Column; Ten laatste.......

Hans van den Berg

Column; Ten laatste.......

's-Gravenzande 31.12.2019 - Een passende titel, zo in de laatste uren van dit jaar, en ook van dit decennium. Het tweede alweer, na de schokkende overgang naar het nieuwe millennium, twintig jaar geleden!

2020 wacht ons nu, nog geheel verborgen in de toekomst. We kunnen van alles verwachten, we kunnen alles al gepland hebben, de nieuwe agenda klaar voor 2 januari, de planborden vol met streepjes, punten en aanduidingen, maar toch........., we weten nog van niets, geen seconde van 2020 is ons al bekend! Hooguit hebben we sterke vermoedens, verwachten wij dat het zo en zo zal gaan, maar de toekomst blijft geheim!

Ook al hebben tallozen de verbeelding dat ze alles al op een rijtje hebben! De dagelijkse praktijk heeft het al eeuwenlang bewezen, maar eigenwijze mensen als we zijn, willen we er niet aan wat het oude Hollandse spreekoord zegt: 'de mens wikt, maar God beschikt. Dát geldt ook voor het komende jaar, je kunt wikken en wegen wat je wilt, maar de God van hemel en aarde maakt uit wat er wél en niet gaat gebeuren in twintigtwintig!

Hoe groot en machtig is God en hoe wonderlijk zijn Zijn wegen! En wat maken wij ons dan vaak druk om allerlei dingen en wat zijn mensen niet bezig met beleid, regeren en vooruitzien. Jezus zei  het tegen Martha, die heel druk bezig was en kritiek had op haar zus Maria die rustig naar Jezus zat te luisteren: " gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één ..." (Luc. 10:41-42): zitten aan Zijn voeten en luisteren naar Hem, Die alle dingen in Zijn hand heeft.

Maar bedoelt Jezus hier dan dat we Gods water over Gods akker moeten laten lopen? Ken je dát spreekwoord? Het betekent zoveel als: je nergens om bekommeren, de dingen op hun beloop laten. Natuurlijk niet, dat bedoelde Jezus helemaal niet!

Maar we hoeven niet verdwaasd achter allerlei klimaatdoelen aan te hollen, alsof het van óns af zou hangen dat de aarde nog blijft bestaan! Dat wij er voor moeten zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen nog een toekomst zullen hebben op deze aardbol! Maar ook ons bedrijf, onze baan, onze hobby, onze sportclub kan ons zó in beslag nemen dat er eigenlijk voor God geen moment van tijd overschiet! Herken je dat in jouw leven? God vraagt van ons om eerst naar Hem te luisteren, Zijn Koninkrijk te zoeken, en dán Zijn medewerkers te worden. En je zult het gaan ervaren, dát kan heel goed samengaan met je eigen ambities! Jezus zegt het Zelf: " Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’'. (Mat. 6:33) Is dat geen geweldige toezegging, door God Zélf gedaan, op de drempel van een nieuw jaar?

Het is goed om even stil te staan bij het einde van een tijdsdeel, in dit geval een jaar en een decennium. Wat gebeurt er allemaal niet in zo'n jaar; al we achterom kijken kunnen we ons vaak niet voorstellen dat dát allemaal in één jaar gebeurde. Blijde dingen, droevige dingen, in ons eigen leven of dat van de mensen om ons heen, in onze kleine en in de grote wereld! Er valt heel wat te memoreren op een dag als deze; zoveel dingen, zoveel mensen 'van voorbij', mensen die ons 'voorgingen', uit ons leven zijn verdwenen. Waarheen? Boeddha wist het niet; hij zei, ten laatste: 'Ik zoek nog steeds naar de waarheid.'  Goethe zei, ten laatste: Ik was in mijn leven niet één dag werkelijk gelukkig, en Karel IX van Frankrijk zei, ten laatste: 'Ik ben verloren, ik erken het openlijk.'  Maar koning Christiaan III van Denemarken zei, op zijn sterfbed: 'Ik kan hier niet blijven en moet verhuizen, maar ik heb Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven, bij me.'

Die Jezus, waarvan hij sprak, de Zoon van God, kwam ruim 2000 jaar geleden vanuit de hemel naar de aarde en stierf na 31 jaar aan een kruis! Hij zei, ten laatste: "HET IS VOLBRACHT!"

Jezus was 'klaar', Goddank! Door deze ongelofelijke liefdevolle daad van God Zélf had Hij verlossing en verzoening gebracht voor de héle mensheid, voor een wereld, verloren in schuld!  Jezus stierf ........, maar Hij stond weer op en Hij leeft voor eeuwig! En ieder die werkelijk in Hem gelooft, en in wat Hij deed, die zal ook voor eeuwig met Hem léven! [Joh.11:25]

Met deze zékerheid kun je het jaar met een gerust hart afsluiten, wat je ook meemaakte in 2019, en 2020 aanvangen met Jezus al je Leidsman, de Man Die Zichzelf aan het eind van de Bijbel noemt; " de Alfa en de Omega, Het Begin en het Einde!" [Opn.23:13]

Het einde van de Bijbel verwijst naar het begin. "Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat gebeuren moest’ (Jes. 46:9-10). Wie is een God als Hij? Met Hem kan je het jaar uitgaan, en met Hem kun je het nieuwe jaar binnenwandelen! Hij nodigt je uit, op deze oudejaarsdag! Jezus wil delen in je blijdschap, maar ook in je verdriet, dat je meeneemt, het nieuwe jaar in. De zorgen over deze wereld, wat er allemaal gebeurt, ook in ons land.

Jezus weet er van; daarom troost Hij ook met Zijn eigen woorden: " Houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." [Joh. 13] Dát deed Hij al, door Zijn sterven én Zijn opstanding! Daarom zei Hij ook, ten laatste, bij Zijn hemelvaart: " Mij is gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde."  [Mat. 28:18] Daar is nog weinig van te merken in deze duistere, angstige en chaotische wereld. Maar toch is het een feit! Jezus komt terug, niet lang na 2019! Dan zal Hij het Vrederijk komen vestigen, en wordt het een hemels feest op aarde! Daarmee vergeleken is elk nieuwsjaarfeestje maar een fuifje!

Ben je er bij, dán, als álles nieuw wordt, voor eeuwig? Jezus betaalde je toegangsbewijs al, door Zijn lijden en sterven! Pak je het aan?

T E N  L A A T S T E: onderstaand lied verwijst al naar die tijd, die eeuwigheid, die er aan komt! Je kunt het nu al zingen, als je in verwachting bent van Jezus komst! Maranatha, Here Jezus, kom spoedig!

Ik wens je van harte een gezegend en gelukkig Nieuwjaar!

Vreugde, vreugde, louter vreugde,
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen,
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

In de harmonie der sferen,
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren,
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën, alles juicht.
Vogels, bloemen en fonteinen,
't werk, dat van Uw vreugd getuigt.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw naam verhogen
juichend voor uw aangezicht
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht,
Ieder wil Gij zijn een Vader
die in Jezus tot u vlucht.

Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterfelijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uw liefde,
eeuwig in uw vreugde zijn.

[Joh. De heer 287]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Lezing Grafelijke hoven in Holland Meer info - Op wereldreis met bloembollen – presentatie Peter Knippels Meer info - Bloemige paasdecoraties door Bianca Vreugdenhil Meer info - 11de editie Westland On Stage dinsdag 4 februari Meer info - Electric Fuzz de nieuwste bluesrock sensatie in De Muziekzolder Meer info - Exclusieve fietsroute Blankenburgverbinding op 1 februari Meer info - Lezing Stop insectensterfte door professor Dave Goulson Meer info - Junior Verkoper Frankrijk Westland Meer info - Teeltspecialist Westland Meer info - Inloopbijeenkomst Hof van Keenenburg in Schipluiden Meer info - Volg de gratis cursus Digisterker bij de bibliotheek! Meer info - Naaldwijkse peuters mopperen Meer info - Column: Toekomst Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Onderhoudsmonteur Technische Dienst Westland Meer info - Junior Verkoper AGF Westland Meer info - Heftruckchauffeur AGF Westland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Bernadetteschool ontvangt Chinese kinderen uit Nanjing Meer info - Café Mooie Woorden 18de editie op 13 februari Meer info - Workshop houtbewerken bij Young Carma Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Muziekcafé 4 februari Wereldkankerdag Meer info - Productieleider Plantenkwekerij Westland Meer info - Teeltmedewerker Plantenkwekerij Westland Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Logistiek Medewerker AGF Westland Meer info - Junior Kwaliteitscontroleur Westland Meer info - Werkvoorbereider Scherminstallaties Westland Meer info - Accountmanager AGF met logistieke kwaliteiten Westland Meer info - Meewerkend Voorman Scherminstallaties Internationaal Meer info - Schermingsmonteur Internationaal Meer info - Teeltmedewerker Planten Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Cursus “Toptalenten in de schilderkunst “ in Wateringse Hofboerderij. Meer info - Cursus “Hollandse Meesters “ in Wateringse Hofboerderij. Meer info - Junior iQafé+ met DJ Erik Arbores Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor een baan of personeelstekort Meer info - Supplier Support Medewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Binnendienst Westland Meer info - Manager Arbeid Westland Meer info - (Aankomend) Teeltmanager Zeeland Meer info - Teamleider Gewasverzorging Zeeland Meer info - Winterwandeling op zaterdag 1 februari Meer info - De Nationale Voorleesdagen: voorlezen is elke dag een feest! Meer info - Stoere jongeren gezocht! Meer info - Timmerman Utiliteitsbouw Westland Meer info - Projectleider / Werkvoorbereider Staalbouw Westland Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland Meer info - Medewerker Klantenservice Bloemen- en Plantenexport (20 uur p.w.) Westland Meer info