Column: Schuivende panelen

Hans van den Berg

Column: Schuivende panelen

's-Gravenzande 06.06.2021 - De komende tijd zullen we nog heel wat spektakel gaan beleven, in ons land én wereldwijd! Eerst maar ons eigen vaderland.

Je mag natuurlijk volop commentaar hebben op het demissionaire kabinet, maar zijn er combinaties die het beter kunnen? Het is moeilijker dan men denkt; daar zijn de informateurs inmiddels ook wel achtergekomen. Links wil wel meedoen, maar dan sámen: Partij van de Arbeid mét Groen Links, bv., maar rechts vindt één linkse partij al meer dan genoeg, om mee om te gaan!

Moet het rechtser, linkser, meer progressief of toch maar weer het vertrouwde conservatieve? D66 wil liever niet meer met de CU, maar deze partij is zelf ook terughoudend, na alle gebeurtenissen in de afgelopen tijd.

En dan, wie moet er aan het roer? Nu, dat is wel ongeveer duidelijk geworden, hoewel het er in eerste instantie niet naar uit zag; premier Rutte heeft toch, zo blijkt, het vertrouwen gehouden en zal naar verwachting zijn premierschap continueren! Maar met de deuken die hij opliep vanwege de Omtzigt-affaire en het drama rond de toeslagenaffaire heeft hij veel goodwill verspeeld! Misschien worden we nog wel verrast met iets nieuws!

Hoe het ook zal gaan, bereid je voor op schuivende panelen in ons land, de komende tijd! En laten wij de taak op ons nemen om voortdurend God te vragen om Zijn leiding in dit alles! Dát kunnen wij in ieder geval doen, bidden om een regering die rekening wil houden met Gods normen en waarden!

Ja, en dan zijn er vandaag weer versoepelingen ingevoerd wat betreft het coronabeleid. De remmen nog niet lós, maar de teugels worden toch weer wat gevierd, tot groot genoegen van velen, denk ik.

Hebben we dan toch gewonnen in de strijd: Sámen tegen Corona?  De tijd zal het leren; voorlopig trekt Nederland er massaal op uit, gezien de grote aanvraag van het zogeheten gele boekje, of vaccinatieboekje! Een vaccinatie en dán een stempel, dan kan je de wereld weer aan!

Of er weer veel gereisd zal kunnen gaan worden is afhankelijk van hoe de pandemie verder zal ontwikkelen in de wereld. Ebt het langzamerhand weg, en gaan weer terug naar het oude normaal? Of is het wachten op een nieuwe golf, met een nieuwe variant?


Foto wikipedia

In de grote wereld is er ook altijd wel wat; evenals wij is Israel bezig om een regering te formeren, maar dat heeft ook nogal wat voeten in de aarde! Deze week was het: óf voor de vierde keer naar de stembus, in twee jaar, óf samenwerking in een voorheen ondenkbare combinatie! Het laatste lijkt nu gelukt mits de Knesset, het Israëlische parlement, er mee instemt. En dat is nog maar de vraag; de coalitie die Lapid heeft gesmeed is broos. Ze bestaat uit acht partijen – van uiterst rechts tot links – en wordt gedoogd door de conservatieve Verenigde Arabische Lijst, waardoor het de eerste keer wordt dat een Arabische partij meedoet aan een Israëlische regering. [De kwaadsprekers die Israël betichten van apartheid zijn bij dezen de mond gesnoerd!] De coalitie telt precies 61 zetels, wat net een meerderheid is in de Knesset! Mocht het doorgaan dan is het de bedoeling dat de twee partijleiders: Lapid en Bennett, ieder twee jaar premier zullen zijn. Het 12-jarig[!] premierschap van Nethajahu komt hiermee tot een einde! Een leider die Israel nodig had én nodig heeft, en die veel heeft betekend voor land en volk!

Wat gebeurde er nog meer is deze wereld in nood? Gebeurtenissen die mij wijzen op de afloop van dit tijdperk interesseren me in het bijzonder! Dat wij toeleven naar een wereld met één regering, één economie en één religie, dat wordt al in de Bijbel voorzegd; dát wordt steeds duidelijker zichtbaar In van alles!

Een voorloper er van werd vorige week in Berlijn zichtbaar, waar de eerste steen werd gelegd voor de bouw van het House of One! Het gebouw moet het eerste in de wereld worden waarin de gebedshuizen van christenen, joden en moslims onder hetzelfde dak komen. Paus Franciscus is een groot voorstander van zo'n wereldwijde religie, waarin álle geloven zijn samengevoegd. In 2016 sprak hij in Rome o.a. de volgende woorden: ;Jezus Christus, Mohammed, Jehova en Allah. Dit zijn allemaal namen die gegeven zijn en welke allemaal een entiteit beschrijven die wereldwijd overal hetzelfde is." Een leugen die dwars staat op wat de Bijbel leert! "Er is maar één God, en maar één Middelaar, Jezus Christus, de Zoon van God".[opw. 405]


Foto Whitehouse.gov

Nog iets wat me boeide: Biden, de president van de VS stelde onlangs voor om één vennootschapbelasting voor de héle wereld in te gaan voeren voor bedrijven! Op weg naar één wereldeconomie! De komende Great Reset, volgend jaar wordt er weer vergaderd, de Agenda 2030, de wereldwijde klimaatgekte, álles wijst naar één wereldregering die er aankomt!

Niet ik, Gods Woord, de Bijbel, krijgt gelijk, heeft altijd gelijk!

Het steeds wisselende beeld op het aardse podium moet ons te denken geven; oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen, vervolging van miljoenen christenen, verkondigers van een onwaar [on-Bijbels] ‘evangelie’, het Midden Oosten, waar alles zich toespitst op Israël, Gods oogappel, [Zach.2:8] door haar talloze vijanden. Het verlangen naar macht, naar eenheid! Een voorafschaduwing was de "torenbouw van Babel", waar men ook streefde naar éénheid en bouwen tot in de hemel! [zie de Bijbel: Gen.11:1-9] God verstoorde het op Zijn manier; dat zal Hij nu weer doen! Jezus gaat komen, misschien wel eerder dan je denkt!

De tijd is nabij; de panelen zijn gaan schuiven toen Jezus stierf aan het kruis, daarna stond de Levensvorst op uit Zijn graf, ging Hij terug naar de hemel, en vanaf die tijd beweegt álles naar de wederkomst van de Here der heren, de Koning der koningen. Jezus komt, “als een dief in de nacht,” zo wordt aangekondigd. [Op. 16:15, 3:3] Onverwacht voor iemand die er niet op rekent, maar als je weet van de schuivende panelen, en je ziet het om je heen gebeuren, alles wat voorzegd is, en alles met een voortschrijdend inzicht bekijkt, Dan blijf je toch ‘wakker’? Ben je toch in slaap gesukkeld?

Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u, als Redder, Gods Zoon,
eer Hij u als Rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot;
wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood?

Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed!
De nacht is zoo lang reeds verdwenen;
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
Heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen;
En grootsch is uw roeping, en heilig uw taak,
En d’ uren zijn weinig: ontwaak dan! ontwaak!

Sta op uit de dooden, o zondaar! en leef!
Dat Christus ook over u lichte!
Sta op uit de dooden, o zondaar! of beef
Voor God en het jongste gerigte!
Nog wekt u de Heiland, en nog is er raad;
Sta op uit de dooden! ’t Is spoedig te laat.

Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht,
Door Christus den doodslaap ontrezen;
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
’t Zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!
Zoo spreekt van den hemel uw Heiland, Gods Zoon.

[Joh. de Heer, 436]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

 

 

 

Snuffelmarkt in Poeldijk op 26 juni Meer info - Inloophuis Carma nu ook voor Inloop weer open Meer info - Westlanders.nu zoekt App-bouwer Meer info - Op de Stoel voor het Goede Doel Meer info - Midden Delflanddag op zaterdag 19 juni Meer info - Wandelen langs de gebouwen van Jan van Beurden Meer info - C en CE Opleiding Meer info - (Ervaren) Hovenier Meer info - Carma KidsClub voor kinderen van 4 -12 jaar Meer info - Nachtafsluiting Ketheltunnel A4 van 10 op 11 juni Meer info - Gratis proeflessen dwarsfluit in Hoek van Holland Meer info - Orgelconcert van Jaap Kroonenburg Meer info - Help de reuzenberenklauwen uitsteken in Tanthof West Meer info - Wilde bijen in je tuin Meer info - Column: Schuivende panelen Meer info - IT Support Engineer Meer info - R&D Engineer Meer info - Maak kennis met de boomgaard Buitenplaats Vlaardingen, met picknick! Meer info - Field Service Engineer Meer info - Eindelijk weer optredens My Breath My Music Meer info - Sander Zuyderwijk opnieuw lijsttrekker VVD Westland Meer info - Kaartverkoop voor Muziek Bingo 19 juni Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op27 juni Meer info - Sportieve maatjesprojecten voor mensen met een beperking Meer info - Scouting Kwintsheul organiseert ‘Roei ons uit het rood’. Meer info - 'Duurzame' energie aandeel vorig jaar gestegen naar 11% Meer info - Nieuwe website historisch Wateringen-Kwintsheul Meer info - Expositie “Schittering aan het Water” Meer info - Nieuwe voorzitter Rechtswinkel Westland Meer info - Steunpakket wordt voortgezet in derde kwartaal Meer info - Meewerkend voorman logistiek Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Politie toont beelden van overvallers Poeldijkseweg Meer info - Kunstwerk van de Maand juni 2021:Twee Plevieren Meer info - Repetities eindmusical basisschool in tuin van verzorgingshuizen? Meer info - Helpende Handen helpen Avavieren Meer info - Bergingschauffeur Meer info - Constructie bankwerker/lasser Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Taakstelling gemeente Rotterdam voor 959 statushouders Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps gepland voor 1 juli Meer info - Midden Delfland koopt Hoeve Johanna Meer info - (Junior) Planner Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Medewerker Orderacceptatie/Customer Service Meer info - Administratief logistiek medewerker Meer info - Gepensioneerden/AOW’ers gezocht Meer info - Gourmetstel verenigt familie! Meer info - Hoe een spelcomputer bijdraagt aan revalidatie! Meer info - Column; Wanneer zal het zijn? Meer info