Column; Wanneer zal het zijn?

Hans van den Berg

Column; Wanneer zal het zijn?

's-Gravenzande 13.05.2021 - Als je dit leest is het Hemelvaartsdag, of het is alweer voorbij.  Ik was erover aan het nadenken, over deze bijzondere dag.

Ook over de naam: H e m e l v a a r t s d a g. tallozen denken helemaal niet; het is een vrije dag, en dát is het, niks meer en niks minder! Maar als je het op je in laat werken dan is het toch wel bijzonder. We zijn gewend en vertrouwd met het verbonden zijn aan de aarde; lopen, rijden, dicht bij de aarde blijven, dat lijkt het veiligst. Op het water varen wordt al anders, en door de lucht varen, daar is behoorlijk wat moed voor nodig, vinden velen onder ons! Ook al is het doodgewoon voor deze tijd, al mag het nu nog even niet, of heel beperkt.


Foto spanjevandaag.com

En dan, als we in de lucht hangen, gedragen door motorische krachten, en we stijgen recht omhoog, de blauwe koepel boven ons tegemoet, dan gaan we, denken we, richting hemel! Maar zover komen we niet; al is de ruimte boven ons enorm, wij blijven beperkt tot hooguit een maanlanding of straks misschien nog een marslanding, maar meer zit er niet in voor ons, die elke dag met de zwaartekracht te maken hebben!

En toch is daar die Hemelvaartsdag, een bijzondere dag voor christenen, een extra vrije dag voor de andere mensen. Die dag, die elk jaar weer in beeld komt, heeft alles te maken met Jezus, de Zoon van God. De Bijbel beschrijft Zijn leven op aarde; Zijn komst als een Baby en Zijn korte leven waarin Hij in Israel als Joodse rabbi door het land trok, en de mensen leerde over Zijn Vader en over de betekenis van Zijn komst, Zijn lijden en sterven aan een kruis, maar ook dat Hij na drie dagen weer op zou staan. Dát was nu alles achter de rug; Jezus had het alles willen ondergaan om daarmee een eeuwig Heil te bewerken voor ieder die in Hem zou gaan geloven, in Zijn offer aan het kruis!

Toen, op die dag, veertig dagen na Zijn opstaan uit de dood als Triomfator, vervolgde Hij Zijn triomftocht en steeg Hij op naar de hemel om daar gekroond te worden en álle eer te ontvangen, en om de hoogste plaats in te nemen, aan de rechterhand van God, Zijn Vader! Kan je je daar iets bij voorstellen? Jezus Die daar aankomt als Overwinnaar, ál het werk volbracht! Een eeuwig énig zalig werk dat miljoenen en miljoenen eens zaligen zal! Dáár komt Hij aan, het Lam van God! Zijn komst werd verwacht in die voor ons onbekende hemel. Duizenden en duizendtallen engelen wachtten Hem op, zongen met prachtige stemmen, in alle toonaarden, Hem de lof toe: " Glorie aan het Lam van God " en dansten en strooiden de prachtigste bloemen langs het pad dat Hij ging. Wát een aubade zal dát geweest zijn! Dat gaat mijn voorstellingsvermogen te boven, maar geloof maar, het was top!

Trouwens, het is daar doorlopend feest; iedere keer als er op aarde iemand voor Jezus kiest, dan wordt het daar gevierd, vertelde Jezus Zélf: "Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert." [Luc. 15:7]

Jezus, Die op deze dag vertrok, zal weer terugkomen naar deze aarde, ook dát is voorzegd! En ook precies waar Hij zal 'landen' en waar Hij zal gaan verblijven! Je kunt het je nu niet voorstellen, maar het zal zich allemaal in Israel afspelen, waar het er momenteel heel heftig naar toegaat! De duivel weet dat dát gaat gebeuren, en hij zet nog alles op alles om het te voorkomen. Maar dat kan hij vergeten, hij is de grote verliezer en 'loopt op z'n laatste benen.' Jezus is op de troon, naast Zijn Vader, en bij Zijn hemelvaart zei Hij het al: " Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." [Mat. 28:18]

Maar voor dat dát alles gaat gebeuren komt Jezus eerst op de wolken om Zijn Gemeente, Zijn volgers, tot Zich te nemen. Dat zijn er ook heel erg veel, alle mensen die gestorven zijn en in Jezus als hun Redder geloofden, en op dat moment zullen opstaan, én alle mensen die op dat moment nog leven op aarde, en in Jezus gelóven als hun Heiland! Ál die mensen krijgen op hetzélfde moment een lichaam dat op kán stijgen, dus niet meer onderhevig aan de zwaartekracht! Een verheerlijkt lichaam, zoals ook Jezus had gekregen bij Zijn opstanding uit de dood! Het is geen sprookje hoor, het staat in Gods Woord, en ál de woorden in dat Boek zijn Waarheid!

Het klinkt allemaal fantastisch en voor ons menselijk verstand niet te geloven, en zeker niet te beredeneren! Het komt aan op geloof in God, en dat kan Hij alleen maar in je hart leggen, door Zijn Geest! "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat   ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. [Joh.3:16]

Geloven is vertrouwen op Gods beloften en genade. Het is een levende zaak, gelóven is een wérkwoord! Het moet gevoed worden door Gods Woord en Zijn heilige Geest, dagelijks! Dan ben je er klaar voor, en dan mag je er verzekerd van zijn dat je een hemelvaart gaat meemaken, ongelofelijk! Of bij Jezus' komst op de wolken, of eerder, bij het sterven. F E E S T zal het zijn, eindeloos!

Als 't bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar,Bent u dan voor Zijn komst bereid?

Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.

Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.

Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,

en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!

 

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.

Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

 

Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt

van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.

O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet, juichend,

met ontelb're zaal'gen onze Bruigom tegemoet! 

 

O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan;

'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?

Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij.

Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij.

 

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.

Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom! [Joh. De Heer 769]

 

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl

 

 

Snuffelmarkt in Poeldijk op 26 juni Meer info - Inloophuis Carma nu ook voor Inloop weer open Meer info - Westlanders.nu zoekt App-bouwer Meer info - Op de Stoel voor het Goede Doel Meer info - Midden Delflanddag op zaterdag 19 juni Meer info - Wandelen langs de gebouwen van Jan van Beurden Meer info - C en CE Opleiding Meer info - (Ervaren) Hovenier Meer info - Carma KidsClub voor kinderen van 4 -12 jaar Meer info - Nachtafsluiting Ketheltunnel A4 van 10 op 11 juni Meer info - Gratis proeflessen dwarsfluit in Hoek van Holland Meer info - Orgelconcert van Jaap Kroonenburg Meer info - Help de reuzenberenklauwen uitsteken in Tanthof West Meer info - Wilde bijen in je tuin Meer info - Column: Schuivende panelen Meer info - IT Support Engineer Meer info - R&D Engineer Meer info - Maak kennis met de boomgaard Buitenplaats Vlaardingen, met picknick! Meer info - Field Service Engineer Meer info - Eindelijk weer optredens My Breath My Music Meer info - Sander Zuyderwijk opnieuw lijsttrekker VVD Westland Meer info - Kaartverkoop voor Muziek Bingo 19 juni Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op27 juni Meer info - Sportieve maatjesprojecten voor mensen met een beperking Meer info - Scouting Kwintsheul organiseert ‘Roei ons uit het rood’. Meer info - 'Duurzame' energie aandeel vorig jaar gestegen naar 11% Meer info - Nieuwe website historisch Wateringen-Kwintsheul Meer info - Expositie “Schittering aan het Water” Meer info - Nieuwe voorzitter Rechtswinkel Westland Meer info - Steunpakket wordt voortgezet in derde kwartaal Meer info - Meewerkend voorman logistiek Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Politie toont beelden van overvallers Poeldijkseweg Meer info - Kunstwerk van de Maand juni 2021:Twee Plevieren Meer info - Repetities eindmusical basisschool in tuin van verzorgingshuizen? Meer info - Helpende Handen helpen Avavieren Meer info - Bergingschauffeur Meer info - Constructie bankwerker/lasser Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Taakstelling gemeente Rotterdam voor 959 statushouders Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps gepland voor 1 juli Meer info - Midden Delfland koopt Hoeve Johanna Meer info - (Junior) Planner Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Medewerker Orderacceptatie/Customer Service Meer info - Administratief logistiek medewerker Meer info - Gepensioneerden/AOW’ers gezocht Meer info - Gourmetstel verenigt familie! Meer info - Hoe een spelcomputer bijdraagt aan revalidatie! Meer info - Column; Wanneer zal het zijn? Meer info