Column; Hoe zal het verder gaan?

Geplaatst door Westlanders.nu op 05-09-2021 04:22 - Gewijzigd op 05-09-2021 18:54

's-Gravenzande 05.09.2021 - De taferelen op het wereldtoneel worden heel snel weer vervangen door een volgende, en telkens weer kun je je afvragen: hoe nu verder?


En wat ons land betreft, de nieuw te vormen regering heeft nogal wat voeten in de aarde. De derde informateur wordt nu gevraagd om een werkbare combinatie samen te stellen uit wat 'over gebleven is'.  Ja, en wat is er overgebleven?

De oude coalitie komt er niet meer; D66 wil een progressieve club, en daar past de CU niet meer bij, vindt zij. Wel wil ze met de 'linkse wolk': PvdA én GL, maar dat willen VVD en CDA niet. Daar men bijvoorbaat de grotere partijen, PVV en FvD al uitgesloten had om met hén de kar te gaan trekken, gaat men nu focussen op een minderheidsregering van VVD, CDA en D66. Als dit de werkelijkheid wordt, dan zal men dus geregeld steun moeten zoeken in de Tweede, maar ook de Eerste Kamer!

Ik benijd ze niet, de komende ministers die straks het roer van het schip van staat der Nederlanden in handen krijgen. Dat het niet zomaar een baan is blijkt wel uit het feit dat van dit demissionaire kabinet er intussen négen bewindslieden zijn afgetreden in de laatste drie jaar, waarvan de laatste vrijdag! [Mevr. Van Ark]

Gezien alle problemen die er zijn, zoals het klimaatprogramma, de stikstofcrisis, de strijd tegen het virus en het hele wereldgebeuren, is een kordaat werkzame regering zeer gewenst, en het liefst op kórte termijn!

Ik schreef het al, gebeurtenissen volgen elkaar snel op, de tijd snelt voort en bijzondere momenten uit het wereldgebeuren komen weer in herinnering. Zo ook komende dagen als op 11-9, nine-eleven, erbij stilgestaan wordt dat al weer twintig jaar geleden deze bizarre gebeurtenis plaatsvond! Duivelse machten die het voorzien hadden op Amerika en in korte tijd de Twintowers verwoestten, en duizenden slachtoffers maakten!

Jaren na 9/11 weten we dat niet de aanslagen zelf, beperkt als gebeurtenis, maar de psychologische en politieke gevolgen ervan, niet alleen Amerika, maar ook de wereld hebben veranderd. Er kwam oorlog in Afghanistan; er werd jacht gemaakt op Al Qaida en hun leider Osama Bin Laden, de aanstichter van de fatale gebeurtenis! In deze dagen, ook twintig jaar later, heeft de VS haar leger teruggetrokken uit dat land, met alle gevolgen van dien! De terroristische organisatie Al Qaida heeft het bewind weer overgenomen binnen no time.

Hoe zal het verder gaan?

Arme bevolking, als ze haar verkregen vrijheden weer in moet leveren, en verder moet onder de wrede, niets ontziende sharia die ingevoerd gaat worden.

In een fatwa uit 1998 roept Al Qaida elke moslim op om Amerikanen en hun bondgenoten te doden, volgens de fatwa is dat de wil van Allah en een individuele plicht van elke moslim. Volgens Al Qaida worden moslims onderdrukt door het Westen, de aanstichters van die onderdrukking zijn in de ogen van Al Qaida zionisten die gesteund worden door het Westen. Daarmee hebben Israël en het Westen de oorlog verklaard aan Allah en alle moslims, aldus de fatwa.


Foto Wikipedia

Begrijpelijk dat Israel niet blij is dat deze duistere macht het daar weer voor het zeggen heeft, een macht van het kwaad die ook samenspant met ISIS en de Moslimbroederschap.

Komende week begint voor Israël een nieuw jaar. De eerste twee dagen van de joodse maand Tisjrie, de zevende maand van de joodse kalender, is het Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar. Ze wensen elkaar Shana tova! “Moge dit jaar vrede brengen en meer respect voor elkaar.” Een mooie wens bij de aanvang van het jaar 5782, maar hoe zal het verder gaan?

Een landje, dagelijks aan alle kanten bedreigd; om de lieve vrede werd in 2005 het Gaza-gebied afgestaan aan de Palestijnen, maar in die zestien jaar werden er vanuit dat gebied duizenden raketten afgevuurd op Israël, en nog steeds gebeurt het, onder gezag van Hamas, een terroristenbolwerk dat, evenals Hezbollah in Libanon, er op uit is om Israel van de kaart te vegen!

Deze week kwam ook het bericht dat de aartsvijand van Israel, Iran, de controle heeft gekregen over de Syrische Golan Hoogvlakte, waardoor wel gesteld kan worden dat het net zich sluit om dat plekje, de navel, middelpunt van de aarde! Maar één ding is zeker, men houdt geen rekening met de God van Israël Die wel voor hetere vuren heeft gestaan als het ging om het bestaan van Zijn volk!

De bijzondere geschiedenis van dit volk, waaruit ruim 2000 jaar geleden de Heiland en Redder der wereld werd geboren, laat ons zien dat God ze steeds weer opnieuw uitredde uit vaak onmogelijke situaties! En Hij heeft beloofd dat Hij dat weer zal doen! Je kunt het lezen in Zijn woord, de Bijbel, en je hebt het kunnen zien dat vanaf 1948 dit kleine volkje hulp kreeg van Diezelfde God. Normaal gesproken was het al lang ten onder gegaan bij al dat geweld, maar JAHWEH, Israëls God, waakt over Zijn oogappel!

“Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.’ [Zach. 2:8a] Nee, niet omdat het zulke lieverdjes zijn, lees het maar in de Bijbel; ze zijn geen haar beter dan Nederlanders maar het is Gods uitverkoren volk, en het heeft een plek op aarde toegewezen gekregen waar ze voor eeuwig zullen wonen, en de ónverdeelde hoofdstad zal Jeruzalem zijn, “de stad van de grote Koning”, zegt de Bijbel. [Ps. 48]

Zij en wij, hoe zal het verder gaan? Wat kunnen wij doen? De Bijbel geeft antwoorden voor elke periode van ons leven; zo ook voor vandaag als er van alles om ons heen gebeurt en we in afwachting zijn van een nieuwe regering. God Zelf geeft raad aan Salomo, die koning is over Israël, als het mis gaat met het volk, en God ze moet straffen. Hij zegt: “…..en als Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, in nederigheid buigt en bidt,….. dan zal Ik vanuit de hemel horen.”[2 Kr. 7:14] Dát zou Israël moeten doen maar ook wij, in Nederland. Ons gebed tot Hem Die alles regeert is zo essentieel!

Paulus schrijft later aan alle christenen: “Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een stil en rustig leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.” [! Tim.2: 1-4]

Bidden voor hooggeplaatsten, de regering dus, is voor Paulus een eerste prioriteit, opdat we in een land zullen leven waar een situatie ontstaat, stil en rustig, opdat in die sfeer mensen de Waarheid leren kennen en zalig worden! Bidden is een must, maar de kracht die het uitwerkt wordt door talloze christenen onderschat! Als wij ons bekeren en verootmoedigen voor God en Hem aanroepen en bidden, dan zal Hij ons horen en helpen, om Jezus’ wil! Er zullen dingen gaan gebeuren die we voor onmogelijk hielden, want “het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt.” [Jac. 5:16]

Hoe zal het verder gaan? Kijk om je heen, let op álles wat er gebeurt,  het wijst erop de Jezus spoedig komt om Zijn volgelingen op te nemen! Een kwestie van tijd!  Kies voor Hem, nu het nog kan, en wees niet eigenwijs!

Wake-up call!

Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo trekt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood?

Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en d’ uren zijn weinig: ontwaak dan, ontwaak!

Sta op uit de doden, o zondaar, en leef,
dat Christus ook over u lichte!
Sta op uit de doden, o zondaar, of beef
voor God en het jongste gerichte!
Nog wekt u de Heiland en nog is er raad,
sta op uit de doden,’t is spoedig te laat!

Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht,
door Christus de doodsslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
’t zal nimmermeer nacht voor hem wezen,
„Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!”
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

 

 

Reacties (11 reacties geplaatst)

Ik lees de reacties toch anders, als ik mij niet bekeer loopt het slecht met mij af, dat is de teneur van de gelovige.

Beste Bakstenen,

Wat ik u even zeggen wil is dit:

Er zijn een paar gelovigen aangeschoven in dit gesprek, maar er is er niet één die zijn of haar geloof opgedrongen heeft aan u.
Dus die gelovige mensen vallen best mee hoor…. Ze hebben vaak iets positiefs te vertelllen.

Wat mij altijd verwonderd is dat als men in een God gelooft, men dat andere wil opdringen, ik wordt wel lastig gevallen door mensen die aan de deur het verkondigen, maar nog nooit heb ik iemand horen vragen, bent u gelovig, om dan te proberen, je ervan te helpen.
Je mag van mij alles geloven, maar veroordeel niemand, die dat niet doet, en zeker niet iemand willen bekeren.

Andere Joop... Jij kan het allerlei negatieve benamingen geven ..maar ik hou het bij God3Enig.., beter gezegd.., HIJ houdt het met mij.., anders was ik net als jou en zou ik er eveneens geen steek van geloven.
En ik wens Jou en de hele wereld dit Wonder toe.
A.Ruygrok, Monster.

Joop omdat we nu lang genoeg besodemieterd zijn uitleg nodig nee toch

Beste andere Joop,

Het mooie van het Christelijk geloof is dat het helemaal vrijblijvend is. Van opdringen is geen sprake. Kijk een Christen zal er graag met veel passie over praten, maar dat kun je relativeren. Een voetballer dringt ook niks op, maar zal wel vol passie over zijn sport willen praten. Zo zit het ook met gelovigen. En ja uiteraard hoop je ergens wel dat een ander ook enthausiast wordt, dat mag vind ik.
Voor mij persoonlijk ben ik gelovig opgevoed en is het vanzelfsprekend dat ik me probeer te gedragen als een goede Christen. Het lijkt mij daarintegen dan best lastig wanneer je nooit Christelijk bent opgevoed om dan aansluiting te vinden in iets wat je niet ziet en maar moet aannemen dat het bestaat. Maar Joop, wie zoekt zal vinden, wie weet ga je nog eens op zoek en ga je om. Ik kan het alleen maar voor je hopen, het is zoveel mooier dan dat het aanvankelijk lijkt, zoek, proef en ervaar.

Mensen! nogmaals het geloof is grotendeels de oorzaak van alle ellende op onze aardkloot. Afschaffen die handel en normaal doen misschien wordt het dan nog wat.

Beste kamer, Joop en A.Ruygrok,

Waarom is het tijd voor een nieuwe frisse wind, wie gaat het beter doen dan degene die er nu zitten? nieuwe partijen als DENK, Forum, Bij1, PVDD of JA21? Ik sta overal voor open wanneer er goede argumenten zijn, die lees ik echter niet "kamer" wellicht kan er een toelichting komen waarom "jouw" partij zoveel beter is, en dan niet aankomen met wat de ander niet goed doet(in jou ogen) want dat kunnen we allemaal. Ik denk dat we het best goed hebben momenteel.

Joop, fijn dat jij kracht kan halen door je tot god te keren, dat is voor jou belangrijk. Echter is dit voor jou belangrijk net als voor de heer van den Berg, persoonlijk vind ik de opdringerigheid en het veroordelen van de boze wereld door mijnheer van den Berg nogal kortzichtig. Hij gelooft in goed, maar wie zegt dat wij dat dan ook moeten doen? Er zijn vele vredelievende mensen die gelukkig zijn zonder een god, dat is toch ook prima.

Beste Ruygrok, niemand buigt voor een prikje, men neemt een prikje om te voorkomen op een IC of ziekenhuisbed te belanden, of erger nog, tussen 6 planken. Helaas is er een grote eigewijze groep die denkt dat god/Allah dit wel voor ze oplost. Gevolg hiervan is dat de ziekenhuizen vol blijven en de rest moet boeten voor de stompzinnigheid van een koppig groepje mensen die geloven in iets wat nooit bewezen is.

U schrijft..; Als wij ons bekeren en verootmoedigen voor God en Hem aanroepen en bidden, dan zal Hij ons horen en helpen, om Jezus’ wil! ...
Ja idd zie o.a. de geschiedenis van de grote stad Ninevè..!
Maar ik zie dit in het huidige wereld beeld niet gebeuren..
Wel buigen we ipv voor God3Enig massaal het hoofd voor een prikje en zo..,
A.Ruygrok, Monster.

Het is inderdaad belangrijk om je regelmatig even terug te trekken en je tot God te keren.
Ik merk aan mezelf dat het moeilijk is om tijd vrij te maken om te bidden, maar eenmaal aangeklopt wordt er altijd open gedaan.
Wie zoekt, zal vinden.
Gelukkig is er elke week de Zondag, even het tempo eruit.

Aub geen vvd en d66 meer het is tijd voor een nieuwe frisse wind die voor brussel de deur dicht gooit

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Excursie Groene strand Zandmotor - Bijeenkomst prostaatkanker met thema Leefstijl - Uw mening over duurzaamheid - Nieuw tijdelijk wandelpad! - Logistieke boxmedewerkers in de sierteelt - Carnavalsoptocht De Lier op 18 februari - Presentatie Stinzen- en voorjaarsbloeiers voor in de tuin - Koffieconcert op zondag 12 februari - Meer vogels in de tuin? - Informatieavond Carma Wandeltocht Challenge 2023 - Live webcam beelden A4 en N211 Wippolderlaan - Lezing Je kijkt je ogen uit - Sterrenhemel bekijken tot zaterdag 4 februari - Met Liefde en Aandacht: Groepsexpositie in de Hofboerderij. - Jeugddetentie voor poging moord op Delftenaar - Stolze groeit verder in nieuw hoofdkantoor - Inwonersavonden Midden Delfland voor opvang vluchtelingen - Logistiek medewerker Honselersdijk nacht - Inkoper - Speciale Bratelle-beha’s ter verlichting van lymfoedeem bij Carma - Natuurcafé zeeleven - Volg vette workshops en maak nieuwe vrienden! - Op 11 en 12 februari is het mollentelweekend - Bazar Honsels Harmonie met Kindermiddag en Rad van Avontuur - Cijfers coronavirus voor vrijdag 20 januari - Man komt om door rollende aanhanger - Wereldkankerdag bij Carma - Groen licht voor bestemmingsplan met 500 woningen - Inloopavond bij WV over verkeerssituatie Koningin Julianaweg - Nederland gaat Patriot leveren aan Oekraïne - Open Huis bij ISW - Urban Woods in KunstHalte 6 - Ontspanningslessen bij Carma - Boxmedewerker - Voorronde ONK Poker in De Lier - Ondersteunend Commercieel Medewerker Binnendienst - Financieel Administratief Medewerker (parttime) - Mijlpaal voor jeugdleden bij tennisvereniging - Supply Chain Planner - Chauffeur en plantenverkoper Noorwegen - Help de wilgen knotten - Publieksexcursie Knoppenwandeling op 5 februari - Winkeldiefstallen nemen toe in Nederland - Nieuwjaarsrede 2023 door fractievoorzitter Dave van Koppen - Cursus Natuur Totaal - Meer leveringen voor herstel energie-infrastructuur Oekraïne - Opvang Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam - Front Office Manager - € 2,5 miljard voor steun aan Oekraïne - Assistent Medewerker F&B