Column; Talmen?

Hans van den Berg

Column; Talmen?

's-Gravenzande 02.03.2021 - Het is al een oud woord en wordt weinig meer gebruikt; het heeft de betekenis van aarzelen, of treuzelen of, nog een oud woord, dralen!

Het kwam dezer dagen in mijn gedachten door van alles van wat er plaats vindt, of juist niet plaats vindt! De lockdown waar we nog steeds mee te maken hebben, en waar vooral de bedrijven die al maanden gesloten moeten blijven, genoeg van hebben!

Onhoudbare, maar ook onredelijke situaties schreeuwen om gerechtigheid, om een einde aan deze, vaak onbegrijpelijke beperkingen! Waarom nog getalmd, vragen ondernemers zich af, die het water tot óver de lippen staat!

Talmen; in de Bijbel komt het woord maar een enkele keer voor; o.a. wat betreft de komst van de Here Jezus, Zijn terugkomst! Ik noem dit omdat in deze tijd Hij [wéér] verwacht wordt; misschien niet door jou, maar veel christenen zien uit naar Zijn komst, vooral nú, nu er een ongekende situatie is ontstaan in de wereld! In de tijd dat de apostel Petrus het Evangelie verkondigde aan het Joodse volk waren er velen die dachten dat God zou talmen, treuzelen, met Zijn terugkomst!  Toen al! Petrus ging daar tegenin. " Sommigen denken dat God treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen." [2 Pet. 3:9, HTB]

Hij waarschuwde ook dat er mensen zouden komen, die er de draak mee zouden steken, zoals er ook nú mensen zijn die dat doen! " Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." [2 Pet. 3: 3-4]

Wat Petrus voorzegde zien we ook nu gebeuren; de Bijbel, Gods Woord, wordt bestempeld als een sprookjesboek, en degenen die er uit vertellen en op grond van dat Boek waarschuwen, worden ervan beticht last te hebben van hersenschimmen!

Maar God talmt niet, maar is wel heel geduldig en genadig! De profeet Ezechiël werd 2700 jaar geleden al gebruikt om het volk Israël te waarschuwen, en met dezelfde woorden doet hij het ons vandaag: "  Zeg tegen hen:  Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? Volk van Nederland?" [Ez. 33: 11]

Als Europeanen komen we er niet van af door te zeggen: God, we hebben het niet geweten, nooit van U en uw boodschap gehoord! Zeker in déze tijd, nu via livestream de Blijde Boodschap doorlopend te beluisteren is op laptop, PC, smartphone e.a., en we de beschikking hebben over internet. Bovendien, er is nog alle vrijheid in ons land om ons er vrijelijk in te verdiepen, in wat God ons te zeggen heeft!

In deze dagen ontvang je in de brievenbus de eenmalige uitgave van het blad: Eyeopener. De stichting ONTZAGWEKKEND NIEUWS laat het dertig bladzijden dikke blad op ruim 5.000.000 adressen bezorgen als een wake up call in deze bijzondere tijd! Het doel is, zo las ik op de site, dat "Mensen moeten weten dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is en spoedig terug komt. Dus een boodschap van hoop, bevrijding en redding in deze donkere tijd."

Nog even ter attentie: het blad komt bij u op de mat, bijgevoegd in het reclamefolderpakket! Dus als je dát pakket diréct de prullenbak insmijt, dán gooit u ook het ontzagwekkend nieuws weg!

En dat zou heel jammer zijn; het is nieuws waaruit je kunt opmaken in wat voor tijd we leven! Ik bid God dat het tot grote zegen van ons volk van zijn, en speciaal voor JOU! En dat de tijd van talmen voorbij zal zijn! Niet meer uitstellen, met de gedachte van ' oh, dat komt nog wel', want de tijd wordt kort, Jezus komt spoedig om Zijn volgelingen op te nemen!

T A L M E N ? God talmt niet, Hij wacht nóg, omdat wij talmen, nog steeds treuzelen om een keus te maken, voor Jezus! " Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft!" Dáárom is Jezus nog niet gekomen!

Op nog een plek in de Bijbel wordt er over talmen gesproken, en de situatie is gelijk aan deze tijd. God heeft besloten om Sodom en Gomorra te verwoesten, maar er is een probleem: Lot woont daar ook, een neef van Abraham, Gods vriend! De twee engelen die het oordeel over de steden moeten voltrekken hebben er de grootste moeite mee om Lot zo ver te krijgen. Eerst waarschuwde hij zijn aanstaande schoonzonen, maar die lachten hem uit!

Toen het de hoogste tijd werd om de stad te verlaten kostte het hem zoveel moeite om alles los te laten, waaraan hij zo verknocht was, dat de engelen hem mee moesten trekken!

"Toen de dageraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt. Toen hij talmde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, omdat de Here hem wilde sparen, en leidden hem uit en brachten hem buiten de stad. En zodra zij hen naar buiten geleid hadden, zeide een van hen: Vlucht om uws levens wil; zie niet om, en sta nergens in de Streek stil; vlucht naar het gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt." [ Gen. 19]

Dit verhaal, en ook dat van Noach ten tijde van de zondvloed, God heeft het in Zijn Woord op laten nemen, zodat wij onze lessen er uit zouden leren. Jezus gebruikt deze gebeurtenissen later tijdens Zijn onderwijs aan Zijn volk. En vandaag is het ons tot waarschuwing. Je kunt er om lachen, net als die schoonzoons, maar ze kwamen wel om!

God talmt nog, zo lijkt het, maar het is misschien wel omdat jij nog treuzelt, en geen keus gemaakt hebt voor Jezus, als jouw Redder! Hij roept nog, nog steeds, Hij liet je een prachtig blad bezorgen met

Ontzagwekkend Nieuws! En boven dat alles: Jezus gaf Zijn leven om dat van jou voor eeuwig te behouden! Daarom: Kom tot uw Heiland, talm langer niet!

Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
Kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
Die ook voor u den hemel verliet,
Hoor naar Zijn roepstem: „Kom!”

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
Van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon;
Als zij vergaad’ren rondom de troon,
Daar waar de eng’len staan.

„Laat kind’ren komen”, zoo klonk Zijn stem;
Spring op van vreugd, verblijd u in Hem;
O, luister naar die lief’lijke stem:
Toef langer niet, maar „Kom!”

Wil toch bedenken: Hij is nabij:
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij.

Luister, Hij spreekt tot U en tot mij:
„Komt tot Mij, zondaars, komt!”

[Joh. De Heer 210]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

www.ontzagwekkendnieuws.nl

HR-assistent Meer info - CV-monteur Meer info - Online bijeenkomst Werk en kanker Meer info - Bouw 75 sociale huurwoningen bij De Kade Meer info - Tjilp festival voor kinderen Meer info - Medewerker sfeer en interieur (30 uur) Meer info - Minder scholen gesloten dan tijdens tweede coronagolf Meer info - Winkelmedewerker Camping artikelen Meer info - Volgende week oefening Port Defender in de haven Meer info - Logistiek medewerker tuincentrum Meer info - Geef ze een trap Meer info - Test je personeel GRATIS en snel! Meer info - Recruitment Consultant Meer info - Collectanten gezocht voor MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli Meer info - Paasontbijt in quarantaine? Meer info - Wilde bijen in je tuin Meer info - Massage bij kanker Meer info - Kunstwerk van de Maand april 2021 De Rietvogels Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - (Ervaren) Schilder Meer info - (Aankomend) Teamleider Kwekerij Meer info - Welpen volgen goede voorbeeld Scouts op eigen Boomplantdag Meer info - 18 april 2021 lentewandeling Meer info - Aankomend Locatiemanager (M/V) Meer info - Marije van der Lee wint Hanneke de Haes-award 2021 Meer info - Subsidieregeling voor evenementen bij annulering Meer info - Uitrijder Bloemenveiling Naaldwijk (parttime) Meer info - R&D Engineer Meer info - Junior Project Manager Meer info - Werkloosheid in februari niet verder omhoog Meer info - Machine Operators Meer info - Collegevragen over toekomstplannen zwembad De Waterman Meer info - Ondernemers in hart en nieren! Meer info - Kapsalon Haarvisie opent eerste nieuwe coronaproof salon van Nederland Meer info - Meewerkend voor-man/vrouw productie Meer info - Controller GJ Personeelsdiensten Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Nieuwe datum Reünie VV Monster Meer info - Verkiezingen 2021, op welke partij gaat u stemmen? Meer info - Sneltesten in teststraten binnenkort in te zetten als zelftesten Meer info - Coronakapsels: een serie portretten van voor en na de knipbeurt Meer info - Planner Technische Dienst Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Ruim 36.000 aanvragen goedgekeurd voor TVL Meer info - Vertraging voor aanschaf nieuwe apps Meer info - Commercial Assistant Meer info - Column; Talmen? Meer info - Technisch productie medewerkers Meer info - Service medewerker wit- en bruingoed. Meer info - Service monteur kassenbouw Meer info