Column; Ten laatste.......

Hans van den Berg

Column; Ten laatste.......

's-Gravenzande 31.12.2019 - Een passende titel, zo in de laatste uren van dit jaar, en ook van dit decennium. Het tweede alweer, na de schokkende overgang naar het nieuwe millennium, twintig jaar geleden!

2020 wacht ons nu, nog geheel verborgen in de toekomst. We kunnen van alles verwachten, we kunnen alles al gepland hebben, de nieuwe agenda klaar voor 2 januari, de planborden vol met streepjes, punten en aanduidingen, maar toch........., we weten nog van niets, geen seconde van 2020 is ons al bekend! Hooguit hebben we sterke vermoedens, verwachten wij dat het zo en zo zal gaan, maar de toekomst blijft geheim!

Ook al hebben tallozen de verbeelding dat ze alles al op een rijtje hebben! De dagelijkse praktijk heeft het al eeuwenlang bewezen, maar eigenwijze mensen als we zijn, willen we er niet aan wat het oude Hollandse spreekoord zegt: 'de mens wikt, maar God beschikt. Dát geldt ook voor het komende jaar, je kunt wikken en wegen wat je wilt, maar de God van hemel en aarde maakt uit wat er wél en niet gaat gebeuren in twintigtwintig!

Hoe groot en machtig is God en hoe wonderlijk zijn Zijn wegen! En wat maken wij ons dan vaak druk om allerlei dingen en wat zijn mensen niet bezig met beleid, regeren en vooruitzien. Jezus zei  het tegen Martha, die heel druk bezig was en kritiek had op haar zus Maria die rustig naar Jezus zat te luisteren: " gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één ..." (Luc. 10:41-42): zitten aan Zijn voeten en luisteren naar Hem, Die alle dingen in Zijn hand heeft.

Maar bedoelt Jezus hier dan dat we Gods water over Gods akker moeten laten lopen? Ken je dát spreekwoord? Het betekent zoveel als: je nergens om bekommeren, de dingen op hun beloop laten. Natuurlijk niet, dat bedoelde Jezus helemaal niet!

Maar we hoeven niet verdwaasd achter allerlei klimaatdoelen aan te hollen, alsof het van óns af zou hangen dat de aarde nog blijft bestaan! Dat wij er voor moeten zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen nog een toekomst zullen hebben op deze aardbol! Maar ook ons bedrijf, onze baan, onze hobby, onze sportclub kan ons zó in beslag nemen dat er eigenlijk voor God geen moment van tijd overschiet! Herken je dat in jouw leven? God vraagt van ons om eerst naar Hem te luisteren, Zijn Koninkrijk te zoeken, en dán Zijn medewerkers te worden. En je zult het gaan ervaren, dát kan heel goed samengaan met je eigen ambities! Jezus zegt het Zelf: " Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’'. (Mat. 6:33) Is dat geen geweldige toezegging, door God Zélf gedaan, op de drempel van een nieuw jaar?

Het is goed om even stil te staan bij het einde van een tijdsdeel, in dit geval een jaar en een decennium. Wat gebeurt er allemaal niet in zo'n jaar; al we achterom kijken kunnen we ons vaak niet voorstellen dat dát allemaal in één jaar gebeurde. Blijde dingen, droevige dingen, in ons eigen leven of dat van de mensen om ons heen, in onze kleine en in de grote wereld! Er valt heel wat te memoreren op een dag als deze; zoveel dingen, zoveel mensen 'van voorbij', mensen die ons 'voorgingen', uit ons leven zijn verdwenen. Waarheen? Boeddha wist het niet; hij zei, ten laatste: 'Ik zoek nog steeds naar de waarheid.'  Goethe zei, ten laatste: Ik was in mijn leven niet één dag werkelijk gelukkig, en Karel IX van Frankrijk zei, ten laatste: 'Ik ben verloren, ik erken het openlijk.'  Maar koning Christiaan III van Denemarken zei, op zijn sterfbed: 'Ik kan hier niet blijven en moet verhuizen, maar ik heb Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven, bij me.'

Die Jezus, waarvan hij sprak, de Zoon van God, kwam ruim 2000 jaar geleden vanuit de hemel naar de aarde en stierf na 31 jaar aan een kruis! Hij zei, ten laatste: "HET IS VOLBRACHT!"

Jezus was 'klaar', Goddank! Door deze ongelofelijke liefdevolle daad van God Zélf had Hij verlossing en verzoening gebracht voor de héle mensheid, voor een wereld, verloren in schuld!  Jezus stierf ........, maar Hij stond weer op en Hij leeft voor eeuwig! En ieder die werkelijk in Hem gelooft, en in wat Hij deed, die zal ook voor eeuwig met Hem léven! [Joh.11:25]

Met deze zékerheid kun je het jaar met een gerust hart afsluiten, wat je ook meemaakte in 2019, en 2020 aanvangen met Jezus al je Leidsman, de Man Die Zichzelf aan het eind van de Bijbel noemt; " de Alfa en de Omega, Het Begin en het Einde!" [Opn.23:13]

Het einde van de Bijbel verwijst naar het begin. "Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat gebeuren moest’ (Jes. 46:9-10). Wie is een God als Hij? Met Hem kan je het jaar uitgaan, en met Hem kun je het nieuwe jaar binnenwandelen! Hij nodigt je uit, op deze oudejaarsdag! Jezus wil delen in je blijdschap, maar ook in je verdriet, dat je meeneemt, het nieuwe jaar in. De zorgen over deze wereld, wat er allemaal gebeurt, ook in ons land.

Jezus weet er van; daarom troost Hij ook met Zijn eigen woorden: " Houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." [Joh. 13] Dát deed Hij al, door Zijn sterven én Zijn opstanding! Daarom zei Hij ook, ten laatste, bij Zijn hemelvaart: " Mij is gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde."  [Mat. 28:18] Daar is nog weinig van te merken in deze duistere, angstige en chaotische wereld. Maar toch is het een feit! Jezus komt terug, niet lang na 2019! Dan zal Hij het Vrederijk komen vestigen, en wordt het een hemels feest op aarde! Daarmee vergeleken is elk nieuwsjaarfeestje maar een fuifje!

Ben je er bij, dán, als álles nieuw wordt, voor eeuwig? Jezus betaalde je toegangsbewijs al, door Zijn lijden en sterven! Pak je het aan?

T E N  L A A T S T E: onderstaand lied verwijst al naar die tijd, die eeuwigheid, die er aan komt! Je kunt het nu al zingen, als je in verwachting bent van Jezus komst! Maranatha, Here Jezus, kom spoedig!

Ik wens je van harte een gezegend en gelukkig Nieuwjaar!

Vreugde, vreugde, louter vreugde,
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen,
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

In de harmonie der sferen,
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren,
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën, alles juicht.
Vogels, bloemen en fonteinen,
't werk, dat van Uw vreugd getuigt.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw naam verhogen
juichend voor uw aangezicht
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht,
Ieder wil Gij zijn een Vader
die in Jezus tot u vlucht.

Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterfelijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uw liefde,
eeuwig in uw vreugde zijn.

[Joh. De heer 287]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Live raadsvergadering op woensdag 8 juli Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - Scouting Naaldwijk gaat op zomerkamp! Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Douanehuisje juli: Golven maken de zee. Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Zomerwandeling Villa Joep op 12 juli Meer info - Fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Creatieve workshop in Pluktuin Naaldwijk Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info