Column; Plan of complot?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 25.11.2020 - Ja, dat is niet zomaar een dingetje. Plannen maken, maar plannen uitvoeren  kan in deze tijd zo afhankelijk zijn


van de beperkingen die opgelegd zijn, én wekelijks kunnen wijzigen in verband met het Coronavirus, dat er weinig zekerheid bestaat of iets door kan gaan, zeker als het reisplannen betreft of festiviteiten e.d. En ons leven bestaat voornamelijk uit plannen máken én daarna uitvoeren! Op zich is daar niks mis mee. Dus is het best wel heftig!

Heel anders is het als het een complot betreft; dan gaat het om een samenzwering, een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep.

Het stikt in deze grillige onzekere tijd van de complottheorieën; en het is een kunst om de werkelijke- en de fake verhalen te onderscheiden! Een vroeg historische samenzwering was bijvoorbeeld de moord op Julius Caesar, en later in 1944 het mislukte complot om het bewind van Hitler omver te werpen! Een theorie over een vermeende samenzwering is bijvoorbeeld de maanlanding in 1969, waarvan mensen denken dat ze in scene is gezet!

Is het virus nu van de vleermuizen op de markt in China afkomstig, of is het gekweekt in laboratorium in Wuhan en bewust onder de mensen gebracht? Of is het nu toch weer een streek van Israel, dat ons er mee heeft besmet om, zó doende, daarmee de hele wereld onder controle te krijgen? Persoonlijk geloof ik een wereldwijd duivels complot, allang van de voren opgezet door duivelse machten, door mensen heen! Er zijn genoeg uitspraken, in de voorbije jaren door prominenten gedaan, in video-opnamen vastgelegd, waaruit blijkt dat het niet een toevallig iets is! Het is onderdeel van een groot duivels complot dat beoogt om de wereldheerschappij over te nemen.

Één wereldleider, één wereldgodsdienst, één munt, dát is het streven van satan! Het is al eeuwen geleden voorzegd door God, via Zijn profeten, en we zien het nú werkelijkheid worden, nu het eind van deze tijd heel dichtbij  is gekomen! Deze pandemie is er een onderdeel van. JeffreyDvorkin , een journalistiekleraar van de Universiteit van Toronto wiens boek over desinformatie op het punt staat uit te komen, zei: "We leven in een tijd waarin de zaken ingewikkelder zijn. De Covid-19 heeft mensen nog onzekerder gemaakt en het idee dat er iets achter deze pandemie moet zitten, maakt deel uit van dit denken over hoe de wereld verandert en we hebben er geen controle over.

Die manier van denken lijkt altijd terug te vallen op het idee dat we worden gemanipuleerd door duistere krachten die we niet kunnen zien, beheersen of echt begrijpen." [einde citaat] Maar het is geen idee, het is het complot dat de duivel met zijn demonen aan het uitvoeren is, en hij gebruikt alles en iedereen, als hij de kans krijgt, om het te realiseren. Het World Economic Forum, WEF, een gezelschap van duizenden financiële en andere deskundigen en wereld- en bedrijfsleiders vergadert eenmaal per jaar; in 2021 komt men in mei weer samen en hét agendapunt van de meeting zal zijn, hét masterplan: The Great Reset, of: de grote herstart. De pandemie, de wereldwijde lock down, maar ook het klimaat, alles bij elkaar levert het nu de kans om de wereld te hervormen en een Great Reset te verwezenlijken!

Daarnaast hebben de 193 landen van de VN "Agenda 2030" in uitvoering; vanaf 2015 tot 2030 is men bezig om 17 doelen te realiseren. Agenda 2030 benadrukt gender- en rassengelijkheid, uitroeiing van armoede en de totale afschaffing van geweld en haat. Het stelt vast dat de toekomstige wereld volledig op deze doelen is gebaseerd en dat de enige manier om deze dingen te bereiken, is door duurzame ontwikkeling en beheersing van de klimaatverandering. Oh ja en de planeet zal in 2030 ook volledig vrij van armoede zijn. En alle voordelen en voorwaarden, álles geldt voor élke persoon op onze planeet! Zie je het al gebeuren dat al die landen het eens worden met elkaar, over álles? Zoals de Bijbel voorzegt: er komt één wereldregering onder leiding van de antichrist! En dat zien we nú gebeuren, en alles werkt mee in die richting, ook de Coronapandemie!

Tegenover dat duivelse complot, dat alleen maar beoogt om jou en mij en iedereen voor eeuwig in de ellende te storten staat het Masterplan van de levende, liefdevolle God, Die het Béste met ons voor heeft! Dat Heilsplan is Hij al aan het uitvoeren vanaf het moment dat de mens in het paradijs in de fout ging! Tóén beloofde Hij al dat er eens een Verlosser zou komen, Die alle zondeschuld van elk mens op Zich zou nemen, en de straf daarvoor zou dragen.

Dat Plan bevat wonderlijke dingen en daden, écht Goddelijk; Hij koos Israël uit als een speciaal volk; Hij deed daaruit Jezus geboren worden, Zijn Zoon! Hij deed werkelijk wat beloofd was: Jezus gaf Zijn leven aan het kruis, uit vrije wil, uit liefde voor jou en mij! Het Plan bevatte ook Jezus' opstanding uit de dood, waar niemand op had gerekend, ook de duivel niet, die dacht dat hij het voor elkaar had met de dood van zijn Tegenstander! Vanaf die tijd is hij de grote verliezer; maar nog altijd probeert hij mensen bij God weg te houden, jou misschien ook wel! Zijn complot dat alleen maar dood en verderf voor ogen heeft is zo in schril contrast met Gods liefdes Plan. Zo lang je leeft op deze aarde geeft God de kans aan iedereen om zich te bekeren, i e d e r e e e n!! Lees het maar, het staat er écht:

"God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan…” (Handelingen 17: 28-31] Zie je, alle mensen moeten zich bekeren, en dan vergeet God alle onwetendheid en dat je er een potje van gemaakt hebt, net als ik, want Jezus kwam om de straf voor die zonden te dragen!

En nu Hij dat heeft gedáán, wordt jou en mij de straf kwijtgescholden als we ons bekéren, dat wil zeggen ómkeren, naar Jezus toe, en Hem bedanken en gaan leven zoals God altijd al heeft bedoeld! Tot eer van Zijn naam léven, dáár zijn we voor geschapen!

God heeft in Zijn Plan ook een dag vastgesteld waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen.

Die dag is dichtbij gekomen; je kunt het lezen in de Bijbel, je kunt het horen in veel preken die in deze tijd rondgaan op internet. De uitvoering van Gods Plan loopt ten einde voor déze tijd. Jezus wordt verwacht op de wolken en Zijn volgelingen zullen Hem daar ontmoeten! Een sprookje? Let dan maar op; plotseling zul je, als je er zélf dan niet bij bent, heel veel mensen gaan missen, mensen die in hun leven voor Hem hadden gekozen zijn met Jezus meegegaan, het Vaderhuis in!

Het staat in de Bijbel hoor, Gods Plan vindt je er compleet terug!

Als Gods kinderen opgenomen zijn breekt er op aarde een vreselijke tijd aan van zeven jaar, de Grote Verdrukking genoemd. Dan is er ook die wereldregering met één leider, de antichrist. In die tijd moet je niet op aarde zijn!! Vreselijk zal het zijn! Luister alsjeblieft, ik geloof ook niet in sprookjes, maar dit is wáár!

Na die vreselijke tijd komt Jezus terug naar de aarde; dat staat ook in de Bijbel, Hij 'landt' op de Olijfberg, in Israel. Vanuit Jeruzalem gaat Hij de hele aarde regeren; de duivel wordt opgesloten en de antichrist verdwijnt in de hel. Het complot tegen God en mens is voorbij! Dan zal er 1000 jaar vrede zijn op onze planeet, het Vrederijk breekt aan! Het staat allemaal in het Goddelijke Plan van de almachtige God van hemel en aarde.

Hoe het afloopt? Na die 1000 jaar wordt de duivel nog voor een korte tijd losgelaten; dan zullen er weer mensen achter hem aangaan, onbegrijpelijk. Maar dan zal hij voor eeuwig in de hel verdwijnen met al zijn volgelingen! En dan breekt de eeuwigheid aan, een eeuwige heerlijkheid voor allen die zich bekeerd hebben en Jezus aangenomen als Heiland en Verlosser.

Luister, het is geen verhaaltje, dít is de werkelijkheid, zó zal het gaan! NU is het tijd om serieus te kiezen als je dat nog niet écht hebt gedaan! Trek je plan; Jezus, Hij komt spoedig! Wat een dag zal dat zijn!

Binnenkort komt de dag,
dat ik Hem begroeten mag
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en ’k weet dat Hij,
mij een plaats heeft bereid,
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.[315 liedbundel]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

 

 

 

 

Reacties (7 reacties geplaatst)

Een gelovig vriend vroeg mij eens: "als je niet geloofd, dan weet je toch niet het verschil tussen slecht en goed?" Nou, iemand die iets slechts doet weet het wel. "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. "
Volgens vd Berg is streven naar vrede en gelijkheid het werk van satan. Wat is dan het streven van God? Oorlog en onderdrukking ?
Of heeft vdBerg een geniale plan om de kerken leeg te krijgen en daarom schrijft hij dit? Wie weet ?

Dit stuk laat prachtig zien hoe gevaarlijk religie kan zijn. Bij de auteur heeft het ook flink hard toegeslagen.

De Verenigde Naties maken een plan om honger uit te bannen, geweld terug te dringen, bodem-, water- en luchtkwaliteit te verbeteren, etc. En voor Hans is dat bewijs dat DE ANTICHRIST erachter zit.

Niet meer van deze tijd!!!!!
Heel erg actueel in deze tijd en bij wie je altijd terecht kan die naar je luistert als je het moeilijk hebt en je het moeilijk vindt om met allerlei
regels om te gaan juist in deze tijd.

Hij helpt je door alles heen.

Niet meer van deze tijd dit soort berichten.

Mooi stuk,

En zo is het,amen!

Hopelijk kunnen veel mensen zich nog bekeren en Christus gaan volgen.
Kijk misschien is het lange tijd niet cool geweest om Christen te zijn,
Maar God is door alle tijden heen een trouwe God geweest.
Hopelijk gaan steeds meer en meer mensen dat beseffen en inzien.
Uiteindelijk is eerlijkheid, liefde en trouw iets waar mensen naar hunkeren.
Dat is alleen te vinden in Jezus Christus.
Juist Hij is een vast gegeven en een rots in de branding, nu des te meer in een wereld vol nepnieuws, veroordeling, hoogmoet, agressie en egoïsme.

Goed dat de reactie dit bovenstaand berricht plaatst, prachtig platvorm met een groot berreik hiervoor.

Word steeds duidelijker, wat voor personen de scepter zwaaien bij de redactie, door het plaatsen van dit bericht. Terwijl er reacties op berichten, die normaal weergeven hoe iets is ivm het virus, gewoon niet geplaatst worden. Welk 'groter' doel dient bovenstaand stuk dan, vraag ik mijzelf af.

Er zijn plannen zat, alleen werkt het niet.
Zolang de horeca dicht is zullen weinig mensen alcohol drinken?
Vuurwerkverbod? Laat me niet lachen.
Winkelen met kap op, niet in het Westland.
Kortom plannen maken en klagen kunnen we wel, het is gewoon een complot.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Sterrenhemel bekijken tot 30 januari - Bijeenkomst Werk en kanker - Prijsstijging koopwoningen ruim 20% in december - Tentoonstelling ‘Joden in Vlaardingen’ - Webinar over Blankenburgverbinding op dinsdag 25 januari - Natuur in park en tuin - Boeklezing door Erik Huisman bij Carma - Assistent Voorman (M/V) - Emmeliene gaat voor jou door het vuur - Zekerheidje voor 2022: de Honselse Feestweek op 22 t/m 25 juni - Medewerker zagerij - Cijfers coronavirus voor donderdag 13 januari - Accountmanager - Twee belangrijke aanwinsten voor Streekmuseum Jan Anderson. - Inkoper - Cijfers coronavirus voor maandag 10 januari - Medewerker Klantenservice - CNC frezer - Tankwagen CE chauffeur - Technisch productie medewerkers - Adriaan Dessing Prijs 2022 - C of CE Chauffeurs - Laboratorium medewerk(st)er tuinbouw - Commercieel medewerker binnendienst - Manager Uitvoering en Realisatie - Assistent Locatie Manager - HR-adviseur - Financieel administratief medewerker - Manager Projectenbureau - Stella zoekt Rust zamelt geld in voor de vervolgde kerk - Muziek voor iedereen - Logistiek medewerker glastuinbouw - Calculator/Werkvoorbereider/Planner - Winkelmedewerker (Fulltime) - € 590 miljoen extra coronasteun na directe lockdown - Inschrijving deelnemers Swim - Subsidie voor kleine culturele initiatieven, ook in 2022! - Coördinator Opleidingen - Medewerker personeelsadministratie - Column; Welbehagen? - Voorbereidingen Westerpop 2021 zijn gestart! - Commercial Support - Opbrengst mondkapjes naar Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie - Schilderijenexpositie Westlandse (hobby) schilders in de "Oude Koestal" - Kunstwerk van de maand december: Vallende ruiter - Woning kopen in het Westland steeds lastiger - Weer meer miljonairs in Nederland - Column; Je kop in het zand steken? - Lynx valt mensen en honden aan bij Nieuwlandsedijk - Expositie bij het RKD: Aelbert Cuyp in Engeland