Column; Hoe zal het verder gaan?

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/09/2021 06:22 - Gewijzigd op 05/09/2021 20:54

Column; Hoe zal het verder gaan?

's-Gravenzande 05.09.2021 - De taferelen op het wereldtoneel worden heel snel weer vervangen door een volgende, en telkens weer kun je je afvragen: hoe nu verder?

En wat ons land betreft, de nieuw te vormen regering heeft nogal wat voeten in de aarde. De derde informateur wordt nu gevraagd om een werkbare combinatie samen te stellen uit wat 'over gebleven is'.  Ja, en wat is er overgebleven?

De oude coalitie komt er niet meer; D66 wil een progressieve club, en daar past de CU niet meer bij, vindt zij. Wel wil ze met de 'linkse wolk': PvdA én GL, maar dat willen VVD en CDA niet. Daar men bijvoorbaat de grotere partijen, PVV en FvD al uitgesloten had om met hén de kar te gaan trekken, gaat men nu focussen op een minderheidsregering van VVD, CDA en D66. Als dit de werkelijkheid wordt, dan zal men dus geregeld steun moeten zoeken in de Tweede, maar ook de Eerste Kamer!

Ik benijd ze niet, de komende ministers die straks het roer van het schip van staat der Nederlanden in handen krijgen. Dat het niet zomaar een baan is blijkt wel uit het feit dat van dit demissionaire kabinet er intussen négen bewindslieden zijn afgetreden in de laatste drie jaar, waarvan de laatste vrijdag! [Mevr. Van Ark]

Gezien alle problemen die er zijn, zoals het klimaatprogramma, de stikstofcrisis, de strijd tegen het virus en het hele wereldgebeuren, is een kordaat werkzame regering zeer gewenst, en het liefst op kórte termijn!

Ik schreef het al, gebeurtenissen volgen elkaar snel op, de tijd snelt voort en bijzondere momenten uit het wereldgebeuren komen weer in herinnering. Zo ook komende dagen als op 11-9, nine-eleven, erbij stilgestaan wordt dat al weer twintig jaar geleden deze bizarre gebeurtenis plaatsvond! Duivelse machten die het voorzien hadden op Amerika en in korte tijd de Twintowers verwoestten, en duizenden slachtoffers maakten!

Jaren na 9/11 weten we dat niet de aanslagen zelf, beperkt als gebeurtenis, maar de psychologische en politieke gevolgen ervan, niet alleen Amerika, maar ook de wereld hebben veranderd. Er kwam oorlog in Afghanistan; er werd jacht gemaakt op Al Qaida en hun leider Osama Bin Laden, de aanstichter van de fatale gebeurtenis! In deze dagen, ook twintig jaar later, heeft de VS haar leger teruggetrokken uit dat land, met alle gevolgen van dien! De terroristische organisatie Al Qaida heeft het bewind weer overgenomen binnen no time.

Hoe zal het verder gaan?

Arme bevolking, als ze haar verkregen vrijheden weer in moet leveren, en verder moet onder de wrede, niets ontziende sharia die ingevoerd gaat worden.

In een fatwa uit 1998 roept Al Qaida elke moslim op om Amerikanen en hun bondgenoten te doden, volgens de fatwa is dat de wil van Allah en een individuele plicht van elke moslim. Volgens Al Qaida worden moslims onderdrukt door het Westen, de aanstichters van die onderdrukking zijn in de ogen van Al Qaida zionisten die gesteund worden door het Westen. Daarmee hebben Israël en het Westen de oorlog verklaard aan Allah en alle moslims, aldus de fatwa.


Foto Wikipedia

Begrijpelijk dat Israel niet blij is dat deze duistere macht het daar weer voor het zeggen heeft, een macht van het kwaad die ook samenspant met ISIS en de Moslimbroederschap.

Komende week begint voor Israël een nieuw jaar. De eerste twee dagen van de joodse maand Tisjrie, de zevende maand van de joodse kalender, is het Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar. Ze wensen elkaar Shana tova! “Moge dit jaar vrede brengen en meer respect voor elkaar.” Een mooie wens bij de aanvang van het jaar 5782, maar hoe zal het verder gaan?

Een landje, dagelijks aan alle kanten bedreigd; om de lieve vrede werd in 2005 het Gaza-gebied afgestaan aan de Palestijnen, maar in die zestien jaar werden er vanuit dat gebied duizenden raketten afgevuurd op Israël, en nog steeds gebeurt het, onder gezag van Hamas, een terroristenbolwerk dat, evenals Hezbollah in Libanon, er op uit is om Israel van de kaart te vegen!

Deze week kwam ook het bericht dat de aartsvijand van Israel, Iran, de controle heeft gekregen over de Syrische Golan Hoogvlakte, waardoor wel gesteld kan worden dat het net zich sluit om dat plekje, de navel, middelpunt van de aarde! Maar één ding is zeker, men houdt geen rekening met de God van Israël Die wel voor hetere vuren heeft gestaan als het ging om het bestaan van Zijn volk!

De bijzondere geschiedenis van dit volk, waaruit ruim 2000 jaar geleden de Heiland en Redder der wereld werd geboren, laat ons zien dat God ze steeds weer opnieuw uitredde uit vaak onmogelijke situaties! En Hij heeft beloofd dat Hij dat weer zal doen! Je kunt het lezen in Zijn woord, de Bijbel, en je hebt het kunnen zien dat vanaf 1948 dit kleine volkje hulp kreeg van Diezelfde God. Normaal gesproken was het al lang ten onder gegaan bij al dat geweld, maar JAHWEH, Israëls God, waakt over Zijn oogappel!

“Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.’ [Zach. 2:8a] Nee, niet omdat het zulke lieverdjes zijn, lees het maar in de Bijbel; ze zijn geen haar beter dan Nederlanders maar het is Gods uitverkoren volk, en het heeft een plek op aarde toegewezen gekregen waar ze voor eeuwig zullen wonen, en de ónverdeelde hoofdstad zal Jeruzalem zijn, “de stad van de grote Koning”, zegt de Bijbel. [Ps. 48]

Zij en wij, hoe zal het verder gaan? Wat kunnen wij doen? De Bijbel geeft antwoorden voor elke periode van ons leven; zo ook voor vandaag als er van alles om ons heen gebeurt en we in afwachting zijn van een nieuwe regering. God Zelf geeft raad aan Salomo, die koning is over Israël, als het mis gaat met het volk, en God ze moet straffen. Hij zegt: “…..en als Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, in nederigheid buigt en bidt,….. dan zal Ik vanuit de hemel horen.”[2 Kr. 7:14] Dát zou Israël moeten doen maar ook wij, in Nederland. Ons gebed tot Hem Die alles regeert is zo essentieel!

Paulus schrijft later aan alle christenen: “Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een stil en rustig leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.” [! Tim.2: 1-4]

Bidden voor hooggeplaatsten, de regering dus, is voor Paulus een eerste prioriteit, opdat we in een land zullen leven waar een situatie ontstaat, stil en rustig, opdat in die sfeer mensen de Waarheid leren kennen en zalig worden! Bidden is een must, maar de kracht die het uitwerkt wordt door talloze christenen onderschat! Als wij ons bekeren en verootmoedigen voor God en Hem aanroepen en bidden, dan zal Hij ons horen en helpen, om Jezus’ wil! Er zullen dingen gaan gebeuren die we voor onmogelijk hielden, want “het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt.” [Jac. 5:16]

Hoe zal het verder gaan? Kijk om je heen, let op álles wat er gebeurt,  het wijst erop de Jezus spoedig komt om Zijn volgelingen op te nemen! Een kwestie van tijd!  Kies voor Hem, nu het nog kan, en wees niet eigenwijs!

Wake-up call!

Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo trekt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood?

Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en d’ uren zijn weinig: ontwaak dan, ontwaak!

Sta op uit de doden, o zondaar, en leef,
dat Christus ook over u lichte!
Sta op uit de doden, o zondaar, of beef
voor God en het jongste gerichte!
Nog wekt u de Heiland en nog is er raad,
sta op uit de doden,’t is spoedig te laat!

Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht,
door Christus de doodsslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
’t zal nimmermeer nacht voor hem wezen,
„Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!”
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

 

 

Vintagemarkt op 25 september in Maasdijk Meer info - AH Vrij zoekt werkplaatsmonteur Meer info - Zaterdag 25 september verhalenpad Meer info - Machine Operators Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Bestemmingsplan vastgesteld voor Maasdijks kerkgebouw Meer info - Boekpresentatie en lezingen Meer info - Bijzondere dienst 26 september 2021 Meer info - Herfstwandeling Staelduinsebos op zondag 3 oktober Meer info - Medewerker cafetaria (Parttime) Meer info - Activiteiten in de buurt aanmelden voor WestlandOntmoet Meer info - Walk to fight cancer 9-10 oktober Meer info - De Kracht van Planten door Jos Malherbe Meer info - Junior HR Medewerker Meer info - Vriendenmiddag Tent of Nations op 25 september 2021 Meer info - Fruitmuur in Wateringen krijgt gedenksteen Meer info - Resultaat Lions Zuidplas Rally gaat naar Leger Des Heils, Zonnebloem en Stichting ZePaRo Meer info - Chr. Gemengd koor “Immanuel” start repetities en zoekt nieuwe zangers en zangeressen Meer info - Fietstechnicus (in opleiding) Meer info - Medewerker Horeca Tuincafé Meer info - Planner Detailed Scheduler Meer info - Commerciële duizendpoot Meer info - ‘Een dag zonder zorgen’ speciaal voor naasten Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Verkoper / Bezorger Meer info - Technisch Commercieel Medewerker Meer info - Machine operator Meer info - Popkoor Ruby begint weer in ‘s-Gravenzande Meer info - Liederen over aardsvader Abraham in Oude Kerk Meer info - Column; Hoe zal het verder gaan? Meer info - Koornneef neemt ZW Sports over met merken Erima en Jako Meer info - Kunstmarkt a la Montmartre bij de Hofboerderij in Wateringen Meer info - Accountmanager Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - Vrijwilligersservicepunten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen verder Meer info - Medewerker bediening Meer info - Officemanager Meer info - Pakketbezorger Meer info - Facilitair Schoonmaakmedewerker (Parttime) Meer info - Inloophuis Carma breidt openingstijden uit Meer info - Kunstwerk van de maand; Vitrages Meer info - Assistent bedrijfsleider Meer info - Stoelendans rondom eerlijke toewijzing corporatiewoningen Meer info - Column; Als het licht uitgaat.... Meer info - Westlands Mannenkoor weer bij stem Meer info - Plaatwerker Meer info - Zeillogger VL.92 Balder vertrokken uit Vlaardingen. Meer info - Senne Braun winnaar 57e editie tennis tournooi Naaldwijk Meer info - Backoffice medewerker Meer info - Helft Nederlanders zet zich actief in voor buurt Meer info