Column; Wat een dag!

Hans van den Berg

Column; Wat een dag!

's-Gravenzande 18.04.2021 - U wist het misschien wel maar ik had er nog nooit van gehoord: woensdag a.s. is het de Dag van de Aarde!

En dat niet voor het eerst, ze bestaat al sinds het jaar 1970! Die dag werd in het leven geroepen door de toenmalige Amerikaanse senator Gaylord Nelson. Op 22 april van dat jaar riep hij de bevolking op om te gaan protesteren, om zo de aandacht van de regeringen te vestigen op de milieuproblemen die de planeet bedreigen.

Het succes van de manifestatie in de VS was ongekend: ongeveer 20 miljoen mensen namen het serieus en gingen demonstreren en eisten gedragsverandering en gepaste maatregelen! Geleidelijk aan kwam er een vervolg op deze manifestatie en vanaf 1990 voerden verschillende landen deze dag ook in! Het kwam zelfs zover dat in 2009 de VN deze datum invoerde en uitriep tot de internationale Dag van Moeder Aarde.


Foto livescience.com

Sindsdien is het een populair fenomeen geworden; het is uitgebreid tot Week van de Aarde, tot eind april, en tot Maand van de Aarde, tot eind mei! Maar het hoogtepunt is dé Dag: 22 april! In 2006 kwam er zelfs een festivalkrant uit voor de Dag van de Aarde in Nederland: Krant van de Aarde!

De activiteiten voor dit hele gebeuren worden wereldwijd gecoördineerd door Earth Day Association. In ons land is er natuurlijk wel weer een stichting die de viering rondom die dag in goede banen leidt; Zij ziet het als een periode van bewustwording, dankbaarheid en vooral het genieten van de schoonheid van de aarde, en wat ze voortbrengt!

Dát laatste kan ik helemaal onderschrijven; het is in deze dagen echt genieten van de schoonheid die de natuur uitstalt op alle mogelijke manieren! Persoonlijk zie ik daar de hand van de Schepper bezig, Die ons wilt laten genieten van de pracht van het ontluikende leven! Verzen uit lied 287 van Joh. De Heer komen bij mij boven, speciaal voor deze tijd: " Velden, wouden, beken, bergen, stromen, zeeën, alles juicht. Vogels, bloemen, en fonteinen,'t werk dat van Uw vreugd getuigt. Duizend lichten, duizend kleuren zijn de weerglans van uw pracht; daarmee wilt Gij mensen beuren uit hun zorgen, uit hun nacht." 

God heeft er veel plezier in gehad om het allemaal de scheppen, je kunt er Gods vreugde in proeven, maar het is voor óns bedoeld, om ons op te beuren uit onze zorgen, uit de donkere nacht waar we soms doorheen moeten!
Jammer dat er bij al dat gedoe rond zo'n Dag de Schepper en Formeerder buiten beeld is. Wat zou het een verschil maken als we bij alle problemen die er zijn, bij alle zorgen die we ons maken, die God zouden betrekken Die alles geschapen heeft en overziet en regeert! Die maar al te goed weetvan onze milieuproblemen, verontreinigen van lucht en water, klimaatverandering en dat soort hoofdpijndossiers. Ik weet zeker dat God graag zou willen helpen als men Hem in afhankelijkheid ging vragen om hulp! Hij is God, de Almachtige, Hij heeft wel voor hetere vuren gestaan, met alle eerbied geschreven! Vraag het maar aan de rabbijnen van Israel, zij zullen het je voorlezen uit de Tenach, of lees het zelf maar in het Boek van de God van Israel, de Bijbel! De wonderen die Hij verrichtte, vaak door mensen heen, zijn talrijk. Hij splitste de zee toen Zijn volk er doorheen moest,Mozes sloeg met zijn staf op het water, en het gebeurde. Toen het drinkwater voor het volk bedorven was, moest de profeet Elia er een stuk hout ingooien, en het was bruikbaar! En later, toen God zelfs naar de aarde was gekomen, naar Zijn schepselen, in de gestalte van Jezus, toen gaf Hij 10.000 mannen, vrouwen en kinderen te eten, brood en vis, terwijl Hij maar vijf broden en twee vissen ter beschikking had! Zo kan ik nog lang doorgaan, zóveel tekenen van Gods almacht!

En weet je, Hij is nog altijd Dezélfde, onveranderd! Maar de machtigen der aarde vinden het moeilijk om in afhankelijkheid om hulp en wijsheid te vragen. Hoewel God het wel aanbiedt! "En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden." [Jac. 1:5]

Maar men weet het beter; straks met The Great Reset komen we wel tot een oplossing. En met de uitvoering van Agenda 2030 raakt iedereen uit de problemen! En die temperatuur zál omlaag, op aarde! Bill Gates, de beroemde en beruchte, wil nu zelfs, in samenwerking met de Harvard University en anderen de zon gaan verduisteren, door zwaveldioxide in de stratosfeer te dumpen! Het dimmen van de zon, kan het nog gekker? Solar Engineering noemt men het; een proefexperiment in Zweden, in augustus a.s. is afgelast vanwege protesten van milieuorganisaties. Hoe gek zal het nog worden op deze planeet? Al die ingrepen, het zal niets uitwerken! De Heer regeert, en Zijn plan met deze wereld is van een heel andere orde! 

Aanstaande woensdag, dé Dag dus van de Aarde, zal, ter gelegenheid van die Dag, de Stichting Schooldag een nationaal lied introduceren onder de titel: De Aarde is ons lief. Het zal op 28 mei in heel het land worden gezongen ter afsluiting van de Maand van de Aarde. Het refrein is al bekend:

"De aarde is ons lief, de Aarde is ons alles.
De aarde is toch onze planeet, waarop we leven, die ons alles kan geven.
Laten we trots zijn op haar, voor nu en nog eens honderdduizend jaar!"

En dát is het, de aarde is ons álles, en men denkt dat ze nog honderdduizend jaar meegaat! Eigenwijs als men is! Ik heb al eerder Psalm 2 aangehaald waarin de verhouding tussen de machthebbers en Die in de hemel zit duidelijk omschreven wordt.

" Waarom  woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.
Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen." [Ps. 2:1-5]

De aanwijzingen in de Bijbel geven duidelijk aan dat het einde van de tijd waarin we leven, dichtbij is.

De Dag van Jezus wederkomst is dichtbij gekomen; Eerst zal Hij Zijn volgelingen opnemen, een moment waarnaar zeker ook de vervolgde christenen met verlangen naar uitzien. Daarna zal de Dag van Gods toorn [boosheid] over de aarde komen, voor korte tijd. Dan kun je er beter niet zijn!

Daarna komt de Dag van Jezus' terugkomst op Aarde, in majesteit en glorie! Wat een Dág zal dat zijn! Het Joodse volk zal Hem zien komen in Jeruzalem, hun Messias Die zij verworpen hadden!

Vandáár uit zal Jezus de hele aarde regeren, duizend jaar lang! Wat een geweldige tijd zal dát zijn!

Daarna gaat de oude aarde én de hemel in vlammen op, met ál het materiële! Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dát is het slotstuk van Gods Heilplan met deze wereld. Je kunt het allemaal terugvinden in het Boek van God!

Ik kies voor Jezus, want ik wil er bij horen en álles meemaken! Wat een Feest zal het zijn! En toegang voor iedereen die Jezus heeft aangenomen als Redder, zonder test, zonder afstand houden, zonder beperkingen! En het duurt eeuwig!   Ik zie je!!

De aarde en haar volheid zijn
des Heeren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

Psalm 24:1

H. van den Berg
Tel. 06-15062838
E-mail:berg.services@telfort.nl

 

Inspirerende verhalenmiddag op 24 oktober Meer info - Westland Ontmoet in de Oude Kerk Meer info - Een nieuwe studiegroep: Paddenstoelen Meer info - PANNA! Sterrenteamdag op 17 oktober Meer info - Kunstwerk van de maand; Plastisch teken Meer info - Week van de Veldbiologie Meer info - Twee nieuwe allround monteurs en een Industrieel spuiter gezocht (fulltime) Meer info - Commercieel medewerker schade particulier Meer info - AH Vrij zoekt werkplaatsmonteur Meer info - Machine Operators Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Bestemmingsplan vastgesteld voor Maasdijks kerkgebouw Meer info - Voorman productie Meer info - Boekpresentatie en lezingen Meer info - Herfstwandeling Staelduinsebos op zondag 3 oktober Meer info - Medewerker cafetaria (Parttime) Meer info - Activiteiten in de buurt aanmelden voor WestlandOntmoet Meer info - Walk to fight cancer 9-10 oktober Meer info - Junior HR Medewerker Meer info - Fruitmuur in Wateringen krijgt gedenksteen Meer info - Resultaat Lions Zuidplas Rally gaat naar Leger Des Heils, Zonnebloem en Stichting ZePaRo Meer info - Chr. Gemengd koor “Immanuel” start repetities en zoekt nieuwe zangers en zangeressen Meer info - Fietstechnicus (in opleiding) Meer info - Medewerker Horeca Tuincafé Meer info - Planner Detailed Scheduler Meer info - Commerciële duizendpoot Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Verkoper / Bezorger Meer info - Technisch Commercieel Medewerker Meer info - Machine operator Meer info - Popkoor Ruby begint weer in ‘s-Gravenzande Meer info - Column; Hoe zal het verder gaan? Meer info - Koornneef neemt ZW Sports over met merken Erima en Jako Meer info - Accountmanager Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - Vrijwilligersservicepunten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen verder Meer info - Medewerker bediening Meer info - Officemanager Meer info - Pakketbezorger Meer info - Facilitair Schoonmaakmedewerker (Parttime) Meer info - Inloophuis Carma breidt openingstijden uit Meer info - Kunstwerk van de maand; Vitrages Meer info - Assistent bedrijfsleider Meer info - Stoelendans rondom eerlijke toewijzing corporatiewoningen Meer info - Column; Als het licht uitgaat.... Meer info - Westlands Mannenkoor weer bij stem Meer info - Plaatwerker Meer info - Zeillogger VL.92 Balder vertrokken uit Vlaardingen. Meer info - Senne Braun winnaar 57e editie tennis tournooi Naaldwijk Meer info - Backoffice medewerker Meer info