Column: Toekomst

Hans van den Berg

Column: Toekomst

's-Gravenzande 22.01.2020 - Altijd interessant om het daar over te hebben, en zeker aan het begin van een nieuw jaar, vind ik persoonlijk.

En zeker wat dit jaar betreft, want er staat heel wat te gebeuren!

Het begint deze week al met een wereldwijde gebedsweek voor de kerk, de wijk en de wereld!

Ook al zullen velen hun schouders er over ophalen, het gebed is een door God gegeven geestelijk wapen, dat een geweldige uitwerking kan hebben!

Vandaag begint in Davos de vijftigste editie van het jaarlijkse Word Economic Forum. De groten der aarde, wereldleiders en leiders van grote bedrijven komen bijeen om zich over de wereldproblemen te buigen. Speciaal het klimaat krijgt alle aandacht! De WEF publiceerde vorige week een rapport waarin ze de klimaatverandering de grootste bedreiging voor de wereld noemt! Daar zal op voortgeborduurd worden en dat het er zal spetteren is wel te verwachten; als een van de deelnemers wordt president Trump verwacht en, niet te vergeten, het meisje dat al eerder de aandacht trok: Greta Thunberg!


Foto Wikipedia

Een dag later begint in Jeruzalem de herdenking van 75 jaar bevrijding van Auschwitz, waar 47 staatshoofden, waaronder onze koning, en regeringsleiders verwacht worden. 10.000 politieagenten moeten alles bewaken en in goede banen leiden; de veiligheidsdiensten staan op scherp want de inwonende vijand, Hamas en PA, hebben opgeroepen om de deelnemers aan de plechtigheden neer te schieten! Maandag a.s. is de officiële Holocaustherdenking in Israel, en wereldwijd! " Opdat wij niet vergeten!"  Hoe vreselijk het was, vooral voor het Joodse volk! En nog altijd is er die verachtelijke 'ziekte' waar mensen aan lijden: het antisemitisme, Jodenhaat, en die weer toeneemt in Europa enelders!Het is mooi dat zoveel landen bij dat herdenken betrokken willen zijn en hun medeleven daarmee betuigen. Ze komen naar de Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van het land Israel! Ik zie er een voorafschaduwing in van hoe eens, in de toekomst, alle volken, met hun staatshoofden, op zullen trekken naar die gouden stad om eer te bewijzen aan de Koning der Joden, Jezus Christus, Die dan zal heersen over de hele aarde, vanuit Jeruzalem!

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw ver vooruit! Ook de aanpak van het klimaat in Europa vraagt dit jaar alle aandacht! Mevrouw van der Lyen en onze Frans Timmermans hebben het gelanceerd: het alles omvattende plan Green Deal, dat alle problemen betreffende het klimaat moet oplossen, zodat wij in Europa het eerste continent zullen zijn dat in 2050 klimaatneutraal is! Hoe gek kan het worden!

En wat gaat het kosten? Er zijn schattingen van 1000 miljard euro: 1000.000.000.000 euro!! De Europese Commissie komt in maart 2020 met een klimaatwet waarmee elk land moet instemmen! En Nederland? Dat is het gekste jongetje van de klas; als enig land ter wereld gaan we van het gas af, want ja, in 2050 moet de uitstoot collectief, per saldo 0% zijn! Helaas, we draaien door, we worden hysterisch als het over het klimaat gaat, het is een gekte aan het worden, en het is al in een ver stadium!

God vraagt van ons om goed voor de aarde te zorgen, maar niet om er gestóórd van te worden! Maar wij weten het beter; dat is met zoveel dingen, wij weten het beter dan de Schepper! En wij willen het klimaat regelen, wij willen aan de knoppen zitten, want we zijn bang, heel bang, dat we naar knoppen gaan! En er is gen planeet B, al is men wel naarstig op zoek naar zo'n soort plek in het heelal, waar léven mogelijk is. Ook daar worden miljarden aan opgeofferd, zonder enig effect!

Op grond van de Bijbel kan ik je geruststellen: de aarde gaat nog in geen duizend jaar naar de knoppen! Dat wil niet zeggen dat er niets gaat veranderen, jawel, er gaat héél veel veranderen op déze planeet! In het Boek van God kun je het lezen; dat Jezus naar de hemel terugging, nadat Hij alles had volbracht!  Mét een belofte:

Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen." [Han.1:11] Voordat dát gebeurt

zullen eerst de volgelingen van de Here Jezus opgenomen worden, en naar de hemel gebracht! Dát zal al een enorme verandering brengen op aarde, zóveel mensen tegelijk verdwenen! Wanneer dat zal plaatsvinden is niet bekend, maar het zou één van de bijzondere gebeurtenissen van dit jaar kunnen worden! 

God wil dat u en jij en ik en iedereen daar bij is, dat niemand achterblijft! Want de zeven jaren die daarna volgen zullen vreselijk zijn, op deze wereld. Daarom waarschuwt God en probeert Hij je aandacht te trekken door allerlei gebeurtenissen die plaatsvinden. Ik denk aan natuurrampen, aardbevingen, overstromingen, oorlogen, besmettelijke ziekten, en al die dingen, die ook dit jaar plaats kunnen en zullen vinden!

Na die verschrikkelijke zeven jaren, waar de Bijbel ruimschoots over informeert in het boek "de Openbaringvan Johannes", zal Jezus op aarde terugkomen, in Israel, zoals hierboven omschreven. Hij, de Vredevorst, zal het Vrederijk komen vestigen, en dat zal duizend jaar in stand blijven! Een gelukzalige tijd! Daarna pas, na die 1000 jaar zal de aarde brandende vergaan! " Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” [2 Pet.3:10]

En dán begint de eeuwigheid; Openbaring 21 zegt het zo: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. (…) ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Daarom, bij alles wat je van plan bent, ook in 2020, richt je op het meest belangrijke: het komende Rijk van God! Dan is je T O E K O M S T gewaarborgd, en kun je rustig uitzien naar Zijn komst!

Maranathaklokken luiden
Door al d' eeuwen overal;
luide roepend, vriend'lijk nodend,
vreugde gevend zonder tal.
Ja, de wederkomst des heren
Gaf de eerste christ'nen moed
En de hoop op Zijn verschijning
Zet ook onze ziel in gloed. 

Maranathaklokken luiden;
Welk een heerlijk vreugdakkoord!
Zalig hij, die wakend, biddend
acht geeft op 't profetisch woord.
Wet, profeten en ook psalmen
spreken allen van dit feit;
't Woord leert van begin tot einde:
Jezus komt in heerlijkheid.

Maranathaklokken luiden:
Christ'nen op! Uit slaap en sleur!
Gordt de lend'nen, vult de lampen,
stelt uw Bruigom niet teleur!
Dienaars, predikt 's Heren toekomst!
't Is de spijs te rechter tijd.
Laat de boodschap helder klinken:
Jezus komt, zijt gij bereid?

Maranathaklokken luiden:
Gij, Gods kind'ren, hoort Zijn stem!
Reinigt u, wordt vol des Geestes,
Wandelt waardiglijk in Hem.
Maakt u los van zonde en wereld,
sterkt u in 't gebed en 't Woord,
dient elkander in de liefde,
Blijft in Hem, gaat moedig voort. 

Maranathaklokken luiden:
tot aan 's werelds verste end.
Volken, naties en tongen
worden met Zijn komst bekend.
Helpt toch mee de klokken luiden,
eer 't geluid voorgoed verstomt,
heel de wereld moet het weten,
Dat weldra haar Koning komt.         

[Joh. De Heer 288]

 

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838/e-mail: berg.services@telfort.nl

Machine operator Meer info - Label en sticker medewerker AGF Meer info - Junior accountmanager irrigatietechniek Meer info - Servicemonteur scherming Meer info - Coördinator binnenkomst Meer info - Logistiek medewerker Meer info - Warehouse manager AGF Meer info - Tekno Event gaat dit jaar niet door Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Paasspeurtocht in het Staelduinsebos gaat niet door Meer info - Vestigingen Bibliotheek Westland gesloten Meer info - Inloophuis Carma sluit tijdelijk de deuren vanwege coronavirus Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Werkvoorbereider Staalbouw Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Assistent Bedrijfsleider Plantenkwekerij Westland Meer info - Monteur Kassenbouw (Inter)nationaal Meer info - Teeltmedewerker Planten Westland Meer info - Timmerman Utiliteitsbouw Westland Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Werkvoorbereider Scherminstallaties Westland Meer info - Schermingsmonteur Internationaal Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Teeltmedewerker Plantenkwekerij Westland Meer info - Tweedehands winkel in het Haags Dierencentrum Meer info - Manager Arbeid Westland Meer info - Cursus Teleflora op 30 maart Meer info - Jr. Logistiek Commercieel Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Verkoper AGF Westland Meer info - Commercieel Medewerker Exoten Westland Meer info - Assistent Teamleider Ompak AGF Westland Meer info - Financieel Medewerker Westland Meer info - Ervaren projectleider elektro- en watertechniek Westland Meer info - Projectcoördinator elektro- en watertechniek Westland Meer info - Assistent Bedrijfsleider Sierteelt Westland Meer info - Teler Plantenkwekerij Westland Meer info - Accountmanager Duitsland regio Lansingerland Meer info - Meewerkend Voorman Snijbloemen Westland Meer info - Keeperstoernooi 21 mei bij MVV’27 in Maasland Meer info - Column; Tekort? Meer info - Productiemedewerker regio Barendrecht Meer info - Teamleider Westland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Teeltspecialist Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Nachtchauffeur Lansingerland Meer info