Column; Nieuw!

Hans van den Berg

Column; Nieuw!

's-Gravenzande 08.01.2020 - Als je dit leest is het allemaal al weer voorbij en zetten we ons leven voort in het schrikkeljaar 2020.

Ja, een dag meer, dit jaar, dat is alvast mooi meegenomen.

De rook- en kruitdampen van de miljoenen verslindende vuurwerkgekte zijn weer opgetrokken; het kostte weer een slordige zeventig miljoen, plus de vernielingen ad vijftien miljoen en de kosten van herstel door gemeente en provincie, en tot slot de medische kosten door alle verwondingen en verminkingen, dat brengt het totaal toch ver over de 100.000.000 euro's!

Hoe nu verder? Alles is nog nieuw, blanco en schoon; alle dagen zijn nog ongebruikt en staan ons ter beschikking, tenminste, als God ons dit jaar wil geven en op deze aarde laat.

‘Veel heil en zegen’ werd je toegewenst, ‘een gelukkig nieuw jaar’ wensten familie en vrienden je, ‘Gods zegen in het nieuwe jaar’ wenste iemand je toe; allemaal welgemeende wensen.

En God Zelf, heeft Hij nog iets te zeggen nu wij weer zo’n onbekende ‘tijdsruimte’ binnengaan? Jazéker, lees maar. Hij zegt heel persoonlijk tegen en jou en mij: “Zie Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal waar u heen zult gaan.” [Gen.28:14] En tegen jou, die het zó moeilijk vindt om zonder hem of haar verder te moeten, zegt Hij heel persoonlijk: “Ik laat je niet alleen, Ik zal je nooit in de steek laten.”[Heb.!3:5 WV]

Het zijn woorden van trouw, beloften die Hij altijd wáár zal maken. Maar wil je dat God met je meegaat, het nieuwe jaar in? Dat is een keuze, een heel belangrijke! Als je voor Hem kiest.

Als je maar één stap in Zijn richting zet, dan komt Hij naar je toe rennen, zó gespannen kijkt God naar je uit! Lees het maar in dat Boek van God, de Bijbel; in het verhaal dat Jezus vertelt over de verloren zoon komt heel duidelijk naar voren dat wij iets moeten doen en dat God de Vader er dan alles aan gaat doen! Toen die zoon inzag dat hij het finaal verknoeid had dacht hij er aan om terug te gaan naar zijn vader. En hij dacht het niet alleen, hij deed het ook! “En hij stond op en ging naar zijn vader. Toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.”[Luc. 15] Dit is niet zomaar een verhaaltje; Jezus, de Zoon van God vertelt iets over Zijn Vader, hoe Hij is en wat Hij doet en zal doen als wij toenadering zoeken! Is het niet geweldig om dát te weten en er ook gebruik van te gaan maken?

We staan aan het begin van een bijzonder jaar, dat geloof ik. Het ziet er allemaal erg onzeker uit; niks voor ons die graag gaan voor zékerheid! Zo’n situatie aan het begin van een jaar kan ons besluiteloos stemmen. Wát moeten we doen? Een dreigende oorlog in het Midden Oosten, die kan uitlopen op een wereldoorlog, aanhoudende natuurrampen, de klimaathysterie, vooral in ons land, het lijden van zóveel mensen; wordt het niet tijd voor die nieuwe aarde, die God belooft in Zijn Woord? Er zijn zóveel mensen die er naar uitkijken!

Moeilijk hoor, er zijn zoveel vragen en maar weinig antwoorden waarop je kunt vertrouwen en je koers kan uitzetten! Ik heb ook geen antwoord op al die vragen maar wel weet ik dat je mét God de beste start kunt maken, ook dit onzekere jaar 2020. Misschien herken je bij jezelf daarin ook een besluiteloosheid, of wordt je tegengehouden door allerlei onwaarheden die je voorgeschoteld krijgt. Er is maar één manier om dat alles achter je te laten; je moet handelend gaan optreden zoals die ‘verloren zoon’ dat deed. Een besluit nemen en het dan gaan doen, gaan uitvoeren! Dán komt God in actie: jij zet een stap en God gaat klaar, Hij rent naar je toe! Want Hij wil heel graag het jaar 2020 met je optrekken als een Vriend die je ook graag goeie raad wilt geven waar je wat mee kúnt! [Jac.1:5] Het hangt dus echt van jou af hoe je dit jaar in het leven zult staan; die stap naar God toe, dat is het meest essentieel en het béste waar je mee kunt beginnen!

Als je, net als vorige jaren, je eigen ‘heil en zegen’ zoekt, dan zul je geen écht Heil ervaren, ook al zou het voor het overige een topjaar worden! Dat alles kan God je geven met Zijn linkerarm, maar met Zijn rechterarm wil Hij iets héél anders, daarmee wil Hij jou en mij dichtbij Zich houden, in Zijn nabijheid, in en onder álle omstandigheden! Ook als je weg onbegaanbaar lijkt, als het stormt in je leven of je huwelijk of je gezin! Jezus wil voorop gaan, ook dit jaar, wát er ook mag of zal gebeuren! "Hij die zelfs Zijn leven voor ons over had, zou Hij ons dan niet álle dingen willen geven die goed voor ons zijn?" [naar Rom. 8:32]Daar hoort tot slot die nieuwe aarde bij, zónder oorlog, zonde ziekte, zonder ellende, zonder zonde! Het Beste komt nog, mocht je menen het al gevonden te hebben!

Daarom, beste lezer, maak een nieuwe start; ga [opnieuw] lezen in de Bijbel, Zijn Boek, het Kompas voor je leven! Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.”[Kol.3:1-2] Een Alfacursus, een Bijbelstudie kan verder helpen; lees en leer over Zijn liefde en genade, elke dag, en vertrouw je toe aan Hem die alle dingen nieuw maakt, en het zal een fantastisch jaar worden! “Zijn barmhartigheden, elke morgen zijn ze nieuw en groot is Zijn trouw.”[Kl. 3:23] Dát staat er geschreven van Hem Die met ons op weg wil gaan, ook in dit nieuwe jaar! Ga je mee? Dan ben je er klaar voor wanneer Jezus komt! Één stap in de richting van de Vader is al voldoende! Ik wens je Gods Heil en Zegen toe voor elk moment van 2020!

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij,
voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht. [Sela]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Calculator Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Dringend kennis nodig over coronavirus bij hart- en vaatpatiënten Meer info - Terrein medewerker tomatenkwekerij Meer info - Manager transport & techniek Meer info - Machine operator Meer info - Label en sticker medewerker AGF Meer info - Junior accountmanager irrigatietechniek Meer info - Servicemonteur scherming Meer info - Coördinator binnenkomst Meer info - Logistiek medewerker Meer info - Warehouse manager AGF Meer info - Tekno Event gaat dit jaar niet door Meer info - Coördinator Binnenkomst Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Terrein Medewerker Tomatenkwekerij Westland Meer info - Label en Sticker Medewerker AGF Westland Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Paasspeurtocht in het Staelduinsebos gaat niet door Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Servicemonteur Scherming Westland Meer info - Verkoper Kassenbouw Internationaal Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Klimaat Engineer Westland Meer info - Klimaat Calculator/Tekenaar Westland Meer info - Greenhouse Engineer Westland Meer info - Inloophuis Carma sluit tijdelijk de deuren vanwege coronavirus Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Werkvoorbereider Staalbouw Westland Meer info - Assistent Bedrijfsleider Plantenkwekerij Westland Meer info - Monteur Kassenbouw (Inter)nationaal Meer info - Teeltmedewerker Planten Westland Meer info - Timmerman Utiliteitsbouw Westland Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Werkvoorbereider Scherminstallaties Westland Meer info - Schermingsmonteur Internationaal Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Teeltmedewerker Plantenkwekerij Westland Meer info - Tweedehands winkel in het Haags Dierencentrum Meer info - Manager Arbeid Westland Meer info - Cursus Teleflora op 30 maart Meer info - Jr. Logistiek Commercieel Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Verkoper AGF Westland Meer info