Column: Toekomst

Hans van den Berg

Column: Toekomst

's-Gravenzande 22.01.2020 - Altijd interessant om het daar over te hebben, en zeker aan het begin van een nieuw jaar, vind ik persoonlijk.

En zeker wat dit jaar betreft, want er staat heel wat te gebeuren!

Het begint deze week al met een wereldwijde gebedsweek voor de kerk, de wijk en de wereld!

Ook al zullen velen hun schouders er over ophalen, het gebed is een door God gegeven geestelijk wapen, dat een geweldige uitwerking kan hebben!

Vandaag begint in Davos de vijftigste editie van het jaarlijkse Word Economic Forum. De groten der aarde, wereldleiders en leiders van grote bedrijven komen bijeen om zich over de wereldproblemen te buigen. Speciaal het klimaat krijgt alle aandacht! De WEF publiceerde vorige week een rapport waarin ze de klimaatverandering de grootste bedreiging voor de wereld noemt! Daar zal op voortgeborduurd worden en dat het er zal spetteren is wel te verwachten; als een van de deelnemers wordt president Trump verwacht en, niet te vergeten, het meisje dat al eerder de aandacht trok: Greta Thunberg!


Foto Wikipedia

Een dag later begint in Jeruzalem de herdenking van 75 jaar bevrijding van Auschwitz, waar 47 staatshoofden, waaronder onze koning, en regeringsleiders verwacht worden. 10.000 politieagenten moeten alles bewaken en in goede banen leiden; de veiligheidsdiensten staan op scherp want de inwonende vijand, Hamas en PA, hebben opgeroepen om de deelnemers aan de plechtigheden neer te schieten! Maandag a.s. is de officiële Holocaustherdenking in Israel, en wereldwijd! " Opdat wij niet vergeten!"  Hoe vreselijk het was, vooral voor het Joodse volk! En nog altijd is er die verachtelijke 'ziekte' waar mensen aan lijden: het antisemitisme, Jodenhaat, en die weer toeneemt in Europa enelders!Het is mooi dat zoveel landen bij dat herdenken betrokken willen zijn en hun medeleven daarmee betuigen. Ze komen naar de Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van het land Israel! Ik zie er een voorafschaduwing in van hoe eens, in de toekomst, alle volken, met hun staatshoofden, op zullen trekken naar die gouden stad om eer te bewijzen aan de Koning der Joden, Jezus Christus, Die dan zal heersen over de hele aarde, vanuit Jeruzalem!

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw ver vooruit! Ook de aanpak van het klimaat in Europa vraagt dit jaar alle aandacht! Mevrouw van der Lyen en onze Frans Timmermans hebben het gelanceerd: het alles omvattende plan Green Deal, dat alle problemen betreffende het klimaat moet oplossen, zodat wij in Europa het eerste continent zullen zijn dat in 2050 klimaatneutraal is! Hoe gek kan het worden!

En wat gaat het kosten? Er zijn schattingen van 1000 miljard euro: 1000.000.000.000 euro!! De Europese Commissie komt in maart 2020 met een klimaatwet waarmee elk land moet instemmen! En Nederland? Dat is het gekste jongetje van de klas; als enig land ter wereld gaan we van het gas af, want ja, in 2050 moet de uitstoot collectief, per saldo 0% zijn! Helaas, we draaien door, we worden hysterisch als het over het klimaat gaat, het is een gekte aan het worden, en het is al in een ver stadium!

God vraagt van ons om goed voor de aarde te zorgen, maar niet om er gestóórd van te worden! Maar wij weten het beter; dat is met zoveel dingen, wij weten het beter dan de Schepper! En wij willen het klimaat regelen, wij willen aan de knoppen zitten, want we zijn bang, heel bang, dat we naar knoppen gaan! En er is gen planeet B, al is men wel naarstig op zoek naar zo'n soort plek in het heelal, waar léven mogelijk is. Ook daar worden miljarden aan opgeofferd, zonder enig effect!

Op grond van de Bijbel kan ik je geruststellen: de aarde gaat nog in geen duizend jaar naar de knoppen! Dat wil niet zeggen dat er niets gaat veranderen, jawel, er gaat héél veel veranderen op déze planeet! In het Boek van God kun je het lezen; dat Jezus naar de hemel terugging, nadat Hij alles had volbracht!  Mét een belofte:

Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen." [Han.1:11] Voordat dát gebeurt

zullen eerst de volgelingen van de Here Jezus opgenomen worden, en naar de hemel gebracht! Dát zal al een enorme verandering brengen op aarde, zóveel mensen tegelijk verdwenen! Wanneer dat zal plaatsvinden is niet bekend, maar het zou één van de bijzondere gebeurtenissen van dit jaar kunnen worden! 

God wil dat u en jij en ik en iedereen daar bij is, dat niemand achterblijft! Want de zeven jaren die daarna volgen zullen vreselijk zijn, op deze wereld. Daarom waarschuwt God en probeert Hij je aandacht te trekken door allerlei gebeurtenissen die plaatsvinden. Ik denk aan natuurrampen, aardbevingen, overstromingen, oorlogen, besmettelijke ziekten, en al die dingen, die ook dit jaar plaats kunnen en zullen vinden!

Na die verschrikkelijke zeven jaren, waar de Bijbel ruimschoots over informeert in het boek "de Openbaringvan Johannes", zal Jezus op aarde terugkomen, in Israel, zoals hierboven omschreven. Hij, de Vredevorst, zal het Vrederijk komen vestigen, en dat zal duizend jaar in stand blijven! Een gelukzalige tijd! Daarna pas, na die 1000 jaar zal de aarde brandende vergaan! " Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” [2 Pet.3:10]

En dán begint de eeuwigheid; Openbaring 21 zegt het zo: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. (…) ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Daarom, bij alles wat je van plan bent, ook in 2020, richt je op het meest belangrijke: het komende Rijk van God! Dan is je T O E K O M S T gewaarborgd, en kun je rustig uitzien naar Zijn komst!

Maranathaklokken luiden
Door al d' eeuwen overal;
luide roepend, vriend'lijk nodend,
vreugde gevend zonder tal.
Ja, de wederkomst des heren
Gaf de eerste christ'nen moed
En de hoop op Zijn verschijning
Zet ook onze ziel in gloed. 

Maranathaklokken luiden;
Welk een heerlijk vreugdakkoord!
Zalig hij, die wakend, biddend
acht geeft op 't profetisch woord.
Wet, profeten en ook psalmen
spreken allen van dit feit;
't Woord leert van begin tot einde:
Jezus komt in heerlijkheid.

Maranathaklokken luiden:
Christ'nen op! Uit slaap en sleur!
Gordt de lend'nen, vult de lampen,
stelt uw Bruigom niet teleur!
Dienaars, predikt 's Heren toekomst!
't Is de spijs te rechter tijd.
Laat de boodschap helder klinken:
Jezus komt, zijt gij bereid?

Maranathaklokken luiden:
Gij, Gods kind'ren, hoort Zijn stem!
Reinigt u, wordt vol des Geestes,
Wandelt waardiglijk in Hem.
Maakt u los van zonde en wereld,
sterkt u in 't gebed en 't Woord,
dient elkander in de liefde,
Blijft in Hem, gaat moedig voort. 

Maranathaklokken luiden:
tot aan 's werelds verste end.
Volken, naties en tongen
worden met Zijn komst bekend.
Helpt toch mee de klokken luiden,
eer 't geluid voorgoed verstomt,
heel de wereld moet het weten,
Dat weldra haar Koning komt.         

[Joh. De Heer 288]

 

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838/e-mail: berg.services@telfort.nl

Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Financieel veilig ouder worden, ook tijdens de coronacrisis Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Calculator Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Tekno Event gaat dit jaar niet door Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info