Column; Wanneer zal het zijn?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 13.05.2021 - Als je dit leest is het Hemelvaartsdag, of het is alweer voorbij.  Ik was erover aan het nadenken, over deze bijzondere dag.


Ook over de naam: H e m e l v a a r t s d a g. tallozen denken helemaal niet; het is een vrije dag, en dát is het, niks meer en niks minder! Maar als je het op je in laat werken dan is het toch wel bijzonder. We zijn gewend en vertrouwd met het verbonden zijn aan de aarde; lopen, rijden, dicht bij de aarde blijven, dat lijkt het veiligst. Op het water varen wordt al anders, en door de lucht varen, daar is behoorlijk wat moed voor nodig, vinden velen onder ons! Ook al is het doodgewoon voor deze tijd, al mag het nu nog even niet, of heel beperkt.


Foto spanjevandaag.com

En dan, als we in de lucht hangen, gedragen door motorische krachten, en we stijgen recht omhoog, de blauwe koepel boven ons tegemoet, dan gaan we, denken we, richting hemel! Maar zover komen we niet; al is de ruimte boven ons enorm, wij blijven beperkt tot hooguit een maanlanding of straks misschien nog een marslanding, maar meer zit er niet in voor ons, die elke dag met de zwaartekracht te maken hebben!

En toch is daar die Hemelvaartsdag, een bijzondere dag voor christenen, een extra vrije dag voor de andere mensen. Die dag, die elk jaar weer in beeld komt, heeft alles te maken met Jezus, de Zoon van God. De Bijbel beschrijft Zijn leven op aarde; Zijn komst als een Baby en Zijn korte leven waarin Hij in Israel als Joodse rabbi door het land trok, en de mensen leerde over Zijn Vader en over de betekenis van Zijn komst, Zijn lijden en sterven aan een kruis, maar ook dat Hij na drie dagen weer op zou staan. Dát was nu alles achter de rug; Jezus had het alles willen ondergaan om daarmee een eeuwig Heil te bewerken voor ieder die in Hem zou gaan geloven, in Zijn offer aan het kruis!

Toen, op die dag, veertig dagen na Zijn opstaan uit de dood als Triomfator, vervolgde Hij Zijn triomftocht en steeg Hij op naar de hemel om daar gekroond te worden en álle eer te ontvangen, en om de hoogste plaats in te nemen, aan de rechterhand van God, Zijn Vader! Kan je je daar iets bij voorstellen? Jezus Die daar aankomt als Overwinnaar, ál het werk volbracht! Een eeuwig énig zalig werk dat miljoenen en miljoenen eens zaligen zal! Dáár komt Hij aan, het Lam van God! Zijn komst werd verwacht in die voor ons onbekende hemel. Duizenden en duizendtallen engelen wachtten Hem op, zongen met prachtige stemmen, in alle toonaarden, Hem de lof toe: " Glorie aan het Lam van God " en dansten en strooiden de prachtigste bloemen langs het pad dat Hij ging. Wát een aubade zal dát geweest zijn! Dat gaat mijn voorstellingsvermogen te boven, maar geloof maar, het was top!

Trouwens, het is daar doorlopend feest; iedere keer als er op aarde iemand voor Jezus kiest, dan wordt het daar gevierd, vertelde Jezus Zélf: "Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert." [Luc. 15:7]

Jezus, Die op deze dag vertrok, zal weer terugkomen naar deze aarde, ook dát is voorzegd! En ook precies waar Hij zal 'landen' en waar Hij zal gaan verblijven! Je kunt het je nu niet voorstellen, maar het zal zich allemaal in Israel afspelen, waar het er momenteel heel heftig naar toegaat! De duivel weet dat dát gaat gebeuren, en hij zet nog alles op alles om het te voorkomen. Maar dat kan hij vergeten, hij is de grote verliezer en 'loopt op z'n laatste benen.' Jezus is op de troon, naast Zijn Vader, en bij Zijn hemelvaart zei Hij het al: " Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." [Mat. 28:18]

Maar voor dat dát alles gaat gebeuren komt Jezus eerst op de wolken om Zijn Gemeente, Zijn volgers, tot Zich te nemen. Dat zijn er ook heel erg veel, alle mensen die gestorven zijn en in Jezus als hun Redder geloofden, en op dat moment zullen opstaan, én alle mensen die op dat moment nog leven op aarde, en in Jezus gelóven als hun Heiland! Ál die mensen krijgen op hetzélfde moment een lichaam dat op kán stijgen, dus niet meer onderhevig aan de zwaartekracht! Een verheerlijkt lichaam, zoals ook Jezus had gekregen bij Zijn opstanding uit de dood! Het is geen sprookje hoor, het staat in Gods Woord, en ál de woorden in dat Boek zijn Waarheid!

Het klinkt allemaal fantastisch en voor ons menselijk verstand niet te geloven, en zeker niet te beredeneren! Het komt aan op geloof in God, en dat kan Hij alleen maar in je hart leggen, door Zijn Geest! "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat   ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. [Joh.3:16]

Geloven is vertrouwen op Gods beloften en genade. Het is een levende zaak, gelóven is een wérkwoord! Het moet gevoed worden door Gods Woord en Zijn heilige Geest, dagelijks! Dan ben je er klaar voor, en dan mag je er verzekerd van zijn dat je een hemelvaart gaat meemaken, ongelofelijk! Of bij Jezus' komst op de wolken, of eerder, bij het sterven. F E E S T zal het zijn, eindeloos!

Als 't bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar,Bent u dan voor Zijn komst bereid?

Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.

Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.

Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,

en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!

 

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.

Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

 

Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt

van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.

O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet, juichend,

met ontelb're zaal'gen onze Bruigom tegemoet! 

 

O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan;

'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?

Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij.

Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij.

 

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.

Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom! [Joh. De Heer 769]

 

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl

 

 

Reacties (19 reacties geplaatst)

Het wordt er in deze discussie niet gezelliger op mensen.
Wel leuk dat hein tenminste nog over een beetje humor beschikt.

Eeuwig leven in een feest... hmm ? Vind een paar uurtjes genoeg hoor, dat eeuwige lijkt mij niet zooo gezellig

Hoi Kobus!!!
Ga jij ook de criticus spelen, als het over de Islam gaat!!!!!!!
Of zit jij dan toevallig in de kelderkast de Donald Duck te lezen?????
Ik zie je!:)

Ik ben katte prote jood geld dat ook voor mij dan ag ag

De belofte dat alles beter wordt.... hebben wij het hier nog niet goed genoeg??

Je bent op aarde al dood, als je niet de de ware God gelooft!

Geen verhaal maar geschiedenis!
Het is waar gebeurt maar elk zal Zijn wederkomst meemaken.
Helaas wordt niet geloofd! Men is in elk geval gewaarschuwd.
Schrijver sterkte met het commentaar.
Ik sta er achter!

En ja hoor daar gaan we weer: een bijbels verhaal wordt letterlijk geïnterpreteerd en dan wordt het wetenschappelijk gekunsteld in perspectief gezet. Zwaartekracht, en planeten worden onderdeel van het verhaal. Toe maar. Beste schrijver hemelvaart is, mogen we aannemen, een symbolische geschiedenis. Enige terughoudendheid, bescheidenheid zou u sieren. De bijbel voorstellen op het nivo van de donald duck is ronduit ongepast.

Hans, als jij de mensen vast voedsel geeft, terwijl ze nog aan de melk zitten kunnen ze dit niet verteren, dan krijgen ze alleen maar maagpijn en onbegrip over wat weer geeft. Gelovige, hervormd, gereformeerd of katholiek kunnen dit niet plaatsen, hooguit, uit de EV gemeenten! Op deze manier gaat het niet werken,
Een Christen.

Op naar Pinksteren ....

ja juist wel mooi om te lezen dat de dood niet het laatste woord heeft en we elkaar weer terug zullen zien bij hem die ons is voorgegaan

Je is Westlanders nu al spreekbuis voor kerken geworden ??

Ruim 2.000 jaar verder en mensen geloven nog steeds in dit sprookje, gelukkig wel een gratis dagje vrij!

Mooi hè zo een hemelvaart.
Geniet er van.

Kla... er mag eindeloos over alles en nog worden geschreven enz.
Maar als er af en toe een Bijbels gerelateerd stukje wordt gepubliceerd dan is dat al teveel.
Maar is niet vreemd hoor.., is van alle tijden.
In die zelfde Bijbel werd al duizenden jaren terug voorzegd dat het de mensen een ergenis en een dwaasheid is, dit Bijbelse geluid.
Er is niets nieuws onder de Zon.
In de tijden van Noach ergerde men zich ook aan deze Prediker.
Wel wilde men graag met deze " Zeikerd " meevaren toen het water kwam.
Het kan verkeren........,
A.Ruygrok, Monster.

Fly up day vandaag

Is er iemand die dit leest??

ja juist wel goedgeschreven de dood heeft niet het laatse woord het mooiste moet nog komen

Nee hè niet weer,

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen - Mustang Valley op zondag 12 juni - Oekraïner overleden bij steekpartij Windgatseweg - Hardcore in de Flatertheek op 4 juni - Praatje Pot: dé gezelligste warme maaltijd - Inschrijving 31ste de Koornmolen Lions Rottemerenloop open - Nederland telt 6 mensen met apenpokken - Paaszangdienst op 29 mei in hervormde kerk Poeldijk - Open Atelier bij Carma - Column; Wat is de echte bedoeling? - Laatste weekend “Een feest van creativiteit” in de Hofboerderij. - Bijeenkomst ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ - Nieuwe app Westlanders.nu voor Google Play - Zomeravond-bridge bij Westlandse Bridge Club - Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 2022 - Situatie opvang Oekraïners in Midden-Delfland - Shaffy & Brass concert 11 juni - Honselse Feestweek geeft het startschot voor de zomer - Westland Ontmoet elkaar op 1 juni - Makers van de beste boeketten gezocht! - Startbijeenkomst Zwerfafvalbrigade Groene strand Zandmotor - Technisch assemblage medewerkers - Tentoonstelling "Vlinder-Rijk Bos" - Tentoonstelling ‘Joden in Vlaardingen’ - Save the date: Staat u al in ons balboekje voor het Herboristenbal? - Cateringmedewerker bedrijfsrestaurant maandag - Programma 29e Westerpop bekend! - Cijfers coronavirus voor dinsdag 3 mei - Vuile was en futuristische beelden in Kunsthalte 6 - 'De Balder opent haar luiken' - Nederland stuurt forensisch opsporingsteam naar Oekraïne - Talentscout zoekt talentscout - Onderzoek OM na uitlatingen bij TV-programma Vandaag Inside - Recruiter Consultant Flex - Cijfers coronavirus voor dinsdag 26 april - Tussenstand opvang Oekraïense vluchtelingen in Nederland - Notarieel Secretaresse - Is Je Smartphone Gehackt? Zo Kun Je het Checken en Voorkomen - Westland Blijft Staan - valpreventie voor senioren - ‘Daadkracht’ opent per maandag 2 mei 2022 een nieuwe praktijk - Westland geeft Warmte 1 mei van start! - Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli! - Kabinet; eind 2022 geen energie-import meer uit Rusland - Nederland bevriest bijna € 633 miljoen aan Russische tegoeden - Chauffeur (CE) - Facilitair Medewerker - Magazijnmedewerker - Team montessoribasisonderwijs in ’s-Gravenzande zou het liefst morgen al starten - Eén op 5 vrouwen krijgt ongewenste sexuele aandacht