van afstraalt, maar ook Zijn vreugde, louter Vreugde!!

Ook vandaag, in deze wereld die naar zijn einde spoedt, mag je in feeststemming zijn omdat Jezus je uitnodigt op de Bruiloft van het Lam, [Opb. 19] op het Feest dat geen einde zal kennen, een Party dat een eeuwigheid duurt! Hij, God Zelf, nodigt jou persoonlijk uit! Pak die uitnodiging nu aan, dan heb je een échte reden, [de énige reden] om in déze wereld in feeststemming te zijn! Jezus wacht tot iedere feestganger er klaar voor is; alsjeblieft, hou hét Feest niet langer op, en voeg je onder de feestgangers die wachten op Jezus' komst!

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

In de harmonie der sferen
Klinkt een loflied u gewijd
Sterren, eng'len, allen eren U,
de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
Stromen, zeeën, alles juicht.
Vogels, bloemen, en fonteinen,
't werk dat van Uw vreugd getuigt.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw naam verhogen
juichend voor uw aangezicht
want in Christus komt Gij nader hem,
die onder zonde zucht,
Ieder wil Gij zijn een Vader
die in Jezus tot u vlucht.

Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterfelijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uw liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

[Joh. de Heer 287]

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Reacties (2 reacties geplaatst)

Ook bijzonder : ..................
Oh nee , die woorden zijn net zo voorspelbaar als de column van de heer van den Berg.........
Ingekort, vermoed ik zo. Waar kan ik de volledige versie vinden?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Jaarlijkse kerst- en snuffelmarkt Poeldijk op 9 december - Kunstzinnige kerstcadeaus op Kerstevent in Kunsthalte 6 - Kerstmarkt in Oude kerk op 9 en 10 december - Sterrenhemel bekijken tot dinsdag 5 december - Administratief facilitair medewerker - Bijeenkomst Werk en Kanker - Kerstconcert in Andreaskerk op zondag 17 december - Nieuwjaarsontmoeting gemeente Westland op 5 januari - Bijeenkomst ‘Leren omgaan met angst na kanker’ - Zoeken op het strand - Groot geldbedrag gevonden door surveillancehonden - Sinterklaas en exoten - Kerstconcert tienerkoor Eigenwijs op 10 december - Twee fijnschilders exposeren in Hofboerderij. - Nederland blijft Oekraïne onverminderd steunen - Nieuw kavelaanbod in project Kavels Achter de Duinen - Vrijwilliger IJsverenigingen in het zonnetje gezet - Boekenmarkt Maassluis op zaterdag 9 december - Monteur flexibele wanden en deuren - Monteur industriedeuren - Rijbewijs en auto kwijt na uitzonderlijk hard rijden op de A8 - Hovenier tuinaanleg - Parttime financieel medewerker - Hovenier onderhoud - Vacature Frontofficemedewerker (m/v) 32 – 40 uur - OM eist 2 jaar cel en boete voor tikkie-fraude - Vrolijke opening speelnatuur Abtswoudse bos - Gezocht eenzame ouderen voor een kerstdiner - Zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen: soorten en dekkingen - Tour de France Femmes 2024 door het Westland - Hoogheemraadschap van Delfland: Ambitieuze koers voor 2024 - Commercieel medewerker binnendienst - Kerstconcert met koor de Waterlanders - Financieel Administratief Medewerker - Demonstratie textielkunst in KunstHalte 6 - Kantoor te laag energielabel: verduurzamen of verhuizen? - (Junior) Hovenier - Logistiek administratief medewerker - Projectleider bouw - (Junior) Project Manager - Medewerker Verkeersmaatregelen - Parttime Financieel Medewerker - ZZP Monteur Buitendienst - (Junior) HR medewerker - HR & Recruitment Assistent - Assistent Inkoper - Allround Magazijnmedewerker - Monteur buitendienst - Jonge Westlanders zetten Westlandse Wijnhandel voort