Column: Schuilen......

Hans van den Berg

Column: Schuilen......

's-Gravenzande 02.04.2020 - Het woord komt van het Griekse ‘skulein’, wat verhullen betekent, of bedekken.

Een mens heeft er op bepaalde momenten behoefte aan; om weg te kruipen, bescherming te zoeken, om je af te zonderen, om even alleen te zijn, en tot jezelf te komen. Herken je dat?

Je kunt natuurlijk ook gewoon schuilen onder een boom, als een fikse regenbui je belaagt! Maar daarnaast zijn er in het leven alle mogelijke situaties denkbaar, waarin wij behoefte hebben aan ‘bescherming’. Vaak vindt men zichzelf te flink om dat toe te geven, maar er is veel behoefte aan, zeker ook in deze tijd van onzekerheid en dreiging op allerlei terrein.

Zo'n bijzondere situatie maken we in deze dagen mee, ongekend voor ons als Europeanen! Het is van overheidswege zelfs verplicht schuilen geworden, om ons bestwil, en dat van onze naasten! Alléén gaan winkelen, een meter en vijftig centimeter minimaal afstand houden van elkaar, en verder in huis blijven, in je schuilplaats, en alleen met je eigen gezin! Vandáár uit werken, voor zover mogelijk, leren, studeren en communiceren, totdát het onheil voorbij is gegaan! En het geldt voor jong en oude, arm en rijk, en elk werelddeel! Zou men zich er niet aan storen, dan zou dit virus, met die mooie naam, tot nog veel grotere en ernstiger gevolgen leiden!


Foto Biblebois.nl

De Bijbel herinnert ons aan een gebeurtenis in de oudheid, waarbij één gezin in quarantaine ging, door God Zélf begeleid! Ik bedoel Noach die in opdracht van God een ark bouwde waarin hij met zijn gezin in zou gaan schuilen, mét tal van dieren. Noach had precies alle maten opgekregen en een handleiding hoe een en ander moest gebeuren. Hij bouwde er 120 jaar aan en intussen waarschuwde hij de mensen voor wat er zou komen, en wat God hem had gezegd. Maar de omstanders die hem als een idioot beschouwden, die midden in de woestijn een enorm groot schip aan het bouwen was, lachten hem uit en leefden hun goddeloze leven en dachten nergens over na.

Totdat......,totdat alle dieren binnen waren en God hen zei zelf ook in te stappen, waarna Hij Zélf de deur achter hen sloot! 120 jaar had Noach er aan gebouwd, evenzoveel jaren was de bouw en de aanblik daarvan een teken in de tijd, een waarschuwingsteken voor de omstanders, een schuilplaats voor wie luisterden naar Gods waarschuwing! Toen het water kwam, bij ons bekend als de Zondvloed, verdronk iedereen, maar de ark dreef op de wateren, zonder roer, maar onder Gods leiding!

Nog zo'n bijzondere quarantaine wil ik noemen, waarbij het om veel meer mensen ging die moesten schuilen. Ik bedoel het volk Israel, dat volgende week het feest van Pesach viert; lang na Noach en de zondvloed verbleef het volk Israel in Egypte, en werd langdurig behandeld als een slavenvolk. Het riep uit naar God om verlossing, en JHWH greep in. Je kent wellicht het bijzondere verhaal van Mozes en Aäron die steeds op bezoek moesten bij de farao om te zeggen dat hij het volk haar vrijheid terug moest geven. Ze gingen in opdracht van God Die zou straffen als hij niet zou luisteren. Plaag na plaag kwam over het land en volk van Egypte, maar steeds weer weigerde de farao, en liet zijn volk lijden!

Tot de laatste afschuwelijke plaag. Hij was van te voren gewaarschuwd dat elke eerstgeborene zou sterven, van mens en dier, als hij het volk niet liet gaan. Die nacht van het Pascha zou de verderfengel door het land gaan en álle eerstgeborenen doden. De Joden hadden instructies gekregen om een lammetje te slachten en het bloed er van aan de deurposten van hun huizen te smeren. Ieder die in quarantaine bleef, áchter het bloed aan de deurposten schuilden, zou gespaard blijven! En zo geschiede!

Beide gebeurtenissen zijn voorafschaduwingen die verwijzen naar de Here Jezus Die eens zou komen en als hét Offerlam Zijn lichaam en bloed zou geven, om daardoor de mensheid Redding te brengen en een veilige Schuilplaats te bieden, als een Ark in een door allerlei plagen geteisterde wereld! En Jezus is gekomen en heeft álles volbracht! En zoals de Joodse gezinnen schuilden achter het bloed van het lammetje, zo mogen wij nu schuilen achter het Bloed van het Lam, Jezus, Gods Zoon! Dan alleen zijn we voor eeuwig veilig voor de straf van God die over de aarde zal komen! Daarom gedenken christenen straks uit dankbaarheid aan Goede Vrijdag en aan het Paaslam welks bloed vloeide aan het kruis, en vieren ze daarna het Paasfeest omdat Jezus opstond uit de dood als Overwinnaar!

Als we dat doen, gaan doen, en Hem willen volgen, Jezus de eerste plaats [gaan] geven in ons leven, dan vinden we een Schuilplaats bij Hem, en geeft Hij ons rust. In de Bijbel vind je ook Psalm 91, mijn favoriete Psalm. In de eerste twee verzen staat een zekerheid beschreven waaraan je je kunt vasthouden, ook als je belaagd wordt door virussen! “Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem, over haar.” Kan je je  daar iets bij voorstellen? Natuurlijk gaat het om geloof, het heeft met het geestelijke te maken! Als je tot God komt, via Jezus Christus, als je voor Hém kiest, dan mag je zó dicht in Zijn nabijheid komen dat Zijn schaduw over je heen valt! Je bent onder Zijn ‘handbereik’, in Zijn schuilhut!

Er is geen betere plek te vinden! Het is geen garantie dat je niet besmet raakt, of ander onheil overkomt, maar wél dat je voor eeuwig geborgen bent, wat er ook gebeurt! Wie wil dat niet?

Vluchten kan niet meer? Echt wel, je MOET, als je voor eeuwig veilig wilt zijn! Kom dan tot Hem, niet als een ontheemde die zo gauw mogelijk weer terug wil, maar als een vluchteling die voor altijd wil blijven in de enige Schuilplaats waar eeuwigdurende veiligheid gegarandeerd wordt, onder álle omstandigheden!

Bij U ben ik thuis,
bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis,
in U ben ik heilig, in U.

Bij U vind ik troost,
bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust,
in U kan ik schuilen, in U.

U neemt mij in uw armen
en droogt mijn tranen af.

Wat een liefde! (3x)

Bij U is het goed,
U geeft mij Uw zegen.
In U is mijn hoop,
in U zijn mijn wegen in U.
U hebt Uzelf
voor mij gegeven
In U kan ik zijn,
in U kan ik leven, in U.

Ik hoef niets te verbergen,
want U wijst mij niet af.

Wat een liefde! (3x)

En dat ik steeds terug mag komen,
ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald
. [opw. 625]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

 

Peter Oeij winnaar fotowedstrijd VL.92 Balder Meer info - Doing business with Westland Intertainments Meer info - Emmeliene gaat voor jou door het vuur Meer info - Column: Wat gaat het worden? Meer info - In april wet kansspelen op afstand van kracht Meer info - Informatieavond over paddentrek Meer info - Raadsvergadering op dinsdagavond 19 januari Meer info - Transport coördinator Meer info - Werkvoorbereider technische dienst Meer info - Forse stijging koopwoningen 3e kwartaal 2020 Meer info - Logistiek medewerker (fulltime) Meer info - Online lotgenotenbijeenkomst Werk en kanker Meer info - Column; Nieuw! Meer info - Virtuele te water lating VL.92 Balder. Meer info - Online pubquiz met opbrengst voor Inloophuis Carma Meer info - Online lessen voor de jongste kinderen gestart! Meer info - Kerstpakketten en mandarijnen voor verzorgingshuizen Meer info - Vrijwilligers Voedselbank Maassluis ontvangen bloemetje Meer info - Column; Uitzien?! Meer info - Supervisors/Teamleiders AGF Meer info - Kleuters leren kersttafel dekken op school! Meer info - DAEL Connectivity heeft prima alternatieven voor glasvezel! Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Kunstwerk van de Maand; Schaap met Lam Meer info - Kerstboxen voor eenzame mensen Meer info - Verder plannen voor ontwikkellocatie ‘Wateringen Noord’ Meer info - Nieuwbouw bij bedrijventerrein Westerlee Meer info - Bibliotheek Westland opent Afhaalbieb Meer info - Rotaryclubs steunen Inloophuis Carma Meer info - Voorbereidingen Westerpop 2021 zijn gestart! Meer info - Gezinnen sneller in aanmerking voor huurwoning en korting Meer info - Productiemedewerkers kwekerij Meer info - Teamleider Meer info - Commerciële en strategische Inkoper AGF Meer info - Westland On Stage in 2021 op dinsdag 1 juni Meer info - Column; De volheid van de tijd Meer info - Parkeerbegeleider/steward Meer info - Online bezoek sinterklaas bij The Maranto 's Meer info - Verbouwing voormalig schoolgebouw Het Spectrum van start Meer info - Technisch productie medewerkers Meer info - HR medewerker Meer info - Start aanmelding collecte Jantje Beton Meer info - Kunstwerk van de Maand december: Gedicht Maassluis Meer info - Column; Plan of complot? Meer info - Wetsvoorstel voor confiscatie crimineel vermogen Meer info - Koopwoningen ruim 9 procent duurder in oktober Meer info - Bibliotheek Westland vanaf 19 november weer open! Meer info - Delftenaar vast voor oplichting via Marktplaats Meer info - € 3 miljoen extra voor onderwijs op afstand Meer info - Inzet brandweer voor afhijsing Meer info