Column; De volheid van de tijd

Hans van den Berg

Column; De volheid van de tijd

's-Gravenzande 06.12.2020 - En nu is het al wéér december, de maand van de verrassingen en de pakjes, de gezelligheid en de lichtjes!

Maar toch. Wie had een jaar geleden kunnen bedenken dat het zó zou worden, zo anders en abnormaal? Digitaal winkelen in plaats van dat gezellige inkopen doen in de feestelijke straten, met de prachtig opgetuigde winkels met etalages die verlokken en verleiden? 

Na de oorlog, vanaf 1945, was er in het algemeen alleen maar vooruitgang, op een enkele, tijdelijke, inzinking na; en het leek ons allemaal zó normaal! En nu; sinds deze maand hebben we een wet na te leven die ons verplicht om afstand van elkaar te houden, die ons, op straffe van een boete, verplicht om een beschermkap op te zetten in openbare ruimtes, en die het niet meer toestaat dat we gezellig met z'n  allen om de open haard zitten rond de zak van sinterklaas, of onbeperkt aanschuiven aan de dis, voor het kerstdiner! Beperkt zijn we geworden in ons doen en laten, en o wee, als je de regels overtreedt: een boa of agent komt zo de feestvreugde verstoren! Wat vréémd allemaal!!

En nu, na al die maanden van zorg en ziek en onthouding is het toch adventtijd geworden.

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. 'De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht.' Zó las ik het op wikipedia; maar ook heel veel niet christenen bereiden zich voor op dat feest, omdat het zo romantisch en gezellig kan zijn, met vrije dagen en nostalgie!

Wij mensen hebben er dat alles omheen gemaakt; van oorsprong leek Jezus' geboorte van geen betekenis, een bagatel in de tijd! Hij werd geboren in een tijd dat Zijn volk onderdrukt werd door de Romeinen. Het leven was grijs en grauw, de bezetter was overal aanwezig en er was geen hoop voor de toekomst.

Column; Jezus kwam.., en Hij komt wéér!

Maar toch.........., "toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit."[Gal.4:4]

Dus Jezus werd niet zomaar geboren op een willekeurig moment in de geschiedenis, wel nee! Op een bepaalde tijd moest het gebeuren! God had als het ware 'de wekker gezet'! Dat begrip kent iedereen wel; als die afloopt, dán is het tijd! God de Vader bepaalde al eeuwen daarvoor de tijd dat God de Zoon geboren zou worden. En tóén was het zover; de eeuwen daarvoor was JHWH Zijn weg gegaan met Zijn volk en die werd nu vervuld in Zijn Zoon. Alle voorzeggingen over Jezus' komst, gedaan door de profeten, gingen in vervulling toen de volheid van de tijd gekomen was!

Tijdens Zijn leven op aarde vervulde Hij de vele profetieën die over Zijn leven en sterven én opstanding waren uitgesproken. Trouwens, Jezus was Zélf de grootste profeet; tijdens Zijn rondgaan door het Joodse land, het land van Zijn Vader, heeft Hij heel veel verteld over Zijn Vader maar ook over wat er na dat Hij weer teruggegaan zou zijn naar de hemel, zou gaan gebeuren in de eeuwen erna, en ook , in deze tijd! Want ook nu staat er veel te gebeuren; God heeft als het ware weer  'de wekker gezet' voor de laatste fase van Zijn Heilsplan! Paulus schrijft aan de kerk van Efeze én aan ons: " Toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling [periode]van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is." [Ef. 1:10]

De apostel spreekt hier over de laatste periode of fase in de wereldgeschiedenis; de volheid der tijden is dan aangebroken. God heeft Zich voorgenomen het in de loop der tijden uiteengevallen heelal weer samen te vatten in de Here Jezus! In alle vorige periodes of bedelingen, waaruit de wereldgeschiedenis bestaat, heeft de mens steeds weer alles bedorven! Maar nu zal God, als de volheid der tijden aanbreekt, álles samenvoegen onder het gezag van Christus! De Koning van hemel en aarde zal vanuit de hemel opnieuw naar de aarde komen, maar nu niet meer als het Lam van God, maar als de Leeuw van Juda. [lees Openb. 5:1-9] Niet meer als een Baby in armoedige omstandigheden maar als Heerser, in macht en heerlijkheid!

Deze maand staan we stil bij dat gebeuren inde volheid van de tijd; niet zomaar toevallig, op een willekeurig moment, maar gepland door God Zélf! Jezus' geboorte werd het keerpunt in de geschiedenis, het belangrijkste wat ooit heeft plaatsgevonden! Daarna heeft Hij 33 jaar geleefd en geleden op een duistere aarde, maar wel door lijden en sterven heen álles volbracht!

Jezus is opgestaan uit de dood en heeft Zijn plaats in de hemel weer ingenomen! Door Zijn overwinning op dood en duivel bezit Hij nu alle macht, in de hemel en op de aarde, ook al is dat nog niet zichtbaar! Maar dát gaat gebeuren! Jezus gaf bewúst Zijn leven om dat van jou en mij voor eeuwig te kunnen behouden!

Als je dat gelooft dan kun je met dankbaarheid Zijn verjaardag straks gaan gedenken, en met een blij en gerust hart uitzien naar het moment dat Jezus terugkomt en de volheid der tijden aanbreekt!

Wat een dag zal dát zijn! En..........., het is dichterbij dan je denkt!

1 De Heer zal komen, ja weldra,
Wees voor Zijn komst bereid;
Ontvang Zijn volheid van gena,
Wees voor Zijn komst bereid.
Rechtvaardig, heilig is de Heer,
Getrouwen kroont Hij eens met eer;
Als hun Verlosser komt Hij weer,
Wees voor Zijn komst bereid.

Zult gij gereed zijn, als de Bruigom komt?
Zult gij gereed zijn, als de Bruigom komt?
Is uw lamp bereid voor Hem?
„Zult”, klinkt haast de jubelstem,
„Gij ook gereed zijn, als de Bruigom komt?”

2 Wat om u heen verdwijn’ of vall’,
Hij komt in heerlijkheid;
Wat ook verzink’ of sterven zal,
Hij komt in majesteit.
De Zoon des menschen van omhoog
Komt weder op den wolkenboog;
Aanschouwen zal Hem aller oog,
Hij komt in heerlijkheid.

3 Waak dan en bid en wees bereid,
Wees wachtende op Hem.
Let op de teek’nen van den tijd,
Wees wachtende op Hem.
„Alleen de Vader weet die stond”,
Zoo sprak eertijds des Heeren mond.
Zijn wederkomst is ons verkond,
Wees wachtende op Hem. [Joh. De Heer 299]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl

 

Logistiek medewerker (fulltime) Meer info - Online lotgenotenbijeenkomst Werk en kanker Meer info - Column; Nieuw! Meer info - Virtuele te water lating VL.92 Balder. Meer info - Online pubquiz met opbrengst voor Inloophuis Carma Meer info - Online lessen voor de jongste kinderen gestart! Meer info - Kerstpakketten en mandarijnen voor verzorgingshuizen Meer info - Vrijwilligers Voedselbank Maassluis ontvangen bloemetje Meer info - Column; Uitzien?! Meer info - Supervisors/Teamleiders AGF Meer info - Kleuters leren kersttafel dekken op school! Meer info - DAEL Connectivity heeft prima alternatieven voor glasvezel! Meer info - 17 januari 2021 – Winterwandeling Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Kunstwerk van de Maand; Schaap met Lam Meer info - Kerstboxen voor eenzame mensen Meer info - Verder plannen voor ontwikkellocatie ‘Wateringen Noord’ Meer info - Nieuwbouw bij bedrijventerrein Westerlee Meer info - Bibliotheek Westland opent Afhaalbieb Meer info - Rotaryclubs steunen Inloophuis Carma Meer info - Voorbereidingen Westerpop 2021 zijn gestart! Meer info - Gezinnen sneller in aanmerking voor huurwoning en korting Meer info - Productiemedewerkers kwekerij Meer info - Teamleider Meer info - Commerciële en strategische Inkoper AGF Meer info - Westland On Stage in 2021 op dinsdag 1 juni Meer info - Column; De volheid van de tijd Meer info - Parkeerbegeleider/steward Meer info - Online bezoek sinterklaas bij The Maranto 's Meer info - Verbouwing voormalig schoolgebouw Het Spectrum van start Meer info - Technisch productie medewerkers Meer info - HR medewerker Meer info - Start aanmelding collecte Jantje Beton Meer info - Kunstwerk van de Maand december: Gedicht Maassluis Meer info - Column; Plan of complot? Meer info - Wetsvoorstel voor confiscatie crimineel vermogen Meer info - Koopwoningen ruim 9 procent duurder in oktober Meer info - Bibliotheek Westland vanaf 19 november weer open! Meer info - Delftenaar vast voor oplichting via Marktplaats Meer info - € 3 miljoen extra voor onderwijs op afstand Meer info - Inzet brandweer voor afhijsing Meer info - Column; Beetje dom? Meer info - 84.000 woningen geleverd in 2019 Meer info - Koopwoningen bijna 9 procent duurder in september Meer info - Voorlopige sterftecijfers week 41 Meer info - De Prinsenhof gesloten maar Bibliotheek Maasdijk is open! Meer info - Stijging werkloosheid in heel Nederland Meer info - Bestuurswijzigingen bij LTC Naaldwijk Meer info - Ook bestuurder die op verkeersruzie N210 inreed voor rechter Meer info - Gemeenten financieel sterk afhankelijk van overheid Meer info