Column; verwachting

Hans van den Berg

Column; verwachting

's-Gravenzande 09.10.2019 - Weet je, als ik zo rondkijk in deze wereld dan is er weinig dat me hoopvol stemt. En ik heb verdriet om al het leed wat mensen treft, én wat ze elkaar aandoen, zó veel en zó erg!

En elke dag weer horen we nieuwe dingen die de berichten van de vorige dag alweer naar de vergetelheid verdrijven. Gigantisch is de aanvoer van nieuws; we worden er aan alle kanten mee overladen: breaking news, of wel brekend nieuws, het breekt door alles heen omdat dát op dát moment alles aandacht moet krijgen. Daarnaast is er heel veel panieknieuws dat mensen op de zenuwen werkt en op de straat brengt voor demonstraties, bang dat er geen wereld meer zal zijn voor de kinderen en kleinkinderen!

De symbolische Doomsday Clock van de universiteit van Chicago geeft al sinds 1947 aan hoe dicht de mensheid zich bij een door de mens zélf veroorzaakte wereldwijde ramp zou bevinden. En volgens de klok is de ramp nog nooit zo dichtbij geweest als nu: ze geeft nu aan dat het twee minuten voor twaalf is, de hoogste stand ooit! Redenen zijn o.a. het veranderde klimaat en de verspreiding van nepnieuws!

Jammer, door de overvloed van al dat nieuws is het Blijde Nieuws, de Blijde Boodschap in ons land, en in Europa ondergesneeuwd, en door velen afgedaan als ouderwets en niet [meer] interessant.

Wie gelooft het nog dat Gód de wereld in handen heeft, en dat Jézus álle macht heeft, in de hemel én op de aarde? Dat we niet bang hoeven te zijn voor al dat smeltende water omdat God al ruim 4000 jaar geleden beloofde dat er zo'n zondvloed als er toen geweest is, nooit meer zal komen? Dat Hij een verbond sloot en als teken daarvan een boog aan de hemel plaatste, de regenboog? Velen hebben God onttroond en aan de kant gezet, en Zijn Boek laten verstoffen op de boekenplank.

Column; Feit of fictie?

De wetenschap, die als een zegen van God was bedoeld tot welzijn van de mensen, heeft voor velen Zijn plaats ingenomen! Niet de Schépper maar het schépsel zal wel zeggen hoe het is, en wat er moet gebeuren! Zijn perfecte normen en waarden werden door ons aan de kant geschoven, ook door onze volksvertegenwoordiging, en wij stelden er nieuwe voor in de plaats, passend in déze tijd, vinden velen.

Maar toch kijk ik met blijdschap en verwachting naar de toekomst, want het gáát veranderen! God laat het hier niet bij; Zijn plan, Zijn Heilsplan voert Hij uit, onverkort, en de afronding ervan komt in zicht! Dát heeft God beloofd, de God van de Bijbel, de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde, de God die niet liegen kan! Het is vást en zéker, het staat onomstotelijk vást! Waarom? God beloofde dat eens zijn Zoon Jezus zou komen om Verlossing te brengen voor de mensheid, en Hij hééft het gedaan! God beloofde dat eens Zijn verstrooide volk Israël, weer zou gaan wonen in het land dat hen voor eeuwig was toegezegd, en ze wónen er weer, al meer dan 70 jaar! En spoedig nadien zou Jezus terugkomen, om de aarde te gaan regeren, vanuit Jeruzalem. En daar wachten nu, samen met mij, miljoenen christenen op, met blijde hoop en verwachting, want ook dit gáát plaatsvinden, niet lang na deze! God is, te midden van alle onbetrouwbaarheid, betrouwbaar, ook nu!

Vorige week vierde Stichting het Zoeklicht haar 100-jarig bestaan, een organisatie die al een eeuw lang een Boodschap verkondigt van Verzoening, Vervulling en Verwachting. De stichting is met haar magazine en alle andere activiteiten al tientallen jaren een grote zegen voor duizenden mensen! Haar oprichter Johannes de Heer schreef al in de jaren '30 in het bekende blad, met vooruitziende blik, dat er een statenbond [EU] zou ontstaan, tegelijk met het nationaal herstel van Israel!

De komende 24 uur gedenken de Israëli's de door JHWH eens ingestelde Grote Verzoendag; in hun synagogen roepen zij op deze dag tot God om vergeving en verzoening van hun zonden en tekortkomingen. Ze mogen weten dat Jezus, de Zoon van God, in hun midden geboren, opgegroeid, geleefd, gepredikt, gekruisigd en begraven, én opgestaan, verzoening gebracht hééft, als ook zij Hem aannemen als hun Messias!

Je kunt het allemaal zien als een soort trollennieuws, maar dit is de Waarheid, met een Hoofdletter! Gods voorzeggingen komen allemaal tot vervulling, tot de laatste profetie toe! Niet één uitgezonderd!

En ieder die dat gelooft mag met verwachting uitkijken naar de voleinding van Gods genadevolle Heilsplan! Leven uit verwachting, dat geeft troost en moed en kracht, ook al gaan we soms en misschien wel vaak, door diepe dalen! Ziekte, dood, verdriet, we hebben er allemaal mee te maken, of krijgen er mee te maken, niemand uitgezonderd. Maar er is Hoop; de toekomst blijft geheim, maar God laat ons meekijken door middel van Zijn Woord en Zijn Geest, dat dít niet een aflopende zaak is!

Door de komst van Jezus Christus zijn Gods beloften in vervulling gegaan; door Zijn offer aan het kruis is er verzoening  gekomen voor ieder die gelooft! Op grond daarvan mogen we nu uit  V E R W A C H T I N G leven, totdat Hij komt! Dán wordt de Doomsday Clock stilgezet en breekt Jezus' Dag aan! Dan zal ál het kwaad uit de wereld zijn verdwenen, dán zal het volmaakt en voor eeuwig heerlijk zijn! Weet je: het zal worden zoals het was! Zing het maar mee met Christiaan Verwoerd: het zal worden zoals het was!

Ben je er bij? Het wordt tijd:

"God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. [Handelingen 17:30-31]

Ergens in een schitterende tuin
Nog maar een paar duizend jaar geleden
Leefde de mens, in harmonie met God
Een paradijs in de hof van Eden

Gods liefde werd in alles gevoeld
Hij de Schepper, werd door heel zijn werk aanbeden
De aarde was goed, zoals God het had bedoeld
O, wie verlangt niet naar die tijd van vrede

Het zal worden zoals het was
Wereldwijde vrede en een altijd open hemel
Het zal worden zoals het was
De mens zal niet meer strijden
En de wereld niet meer lijden
Heel de schepping zal bevrijd zijn van de zondelast
Het zal worden zoals het was

Vandaag de dag ellende om ons heen
Zoveel mensen zijn hun levensdoel verloren

dood en verderf slaan verwoestend om zich heen

De hele schepping zucht als nooit tevoren

Maar God is trouw aan wat Hij heeft beloofd

Hij zal alles weer in ere herstellen.

Wat een geluk als je deelt in dat geloof

Als je weet dat God het laatste woord zal hebben.

 

Het zal worden zoals het was
Wereldwijde vrede en een altijd open hemel
Het zal worden zoals het was
De mens zal niet meer strijden
En de wereld niet meer lijden
Heel de schepping zal bevrijd zijn van de zondelast
Het zal worden zoals het was
[ Chr. Verwoerd]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl

Aftrap WestlandOntmoet op 16 juli Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - Scouting Naaldwijk gaat op zomerkamp! Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Douanehuisje juli: Golven maken de zee. Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Zomerwandeling Villa Joep op 12 juli Meer info - Fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Creatieve workshop in Pluktuin Naaldwijk Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info