Column; Het kantelpunt

Hans van den Berg

's-Gravenzande 27.09.2020 - Het werkwoord kantelen kennen we wel; omkeren, omkiepen, op z'n andere zijde wentelen, enz.


Het punt waarop iets kantelt dat is dus waar ik dit keer over schrijf. Niet zo interessant denk je misschien, maar pas op, dit is zo van belang! Het kantelpunt, maar dan niet van iets tastbaars maar van de dingen die gebeuren in ons leven, in de wereld, in de tijd.

Er zijn tal van kantelpunten te bedenken; het kan een moment zijn waarop in korte tijd er een enorme verandering plaatsvindt. Ik blijf nu even bij de uitspraak van van Dissel die hij deed, tijdens een bijpraatsessie in de Tweede kamer. Nederland bevindt zich op een kantelpunt in de coronacrisis, zei hij, en hij vindt het dan ook terecht dat het kabinet nieuwe maatregelen aankondigde. De viroloog meent dat de tweede golf inmiddels in gang is gezet door de oplopende besmettingen en het aantal patiënten op de i.c. Hopelijk gaan we geen tweede lockdown tegemoet, maar het is zorgelijk, ook in de landen om ons heen, en wereldwijd! Moeten we hopen op een kantelpunt ten goede in deze crisis: een vaccin bijvoorbeeld? 

Ook wat het klimaat betreft menen wetenschappers dat er zich een kantelpunt voordoet, met name wat betreft het sprongsgewijs smelten van de ijskap van Antarctica door opwarming van de aarde.

Het woord kantelpunt is momenteel actueel en wordt hier en daar gebruikt; het is nog niet zo oud, maar als gebeurtenis is het van alle tijden! Door een plotselinge omslag in de samenleving, maar ook in onze gezondheid, onze relatie, de financiële markten en noem maar op, kan er plotsklaps iets ontstaan, ten goede of ten kwade, dat voorafgegaan werd door een misschien wel niet waarneembare aanloop! Ik, en velen met mij, kunnen er over meepraten, van zo'n kantelpunt in het zakelijke en/of privéleven, waardoor alles op z'n kop werd gezet, vaak met verstrekkende gevolgen! 

Zo zijn er in de geschiedenis van deze aarde tal van kantelpunten geweest die grote en blijvende veranderingen hebben teweeggebracht. Sla de geschiedenisboeken er maar op na! Vele van die kantelpunten hadden een lange aanloop; het begon vaak onderhuids, stil en geleidelijk, totdat het ineens een feit was! 

Vanzelf kom je dan bij meest belangrijke kantelpunten in de wereld, die ooit hebben plaatsgevonden! Daarbij sla ik de Bijbel open; in het begin was daar al het bedroevende kantelpunt dat de eerste aardbewoners het beter meenden te weten dan hun Schepper, waardoor het plan van God in eerste instantie in duigen viel, en de paradijselijke schepping van God aan verderf onderhevig werd! Na deze verschrikkelijke omslag zag het er hopeloos uit voor de mensheid. Maar God sprak toch van Hoop, van een Redder Die eens zou komen! Eeuwen gingen er overheen, vrijwel niemand die er meer in geloofde, maar toen was daar dat meest belangrijke kantelpunt voor de mensheid: Jezus werd geboren, tóch, de Redder der wereld! Gods Plan, onnavolgbaar, vastgelegd in dat Boek der Waarheid, voorzegd door profeten in honderden profetieën. Kerstfeest!

Toen was daar na ruim dertig jaar dat andere, net zo belangrijke kantelpunt, dat alle hoop de bodem  insloeg  voor Zijn volgelingen, maar wél een onderdeel was van Gods Plan: Jezus werd ter dood gebracht aan een kruis! Zo boette Hij en droeg de zondeschuld van de gehele mensheid! 

Daar bleef het niet bij; na drie dagen stond de Zoon van God op uit de dood, en kantelde de hopeloosheid van Zijn volgelingen weer naar een hoopvolle verwachting! Pasen!

Jezus, na Zijn taak volbracht te hebben, vertrok naar Zijn Vader in de hemel, mét de belofte dat Hij terug zou komen, op het moment dat Zijn Vader vastgesteld heeft! 

Sindsdien wachten Zijn volgelingen en kijken uit naar het moment dat Jezus hen komt halen, zoals beloofd: "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn." [1 Thes. 4:16-17]

Daarom kijk ik, met miljoenen christenen uit naar dat volgende kantelpunt, wanneer Jezus komt om Zijn Gemeente, dat zijn al Zijn volgelingen met een levend geloof, van deze aarde weghaalt, en meeneemt naar het Vaderhuis, waar de bruiloftzaal ook is!

Wanneer dat dát zal zijn? Niemand weet het! Jezus heeft wel aanwijzingen gegeven; waar we op moeten letten, de dingen die vooraf gaan aan dit kantelpunt in de eindtijd! Gebeurtenissen zoals deze coronacrisis, de natuurrampen die de wereld treffen, het toenemende aantal christenen dat wereldwijd te lijden heeft aan vervolging, de status van Israel, waar Jezus zal terugkeren om vanuit Jeruzalem de wereld te gaan regeren! Kortom, het zal niet lang meer duren, de Opname van Jezus' volgelingen.

Na dit komende kantelpunt moet je hier niet meer zijn! Honderden miljoenen zullen opgenomen zijn; na het zich laat aanzien zal er een chaos van ongekende omvang ontstaan. En wat veel erger is, Gods oordelen zullen over de aarde komen, zoals beschreven in het boek Openbaringen. "Johannes zelf noemt deze periode van oordeel (Op. 7:14), De Grote Verdrukking. Ook Jezus Christus deed dat: "Want er zal dan een grote verdrukking zijn" (Matt. 24:21).

Er is een God Die hoort, als je je aan wilt sluiten bij Jezus; Hij kijkt uit naar jouw keuze voor Hém, naar jouw kantelpunt, als je los laat wat van deze wereld is, en Jezus gaat volgen! Vraag hulp, ga een Alfacursus volgen, welke komende dagen weer gaat beginnen, kies voor Jezus nu het nog kan!

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart
Er is een God, er is een God
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart
Er is een God die hoort 

Ga steeds naar hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang, 't is spoedig te laat
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord
Er is een God die hoort 

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal
Heer van het al, heer van het al
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal
Heerser van 't gans heelal 

Want onze Schepper, Koning der aard
Heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard
Ga dan naar Hem, nu 't morgenlicht gloort
Hij is de God die hoort 

Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt 's Heren liefde alom gehoord
Mensenkind, zegt het voort 

Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op Hem is gericht
Jezus is 't eeuwig licht.

H. van den Berg, tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Sterrenhemel bekijken tot 30 januari - Bijeenkomst Werk en kanker - Prijsstijging koopwoningen ruim 20% in december - Tentoonstelling ‘Joden in Vlaardingen’ - Webinar over Blankenburgverbinding op dinsdag 25 januari - Natuur in park en tuin - Boeklezing door Erik Huisman bij Carma - Assistent Voorman (M/V) - Emmeliene gaat voor jou door het vuur - Zekerheidje voor 2022: de Honselse Feestweek op 22 t/m 25 juni - Medewerker zagerij - Cijfers coronavirus voor donderdag 13 januari - Accountmanager - Twee belangrijke aanwinsten voor Streekmuseum Jan Anderson. - Inkoper - Cijfers coronavirus voor maandag 10 januari - Medewerker Klantenservice - CNC frezer - Tankwagen CE chauffeur - Technisch productie medewerkers - Adriaan Dessing Prijs 2022 - C of CE Chauffeurs - Laboratorium medewerk(st)er tuinbouw - Commercieel medewerker binnendienst - Manager Uitvoering en Realisatie - Assistent Locatie Manager - HR-adviseur - Financieel administratief medewerker - Manager Projectenbureau - Stella zoekt Rust zamelt geld in voor de vervolgde kerk - Muziek voor iedereen - Logistiek medewerker glastuinbouw - Calculator/Werkvoorbereider/Planner - Winkelmedewerker (Fulltime) - € 590 miljoen extra coronasteun na directe lockdown - Inschrijving deelnemers Swim - Subsidie voor kleine culturele initiatieven, ook in 2022! - Coördinator Opleidingen - Medewerker personeelsadministratie - Column; Welbehagen? - Voorbereidingen Westerpop 2021 zijn gestart! - Commercial Support - Opbrengst mondkapjes naar Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie - Schilderijenexpositie Westlandse (hobby) schilders in de "Oude Koestal" - Kunstwerk van de maand december: Vallende ruiter - Woning kopen in het Westland steeds lastiger - Weer meer miljonairs in Nederland - Column; Je kop in het zand steken? - Lynx valt mensen en honden aan bij Nieuwlandsedijk - Expositie bij het RKD: Aelbert Cuyp in Engeland