Column; Recht en onrecht

Hans van den Berg

Column; Recht en onrecht

's-Gravenzande 06.11.2018 - Over de verwachting dat er spoedig een mooiere en betere wereld zal komen wordt al eeuwenlang gezongen. Maar na al die tijd

zien we nu nog steeds een wereld die sneller en sneller lijkt af te glijden in chaos, geweld, wetteloosheid, onrecht en zedeloosheid. Als je vaak naar het journaal kijkt en de nieuwswebsites of de kranten leest, bekruipt je wel eens het gevoel van moedeloosheid, machteloosheid en misschien zelfs angst.

Ook de verschillende gebeurtenissen van de afgelopen tijd brachten mijn gedachten tot dit onderwerp. Met name de vrijspraak van de Pakistaanse vrouw Asia Bibi die bijna negen jaar in de dodencel doorbracht, omdat ze als christen de profeet Mohammed beledigd zou hebben! Maar nu heeft het hoogste rechtsorgaan het toch aangedurfd om haar vrij te spreken en eindelijk recht te doen!

Maar de regering, bang geworden van de hysterische reacties van de bevolking, heeft terwille van de rust in het land, een overeenkomst gesloten met de ophitsers! De rechtelijke macht wordt overruled door een angstige regering, zo lijkt het! De advocaat die haar onschuld verdedigde is inmiddels naar ons land gevlucht, en ook de rechter die haar vrijsprak moest onderduiken! Een bizar voorbeeld van hoe het recht vertrapt wordt!

Nieuwe Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten van kracht

Recht, het is een begrip dat de eeuwen door een essentieel onderdeel is in het leven van een mens. In de Bijbel, het Boek van God, wordt op honderden plaatsen geschreven over dit onderwerp, en aan Zijn volk Israël geeft God al duidelijke richtlijnen voor de rechtspraak! “Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten.”[Lev. 19:15]

Maar het recht is heel vaak ver te zoeken in zoveel schrijnende kwesties, verspreidt over de hele wereld, geen land uitgezonderd! Zelfs in ons land, waar we zó voor vrijheid zijn en nagenoeg álles mogen zeggen zijn er misstanden waar voor ons voor zouden moeten schamen. Dat alle Joodse instellingen nog dag en nacht bewaakt moeten worden met camera's, en het Cheider in Amsterdam door een hoog hek en dagelijkse politiepatrouilles, is dat geen schande en groot onrecht tegenover deze minderheid in ons land? Trouwens, wist je dat in óns land nog christenen zijn die in het geheim bij elkaar komen, omdat ze vrezen voor hun leven als ontdekt wordt dat ze je Jezus zijn gaan geloven, in plaats van in Allah?

Een wereld waar recht en gerechtigheid heerst, wie verlangt er niet naar? Zo’n wereld komt er wél, daar is de Bijbel duidelijk over! God heeft eens een aarde geschapen waarop alleen maar gerechtigheid was, en zo’n aarde wil Hij weer terug! De mens heeft het verknoeid door ongehoorzaam te zijn aan zijn Schepper, en daardoor is het een wereld geworden zoals wij die nu kennen, vol van onrecht en zonde! Daar verandert niemand meer iets aan. God heeft haar al ‘afgeschreven’, dát staat duidelijk in zijn Boek, ze zal “brandende vergaan.” [2 Pet. 3] “Want zie,” zegt God, “Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, aan wat vroeger was zal niet meer gedacht worden.”[Jes.65:17]

We mogen hopen op de eeuwenoude beloften van onze God, opgetekend door de apostel Johannes in Openbaring 21, "God zal bij de mensen wonen!"en "God zal alle tranen van hun ogen wissen!" en "Er zal geen dood en rouw meer zijn!"

Al die beloften staan nog steeds, en ze zullen worden ingelost! Hoe en wanneer precies kunnen we niet weten, maar heel het wereldgebeuren wijst er op dat "de tijd nabij is." [Op.22:10] En één ding is zeker: "De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. [2 Pet.3:9] Wie de bewoners van deze nieuwe aarde zullen zijn?

Jezus kwam naar de aarde om de Redder van de wereld te worden. Hij onderging het grootste onrecht en werd onschuldig gekruisigd, naar Gods wil, en droeg zo de straf voor al mijn en jouw zonden, zodat ieder die dat gelooft en dankbaar aanneemt in die heerlijkheid mag komen wonen!

Je hebt het dus echt in ‘eigen hand’; Jezus wil heel graag ook jouw Redder zijn, maar het is een persoonlijke keuze! Straks zal er een heelal zijn waar recht en gerechtigheid heerst, en wie zou daar niet willen wonen?

En tot het zover is, mogen en moeten we erover blijven zingen, om elkaar eraan te blijven herinneren en elkaar te bemoedigen! Als het tegen zit, als we lijden door ziekte, als we lijden onder onrecht, dan kunnen we elkaar daarmee vertroosten! Dat het daar niet bij blijft! Jezus komt en maakt álle dingen nieuw!

W A T  E E N  D A G  Z A L  D A T  Z I J N  !!

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
[Joh. de Heer 981]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

“Bellen & Beesten“ : expositie in Hofboerderij Meer info - Logistiek medewerker bloemenveiling Meer info - Logistiek medewerker bloemenveiling nacht Meer info - Teamleider Productie en Logistiek Meer info - Zangdienst in hervormde kerk Poeldijk Meer info - Regionale verschillen in huizenprijzen groter Meer info - Oud-Hollandse spelletjes met opa’s en oma’s Meer info - Kom kijken bij de brandweerwedstrijd in ’s-Gravenzande Meer info - Boekenmarkt Immanuelkerk voor Avavieren Meer info - Logistiek medewerker(s) Aalsmeer Meer info - Commercieel Inkoper Rotterdam Meer info - Kastanjehof gebruikte kinderkleding beurs Meer info - Kliederkerk in Naaldwijk over Zacheüs in de boom Meer info - Tweede Paasdag: Lammetjesdag Meer info - Meezingen met oratorium Svata Ludmila van Dvorak Meer info - Probleem met het aanvragen van gemeentelijke subsidie Meer info - Accountmanager met eigen klantenkring Aalsmeer Meer info - Boxmedewerker(s) / Logistiek medewerker(s) Aalsmeer Meer info - Accountmanager Retail Bloemen en Planten Aalsmeer Meer info - René van Dop nieuwe landelijk voorzitter Kom in de Kas Meer info - Koopwoningen 7,5 procent duurder in februari Meer info - Boxmedewerker Aalsmeer Meer info - Vrienden van het Westland en Infinity Outdoor op 14/15 juni bij de Wollebrand Meer info - Operatie Steenbreek in Monster/Naaldwijk op 30 maart Meer info - “Let’s Dance!" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bedrijfsleider Tuinbouw Westland en Aalsmeer Meer info - Chauffeur (Inter)nationaal Westland Meer info - Geen staking maar open huis Meer info - Vrijdagavond 10 mei tweede reünie Oud-Cruisbrouckers Meer info - Dock Six \'a live rock experience\' in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - QLYMPICS 2019 bij Quintus tijdens VetHeuls Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Elektromonteur voor in de Tuinbouw Westland Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Stichting leren motiveren Meer info - Handboogschieten met Inloophuis Carma Meer info - Meespeeldag 22-23 maart & 5 april Ontdek Scouting Kwintsheul Meer info - Productiemedewerker Potplantenkwekerij Westland Meer info - Kwaliteitscontroleur Bloemen Westland Meer info - Verkoper Binnendienst Westland Meer info - Accountmanager Frankrijk Westland Meer info - (junior) Calculator Kassenbouwprojecten Westland Meer info - Tekenaar Tuinbouwprojecten Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Medewerker Verkoop Binnendienst Westland Meer info - Teler Westland Meer info - Werkvoorbereider / Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - 4e Rotary Bedrijvenquiz nog leuker dan eerdere edities! Meer info - Tweemaal Westland Passion met het verraad door Judas Meer info - Chauffeur gezocht! Meer info