Column; Blij, maar ook treurig!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 15.11.2020 - In de nacht dat ik dit schreef, maar dan precies 82 jaar geleden, begon de moordcampagne tegen het Joodse volk


wat in de volgende jaren zou uitlopen op het uitmoorden van zes miljoen Joden!

Die nacht werden er 7500 winkels vernield en 1700 synagogen in brand gestoken. Daar door deze verwoesting de straten bezaaid lagen met glasscherven, kreeg deze vreselijke nacht de naam Kristallnacht. Woensdag kwam de Joodse gemeenschap in Amsterdam bijeen om hierbij stil te staan.


Foto 's Wikipedia

Op deze zondag (10 november) gebeurde er nog iets bijzonders, iets wat in de voorbije 75 jaar nog niet was gebeurd: de Protestantse kerk van Nederland heeft een 'verklaring over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst' aan de joodse gemeenschap van Nederland aangeboden. Hoewel het wel érg lang heeft geduurd voordat men tot deze stap kwam, is het toe te juichen dat het nu is gebeurd! Een citaat uit de verklaring luidt: "In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld. Vandaag in het bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme is zonde tegen God en tegen mensen. Ook de Protestantse Kerk is deel van deze schuldige geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten."

Zoiets was al eerder voorgevallen dit jaar; tijdens de Nationale Holocaust Herdenking bij het Spiegelmonument ‘Nooit meer Auschwitz’ op zondag 26 januari 2020, sprak premier Rutte namens de regering zijn excuses uit voor het handelen van de overheid in de oorlogsjaren. Tijdens deze herdenking was er ook een vertegenwoordiging vanuit het moderamen van de Protestantse Kerk aanwezig. Waarschijnlijk hebben de woorden van de premier de aanzet gegeven tot deze schulderkenning. Hoe dan ook, ook al is het [te] laat, fijn dat het gebeurd is! Daar word ik blij van!

Waar ik helemaal niet blij van werd, ontzettend boos zelfs, was het feit dat de vertegenwoordiging van de Nederlandse regering in een vergadering van de V.N. weer eens meestemde mét de meerderheid en tégen Israel, in zes van de zeven resoluties! Is het niet te gek voor woorden? Je moet weten dat in die vergadering van alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties niemand een veroordeling kreeg, behalve Israel, en niet één, nee, zéven! Al is het heel verdrietig, het is ook wel hilarisch eigenlijk, zo'n streepje land op de wereldkaart, als énige 'in de hoek', als het 'rotjongetje' uit de klas! Dát móét toch wel te denken geven, ook als je fel tégen Israel bent!

Het meest dwaze wil ik je niet onthouden; een van de resoluties ging over de Tempelberg in Jeruzalem, ook bekend als de berg Moria, bij de Joden bekend als Har ha-Bayit, waarover we lezen in de Bijbel als de berg waarop Israëls stamvader Abraham zijn zoon Izak moest offeren, in opdracht van God. Het is ook de berg waarop de aardse tempels van God hebben gestaan, door Zijn volk Israel gebouwd, ondermeer door koning Salomo. In de Bijbel noemt God hem "de berg van Mijn heiligheid. [Joël 2:1] Omstreeks 1939 v. Chr. zegde God het land Kanaän aan Abraham toe, voor altijd, niets uitgezonderd! "Het land Kanaän zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn, en Ik zal uw God zijn."

[Gen. 17:8, het Boek] Je weet net zo goed als ik dat dit feit al eeuwen wordt getwist, en nog steeds, en steeds heviger! Om dat streepje land mét de stad Jeruzalem, op de navel van de aarde, is het te doen! De kwade machten onder leiding van Gods tegenstander, satan, wilden én willen het volk Israel uitroeien en het land en de stad ontdoen van álles wat nog zou kunnen herinneren aan Israel en de Gód van dat volk. "Unesco," onderdeel van de VN, "is een orgaan dat de geschiedenis voortdurend herschrijft, onder meer door de Joodse connectie met Jeruzalem uit te wissen", sprak de Israëlische ambassadeur in 2019, bij het opzeggen van hun lidmaatschap. En zo gebeurt hier, met deze  resolutie, hetzelfde; er werd in vastgelegd dat de Arabische moslimnaam voortaan moet zijn Haram al-Sharif, zodat ook hier voortaan deze berg niet meer in verband gebracht wordt met Israel!

Het was te verwachten, en het zal nog erger worden, maar dat onze regering daar in [weer] meegaat, en bewust meedoet met dit satanische spel, dat stemt me treurig. Het eens zo christelijke Nederland huilt mee met de wolven in het bos, die het voorzien hebben op de totale vernietiging van Israel! Notabene, met twee christelijke partijen in de regering! Is het niet beschamend; in het jaar dat we onze excuses maken voor ons oorlogsverleden tegenover hen, zijn we weer een van de velen die hen onrecht aandoen! En dat is niet het enige; vorige maand werden de ministers Blok en Kaag opnieuw op de vingers getikt vanwege het verstekken van Nederlands belastinggeld aan Palestijnse organisaties mét terreurconnecties! En dan het meegaan met de Europese hetze tegen Israël wat betreft het etiketteren van producten, afkomstig uit de zogenaamde 'bezette gebieden'! Het Israëlicentrum van Christenen voor Israel in Nijkerk kreeg al diverse keren bezoek van ambtenaren die kwamen controleren en vermanen betreffende de etikettering, alsof er niets anders te doen is!

Tot zover; er is nog veel meer, ook in ons land, dat zich keert tegen dit uitverkoren volk van God.

"God laat niet varen wat Zijn hand is begonnen", schrijft koning David in Psalm 138 over Zijn God.

Kijk naar Zijn volk Israel! Wat er gebeurt en gebeurd is! Het was niets meer, het land een puinhoop, het volk verspreid over de hele wereld, vervolgd, uitgemoord door pogroms, de Holocaust. En nu? Vooraanstaand in álle opzichten, een zégen voor de wereld! Je kunt het misschien moeilijk erkennen, maar je moet het wél toegeven! Élke week komen er Joodse mensen terug naar het beloofde land, zoals God al eeuwen geleden liet profeteren! Vandaag 145 jonge mensen uit Oekraine; ondanks de lockdown gaat het gewoon door, én het is een teken van de eindtijd!

God laat niet varen wat Zijn hand is begonnen; door dit volk is de Bijbel geschreven, uit dat volk werd Jezus, Gods Zoon geboren. In Jeruzalem, waar óók zoveel over te doen is, leefde Hij, preekte Hij, daar werd Hij gekruisigd, en stierf Hij voor de zonden van jou en mij én alle mensen! Dáár stond Jezus weer op uit de dood, en vanaf de Olijfberg, vlakbij de Tempelberg, vertrok Hij weer naar Zijn Vader!

En dáár komt Hij terug, op die berg, en dáár gaat Hij de aarde regeren, vanuit Zijn tempel, gebouwd op de Tempelberg, vanuit Jeruzalem!

Dit is Gods plan voor de komende tijd, en je denkt toch niet dat Hij toelaat dat iemand daar verandering in brengt? Hij is de Machtige van Israel, maar ook de Schepper van hemel en aarde, Die niet laat varen wat Zijn hand begon! Door de mond van Jesaja sprak Hij het volgende:

Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jacob,  die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die u aanklagen. U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de mannen die zich tegen u keren. Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u voeren.

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. Wees niet bevreesd, wormpje Jacob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEEREuw Verlosser is de Heilige van Israël. [Jes. 41: 8-14]

Er is geen woord Frans bij; ondanks dat ze net zo zondig zijn als Nederlanders kiest JHWH voor Zijn volk en Hij waarschuwt hen die dat volkje te na komen! Maar Hij kiest in de Here Jezus ook voor ons, als wij onze zonden belijden en Jezus aannemen als onze Heiland en Verlosser! En als je in Hém geborgen bent, dan hou je vanzelf ook van Zijn oogappel, Israel!

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl

Reacties (9 reacties geplaatst)

Mj dan lees je het toch niet eerst lezen daarna zeuren ag ag

Het Israëlische volk uit de bijbel heten tegenwoordig 'Palestijnen', wat je nu in Israël hebt zitten zijn afstammelingen van de Khazar stam uit Oost-Europa.

Niks met jodendom te maken.
Open uw ogen, schandelijk dat mensen nog echt geloven dat het huidig Israël een goed iets is (of ooit is geweest).

Meneer van de Berg,
Hartelijk dank voor deze collum!
U bent een stem roepende in de woestijn.
Maar dit is ook Westlands nieuws en nieuws voor de hele Nederlandse samenleving! Ja voor heel de wereld. Wat is het erg dat deze waarheid niet meer geloofd wordt. Onze natie is heidens geworden. Niet dat we als christenen ons beter voelen maar we proberen naar Gods geboden te leven al komen we in alles te kort!
Het volk Israël verdient onze steun!

Mooi verhaal hoor, zelfs het westlandse heeft een historie. We zijn toch gewoon boeren.

Horen dit soort verhalen o deze site?
Dit is toch een site voor nieuwsberichten?
Voor een preek kan je naar de daarvoor bestemde gebouwen (kerken)

Er staat ook onder de kop Westlanders.Nu: Nieuws en entertainment voor U. Dit is geen nieuws en zeker geen entertainment!

Dit is toch geen Westlands nieuws? Waarom steeds deze verhalen op deze site?

Amen

Ja gelijk heb je .. kijk Hitler was een eng naar schreeuwerig mannetje.. en vind men over het algemeen wel.. dat was niet goed...maar mannen met niveau zoals Rutte ,Blok.. / vrouwen als Kaag en vele, ja vele anderen met goed voorkomen en goed gebekt.. ja daar verwacht je wat anders van ... maar ten diepste beantwoorden ze naadloos aan het beeld wat de Bijbel van hen geeft ... als engelen des lichts doen ze zich voorkomen ... maar van binnen zijn het grijpende wolven.... nou tel uit je winst... dit kan allen maar het Faillissement van onze beschavingen betekenen....,
A.Ruygrok, Monster.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Sterrenhemel bekijken tot 30 januari - Bijeenkomst Werk en kanker - Prijsstijging koopwoningen ruim 20% in december - Tentoonstelling ‘Joden in Vlaardingen’ - Webinar over Blankenburgverbinding op dinsdag 25 januari - Natuur in park en tuin - Boeklezing door Erik Huisman bij Carma - Assistent Voorman (M/V) - Emmeliene gaat voor jou door het vuur - Zekerheidje voor 2022: de Honselse Feestweek op 22 t/m 25 juni - Medewerker zagerij - Cijfers coronavirus voor donderdag 13 januari - Accountmanager - Twee belangrijke aanwinsten voor Streekmuseum Jan Anderson. - Inkoper - Cijfers coronavirus voor maandag 10 januari - Medewerker Klantenservice - CNC frezer - Tankwagen CE chauffeur - Technisch productie medewerkers - Adriaan Dessing Prijs 2022 - C of CE Chauffeurs - Laboratorium medewerk(st)er tuinbouw - Commercieel medewerker binnendienst - Manager Uitvoering en Realisatie - Assistent Locatie Manager - HR-adviseur - Financieel administratief medewerker - Manager Projectenbureau - Stella zoekt Rust zamelt geld in voor de vervolgde kerk - Muziek voor iedereen - Logistiek medewerker glastuinbouw - Calculator/Werkvoorbereider/Planner - Winkelmedewerker (Fulltime) - € 590 miljoen extra coronasteun na directe lockdown - Inschrijving deelnemers Swim - Subsidie voor kleine culturele initiatieven, ook in 2022! - Coördinator Opleidingen - Medewerker personeelsadministratie - Column; Welbehagen? - Voorbereidingen Westerpop 2021 zijn gestart! - Commercial Support - Opbrengst mondkapjes naar Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie - Schilderijenexpositie Westlandse (hobby) schilders in de "Oude Koestal" - Kunstwerk van de maand december: Vallende ruiter - Woning kopen in het Westland steeds lastiger - Weer meer miljonairs in Nederland - Column; Je kop in het zand steken? - Lynx valt mensen en honden aan bij Nieuwlandsedijk - Expositie bij het RKD: Aelbert Cuyp in Engeland