Column; Het komt er op aan!

Hans van den Berg

Column; Het komt er op aan!

's-Gravenzande 14.03.2021 - Ik bedoel, dat we onze stem gaan uitbrengen, ook in déze tijd! Het is allemaal anders dan anders, zelfs het stemmen,

maar het is van groot belang in deze tijd, waarin zoveel dingen op ons afkomen die nieuw en vaak vreemd, en soms ongewenst aan ons opgedrongen worden! We kunnen er drie dagen over doen, en als je op leeftijd bent dan kan het zelfs per post! Het is ongekend, dit stemgebeuren in 2021! Maar, ondanks alle beperkende maatregelen kan het op zo'n manier toch doorgaan!

Als je dit leest heb je je burgerplicht misschien al uitgevoerd; anders kun je nog gebruik maken van de Stemwijzer of de Stemchecker om tot een juiste keuze te komen. Hoe dan ook, ik raad je aan: doe mee! Ook al denk je misschien dat jouw stem niets uitmaakt, dat doet het wél! Jouw stem heeft een bijwerking die doorwerkt tot aan de samenstelling van de Éérste Kamer toe!Het zal spannend worden, volgende week; wordt het beleid door de vier coalitiepartijen van nu voortgezet, of wordt het een andere mix uit de 37[!] partijen die meedoen?

Het komt er op aan omeen juiste keuze te maken, op alle terreinen van het leven. In het leven van elke dag dient het zich aan: zal ik dit of zal ik dat, wat eten we vandaag, wat trek ik aan vandaag, een mondkapje op, of niet? Wél een prik tegen corona halen, of niet? En zo ook, deze week: ga ik stemmen of niet? Kleur bekennen, ergens voor staan, kiezen voor dát wat je van waarde acht?

En wat het geestelijke leven betreft? Velen hebben losgelaten wat ze vroeger geloofden, terwijl het er juist nú zo op aankomt, in deze bijzondere tijd! We kunnen niet zonder een zéker en vást fundament in een wereld die op instorten staat!

“Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast,” leert ons de Bijbel, Gods Woord. [2Tim. 2:19] En dát fundament kan álle bewegingen van deze tijd doorstaan, het ligt onwrikbaar vast! Wie of wat dat fundament is? Jezus Christus Zélf! [1 Kor. 3:11] In de loop van de eeuwen is er al veel gesold met het Woord van God, er is toegevoegd, er is weggelaten, en het heeft alleen maar ellende, zonde, ongeloof en ketterij gebracht! Daarom is het goed om op een dag als vandaag kleur te bekennen, daadwerkelijk te kiezen voor het zuivere Woord van God, waarin hét Fundament, “Jezus Christus, en Die gekruisigd”, [1 Kor. 2:2] duidelijk zichtbaar wordt én blijft! Kiezen voor het Fundament, radicaal, voor Jezus, de Zoon van God, die al veel eerder kleur bekende, en Zijn leven opofferde, ook voor jou!

En wat al die gebeurtenissen en rampen en toestanden betreft van deze tijd, daarin zijn de voetstappen van Jezus duidelijk hoorbaar, voor wie gelooft dat Hij komt“En dat die tijd nabij is, voor de deur!” [Mat.24:33]

Door de hele Bijbel heen laat God zien hoe het kiesgedrag van de mensen er uit zag. Het begon al in het paradijs waar de twee eerste mensen zich in een voortreffelijke situatie én omgeving bevonden.

" God, de Heer, legde in het Oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten." [Gen. 2:9] Adam en Eva, ze hadden het voor het uitzoeken! Er was maar één boom waar ze van af moesten blijven, dát had hun Schepper duidelijk gezegd! En tóch kozen ze uitgerekend voor die boom, uit vrije wil! Dat was de eerste keer dat de mens een verkeerde keuze maakte, en Gods raad niet opvolgde, maar luisterde naar de leugens van de duivel! Het had heel ernstige gevolgen! Nadien was en is het altijd het kiezen van de mens wat uiteindelijk bepaalt wat zijn eindbestemming zal zijn. God creëerde een reddingsplan door middel van Jezus, Zijn Zoon. Een Heilsplan waarin kiezen weer essentieel is! Jezus  koos er voor om aan het kruis de straf te dragen voor de zondeschuld van de hele mensheid.  Ieder die dat persoonlijk gelooft en kiest voor Jezus als zijn of haar Verlosser, ontvangt een heerlijk eeuwig leven!

De Bijbel laat ook zien hoe het er met het kiesgedrag van de mensen in Jezus' tijd bijstond. Als de Here Jezus in Israel rondtrekt en vertelt en onderwijst, dan zijn er op een gegeven moment ook " velen van Zijn discipelen die zich terugtrokken en niet meer met Hem meegingen." [Joh. 6: 66] Zijn woorden pasten niet in hun straatje, evenzo als ook nu, bij velen.  Jezus vraagt dan aan de nog aanwezigen: " Wilt u ook niet weggaan?  De enthousiaste Petrus brengt dan direct zijn stem uit: "Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven." [ Joh. 6: 67-68]

Jezus is na Zijn lijden en sterven en opstanding weer heengegaan, maar die woorden van eeuwig leven klinken nog steeds, en gaan rond, ook al zijn de kerken nu nauwelijks toegankelijk!

De vraag is: wat doe jij er mee? Ga je luisteren, en je stem uitbrengen op Jezus? Hij koos al voor jóú, toen Hij aan het kruis ging hangen! Wat is jouw keuze?

Het komt er nu op aan, Jezus komt spoedig terug! Mogelijk wacht Hij nog op u, of op jou, omdat je je keuze nog niet kenbaar hebt gemaakt?!

De Heer zal komen, ja weldra,
Wees voor Zijn komst bereid;
Ontvang Zijn volheid van gena,
Wees voor Zijn komst bereid.
Rechtvaardig, heilig is de Heer,
Getrouwen kroont Hij eens met eer;
Als hun Verlosser komt Hij weer,
Wees voor Zijn komst bereid.

Zult gij gereed zijn, als de Bruigom komt?
Zult gij gereed zijn, als de Bruigom komt?
Is uw lamp bereid voor Hem?
„Zult”, klinkt haast de jubelstem,
„Gij ook gereed zijn, als de Bruigom komt?”

Wat om u heen verdwijn’ of vall’,
Hij komt in heerlijkheid;
Wat ook verzink’ of sterven zal,
Hij komt in majesteit.
De Zoon des menschen van omhoog
Komt weder op den wolkenboog;
Aanschouwen zal Hem aller oog,
Hij komt in heerlijkheid.

Waak dan en bid en wees bereid,
Wees wachtende op Hem.
Let op de teek’nen van den tijd,
Wees wachtende op Hem.
„Alleen de Vader weet die stond”,
Zoo sprak eertijds des Heeren mond.
Zijn wederkomst is ons verkond,
Wees wachtende op Hem. [Joh. De Heer 299]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

berg.services@telfort.nl

 

Ruitenburg nieuwe sponsor 10 kilometer loop Meer info - Natuurlijk Delfland gaat weer wilgen knotten Meer info - Kerstpakketten inpakmedewerkers Meer info - Zangdienst op 31 oktober in hervormde kerk Poeldijk Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 31 oktober Meer info - Uitstel MMF, wél gratis koffie in Fata Meer info - Medewerker Orderverwerking en Magazijnsupport Meer info - Filmvoorstelling 'Parels van de Peel' Meer info - Gedenken bij Regenboogkerk op 6 november Meer info - Backofficemedewerker (fulltime) te Naaldwijk Meer info - Receptioniste/telefoniste Meer info - Cantate zondagochtend in de Oude Kerk Meer info - Project Engineer (fulltime) Meer info - Boer zoekt Hulp op zaterdag 6 en 13 november Meer info - Bazaar in Hervormde kerk Poeldijk mag doorgaan Meer info - Column; Wélk klimaat? Meer info - Activiteiten bij Natuurlijk Delfland Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Opleidingsadviseur Meer info - Zonnepanelen monteur Meer info - Klimaat op hol. Maar ook: winstgevend rentmeesterschap! Meer info - Stijging bij online aankopen Meer info - Direct-connect zakelijk met Westlanders.nu Meer info - Service medewerker wit- en bruingoed. Meer info - Planner Meer info - Campagne 40forever zoekt bassen en tenoren Meer info - Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Bazar in de Ontmoetingskerk 4-6 november Meer info - Extra raadsvergadering op dinsdag 12 oktober Meer info - Personeelsplanner Meer info - Vacature: Receptionist(e)/adviseur bankzaken Meer info - Medewerker Technische dienst Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Meer info - Personal Trainer Meer info - Administratief medewerker Meer info - Een warm gebaar aan het einde van het jaar! Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Medewerker containeronderhoud met heftruckervaring Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Je kantoor in groot Rotterdam moet beslist over deze voorzieningen beschikken Meer info - Hoofd financiële administratie Meer info - Bezoek aan de burgemeester Meer info - Procesoperator Meer info - Assistent Proces Manager Meer info - The Cosy Rockers gaan weer van start !!! Meer info - Opbaarruimte te Honselersdijk Meer info - Muziek in de klas Meer info - Opperman stratenmaker Meer info - Trainee teeltmanager Meer info - After Sales Coördinator Meer info