Column; Van tel zijn!

Hans van den Berg

Column; Van tel zijn!

's-Gravenzande 15.02.2019 - Sinds kort is het mogelijk om een levenloos geboren kindje te laten registreren in de Basisregistratie Personen.

Volgens de Rijksoverheid wordt er met het vermelden van het kind in het BRP recht gedaan aan het feit dat deze kinderen voor de geboorte hebben geleefd. Het is geen verplichting om het nu zo te doen, maar de mogelijkheid is er! Voorheen werden zulke kinderen alleen vermeld in een "akte van een levenloos geboren kind". Dat dát een grote leemte in de wetgeving is geweest blijkt nu wel, nu er met terugwerkende kracht veel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het kindje alsnog in te schrijven, dat tot nu toe alleen maar bestond in de herinneringen van de ouders!

Van tel zijn; hoe belangrijk is dat niet voor mensen, en hoeveel zijn er in deze wereld waar dit helemaal niet voor geldt? Vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, onderdrukten, ze zijn er met miljoenen, ook al gaat het misschien aan je voorbij.


Foto www.iol.co.za

Ik herinner me nog dat ongeveer 25 jaar geleden de bevolking van Zuid Afrika werd geteld; op zich niet zo bijzonder, maar wél het feit dat ook de zwarte bevolking werd geteld, voor het eerst! Notabene, de grote meerderheid had een donkere huidskleur, maar door de blanke minderheid werden zij niet serieus genomen. Zij waren niet van tel en werden dan ook niet geteld, alleen maar geschat! Gelukkig is dat dáár veranderd, maar in zoveel landen is het nog zo schrijnend!

Kijk eens om je heen, de wereld in, en keer de blik eens van jezelf af. Dan alleen al leef je op, omdat je dan gaat zien dat wij het hier nog steeds zo geweldig goed hebben!

Uit angst dat we zelf tekort gaan komen zijn er in onze tijd al tal van mensen, en ook politieke partijen, die altijd het mes weer willen zetten in de hulpverlening aan die behoeftigen, die juist zo afhankelijk zijn van onze hulp. Zou dat de bedoeling zijn, terwijl God ons juist opdraagt om hulp te bieden aan behoeftigen, aan weduwen en wezen? Natuurlijk, we hebben ook behoeftige landgenoten, en de Voedselbank is in deze tijd een geweldige en noodzakelijke voorziening. En laten wij vooral ook aandacht hebben voor de mensen om ons heen, die uitgeteld zijn geraakt, op wat voor manier dan ook. Dat is een Bijbelse opdracht! Jezus gaf ons het voorbeeld; Hij kwam vanuit Zijn heerlijkheid en leverde hier op aarde álles in, tot en met Zijn leven! Toen Hij tenslotte aan het kruis hing waren vriend en vijand wel tot de conclusie gekomen dat die Man voorgoed was uitgeteld, niet meer van tel!

En ook de grootste vijand, satan, ging er van uit dat hij zijn slag voorgoed had geslagen! Maar het was niet Gods bedoeling! De Vader had zijn Zoon opgeofferd, opdat Hij de zondeschuld van de hele mensheid zou dragen, en verzoenen, ook die van jou en mij. En toen Jezus als laatste uitriep: “Het is volbracht”, toen was dat ook zo, definitief! Maar al het daarbij was gebleven, dan had het er toch voorgoed hopeloos en doods uitgezien. Maar Jezus stond op uit de dood, tot onze rechtvaardiging, zo staat er in de Bijbel. En Jezus belooft aan iedereen die Hem aanneemt als Redder, dat die ook eenmaal voor eeuwig uit de dood zal opstaan, en eeuwig zal leven!

Dat is de geweldige hoop en troost voor ieder, en zeker ook voor die zich misschien uitgeteld voelt, voor werkelozen, radelozen, hopelozen en eenzamen! Er is hoop voor ieder die meent dat hij of zij niet van tel is! Het is een pertinente leugen, die de duivel je influistert! Je bent de moeite waard! Jezus, de Zoon van God, kwam speciaal ook voor JOU om Zijn leven te geven! Weet je waarom? “Omdat je kostbaar bent in Mijn ogen, en hooggeschat, en Ik je liefheb.”[Jes.43:4] Dat zegt God vandaag tegen jou en iedereen, heel serieus. Hij houdt van je; ga je dat beantwoorden?

Hij wil een relatie met jou, intiem en heel persoonlijk, jij was Hem álles waard! Je bent van tel, in Jezus’ ogen, en hooggeschat!

Hoe kostbaar kun je zijn, als God Zélf Zijn leven voor je geeft? Er wacht een eeuwig heerlijk leven voor ieder die dit gelooft, want dat is de Waarheid!

En dat levenloos geboren kindje, dat nu eindelijk van tel wordt in ons land, het was altijd al van tel bij God, Die het al direct bij Zich genomen heeft! Bij al het verdriet dat er was en is, mag je weten dat naast de inschrijving op het gemeentehuis, het kindje al lang bij God is en in Zijn boek staat ingeschreven! Óók als je zelf niet in die God gelooft! En dat geaborteerde kindje, waar je nu misschien spijt van hebt dat je het liet gebeuren, het lééft bij God, in Zijn heerlijkheid!

"God had de mensen zó lief, dat Hij zijn Zoon Jezus voor hen liet sterven, zodat ieder die dát gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft! [naar Joh. 3:16] God de Vader cijferde Zichzelf weg en offerde Zijn Zoon op, voor onze redding, God de Zoon cijferde Zichzelf weg en onderging de straf die voor ons bestemd was! Dat deden Zij voor jou en mij, ja voor ieder mens, omdat we kostbaar zijn!

Nu komt het aan op geloof; God vraagt van elk mens dat de verstandelijke mogelijkheid heeft om te kiezen, om dát te doen! Kiezen voor Jezus, dan ben je van nu aan tot in eeuwigheid bij God van tel!

Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.

O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.

Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.

H. van den Berg

Tel.06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Meewerkend Voorman Snijbloemen Westland Meer info - Een hele kunst: basisschool de Hofvilla ontmoet de Hofboerderij! Meer info - Keeperstoernooi 21 mei bij MVV’27 in Maasland Meer info - Column; Tekort? Meer info - Midwinter puzzelrit Westland4Gambia is terug Meer info - Culturele raad Maassluis vergadert op 5 maart Meer info - Internationale Tournament bij WRC Te Werve Meer info - Bewoners bijeenkomst Hoek van Holland Meer info - Rommelmarkt 21 maart in de Hooge Tuinen Meer info - MEET UP! met Topsport Westland op 25 maart Meer info - Lezing over Pioniers van het Modernisme door Hoo Man Chan Meer info - Productiemedewerker regio Barendrecht Meer info - Teamleider Westland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Teeltspecialist Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Nachtchauffeur Lansingerland Meer info - Teler Westland Meer info - Inkoper AGF Westland Meer info - Junior Bedrijfsleider Westland Meer info - Informatieavond over autisme op 19 maart Meer info - Hookers spinnen voor Team Westland Meer info - Transportplanner Westland Meer info - Inkoper / Verkoper AGF (Spaans is een pré) Westland Meer info - Logistiek Medewerkers Regio Aalsmeer, Rijnsburg en Westland Meer info - Data Engineer Westland Meer info - Medewerker Planning Westland Meer info - Magazijn Medewerker Scherminstallaties Westland Meer info - Accountmanager Potplantenkwekerij Westland Meer info - Logistiek Administratief Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Allround Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Kom gamen in de bieb! Speel Fortnite op de Xbox Meer info - Zeillogger VL92 Balder en Geocachen. Meer info - Haagse Rode Kruis verzorgt eerste gastles 112 bellen op basisschool Meer info - Avonddienst 1 maart in Oude Kerk Meer info - 3.000 werkbezoeken van vmbo’ers bij Westlandse bedrijven Meer info - ICT Medewerker Lansingerland Meer info - Productiemedewerkers Westland Meer info - Assistent Locatiemanager Westland Meer info - Wandeltocht: Stappen voor Albanië, zaterdag 7 maart Meer info - Annejet van der Zijl presenteert Boekenweekgeschenk in Monster Meer info - Bescheiden Rotterdams Zomercarnaval 2020 Meer info - Hoek in Zicht: Henk van der Lucht over Het loodswezen Meer info - Op de tast en Museum Maassluis slaan de handen ineen! Meer info - Onings Holland zoekt allround logistiek medewerker Meer info - Scouting Graaf Floris collecteert voor de kinderen in uw buurt Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Teeltspecialist Potplanten Westland Meer info - Vrachtwagenchauffeur Westland Meer info