Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker!

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/04/2020 06:00 - Gewijzigd op 27/04/2020 08:26

Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker!

's-Gravenzande 27.04.2020 - Ja, wel bijzonder;  onze koning  is gewend om op zijn verjaardag zich onder zijn volk te begeven, met zijn familie.

Maar dat virus, dat al zoveel narigheid en teleurstelling teweeg heeft gebracht, laat hier ook alle plannen in het honderd lopen!

Koning Willem Alexander is wél jarig, maar hij komt niet naar Maastricht en ook al die andere leuke dingen als Koningsspelen en vrijmarkten gaan niet door. Wij moeten zijn verjaardag dit jaar maar in en om onze huizen vieren, dat is ook de wens van onze overheid! 

Dat Koningsdag wordt afgelast is zeer zeldzaam. In 2001 ging Koninginnedag niet door vanwege de uitbraak van mond- en klauwzeer. En in 2013 was er geen Koninginnedag vanwege de troonswisseling. En nu dus in 2020, niemand heeft het zien aankomen!

Wellicht dat het volgend jaar weer kan, 'zo de Here wil, en de koning, en wij, leven.' Ja, laten we dat er vooral wel bijzeggen, want niets is zéker in déze wereld!

Dat dé Koning komt, dat is zéker! Dat wisten en weten de mensen ook al lang. Maar, en dat is het grote verschil, niet wanneer! Door de eeuwen heen hebben tallozen met verwachting uitgekeken, maar het niet meegemaakt! Door mensen zijn er voorspellingen gedaan, zelfs jaar en dag genoemd, maar alles tevergeefs. Maar nog steeds klinkt de roep: de Koning komt’! Want Hij komt wel, absoluut!

Weet je, Jezus weet het zelf ook niet precies, alleen Zijn Vader. Maar Hij zegt wel dat we op moeten letten, op wat er in de wereld gebeurt! Hij geeft aan, in het Boek van God, waar we op moeten letten. Op de weeën die komen, en al gekomen zijn, en waar ik vorige keer over schreef. Hij zegt ook dat we waakzaam moeten zijn, en bereid! “Want,” zegt Hij: “op een uur, dat je het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.” [Mat. 24:44]

Eerst zal Hij komen op de wolken, om Zijn volgelingen mee te nemen naar de hemel. En, na wat er allemaal gebeurd is, en gebeurt, op aarde, kan dat elk moment plaats vinden! Lees het maar na, in de Bijbel: Matthéus 24 en 25, Marcus 13, 1 Thes.4:13-18. De koning komt,om Zijn kinderen thuis te brengen, bij Zijn Vader. Ben je bereid, [ben je er klaar voor] om mee te gaan in Zijn gevolg? Ben je er op bedacht, in deze tijd?

Als je weet en gelooft, met heel je hart, dat Jezus ook voor jou aan het kruis is gegaan, om de straf op Zich te nemen, die ik en jij en wij allen behoren te krijgen, vanwege alle zonden, dan mag je zéker weten dat je van ‘Koninklijke bloede’ bent geworden! Dan is het zaak om waakzaam te zijn én te blijven! Klaar voor vertrek, elke dag!

De Koning komt; na deze bijzondere gebeurtenis zal Jezus na zeven jaar weer werkelijk op aarde verschijnen, in macht en majesteit, met een groot gevolg! Hij komt om het Vrederijk te vestigen, op deze aarde, en dat zal 1000 jaar gaan duren! Duizend jaar van vrede en gerechtigheid, zonder oorlog en ellende, maar vooral, zonder de veroorzaker van al die ellende: de duivel, of satan! Wie wil dat niet meemaken?

Daarna volgt er nog een korte strijd tussen Licht en duister; en dan zal satan voorgoed van het toneel verdwijnen, en voor eeuwig opgeborgen worden! Dan begint de werkelijke eeuwigheid! Verdeeld in twee mogelijkheden: eeuwige vreugde of eeuwige ellende! Als je dit leest, dan ben je hier nog, en dan kun je nog kiezen! Jezus, de Koning van hemel en aarde, wil jou ook graag opnemen in Zijn gevolg, als Zijn kind. Hij zou het geweldig vinden, Hij had Zijn leven er voor over, om dat mee te gaan maken! Jij, voor eeuwig bij Hem!

Één ding is absoluut zéker, dé Koning komt! Geen virus, niets houdt Hem tegen!

De Baby van Bethlehem, De Kruiseling van Golgotha, de opgestane Heer van Pasen, de Koning van Israel, Hij heeft de Dood en het graf overwonnen, en Hij alleen hééft álle macht, in de hemel én op de aarde! Hij is de Koning der koningen, en Zijn Koninkrijk is komende! Als je kiest voor déze Koning, dan kan je op weg gaan naar Zijn feest dat zéker doorgang zal vinden! Het programma ligt klaar en Jezus Zélf nodigt jou vandaag opnieuw uit: " Komt want alle dingen zijn nu gereed." [Luc. 12:17b] Wat een Koningsdag zal dát zijn!

Gelijk een landman, moe van 't ploegen,  
de neigend' avondschaduw groet,  
en zich verheugt in het genoegen,  
dat hij naar 't huis der ruste spoedt,  

zo zal de mens, vermoeid van zorgen,  
waaraan hij zijne krachten sleet,  
verlangend uitzien naar de morgen,  
die 't graf is van verdriet en leed.     

Al is het einde ook verborgen  
voor 't oog, dat door geen nevels ziet,  
God zal voor onze toekomst zorgen:  
zij, die geloven, haasten niet.  

Geloofd zij God! Hij zal ons schenken  
een toekomst beter dan het graf;  
aan sterven onbevreesd te denken  
is ook een vrucht, die 't kruis ons gaf.   

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,  
des Heilands woorden zijn gewis.  
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,  
maar nooit een vriend als Jezus is.  

Wat zou ooit zijne macht beperken?  
't Heelal staat onder zijn gebied!  
Wat zijne liefde wil bewerken,  
ontzegt Hem zijn vermogen niet.   

Die hoop moet al ons leed verzachten.  
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!  
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,  
zijn bergen vlak en zeeën droog.  

O zaligheid niet af te meten,  
o vreugd, die alle smart verbant!  
Daar is de vreemd'lingschap vergeten,  
en wij, wij zijn in 't Vaderland!                

244, Oude Hervormde Bundel (1938)

H. van den Berg,

Tel.06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info