Column; Kwetsbaar

Geplaatst door Westlanders.nu op 26/06/2019 07:49 - Gewijzigd op 26/06/2019 07:59

Column; Kwetsbaar

's-Gravenzande 26.06.2019 - Ja, daar moest ik gisteren aan denken, toen de KPN een storing had en waardoor ook  1-1-2 niet bereikbaar was, je weet wel, dat telefoonnummer van: 'als het er op aan komt.'

Het is nu gelukkig weer verholpen maar er was toch wel ruim drie uur geen mogelijkheid om direct melding te maken van noodsituaties. Ook het nummer van niet-spoedeisende gevallen deed het niet. De minister, maar ook de leden van de Tweede Kamer willen van de KPN weten waarom het noodsysteem, dat 1-1-2 bij storingen hiervan moet vrijwaren, niet werkte. 

Na een grote storing van wel zeven uur, in 2012, waarbij mensen overleden vanwege dit euvel, zit de schrik er nog goed in. Hulpdiensten gebruikten WhatsApp, Twitter en andere mogelijkheden om de bevolking te informeren en vervangende nummers door te geven. In een paniekerige situatie werden politie, brandweer en hulpdiensten de straat opgestuurd, zodat mensen bij hen hun nood konden melden! Zeker op zo'n warme dag als gisteren en vandaag moet er een punt zijn waar direct om hulp gevraagd kan worden!

Alarmeringsnetwerk P2000 is vernieuwd

Één ding werd wel duidelijk, er was hierbij geen sprake van hacken! Ook dát is iets waar we zeer kwetsbaar zijn; niet alleen dat computersystemen gehackt kunnen worden door criminelen, ook jij en ik kunnen met hackers te maken krijgen, met nepnieuws dat ons op het verkeerde been kan zetten!

In het voorbije weekend zwom 'onze ' Maarten opnieuw miljoenen euro's bij elkaar, ten behoeve van de strijd tegen die gevreesde ziekte, die door veel mensen alleen maar wordt aangeduid met een K, uit angst! Kanker, het is een spookbeeld en het treft mensen in alle lagen van de bevolking en is doodsoorzaak nummer een, in ons land. We zijn er állemaal kwetsbaar voor, met geld of goed is het niet af te kopen, wat ook geldt voor alle andere gevreesde ziekten!

In ons eigen wereldje, maar ook wereldwijd, worden wij dagelijks met onze kwetsbaarheid geconfronteerd. We horen de dreigende oorlogstaal van Iran en de VS, we zien het opstomende vliegdekschip van Amerika naar het Midden Oosten gaan. De Iraniërs hebben op hun beurt gedreigd met afsluiting van de Straat van Hormuz, een belangrijke handelsroute. Bijna een vijfde van het oliegebruik wereldwijd passeert door de zeestraat. Is het niet een kruitvat dat zomaar kan ontploffen? En hoe kwetsbaar wordt dan de olie- en benzinevoorziening in Europa? Weer autoloze zondagen zoals in de jaren '70? Een derde wereldoorlog?

We moeten het afwachten, want wij staan machteloos tegenover onze kwetsbaarheid! Maar dát willen we niet; kijk maar eens hoe we ons te weer stellen tegen het klimaat, waar we álles aan willen doen om opwarming te voorkomen en de zeespiegel niet te laten stijgen! Men laat zich gek maken door alle zin en onzin, en álles moet uit de kast gehaald om erger te voorkomen, wat het dan ook kan zijn!

De klimaatgekte loopt de spuigaten uit, het is een hype geworden die schijnbaar niet meer te keren is, in ons land. We kennen intussen al klimaatmarsen, ook van schoolkinderen die er zelfs voor mógen spijbelen! En nu moeten ze gebouwd worden, de 200 [!] meter hoge windturbines, 60.000[!] stuks, voor de elektriciteitsvoorziening, zoals prof. dr. Berkhout voorrekende in het Reformatorisch Dagblad, dit jaar!

In tegenstelling tot wat milieuorganisaties beweren: dat vanwege de opwarming van de aarde het zeeniveau in deze eeuw weleens 1 tot 2 meter zou kunnen stijgen, en dat de ijsberen sterk in getal afnemen, blijkt uit recente rapporten dat voor de kust van Nederland de stijging hooguit 30 cm zal zijn, en dat de ijsberen nog steeds in aantal toenemen! Wat hen niet uitkomt dat vermeldt de linkse media niet, maar zo is de waarheidsvinding ver te zoeken!

Wij zijn kwetsbaar, allemaal én overal, en dat mogen we gerust toegeven. De God Die de hemel en de aarde schiep, én sindsdien onderhoudt, Hij heeft álles in handen, het héle wereldgebeuren en ook het Klimaat, en ook jouw en mijn leven. Als we dat erkennen en óók onze kwetsbaarheid , tegenover onze Schepper, dan kunnen we Rust vinden in Hem! De mensheid heeft er een zooi van gemaakt, van die mooie aarde, die God eens schiep.  Hij gaat het ook weer herstellen, op Zijn tijd! Hij vraagt van ons dat wij Zijn schepping goed onderhouden, zo goed mogelijk.

Hij vraagt niet van ons dat we nu, als een inhaalslag als het ware, allemaal in elektrische auto's gaan rijden en van het gas afgaan, en dat soort dingen. Wij willen dat, omdat we ons kwetsbaar voelen, en denken dat het anders wel eens het einde van de wereld zou kunnen betekenen, als we zo het klimaat blijven verpesten! Laat ik je geruststellen, het einde van déze wereld gaat komen, zegt God Zélf in Zijn Woord. Er komt een nieuwe!! Waarop álles weer perfect zal zijn, de natuur, zijn bewoners, zoals God het eens bedoelde! Geen burenruzies meer, geen oorlogen meer, geen kanker meer, of andere ziekten! Het komt er dan niet meer op aan, dus ook geen 1.1.2. meer! Het zal wéér paradijselijk zijn, zoals de Schepper eens startte!

Maar voor het zover is staat er nog heel wat te gebeuren; het eerste is de Opname van de Gemeente van de Here Jezus, Zijn volgelingen die dan op aarde leven én die in Jezus ontslapen zijn krijgen hun hemelvaart! Dat kan elk moment gebeuren, maar niemand weet dát moment dan God de Vader alleen. Op aarde gaat alles gewoon nog door, maar God laat al voorzeggen en opschrijven dat dán de Dag des Heren aanbreekt, een dag van vergelding aan alle goddelozen. De profeet Sefanja  geeft Gods woorden als volgt door:  "Want Mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen Mijn gramschap uit te gieten, heel Mijn brandende toorn, want door het vuur van Mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden."  [Sefanja 3:8b]Deze periode van oordeel wordt door Jezus de Grote Verdrukking genoemd. [Mat. 24:21]

In het Bijbelboek Openbaring wordt beschreven wat o.a. Gods oordelen zullen inhouden. Één wil ik er uitlichten, naar aanleiding van het bovenstaande over het klimaat én de warme dagen die we nu meemaken." En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven." [Op. 16:8-9]

Het is mijn diepe wens dat jij daar niet bij zal zijn! Het zal vreselijk zijn voor allen die niet naar Gods liefdevolle aanwijzigingen, waarschuwingen en raad geluisterd hebben! God heeft Zijn Zoon Jezus gegeven, Hij heeft Zijn Boek gegeven én Zijn Geest om de Weg te wijzen.  Luister, en stel je kwetsbaar op, en keer, bekeer je tot Hem, Die ook voor JOU verzoening bracht!

Bij 1-1-2 kan er storing  zijn, Bij Jezus vind je altijd gehoor, A L T I J D !

H. van den Berg

Ttel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info