Column; Horen of Luisteren?

Hans van den Berg

Column; Horen of Luisteren?

's-Gravenzande 24.11.2019 - Ook al doe je het met dezelfde oren, er is een duidelijk verschil tussen deze twee werkwoorden.

Het horen heeft te maken met de geluiden die we met het oor opvangen, we nemen geluiden waar. Luisteren is het verwerken van wat we horen, het tot ons door laten dringen, er iets mee gaan doen. Horen is een makkelijk werk, maar luisteren kan soms zwaar werk zijn! Luisteren kan trouwens op twee manieren: met je gewone oren, maar ook met je geestelijke! Je kunt bijvoorbeeld naar je lichaam luisteren en eindelijk eens naar de dokter gaan, of minderen met eten of roken. Maar je kunt ook naar goede raad gaan luisteren, die je toegestuurd krijgt via een brief of mailbericht! Daarom geloof ik dat een doof iemand niet kan horen maar wél kan luisteren. Ben je het tot zover met mij eens?

Luisteren is een opgave die lang niet iedereen beheerst; een luisterend oor hebben voor iemand, aandacht hebben voor een mens die jou iets heeft te vertellen, die zijn verhaal aan je kwijt wil, dat is kostbaar voor beiden! Je merkt al gauw of iemand echt aandacht heeft voor wat je vertelt, of dat hij je alleen maar hoort. In hoeverre is iemand werkelijk in je geïnteresseerd? Dat merk je al heel gauw. Aandacht hebben is dus één facet van dat woord; een ander is niet minder belangrijk, namelijk het vervolg op het horen. Je hoort iets, je gaat er naar luisteren, en dan ga je er naar handelen, aan gehoorzamen!

Luister naar wat ik zeg’, roepen we onze kinderen toe, en we bedoelen dan: ‘hoor, en gehoorzaam.’ Dat heeft met gezag te maken en dan heb ik nog heel wat te schrijven, want daar is zoveel mis mee in deze wereld, in het groot en in het klein.

Dierenzegening rond Werelddierendag in Poeldijk

"Wie niet horen wil moet maar voelen’, riep mijn moeder als ik een draai om m’n oren kreeg, nadat ze bij herhaling had gezegd dat ik iets wél of niet moest doen. Dat had duidelijk met luisteren en gehoorzamen te maken, het was een gedeelte van de opvoeding om een jong mens op een verantwoorde manier aan het leven te gaan laten deelnemen, een leven met normen en waarden, met gezag en orde! In deze tijd kun je ‘gestraft’ worden als je zo’n oorvijg uitdeelt aan je kind! Al die dingen ‘die ons in de weg stonden’, hebben we aan de kant geschoven, verwijderd uit onze wetgeving, die door onze voorouders, als christelijke natie, gebaseerd was op Gods normen en waarden, Zijn principes van gezag en orde! En bij Hem is dat alles onveranderd van kracht, en Jezus raadt nog steeds aan, wat Hij ook al deed toen Hij in Israël rond ging: “Wie oren heeft, die hore.”[Mat. 11:15]

Maar velen van ons luisteren al lang niet meer, en gaan hun eigen weg. Zoals ook Israël en voor koos om haar eigen weg te gaan, ondanks alle zegeningen en wonderen en weldaden, die God, hun God, gaf en deed. Jesaja profeteerde al dat zijn volk ziende niet zou zien en horende niet zou horen.[Jes.6:9-10] En wat is er van dat volk geworden? Het lijdt nog steeds onder het oordeel dat over hen gekomen is, vanwege het niet luisteren en niet leven naar Gods verordeningen! Straks zal het voorbij zijn en zal God zijn genade betonen aan Zijn volk, Zijn oogappel, dát heeft Hij beloofd! Maar wat zijn ze ontzettend veel zegeningen misgelopen, die hen waren beloofd! [Deut. 28: 1-14]

En wij, jij en ik, Nederland, Europa, is het met ons beter gesteld? Iemand merkte eens op dat het hem leek dat God vroeger strenger was dan tegenwoordig.

Zou dat zo kunnen zijn? Vergis je niet; je kunt je verbazen en Hem danken voor zoveel genade, en dat Hij nog zóveel geduld heeft met ons land en volk, en nog zó zegent! Maar vergis je niet! Gods uitverkoren volk meende ook dat ‘het wel los zou lopen’ en ze dachten bij zichzelf: “De Here doet geen goed en Hij doet geen kwaad. "[Sef. 1:12] Maak geen inschattingsfout, “Hij is de Onveranderlijke Israëls” [1 Sam. 15:29] “ bij Wie geen verandering is of zweem [een vleugje] van ommekeer.” [Jac.1:17]

God haatte en haat de zonde van de mensen onverminderd en onveranderlijk, en Hij waarschuwt in Zijn grote liefde nog steeds dat wij daar geen loopje mee moeten nemen. Mocht je iemand zijn die ook meent dat Hij ‘geen goed en geen kwaad doet’, en dat je dus geen rekening met Hem hoeft te houden, wéét dan, en luister alsjeblieft, “dat noch je zilver, noch je goud, je zal kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren.”[Sef. 1:17] En die dag komt, en is dichterbij dan je denkt! Bovendien, het kan vandaag al het einde van jouw leven zijn, en dan is Gods genadetijd voorgoed voorbij, voor joU!

Het is tijd om te gaan horen en te gaan luisteren naar Gods woord, en dát te gaan doen! De Bijbel vermeldt tal van voorbeelden hoe het wél moet, en hoe niet! Saul werd koning over Israël maar na twee jaar luisterde hij al niet meer toen e.e.a. hem te lang duurde. Het gevolg? God nam het koningschap van hem af. [1 Sam. 13]

Later leefde er een Aramese generaal, Naäman heette hij. Hij was zeer gezien, maar hij was melaats! Hij hoorde van een Jodin dat in Israël genezing zou zijn middels de profeet Elisa. En zo trok hij er heen, vol verwachting. Uiteindelijk kwam hij aan de deur van de profeet, waar een bode hem zei dat hij zich zeven keer moest onderdompelen in de Jordaan. Naäman had zich heel wat anders voorgesteld en werd erg boos! Hij keerde zijn paard en wagen en wilde doldriest terugkeren naar zijn land. Maar zijn knechten zeiden: “waarom doe je het niet, ’t is hartstikke simpel en wie weet?’ Hij luisterde en ging de Jordaan in, en jawel, na zeven keer kwam hij er uit met een huidje als van een kleine jongen! [2 Kon.5]

God belooft eeuwig leven aan iedereen die zijn Zoon Jezus aanneemt als Redder en Verlosser. De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen van die tijd, en vandaag aan jou en mij: " het geloof is uit het horen." [Rom.10:17] En als je het dan gaat dóén, dan stem je af op wat Paulus ook schreef:

"Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden". [Rom. 10:10]

Hoor, luister, geloof,  en ga het dóén!  Spréék het uit dat Jezus Heer is, en dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde! [Mat.28:18] en gelóóf met heel je hart dat Hij is opgestaan uit de dood![Joh.20]

Want dát is de W A A R H E I D ! !

H. van den Berg, tel.06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Stichting Avavieren op Kerstmarkt met bijzondere actie Meer info - Kerstconcert door koor van Inloophuis Carma Meer info - Kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kerstviering Ter Heijde op 24 december Meer info - Sinterklaasfeest barst los op de Daltonschool Meer info - Zo \'n soort teamleider gezocht op kantoor bij Steenks Service Meer info - Verkoper Binnendienst regio Gouda Meer info - Assistent Teeltmanager Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Agrarisch Medewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Binnen- en Buitendienst Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Binnenmelder Planten Westland Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Column; Straf? Meer info - Team Westland pop-store Meer info - Timmerman of afbouwer op zoek naar een nieuwe uitdaging Westland Meer info - Lionsclub voor voedselbank en staarpatiënten Meer info - Kerstconcert bij Kaarslicht op 21 december Meer info - Mannenochtend Inloophuis Carma met lunch Meer info - Kerstnachtdienst \'s-Gravenzande: Thema “Uit de doeken doen” Meer info - Workshop Kleur en stijl in Inloophuis Carma Meer info - December expositie in Hofboerderij Wateringen Meer info - Nachtchauffeur Lansingerland Meer info - Verkoper Kassenbouw Internationaal Meer info - (junior) Klimaat Tekenaar Westland Meer info - Sales Support Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker (kwekerij) Westland Meer info - Productiemedewerker / Orderpicker (kwekerij) Westland Meer info - ‘Todo arte’, Bianca van Londen in het Douanehuisje Meer info - Kenniscafé Toerisme en recreatie op 4 februari Meer info - Camperbouw Holland zoekt allround meubelmaker Meer info - Allround Monteur Machinebouw Westland Meer info - Leerling Monteur Kassenbouw (Inter)nationaal Meer info - Monteur Kassenbouw (Inter)nationaal Meer info - Orderpicker / Assistent Afleveren Westland Meer info - Aanmelding Jantje Beton 2020 van start Meer info - Stoppunttoernooi bij Schermvereniging Trefpunt Meer info - Bijzondere kerstmarkt op Het Westerhonk Meer info - Geld voor je oude spullen! Meer info - De Cananefaten in het Westland Meer info - Adventszang in de Oude Kerk op 8 december Meer info - Kerstmarkt Den Hoorn op 13 december Meer info - Rotary Santa Run 15 december in Den Haag!  Meer info - Nieuwjaarsreceptie gemeente Westland weer in Oude Kerk Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor een baan of personeelstekort Meer info - Boxchef Honselersdijk Meer info - Midwinterwandeling Staelduinse Bos op zondag 15 december Meer info - Hyente Watertechniek zoekt versterking van hun team Meer info