Column; Generaal Pardon!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 16.12.2020 - De toespraak van onze minister-president zette mij aan het denken. Een aankondiging dat lijden veroorzaakt voor iedereen!


Ruim acht miljoen huishoudens hadden ingeschakeld en hoorden het rampnieuws aan! Sómber was de boodschap, geen lichtstraaltje! Alles op slot, de verboden gelden tot diep in de huiskamer: geen gezellig samenzijn, al heb je ook tig kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, ze mogen er niet in, hooguit drie! Dus dat wordt moeilijk voor ouders en grootouders!

Wéér een lockdown, en het reikt nu tot in het nieuwe jaar! Hoe zal dit allemaal verder gaan? Wat staan ons nog te wachten, en wat is waar, en wat is niet waar? Er zijn zoveel berichten en geruchten, zoveel meningen, zoveel wijsheid maar ook zoveel dwaze en onnavolgbare uitspraken en reacties!

Ik maakte al aardig wat mee in mijn al lange leven, maar dit slaat wel alles!

En hoe gaat het worden, straks als de leiders samenkomen voor het masterplan: The Great Reset, de grote herstart? Wat gaan zij beslissen, buiten God om, over wat er gaat gebeuren in ons land, in Europa en de wereld?

In de Bijbel, in Psalm 2 wordt er geschreven over een dergelijke situatie, waarbij Gods normen en waarden gepasseerd worden en dingen bedacht worden waar Hij helemaal niet blij mee is! "Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!"

Kortom, ze hebben lak aan God de Vader en Jezus de Zoon, en willen gewoon hun eigen ding doen en uitvoeren! Maar dan waarschuwt Degene Die in de hemel woont: " Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn boosheid, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn boosheid slechts even ontbrandt." 

Zó liefdevol is God, nog altijd klinkt Zijn waarschuwing, gericht aan de machtigen der aarde en aan jou en mij en iedereen!

Ik mag je vandaag schrijven over Góds uitzonderlijke optreden dat ook voor iedereen geldt!

Dat brengt me bij het Kerstgebeuren, en word ik bepaald bij het Lam van God, dat ruim 2000 jaar geleden naar de aarde kwam, om het Generaal Pardon van God tot uitvoer te brengen. God, de Zoon, als een Baby'tje lag Hij daar in de stal, de Redder der wereld, als een Lammetje! Maar het ‘Lammetje’ werd Lam, en toen Johannes Hem zag gaan zei hij dat ook, tegen de omstanders: “Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” [Joh.1:29] Dát was de start van Zijn werk, waarvoor Hij was gekomen. In tegenstelling tot Gods werkelijke vijand, de duivel, die “rondgaat als een brullende leeuw”, [1Pet.5:8] ging Hij rond als het Lam van God, weldoende, genezing brengend en vertellend over de blijde Boodschap van het komende generale Pardon!

Heel bewust en vrijwillig was Hij op weg naar Zijn eigen kruisdood, als een Offerlam! De mensen die de Waarheid, die Hij verkondigde, niet meer konden verdragen hadden geen pardon met Hem, ze sloegen Hem aan het kruis. En zijn Vader? Die had óók geen ‘pardon’ met zijn Zoon, het érgste wat Jezus overkwam! “Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten, “[Mat. 27:46] was Zijn vragende schreeuw in het duisterste moment van Zijn aardse leven! Maar het antwoord wist Hij zelf; Hij had het antwoord al gegeven aan de mensen, toen Hij begon aan Zijn missie: “Alzo lief heeft God de wereld [de mensen] gehad, dat Hij zijn Zoon gegeven heeft, “ als een Lam, een Offerlam! Waarom? Voor dat generale Pardon, “opdat ieder die in Jezus gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven zal hebben.”[Joh.3:16]

Die kwijtschelding is er voor iedereen, die gelooft! De Waarheid van God laat niets aan duidelijkheid te wensen over; geloof je in het Lam van God, die met Zijn eigen leven een generaal Pardon voor jou verwierf, dan heb je eeuwig leven! Geloof je het niet, dan ga je verloren en naar de hel! Daarom schrijf ik je vandaag, tien dagen voordat Zijn geboortedag herdacht wordt.

Ik weet wel, het is voor velen een slap en zwak en dwaas verhaal, zo anders als waar wij als mensen op ingesteld zijn. Een baby'tje, een lam, een leven offeren, wij houden meer van kracht en macht, de moed van een leeuw, knokken en gáán! Ook dat weet onze Schepper; dat dwaze is ook niet voor ‘wijzen’ en ‘verstandigen’, maar voor mensen met een ‘kinderlijk geloof'! [Luc.10:21]

Als je Gods Woord, de Bijbel, gaat lezen, dan ontdek je dat Hij houdt van het zwakke, het simpele en eenvoudige. Het volk Israël trok door de woestijn, en werd overvallen door een slangenplaag. Mensen werden gebeten en stierven eraan; God kwam te hulp en zei tegen Mozes dat hij een lange stok moest plaatsen, met een koperen slang in de top." En, zei God, ‘iedereen die naar die slang kijkt gaat niet dood als hij of zij gebeten is, maar men zal léven’!

Simpel, opkijken en genezen! Wie wil dat niet? Opkijken naar ‘God aan het kruis’ en geloven in dat Lam, dat werd ‘geslacht’, en je valt onder het generaal Pardon van God de Vader! Welke zondaar wil dat niet?

Weet je, voor God hoef je niks! “Wees niet bevreesd, geloof alleen”, zei Jezus. [Mar.5:36] Dáár komt het op aan, wie je ook bent! Voor God is iedereen van het grootste belang, of je nu een succesvolle zakenman of vrouw bent, een door het virus geraakte zieke, een gelukkige huisvrouw of man, een “geknakt riet” of een “rokende vlaspit”, waarvan Jesaja al schrijft dat Jezus deze niet zal breken of uitdoven! [Jes. 42:1-4, Mat.12:20] Het door de God van hemel en aarde bewerkte generale Pardon is voor jou en mij en iedereen die beseft dat hij/zij zondig is en in geloof op wil zien naar het Lam, waarvan we straks Zijn verjaardag gedenken.

En dan staan we op de drempel van 2021; we komen steeds dichterbij het moment dat Jezus komt op de wolken, om hen die onder het PARDON vallen, op te nemen! Daarna komt Hij terug naar deze aarde, nu niet meer als een Lam, maar als de Leeuw van Juda! Hij komt in macht en majesteit, en iedereen zal Hem zien! Zal Hij jouw Redder zijn, of je Rechter? Ga je voor het generale Pardon, of niet?

“Niet door kracht, of geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt God, de Almachtige, ook in 2021! [Zach.4:6] En niet door The Great Reset!

Als je maar komt, voor dát PARDON! Als je maar niet blijft zeggen dat je het wel zal zien, of dat je het zélf wel regelt, want dán zou JEZUS tevergeefs voor JOU dat pardon verworven hebben met Zijn kruisdood!

Ik bid dat God met deze Boodschap jouw trieste lockdown met Zijn liefde en vrede en vreugde mag omstralen!

Hij, Die droeg mijn zonden,

Die mij redde van de dood,

Die mijn pijn droeg in Zijn wonden,

zonder klacht,

Hij was een Jood.

 

Hij, Die wist van al mijn zorgen,

Die mij tilde uit de nood,

En die in een nieuwe morgen,

stralend schijnt,

Hij was een Jood.

 

Hij, Die spoedig zal regeren,

Die mij licht en leven bood,

Hem, die ieder zal vereren,

Als de Koning,

Was een Jood.

 

Hem, voor wie men zich zal buigen,

Klein en groot,

Die Gods liefde kwam getuigen,

Werd geboren als een Jood.

 

Hij, Die alles heeft verdragen,

En ons in Zijn armen sloot,

Hij zal zéker van ons vragen,

Wat wij deden,

Met de Jood.

 

[Hanna Maltha]

Reacties (7 reacties geplaatst)

Dank voor dit geweldige goede nieuws. Ik ben blij dat er iemand zo duidelijk uitlegt hoe het is! Dit komt ook voort uit de liefde van Jezus Christus. Iemand die Hem werkelijk heeft leren kennen wil dat aan iedereen vertellen. God houd van alle mensen. Vraag maar aan God of Hij je ogen wil openen. Dat zal Hij doen als je het oprecht meent.

Dat is de boodschap waar het aardse leven om gaat, elkaar lief te hebben en te geloven dat de zoon van God Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is.
Amen!

Niet meer van deze tijd dat prediken van het geloof.

Als God bestond was dit allemaal niet gebeurd, hallelujah!

Wat is dit nu weer de collecte zak kan door

Leven we weer in het begin van de jaartelling? Pfff wordt wakker man...

Prachtig !!! Wees gezegend en wees een zegen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.