Column; Kunstwerken

Hans van den Berg

Column; Kunstwerken

's-Gravenzande 26.10.2015 - Ze zijn er te kust en te keur,  en het zijn kunstwerken om dat ze door een kunstenaar gemaakt zijn en als kunststuk bedoeld.

Een kunstenaar  wordt 'een kunstenaar' genoemd omdat hij of zij een bijzondere visie heeft en een bijzondere manier heeft om met materiaal of de thematiek om te gaan. Recent werd ons land verrast met de huwelijksportretten van Maerten en Oopjen, geschilderd door Rembrandt  van Rijn, een van 'onze' kunstenaars!

Column; Het wordt tijd.........!

Mensen als deze, ook al zijn ze er al lang niet meer, worden geëerd en oogsten roem totdat deze aarde vergaat. Straten, pleinen en musea dragen hun namen en, als het heel bijzonder is wat ontworpen is, dan kan het gebeuren dat het op de Werelderfgoedlijst van de Unesco komt te staan. Daar maakt men onderscheid in onroerende  erfgoederen, cultuurerfgoederen en men heeft ook een erfgoedlijst voor documenten.

Deze maand werden aan deze lijst ook publicaties van Maarten Luther toegevoegd, waaronder zijn persoonlijke Bijbel en een afdruk van de 95 stellingen die hij schreef, en die hij bijna 500 jaar geleden op de deur van de Slotkerk in Wiittenberg prikte. Trouwens, nu we het toch over werelderfgoederen hebben, Nederland staat ook op die lijst met tien objecten die uniek zijn in de wereld; een ervan is bijvoorbeeld ' de molens van Kinderdijk' , anderen zijn de grachtengordel van Amsterdam en de Waddenzee. De laatste die tot nu toe werd toegevoegd is de van Nelle fabriek in Rotterdam!

Kunstwerken;  het kwam in me op toen ik op de radio kunstenaar Jeroen hoorde over zijn volledige DNA  profiel dat hij in een ziekenhuis had laten uitlezen. Daar heeft men het in een computer gestopt; na twee weken draaien kwam het resultaat op een harde schijf te staan in 3,14 miljard regels, 380 kilobytes informatie! Het wordt nu geprojecteerd op een scherm als een kunstwerk, en het is te koop! 11 jaar zou het duren voor al die regels, informatie, geprojecteerd zouden zijn! En zó zit één mens in elkaar! En die Jeroen is uniek, je vindt er geen tweede van op heel de aarde! En dat geldt ook voor jou en voor mij, we zijn énig, ons DNA profiel verschilt van ieder ander!

Wat zeg je van zó'n Kunstenaar, onze Schepper Die ons 'ontworpen', bedacht en geschapen heeft?

Is Hij niet geweldig?

Ik viel van de ene verbazing in de andere; 's avonds zag ik op tv het 2e deel van 'Nederland ziet sterren'. Als je dat ziet dan móét je het eens zijn met koning David die het al in een van zijn Psalmen uitriep: "De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen." [Ps.19: 2] Ontelbare sterren, onvoorstelbare afstanden, oneindige grootsheid! Wie is een God als Hij?  Psalm 33 zingt het uit: " Door het Woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht."  [vs. 6] Je kunt het wel aan een ander toeschrijven of aan de oerknal, maar dan doe je de Maker te kort! " Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er." [Ps.33:9] Daar heeft God geen miljoenen jaren voor nodig! Hij omschrijft het heel eenvoudig in Zijn Woord, de Bijbel.

Hij zei: "laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en nacht, en om licht te geven op de aarde. En God maakte de twee grote lichten en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf." [Gen. 1: 14-17] Dát, en al die andere scheppingen, creëerde Hij in zes dagen, niets meer en niets minder! Met ons menselijke verstand kunnen we dat niet bevatten, en komt het aan op geloven! Maar dát is moeilijk voor mensen die het beter menen te weten! Men zoekt nog steeds, men speurt naar leven op de andere planeten en hemellichamen en besteedt miljarden aan onderzoeken naar de oorsprong van het leven.

De apostel  Paulus in zijn tijd had al met wijsgeren te maken die béter wisten en hem maar een praatjesmaker vonden. Hij werd door de met zichzelf ingenomen wetenschappers uitgenodigd om zijn verhaal te doen in Athene op de Areopagus. Zij hadden een groot aantal goden maar de God waar Paulus over sprak kenden ze niet. Zo vertelde hij hen over "de God Die de wereld gemaakt heeft met alles wat daarin is."  Hij eindigde zijn betoog met: "God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft." [Hand. 17:30]

Het is nog steeds de Boodschap die God laat klinken, zélfs voor degenen voor wie de tijden van onwetendheid al lang voorbij zijn. God is niet alleen geweldig groot in al Zijn daden, maar ook in Zijn genade en geduld! Hij openbaart Zich dagelijks in Zijn kunstwerken maar bovenuit dat alles heeft Hij Zich geopenbaard in die Man, waar Paulus over sprak, JEZUS, Zijn Zoon! Die geweldig grote en machtige Schepper kwam naar ons in Zijn Zoon, om ons te redden van de eeuwige dood!

Die almachtig grote Kunstenaar, de Heer der schepping, de Vader der lichten, voor Hem ben je niet te min, nee, je bent kostbaar in Zijn ogen, Hij had Zijn leven voor je over! Wie is een God als Hij?

Wie is aan U gelijk

Onder de goden, Heer?

Wie is aan U gelijk

Heerlijk in heiligheid

Machtig in daden,

Roemrijk in wond'ren.

Wie is aan U gelijk? [opw. 210]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

 

 

Jubilarissen UDI Westland in het zonnetje gezet Meer info - Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info