Column; Horen of Luisteren?

Hans van den Berg

Column; Horen of Luisteren?

's-Gravenzande 24.11.2019 - Ook al doe je het met dezelfde oren, er is een duidelijk verschil tussen deze twee werkwoorden.

Het horen heeft te maken met de geluiden die we met het oor opvangen, we nemen geluiden waar. Luisteren is het verwerken van wat we horen, het tot ons door laten dringen, er iets mee gaan doen. Horen is een makkelijk werk, maar luisteren kan soms zwaar werk zijn! Luisteren kan trouwens op twee manieren: met je gewone oren, maar ook met je geestelijke! Je kunt bijvoorbeeld naar je lichaam luisteren en eindelijk eens naar de dokter gaan, of minderen met eten of roken. Maar je kunt ook naar goede raad gaan luisteren, die je toegestuurd krijgt via een brief of mailbericht! Daarom geloof ik dat een doof iemand niet kan horen maar wél kan luisteren. Ben je het tot zover met mij eens?

Luisteren is een opgave die lang niet iedereen beheerst; een luisterend oor hebben voor iemand, aandacht hebben voor een mens die jou iets heeft te vertellen, die zijn verhaal aan je kwijt wil, dat is kostbaar voor beiden! Je merkt al gauw of iemand echt aandacht heeft voor wat je vertelt, of dat hij je alleen maar hoort. In hoeverre is iemand werkelijk in je geïnteresseerd? Dat merk je al heel gauw. Aandacht hebben is dus één facet van dat woord; een ander is niet minder belangrijk, namelijk het vervolg op het horen. Je hoort iets, je gaat er naar luisteren, en dan ga je er naar handelen, aan gehoorzamen!

Luister naar wat ik zeg’, roepen we onze kinderen toe, en we bedoelen dan: ‘hoor, en gehoorzaam.’ Dat heeft met gezag te maken en dan heb ik nog heel wat te schrijven, want daar is zoveel mis mee in deze wereld, in het groot en in het klein.

Dierenzegening rond Werelddierendag in Poeldijk

"Wie niet horen wil moet maar voelen’, riep mijn moeder als ik een draai om m’n oren kreeg, nadat ze bij herhaling had gezegd dat ik iets wél of niet moest doen. Dat had duidelijk met luisteren en gehoorzamen te maken, het was een gedeelte van de opvoeding om een jong mens op een verantwoorde manier aan het leven te gaan laten deelnemen, een leven met normen en waarden, met gezag en orde! In deze tijd kun je ‘gestraft’ worden als je zo’n oorvijg uitdeelt aan je kind! Al die dingen ‘die ons in de weg stonden’, hebben we aan de kant geschoven, verwijderd uit onze wetgeving, die door onze voorouders, als christelijke natie, gebaseerd was op Gods normen en waarden, Zijn principes van gezag en orde! En bij Hem is dat alles onveranderd van kracht, en Jezus raadt nog steeds aan, wat Hij ook al deed toen Hij in Israël rond ging: “Wie oren heeft, die hore.”[Mat. 11:15]

Maar velen van ons luisteren al lang niet meer, en gaan hun eigen weg. Zoals ook Israël en voor koos om haar eigen weg te gaan, ondanks alle zegeningen en wonderen en weldaden, die God, hun God, gaf en deed. Jesaja profeteerde al dat zijn volk ziende niet zou zien en horende niet zou horen.[Jes.6:9-10] En wat is er van dat volk geworden? Het lijdt nog steeds onder het oordeel dat over hen gekomen is, vanwege het niet luisteren en niet leven naar Gods verordeningen! Straks zal het voorbij zijn en zal God zijn genade betonen aan Zijn volk, Zijn oogappel, dát heeft Hij beloofd! Maar wat zijn ze ontzettend veel zegeningen misgelopen, die hen waren beloofd! [Deut. 28: 1-14]

En wij, jij en ik, Nederland, Europa, is het met ons beter gesteld? Iemand merkte eens op dat het hem leek dat God vroeger strenger was dan tegenwoordig.

Zou dat zo kunnen zijn? Vergis je niet; je kunt je verbazen en Hem danken voor zoveel genade, en dat Hij nog zóveel geduld heeft met ons land en volk, en nog zó zegent! Maar vergis je niet! Gods uitverkoren volk meende ook dat ‘het wel los zou lopen’ en ze dachten bij zichzelf: “De Here doet geen goed en Hij doet geen kwaad. "[Sef. 1:12] Maak geen inschattingsfout, “Hij is de Onveranderlijke Israëls” [1 Sam. 15:29] “ bij Wie geen verandering is of zweem [een vleugje] van ommekeer.” [Jac.1:17]

God haatte en haat de zonde van de mensen onverminderd en onveranderlijk, en Hij waarschuwt in Zijn grote liefde nog steeds dat wij daar geen loopje mee moeten nemen. Mocht je iemand zijn die ook meent dat Hij ‘geen goed en geen kwaad doet’, en dat je dus geen rekening met Hem hoeft te houden, wéét dan, en luister alsjeblieft, “dat noch je zilver, noch je goud, je zal kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren.”[Sef. 1:17] En die dag komt, en is dichterbij dan je denkt! Bovendien, het kan vandaag al het einde van jouw leven zijn, en dan is Gods genadetijd voorgoed voorbij, voor joU!

Het is tijd om te gaan horen en te gaan luisteren naar Gods woord, en dát te gaan doen! De Bijbel vermeldt tal van voorbeelden hoe het wél moet, en hoe niet! Saul werd koning over Israël maar na twee jaar luisterde hij al niet meer toen e.e.a. hem te lang duurde. Het gevolg? God nam het koningschap van hem af. [1 Sam. 13]

Later leefde er een Aramese generaal, Naäman heette hij. Hij was zeer gezien, maar hij was melaats! Hij hoorde van een Jodin dat in Israël genezing zou zijn middels de profeet Elisa. En zo trok hij er heen, vol verwachting. Uiteindelijk kwam hij aan de deur van de profeet, waar een bode hem zei dat hij zich zeven keer moest onderdompelen in de Jordaan. Naäman had zich heel wat anders voorgesteld en werd erg boos! Hij keerde zijn paard en wagen en wilde doldriest terugkeren naar zijn land. Maar zijn knechten zeiden: “waarom doe je het niet, ’t is hartstikke simpel en wie weet?’ Hij luisterde en ging de Jordaan in, en jawel, na zeven keer kwam hij er uit met een huidje als van een kleine jongen! [2 Kon.5]

God belooft eeuwig leven aan iedereen die zijn Zoon Jezus aanneemt als Redder en Verlosser. De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen van die tijd, en vandaag aan jou en mij: " het geloof is uit het horen." [Rom.10:17] En als je het dan gaat dóén, dan stem je af op wat Paulus ook schreef:

"Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden". [Rom. 10:10]

Hoor, luister, geloof,  en ga het dóén!  Spréék het uit dat Jezus Heer is, en dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde! [Mat.28:18] en gelóóf met heel je hart dat Hij is opgestaan uit de dood![Joh.20]

Want dát is de W A A R H E I D ! !

H. van den Berg, tel.06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Natuur in het Prinsenbos Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Drie bijeenkomsten in Bartholomeuskerk Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Westlands Erfgoed: Twee weeskinderen van Honderdland Meer info - Tuintjesmarkt op zaterdag 17 september Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Kinderboekenweek 2020: EN TOEN? Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Presentatie boek over grassen in Delft Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Mijn jeugd in het naoorlogse Wateringen Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Ortho Billet zoekt per direct assistent(e) Meer info - Jongvolwassengroep ‘Maak een Blije Taart’ Meer info - Preek van de leek en meer in Oude Kerk Meer info - Workshop Positief denken: voel, denk en doe! Meer info - Hulp voor naasten van verslaafden Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Schrijfworkshop in Inloophuis Carma Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Publieksexcursie "Herfstwandeling" op zondag 4 oktober Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - Twee bewonersbijeenkomsten over stofoverlast Hoek van Holland Meer info - De magie van tuinieren – presentatie Wim Paul van der Ploeg Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info - Kunstwerk van de Maand september: Baanwagen Meer info - Heb jij al van Castello gehoord? Meer info - Cijfers veestapel Nederland in 2020 Meer info - Omzet bouwsector licht gedaald Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Gezocht medewerker bediening Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info