Column: Schuilen......

Hans van den Berg

Column: Schuilen......

's-Gravenzande 02.04.2020 - Het woord komt van het Griekse ‘skulein’, wat verhullen betekent, of bedekken.

Een mens heeft er op bepaalde momenten behoefte aan; om weg te kruipen, bescherming te zoeken, om je af te zonderen, om even alleen te zijn, en tot jezelf te komen. Herken je dat?

Je kunt natuurlijk ook gewoon schuilen onder een boom, als een fikse regenbui je belaagt! Maar daarnaast zijn er in het leven alle mogelijke situaties denkbaar, waarin wij behoefte hebben aan ‘bescherming’. Vaak vindt men zichzelf te flink om dat toe te geven, maar er is veel behoefte aan, zeker ook in deze tijd van onzekerheid en dreiging op allerlei terrein.

Zo'n bijzondere situatie maken we in deze dagen mee, ongekend voor ons als Europeanen! Het is van overheidswege zelfs verplicht schuilen geworden, om ons bestwil, en dat van onze naasten! Alléén gaan winkelen, een meter en vijftig centimeter minimaal afstand houden van elkaar, en verder in huis blijven, in je schuilplaats, en alleen met je eigen gezin! Vandáár uit werken, voor zover mogelijk, leren, studeren en communiceren, totdát het onheil voorbij is gegaan! En het geldt voor jong en oude, arm en rijk, en elk werelddeel! Zou men zich er niet aan storen, dan zou dit virus, met die mooie naam, tot nog veel grotere en ernstiger gevolgen leiden!


Foto Biblebois.nl

De Bijbel herinnert ons aan een gebeurtenis in de oudheid, waarbij één gezin in quarantaine ging, door God Zélf begeleid! Ik bedoel Noach die in opdracht van God een ark bouwde waarin hij met zijn gezin in zou gaan schuilen, mét tal van dieren. Noach had precies alle maten opgekregen en een handleiding hoe een en ander moest gebeuren. Hij bouwde er 120 jaar aan en intussen waarschuwde hij de mensen voor wat er zou komen, en wat God hem had gezegd. Maar de omstanders die hem als een idioot beschouwden, die midden in de woestijn een enorm groot schip aan het bouwen was, lachten hem uit en leefden hun goddeloze leven en dachten nergens over na.

Totdat......,totdat alle dieren binnen waren en God hen zei zelf ook in te stappen, waarna Hij Zélf de deur achter hen sloot! 120 jaar had Noach er aan gebouwd, evenzoveel jaren was de bouw en de aanblik daarvan een teken in de tijd, een waarschuwingsteken voor de omstanders, een schuilplaats voor wie luisterden naar Gods waarschuwing! Toen het water kwam, bij ons bekend als de Zondvloed, verdronk iedereen, maar de ark dreef op de wateren, zonder roer, maar onder Gods leiding!

Nog zo'n bijzondere quarantaine wil ik noemen, waarbij het om veel meer mensen ging die moesten schuilen. Ik bedoel het volk Israel, dat volgende week het feest van Pesach viert; lang na Noach en de zondvloed verbleef het volk Israel in Egypte, en werd langdurig behandeld als een slavenvolk. Het riep uit naar God om verlossing, en JHWH greep in. Je kent wellicht het bijzondere verhaal van Mozes en Aäron die steeds op bezoek moesten bij de farao om te zeggen dat hij het volk haar vrijheid terug moest geven. Ze gingen in opdracht van God Die zou straffen als hij niet zou luisteren. Plaag na plaag kwam over het land en volk van Egypte, maar steeds weer weigerde de farao, en liet zijn volk lijden!

Tot de laatste afschuwelijke plaag. Hij was van te voren gewaarschuwd dat elke eerstgeborene zou sterven, van mens en dier, als hij het volk niet liet gaan. Die nacht van het Pascha zou de verderfengel door het land gaan en álle eerstgeborenen doden. De Joden hadden instructies gekregen om een lammetje te slachten en het bloed er van aan de deurposten van hun huizen te smeren. Ieder die in quarantaine bleef, áchter het bloed aan de deurposten schuilden, zou gespaard blijven! En zo geschiede!

Beide gebeurtenissen zijn voorafschaduwingen die verwijzen naar de Here Jezus Die eens zou komen en als hét Offerlam Zijn lichaam en bloed zou geven, om daardoor de mensheid Redding te brengen en een veilige Schuilplaats te bieden, als een Ark in een door allerlei plagen geteisterde wereld! En Jezus is gekomen en heeft álles volbracht! En zoals de Joodse gezinnen schuilden achter het bloed van het lammetje, zo mogen wij nu schuilen achter het Bloed van het Lam, Jezus, Gods Zoon! Dan alleen zijn we voor eeuwig veilig voor de straf van God die over de aarde zal komen! Daarom gedenken christenen straks uit dankbaarheid aan Goede Vrijdag en aan het Paaslam welks bloed vloeide aan het kruis, en vieren ze daarna het Paasfeest omdat Jezus opstond uit de dood als Overwinnaar!

Als we dat doen, gaan doen, en Hem willen volgen, Jezus de eerste plaats [gaan] geven in ons leven, dan vinden we een Schuilplaats bij Hem, en geeft Hij ons rust. In de Bijbel vind je ook Psalm 91, mijn favoriete Psalm. In de eerste twee verzen staat een zekerheid beschreven waaraan je je kunt vasthouden, ook als je belaagd wordt door virussen! “Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem, over haar.” Kan je je  daar iets bij voorstellen? Natuurlijk gaat het om geloof, het heeft met het geestelijke te maken! Als je tot God komt, via Jezus Christus, als je voor Hém kiest, dan mag je zó dicht in Zijn nabijheid komen dat Zijn schaduw over je heen valt! Je bent onder Zijn ‘handbereik’, in Zijn schuilhut!

Er is geen betere plek te vinden! Het is geen garantie dat je niet besmet raakt, of ander onheil overkomt, maar wél dat je voor eeuwig geborgen bent, wat er ook gebeurt! Wie wil dat niet?

Vluchten kan niet meer? Echt wel, je MOET, als je voor eeuwig veilig wilt zijn! Kom dan tot Hem, niet als een ontheemde die zo gauw mogelijk weer terug wil, maar als een vluchteling die voor altijd wil blijven in de enige Schuilplaats waar eeuwigdurende veiligheid gegarandeerd wordt, onder álle omstandigheden!

Bij U ben ik thuis,
bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis,
in U ben ik heilig, in U.

Bij U vind ik troost,
bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust,
in U kan ik schuilen, in U.

U neemt mij in uw armen
en droogt mijn tranen af.

Wat een liefde! (3x)

Bij U is het goed,
U geeft mij Uw zegen.
In U is mijn hoop,
in U zijn mijn wegen in U.
U hebt Uzelf
voor mij gegeven
In U kan ik zijn,
in U kan ik leven, in U.

Ik hoef niets te verbergen,
want U wijst mij niet af.

Wat een liefde! (3x)

En dat ik steeds terug mag komen,
ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald
. [opw. 625]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

 

Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info