Column; Wat een dag!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 18.04.2021 - U wist het misschien wel maar ik had er nog nooit van gehoord: woensdag a.s. is het de Dag van de Aarde!


En dat niet voor het eerst, ze bestaat al sinds het jaar 1970! Die dag werd in het leven geroepen door de toenmalige Amerikaanse senator Gaylord Nelson. Op 22 april van dat jaar riep hij de bevolking op om te gaan protesteren, om zo de aandacht van de regeringen te vestigen op de milieuproblemen die de planeet bedreigen.

Het succes van de manifestatie in de VS was ongekend: ongeveer 20 miljoen mensen namen het serieus en gingen demonstreren en eisten gedragsverandering en gepaste maatregelen! Geleidelijk aan kwam er een vervolg op deze manifestatie en vanaf 1990 voerden verschillende landen deze dag ook in! Het kwam zelfs zover dat in 2009 de VN deze datum invoerde en uitriep tot de internationale Dag van Moeder Aarde.


Foto livescience.com

Sindsdien is het een populair fenomeen geworden; het is uitgebreid tot Week van de Aarde, tot eind april, en tot Maand van de Aarde, tot eind mei! Maar het hoogtepunt is dé Dag: 22 april! In 2006 kwam er zelfs een festivalkrant uit voor de Dag van de Aarde in Nederland: Krant van de Aarde!

De activiteiten voor dit hele gebeuren worden wereldwijd gecoördineerd door Earth Day Association. In ons land is er natuurlijk wel weer een stichting die de viering rondom die dag in goede banen leidt; Zij ziet het als een periode van bewustwording, dankbaarheid en vooral het genieten van de schoonheid van de aarde, en wat ze voortbrengt!

Dát laatste kan ik helemaal onderschrijven; het is in deze dagen echt genieten van de schoonheid die de natuur uitstalt op alle mogelijke manieren! Persoonlijk zie ik daar de hand van de Schepper bezig, Die ons wilt laten genieten van de pracht van het ontluikende leven! Verzen uit lied 287 van Joh. De Heer komen bij mij boven, speciaal voor deze tijd: " Velden, wouden, beken, bergen, stromen, zeeën, alles juicht. Vogels, bloemen, en fonteinen,'t werk dat van Uw vreugd getuigt. Duizend lichten, duizend kleuren zijn de weerglans van uw pracht; daarmee wilt Gij mensen beuren uit hun zorgen, uit hun nacht." 

God heeft er veel plezier in gehad om het allemaal de scheppen, je kunt er Gods vreugde in proeven, maar het is voor óns bedoeld, om ons op te beuren uit onze zorgen, uit de donkere nacht waar we soms doorheen moeten!
Jammer dat er bij al dat gedoe rond zo'n Dag de Schepper en Formeerder buiten beeld is. Wat zou het een verschil maken als we bij alle problemen die er zijn, bij alle zorgen die we ons maken, die God zouden betrekken Die alles geschapen heeft en overziet en regeert! Die maar al te goed weetvan onze milieuproblemen, verontreinigen van lucht en water, klimaatverandering en dat soort hoofdpijndossiers. Ik weet zeker dat God graag zou willen helpen als men Hem in afhankelijkheid ging vragen om hulp! Hij is God, de Almachtige, Hij heeft wel voor hetere vuren gestaan, met alle eerbied geschreven! Vraag het maar aan de rabbijnen van Israel, zij zullen het je voorlezen uit de Tenach, of lees het zelf maar in het Boek van de God van Israel, de Bijbel! De wonderen die Hij verrichtte, vaak door mensen heen, zijn talrijk. Hij splitste de zee toen Zijn volk er doorheen moest,Mozes sloeg met zijn staf op het water, en het gebeurde. Toen het drinkwater voor het volk bedorven was, moest de profeet Elia er een stuk hout ingooien, en het was bruikbaar! En later, toen God zelfs naar de aarde was gekomen, naar Zijn schepselen, in de gestalte van Jezus, toen gaf Hij 10.000 mannen, vrouwen en kinderen te eten, brood en vis, terwijl Hij maar vijf broden en twee vissen ter beschikking had! Zo kan ik nog lang doorgaan, zóveel tekenen van Gods almacht!

En weet je, Hij is nog altijd Dezélfde, onveranderd! Maar de machtigen der aarde vinden het moeilijk om in afhankelijkheid om hulp en wijsheid te vragen. Hoewel God het wel aanbiedt! "En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden." [Jac. 1:5]

Maar men weet het beter; straks met The Great Reset komen we wel tot een oplossing. En met de uitvoering van Agenda 2030 raakt iedereen uit de problemen! En die temperatuur zál omlaag, op aarde! Bill Gates, de beroemde en beruchte, wil nu zelfs, in samenwerking met de Harvard University en anderen de zon gaan verduisteren, door zwaveldioxide in de stratosfeer te dumpen! Het dimmen van de zon, kan het nog gekker? Solar Engineering noemt men het; een proefexperiment in Zweden, in augustus a.s. is afgelast vanwege protesten van milieuorganisaties. Hoe gek zal het nog worden op deze planeet? Al die ingrepen, het zal niets uitwerken! De Heer regeert, en Zijn plan met deze wereld is van een heel andere orde! 

Aanstaande woensdag, dé Dag dus van de Aarde, zal, ter gelegenheid van die Dag, de Stichting Schooldag een nationaal lied introduceren onder de titel: De Aarde is ons lief. Het zal op 28 mei in heel het land worden gezongen ter afsluiting van de Maand van de Aarde. Het refrein is al bekend:

"De aarde is ons lief, de Aarde is ons alles.
De aarde is toch onze planeet, waarop we leven, die ons alles kan geven.
Laten we trots zijn op haar, voor nu en nog eens honderdduizend jaar!"

En dát is het, de aarde is ons álles, en men denkt dat ze nog honderdduizend jaar meegaat! Eigenwijs als men is! Ik heb al eerder Psalm 2 aangehaald waarin de verhouding tussen de machthebbers en Die in de hemel zit duidelijk omschreven wordt.

" Waarom  woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.
Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen." [Ps. 2:1-5]

De aanwijzingen in de Bijbel geven duidelijk aan dat het einde van de tijd waarin we leven, dichtbij is.

De Dag van Jezus wederkomst is dichtbij gekomen; Eerst zal Hij Zijn volgelingen opnemen, een moment waarnaar zeker ook de vervolgde christenen met verlangen naar uitzien. Daarna zal de Dag van Gods toorn [boosheid] over de aarde komen, voor korte tijd. Dan kun je er beter niet zijn!

Daarna komt de Dag van Jezus' terugkomst op Aarde, in majesteit en glorie! Wat een Dág zal dat zijn! Het Joodse volk zal Hem zien komen in Jeruzalem, hun Messias Die zij verworpen hadden!

Vandáár uit zal Jezus de hele aarde regeren, duizend jaar lang! Wat een geweldige tijd zal dát zijn!

Daarna gaat de oude aarde én de hemel in vlammen op, met ál het materiële! Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dát is het slotstuk van Gods Heilplan met deze wereld. Je kunt het allemaal terugvinden in het Boek van God!

Ik kies voor Jezus, want ik wil er bij horen en álles meemaken! Wat een Feest zal het zijn! En toegang voor iedereen die Jezus heeft aangenomen als Redder, zonder test, zonder afstand houden, zonder beperkingen! En het duurt eeuwig!   Ik zie je!!

De aarde en haar volheid zijn
des Heeren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

Psalm 24:1

H. van den Berg
Tel. 06-15062838
E-mail:berg.services@telfort.nl

 

Reacties (11 reacties geplaatst)

"Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.
Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen." Lees het rustig nog eens een keer. Moet ik dit serieus nemen? Een god die klinkt als een kleingeestige aggresieve psychopatische dictator?

We baden tot god die zei ga op reis naar amerika slacht 80 miljoen indianen af ontbos het land en maak er landbouwgrond van dat is dan van jullie de mensen die je er laat werken haal je uit afrika en je mag ze martelen als ze niet luisteren na verloop van tijd zullen de gronden uitgeput raken dan ontbos je een nieuw stuk er zullen ziektes komen maar ook daar heb ik een oplossing voor je gebruikt gewoon gif zoveel je wilt hou je wel aan de zondagsrust en ga naar jullie opgerichte kerken dan komt alles goed

Erg goed dat dit voor ieder te lezen is. Een goed getuigenis. De Heere God staat boven alles. Hij moet erkend worden door ons. We moeten bukken onder Zijn slaande Hand. We hebben ons schuldig gemaakt aan al Gods geboden en daarom is er zoveel ellende en ziekte. Waarom erkennen we dat niet als land en volk?
Het blijkt we dat we niet “ Samen tegen Corona” er iets tegen kunnen doen.

Wanneer het 'einde der tijden' aanbreekt kan niemand voorspellen. Dus het kan zo eventueel nog honderdduizend jaar duren. Maar het eeuwige leven is ook best raar. Als je eeuwige leven alleen maar geluk zal kennen, dan wordt dat doodsaai. Zonder verdriet geen geluk en zonder verlies bestaat er geen winst. Ter voorbeeld: waarom explodeert Rotterdam als ze kampioen worden en wordt het in Amsterdam niet meer dan normaal gevonden als Ajax kampioen wordt?

Bovendien, kan iemand mij het verhaal van Job uitleggen? Ik zie daar totaal geen liefde in terug. Nu zullen de meeste gaan aangeven dat het verhaal van Job een gedicht is. Maar welk verhaal is dan wel echt gebeurd en wat is er dan een gedicht? Dat mogen ze dan per hoofdstuk wel even aangeven. Dat maakt het interpreteren van de bijbel wel een stuk makkelijker.

Maar ik hoop dat iedereen in de wereld zo mooi kan denken als deze columnist. Dan zou de wereld er een stuk mooier uitzien.

Moet dit op een nieuws site?

Vreemd dat Bill ons niet van de Covid heeft gered..
Al die miljarden die hij "schenkt"..
Hoe komt hij aan al dat geld ...
Alleen om dat je goed met computertjes enzo ben, heb je zooo waanzinnig veel geld opgestreken ... volgens mij heet zo iets woeker handel bedrijven.
Maar deze man "" geeft "" van de veelheid van zijn vermogen.
De Weduwe uit de Bijbel, gaf van het zeer weinige wat zij bezat alles... aan het goede doel , en JC zei van haar dat ze meer had gegeven dan welke rijke ook met hun grote giften die zij van hun veelheid gaven.
Zie Marcus 12 vers 41 e.v.
A.Ruygrok, Monster.


Interessant stuk over great reset, agenda 2030, en over Bill Gates. Vergeet niet in ieder geval dat hij, in 20 jaar, 30 miljard euro heeft gegeven aan goede doelen. Ja je leest het goed. Bij voorbeeld 1 miljard tegen malaria, 1,5 miljard tegen TBC, ... hij heeft miljoenen levens geredt.
Als ik de column goed begrijp had hij dat niet moeten doen. Hij had die mensen niet moeten helpen, maar alleen in afhankelijkheid aan God hulp vragen. Dan waren die mensen dus niet geredt, maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en wij moesten maar dan bidden om het verlies van al deze mensen te accepteren. Nou, geef mij toch maar 1 Bill Gates...

Halleluja

De Aarde , voor dat de ongehoorzaamheid in het Paradijs plaats vond was de Aarde Volmaakt en Goed.
Daarna is met de Rebellie van Adam en Eva en daarom ook om ons als nakomelingen De Aarde vervloekt.
En bracht vervolgens voort doornen en distels enz. enz.
Zie Genesis 1,2 en 3.
Door Gods Goedheid, geheel onverdiend, echter toch ook nog zegeningen tot ons levens onderhoud.
En Psalm 2 is een door Gods Geest geinspireerd schrijven.. (zoals de gehele Bijbel).. en geeft Gods kijk op het Aardse gewoel weer.
Heeft niets met ons oordelen van doen
A.Ruygrok, Monster.

Mooi stuk. Bedankt

Ik wist niets van die dag voor de aarde. Ik vind het een heel mooi stuk tot psalm 2
Daarna denk en vind ik. Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld worden. Dat laat ik van harte aan de Hemelse Vader over. Maar bedankt voor het delen

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Vogelexcursies 2024 in Midden Delfland - Magic circus start in Maassluis - Logistiek magazijn medewerker - Duits bluestrio Muddy What? in de Muziekzolder - Musical Madness op 10 maart - 1 maart a.s. start inschrijving A Local Swim Westland - Bijeenkomst Werk en Kanker op 7 maart - Industriedeur Monteur - Lezing over ‘De Geuzen in Vlaardingen’ - Tour de France Femmes 2024 op 12 augustus in de regio - 16 locaties tijdens Museumnacht Kids Den Haag - Presentatie deel 61 Streekmuseum Jan Anderson. - Maaimachinist - Monteur beveiligingstechniek - Duo expositie in Hofboerderij: beelden en schilderijen. - Man vermist na ongeluk Professor Gerbrandyweg - Koffieconcert met celliste Hanneke Rouw op 3 maart - Het belang van effectieve werving en selectie en de rol van account manager jobs - Expositie Johan van der Helm - Sterrenhemel bekijken tot maandag 26 februari - Neuzelmarkt bij de Vlietwoning - 200 jaar KNRM tentoonstelling door heel het land - ‘Formidable!’ Harmonieorkest van De Phoenix geeft concert met Frans thema - Dit is hoe jouw onderneming succesvol wordt - Facilitair medewerker - Praten over borstkanker bij Carma - Junior Project Manager - Evenementen chauffeur - Goed nieuws voor Westlandse zonnepanelen bezitters: Salderingsregeling blijft! - Allround Monteur - Medewerker riooltechniek - Installatiebedrijf Recharged over behoud salderingsregeling zonnepanelen - Informatieavond over op- en overslag waterstof - Wat zijn de voordelen van beleggen in een ETF ten opzichte van losse aandelen? - Eerste Kamer stemt tegen afbouwen salderingsregeling - Vrachtwagenchauffeur Horti - Kunststof bewerker - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Maasdijk? - Bandenmonteur - Helpende handen gezocht voor Dios Lentefeest - Schoonmaak - Logistiek medewerker - Paniek in de Chocoladefabriek - Logistiek Medewerker afval - Productiemedewerker Planten - Productie medewerker stekwerk - Bedrijfsleider/meewerkend voorman - Meewerkend voorman - Grasverzorger - Presentatie uniek stamboomboek familie Van Buuren