Column; Een teken...

Hans van den Berg

Column; Een teken...

's-Gravenzande 07.02.2021 - Vrijdagmiddag reed ik over de dijk, bij ons, en zag bij een overwegend grijze hemel een enorm grote vuurrode zon

boven de Waterweg  hangen, als een teken in de natuur van Gods gróótheid, maar ook als verwijzing naar de weerspreuk:  'avondrood, mooi weer in de boot.' 

Vrijdagavond zag ik bij de uitleg over het weer voor dit weekend een foto met een regenboog boven een dorp. Het bekende teken van God dat nu al bijna 6000 jaar lang aan de hemel verschijnt, waarmee Hij toezegt en belooft dat de aarde nooit meer door wáter zal vergaan!

Wat bijzonder eigenlijk dat een zo machtige God tekens gebruikt om met ons mensen te communiceren, en ons daarmee te bemoedigen, te vertroosten of ons daardoor te waarschuwen!

Prachtige regenboog over het Westland

Je kunt er de Bijbel op naslaan, door heel het Boek heen kom je tekens tegen van Zijn liefde, zorg en almacht. Het begint al met Kaïn; wanneer hij zijn broer Abel vermoord heeft is hij bang dat men hem wat zal aandoen! Maar de Heere stelde hem veilig met een teken; wat het merkteken was dat God op Kaïn plaatste? De Bijbel vertelt het niet. De betekenis van het teken, dat Kaïn niet mocht worden gedood, was belangrijker dan de aard van het teken. 

Dat heilzame Boek, door Joden geschreven, verhaalt van een wonderbare God Die Zijn weg gaat met een groot volk; Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: " U hebt alles gezien wat de HEERE in het land Egypte voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land: de grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen.

Ik heb u veertig jaar door de woestijn laten gaan; uw kleren zijn bij u niet versleten, en uw schoenen zijn niet versleten aan uw voeten; brood hebt u niet gegeten, en wijn en sterke drank hebt u niet gedronken, opdat u zou weten dat Ik de HEERE, uw God, ben." [Deut.29]

Tekens van trouw en zorg in een schier eindeloze woestijn, elke dag weer! Als een voorafschaduwing van het Brood dat eens uit de hemel zou neerdalen, in de gestalte van Jezus,  was daar het manna, dat élke morgen voor dag en dauw om hun tenten lag, behalve op de Sabbat!

Eeuwen later kwam hét Manna uit de hemel, en Jezus zei het ook: " Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer opdat wie ervan eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid." [Joh. 6 : 48-51]

Later, vlak voor Zijn sterven aan het kruis, richt Jezus ook een bijzonder teken op, het teken van het Bloedverbond dat Jezus sloot met Zijn volk, en dat wij kennen alles het Heilig Avondmaal; brood en wijn zijn de symbolen die verwijzen naar Jezus' lichaam en bloed dat Hij zou offeren als een zoenoffer voor de zonden van de héle wereld! "Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt." [ 1 Kor.11:24-25] En de opdracht: " Doe dat tot Mijn gedachtenis", is er nog altijd, en blijft totdat Hij komt!

Jezus zei ons ook om te letten op de tekenen die gebeuren, met name genoemd; Gods aanwijzingen in de tijd, liefdevolle waarschuwingen die ons er op attenderen dat dit tijdperk op een einde loopt.


Foto Wikipedia, schilderij van Rembrandt

Ik werd deze week bepaald bij een teken aan de wand, ook beschreven in de Bijbel. In een tijd, misschien wel net zo goddeloos als nu, was men daar een feest aan het vieren in het paleis van koning Belsazar, een drinkgelag met 1000 machthebbers met hun vrouwen, waarbij het de koning niets te dol was. Zelfs het gouden drinkgerei, dat door zijn opa Nebukadnezar uit de tempel van Israëls God was geroofd, liet hij halen, om te drinken op, en tot eer van hun eigen goden! De enig ware God werd gelasterd en onteerd, en dat blijft niet ongestraft!

Op het hoogtepunt van het feest, door geschiedschrijvers gedateerd op 12 oktober 539 v. Chr., verscheen er een hand aan de muur die onbegrijpelijke woorden schreef;  " Toen veranderde de gelaatskleur van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten." [Dan.5:6] De hand schreef: Mene, mene, tekel, uparsin. Daniel, de profeet die erbij werd geroepen verklaarde de tekst aan de bange koning, en die was duidelijk: geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden. Nog diezelfde nacht werd Belsazar vermoord en het volk werd onderworpen aan de Meden en Perzen!

God geeft tekens van hoop en heil, maar ook waarschuwingstekens, in feite voor ons bestwil! In onze dagen zien we ook hoe Gods naam gelasterd en bespot wordt, Zijn normen en waarden met voeten getreden.

De wetten die aangenomen zijn, en die men nog wil gaan aannemen, maar die dwars tegen Zijn wil ingaan, ze tergen de God van hemel en aarde! Hoe dichtbij is het gekomen, het tafereel in de feestzaal? Is het wereldwijde coronavirus het teken aan de wand?

Gebruikt God dit duivelse gebeuren als een [laatste] waarschuwing om ons wakker te schudden? Je kunt het allemaal naast je neerleggen, maar dát gaat God aan z'n hart; Hij wil niet dat iemand verloren gaat, want Hij is de Liefde Zélf!

Maar dat is Hij niet alléén! Hij is ook een verterend vuur, zegt Zijn eigen Boek![Heb. 12:29] Lees hoe Hij handelde met Sodom en Gomorra, hoe Hij wilde handelen met Ninevé, maar het niet deed, omdat ze zich bekeerden! [Jona]

Wanneer je deze dingen beseft, huiver je ook voor onze wereld met haar cultuur. Onze wereld is in veel opzichten aan de wereld van Sodom en Gomorra gelijk geworden.

Daarom, laat heel dit gebeuren een teken zijn,  een wake-up call : GOD LAAT NIET MET ZICH SPOTTEN! Luister mensen, ministers, volksvertegenwoordiging, machthebbers en anderen!

Natuurlijk, God is LIEFDE, kijk maar, lees maar wat Hij deed, en doet; Hij roept nog steeds, Hij geeft nog steeds tekens, want Hij wil ook JOU niet missen, straks als die grote eeuwigdurende party begint!

God belooft een stralende toekomst. Op weg naar die geweldige finish wil Hij met je gaan, zodat je veilig aankomt! Ga je mee?

Leg je hand maar in Mijn hand,
ook in het onbekende land,
zal Ik je veilig leiden.

Ik ken de weg die jij mag gaan,
waar je ook gaat,
Ik ga vooraan,
en Ik zal voor je strijden.

Ex.14:14, Deut.30:8, Ps.139:1

H. van den Berg
Tel. 06-15062838
E-mail:berg.services@telfort.nl

 

 

Column; Talmen? Meer info - Lezing Kennismaken met mollen Meer info - Lezing Houd polder Pasgeld open en groen! Meer info - Service medewerker wit- en bruingoed. Meer info - Service monteur kassenbouw Meer info - Teamleider Potplantenkwekerij Meer info - Klimaatmars in Den Haag op 14 maart Meer info - Kunstwerk van de Maand maart 2021 Kunstkop Meer info - Assistent Locatiemanager (M/V) Meer info - Commercieel talent (m/v) 24-32 uur Meer info - Inloophuis Carma gaat door met aangepaste activiteiten Meer info - Column; Mét, of zonder? Meer info - Misstanden bij incassobureaus aangepakt Meer info - Logistiek medewerker Naaldwijk nacht Meer info - Valentijnsverwennerijen door Lionsclub Glazen Stad Meer info - Soroptimist Club Westland doneert € 2.850,00 aan Stichting AYA Meer info - Omzien naar elkaar Meer info - Zelfstandig werkende monteur Meer info - Column; Een teken... Meer info - Junior accountmanager Meer info - Cursus Teleflora bij Natuurlijk Delfland Meer info - Nieuwe apps binnenkort in de verkoop Meer info - Veranderingen bij Westlanders.nu in februari Meer info - Flexwoningen in het Westland Meer info - BZK in actie tegen wachttijden energielabel Meer info - Zittend Mensfiguur op Paal Meer info - Chauffeurs CE Meer info - Peter Oeij winnaar fotowedstrijd VL.92 Balder Meer info - Doing business with Westland Intertainments Meer info - Emmeliene gaat voor jou door het vuur Meer info - Column: Wat gaat het worden? Meer info - In april wet kansspelen op afstand van kracht Meer info - Raadsvergadering op dinsdagavond 19 januari Meer info - Werkvoorbereider technische dienst Meer info - Forse stijging koopwoningen 3e kwartaal 2020 Meer info - Logistiek medewerker (fulltime) Meer info - Column; Nieuw! Meer info - Virtuele te water lating VL.92 Balder. Meer info - Online lessen voor de jongste kinderen gestart! Meer info - Kerstpakketten en mandarijnen voor verzorgingshuizen Meer info - Vrijwilligers Voedselbank Maassluis ontvangen bloemetje Meer info - Column; Uitzien?! Meer info - Kleuters leren kersttafel dekken op school! Meer info - DAEL Connectivity heeft prima alternatieven voor glasvezel! Meer info - Kunstwerk van de Maand; Schaap met Lam Meer info - Kerstboxen voor eenzame mensen Meer info - Verder plannen voor ontwikkellocatie ‘Wateringen Noord’ Meer info - Nieuwbouw bij bedrijventerrein Westerlee Meer info - Bibliotheek Westland opent Afhaalbieb Meer info - Rotaryclubs steunen Inloophuis Carma Meer info