Column; Goed nieuws......tóch!!

Hans van den Berg

Column; Goed nieuws......tóch!!

's-Gravenzande 19.04.2019 - Als je dit leest is het Goede Vrijdag, of het is al weer voorbij. Een hopeloze dag leek het toen, die dag dat de ‘Man van smarten’ daar hing aan het kruis.

Een trieste dag, niets Goeds aan te ontdekken; de natuur raakte er door van slag, waardoor het donker werd, midden op de dag, drie uur lang! En het werd stil, daar op de heuvel Golgotha, net als toen bij Job, eeuwen voordien. Sprakeloos waren zijn vrienden bij zoveel ellende, sprakeloos waren ook Jezus’ volgelingen, nu al hun hoop de bodem werd ingeslagen! En Jezus?

Column; Zeer goed!

Hij hing daar aan het kruis, als een vervloekte, tussen de hemel en aarde in, omdat niemand Hem wilde. De aarde niet, omdat de bewoners daarvan Hem niet konden verdragen omdat Hij hen onomwonden de Waarheid vertelde. De hemel niet, omdat Hij de zonden droeg, beladen was met de zonden van de wereld! Hopeloos en reddeloos? Het leek er heel sterk op, het had er alles van weg dat er een einde was gekomen aan alle illusies van Zijn aanhangers.

Anderen, tegenstanders van Hem, riepen nog: “Als je Gods Zoon bent, kom dan van dat kruis,”[Mat.27:40]] maar er gebeurde niets. Hij hing daar, bloedend, naakt, aan spijkers, en Hij stierf, dood, als ieder mens, dood! Wel had Hij nog geroepen, nadat de duisternis was opgetrokken: “Het is volbracht!”[Joh.19:30] Maar toen was het ook écht afgelopen; Hij werd begraven, net als ieder ander mens, einde verhaal! Het kwaad heeft weer gewonnen; Hij bedoelde het Goed, maar Hij heeft het toch ook niet gered, jammer!

Luisteren!

Hó even, daar is toch nog ander nieuws, Goed nieuws, een paar dagen later! Nu zou het zéker het journaal gehaald hebben, en de voorpagina van de Telegraaf zou ‘gekopt’ hebben: "Man lééft, na dood en begrafenis!" En dan, met iets kleinere letter: "de grootste sensatie aller  tijden", en dan zou het bericht beginnen: " Het klinkt ongelofelijk, maar het is echt waar, dit zijn de berichten die wij uit zeer betrouwbare bron hebben vernomen", enzovoort. En dan zouden alle bijzonderheden volgen; van Zijn leven, dat Hij maar 33 jaar oud werd, van Zijn dood aan het kruis, over Zijn begrafenis, van het lege graf, een paar dagen later, en van Zijn verschijning daarna aan Zijn volgelingen! En ook dat het allemaal in de Bijbel al was aangekondigd, vanaf de boeken van Mozes tot en met Maleachi! En in het programma van Jinek of Paul  zouden we de ‘getuigen’ hebben zien zitten, misschien wel naast Jetten en Wilders en Klaver, die dan ter plekke tot geloof zouden zijn gekomen!!

Maar nu leven wij 2000 jaar later; het is niet in een krant gekomen, maar wél in de Bijbel, het Boek van God! Als een vervolg op het Oude Testament kwam het Nieuwe Testament, en daarin staat dit Goede Nieuws uitvoerig beschreven!

En vandaag mag ik het weer doorgeven aan jou: er is Goed Nieuws!  Deze bijzondere Mens was anders, Hij was God zélf, in de gestalte van de Zoon! Hij kwam welbewust naar de aarde, met het doel de dood te trotseren. Hij koos daarvoor omdat Hij wist dat het Leven van álle mensen op het spel stond! De eeuwige Dood wachtte ieder mens, als er geen verzoening zou plaats vinden, tussen God en mensen. God zélf besloot om Zijn eigen Zoon te bestemmen als Offerlam, als het Verzoenoffer! God werd Mens, om mee te kunnen voelen met ons! En Hij kon het aan, álles! De dood, de duivel, de machten van de hel! Jezus heeft ze overwonnen aan het kruis, voor eeuwig!

Toen stond Hij op, op die Paasmorgen, zoveel eeuwen geleden! Maar dat Goede Nieuws is nog altijd razend actueel, ook vandaag! De Verlosser leeft! Job, op de puinhoop van zijn leven, eeuwen daarvoor, profeteerde en beleed het al: “Maar ik weet: mijn Verlosser leeft!” [Job 19:25] Dát was toen al zijn troost, in alle ellende die hij meemaakte.

Als je dit leest dan is Pasen in aantocht, of het is al weer voorbij; als het alleen maar vrije dagen, eieren, een paasbrunch, een paasconcert of iets anders ‘leuks’ betekent[de], dan is dit Nieuws wellicht niet interessant. Maar als je na deze dagen persoonlijk op zoek wilt gaan naar Die Jezus, Die zoveel om je gaf dat Hij al het Slechte over Zich liet komen, om jou het Goede te kunnen garanderen, dan worden deze gedenkdagen en dit Goede Nieuws het begin van een Leven met Hem, tot in eeuwigheid! Ook als je er [nog] niets van snapt, van deze opgestane Heer, ga op zoek en vraag het Hem: ‘Wie bent U, Jezus’?

Ik ben me er van bewust dat dit Goede Nieuws niet direct al het nare, beroerde en verdrietige nieuws zal opheffen, maar indirect wél! Als je met Hem je leven wilt delen, in álles, dan gaat Hij met je mee en helpt je dragen, en steunt Hij jou. Ook al ga je door een schijnbaar diep en donker dal! Er is Hoop, er is Goed Nieuws, de Verlosser leeft! Hij is opgestaan en Hij zei tegen Zijn discipelen,na Zijn opstanding, maar óók vandaag tegen jou en mij: “Vrede zij u!” [Joh. 20:26] In de wereld vind je het niet, uiteindelijk op geen enkele manier, maar wél bij het kruis van Jezus: “de Vrede die alle verstand te boven gaat,” [Phil.4:7] en die alleen deze opgestane Vredevorst je kan geven!

Van harte wens ik jou gezegende dagen toe, en dat dit Goede Nieuws je mag pákken, zodanig dat het je leven hiér, blijdschap zal geven, en Hoop voor de eeuwigheid! Dan kun je ook met verwachting zeggen: "Het Beste komt nog!"

Van Goede Vrijdag tot Pasen.

Aanschouw de Schepper van 't heelal,

genageld aan het hout.

O, liefde, godd'lijk, onbegrensd,

't was al voor mijn behoud.

 

Zie hoe de Man van smarten leed,

eenswillend toch met God.

Met welk een eindeloos geduld

verdroeg Hij smaad en spot.

 

Ja, ik geloof, ja ik geloof,

dat Jezus voor mij stierf.

En dat Hij aan het smaad'lijk kruis

mijn eeuwig heil verwierf.

 

Maar toen verwon Hij dood en graf,

genade , wondergroot!

O, liefde, teer en onbegrensd,

ja ,sterker dan de dood!

 

Ja, ik geloof, ja, ik geloof,

dat Jezus voor mij stierf.

En dat Hij aan het smaad'lijk kruis

mijn eeuwig heil verwierf.

 

H. van den Berg

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort

 

Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info