Column; Wat is Waarheid?

Hans van den Berg

Column; Wat is Waarheid?

's-Gravenzande 04.04.2021 - Een oude maar nog steeds actuele vraag op deze Stille zaterdag, aan het einde van een Stille week met véél rumoer!

Het is vast niet aan je voorbij gegaan, de politieke strijd in het hart van de democratie, tussen de volksvertegenwoordiging en, notabene, de demissionaire regering. Ja, en de aanleiding was een schijnbaar niemendalletje. Maar, zoals Saskia en Serge vroeger al zongen: 'Het zijn de kleine dingen die het doen', zo begon het hier ook met een korte aantekening, ontdekt op het papier, onder de arm van een, voor het corona vluchtende, verkenner

In het debat ging het eigenlijk maar om één man, Pieter Omtzigt, voor wie de aantekening gold, en die blijkbaar onderwerp van gesprek was geweest. Wat deze kleinigheid teweegbracht zal ons nog lang heugen! Het werd een urenlange aaneenschakeling van beschuldiging en ontkenning, met als resultaat hete hoofden en koude harten, een aangenomen motie van afkeuring voor de minister president, en de nieuwe verkenners naar huis gestuurd! Een vertoning waarvoor ik me schaam, als Nederlander! Een slangenkuil, noemde iemand het, deze Kamer! Een machtsstrijd waarbij álles moet wijken, en er niets meer écht belangrijk is, behalve die mácht handhaven of verkrijgen!

De overige aantekeningen van de verkenners, waarvan de deelnemers dachten te kunnen aannemen dat ze vertrouwelijk behandeld zouden worden, kwamen nu allemaal in het openbaar! Nu, van uit deze gegevens kunnen we de naar macht beluste verlangens wel distilleren!

Deze week gedenken de christenen het lijden en sterven van de Here Jezus; men staat stil bij alles wat plaatsvond rondom de méést belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid!

Ook toen ging het om één Man!  Men viel over Hem heen, de machthebbers van die tijd konden het niet meer verdragen dat Hij ze doorzag en hun misstanden openlijk aan de kaak stelde! Onverdraaglijk, omdat Hij de Waarheid sprak! De raad van Israëls machthebbers hadden het besloten, Jezus moest opgeruimd worden! Het was Hij of zij!

En God de Vader had bij dat alles de regie, het was álles al in Zijn eeuwige plan opgenomen! Jezus zou sterven, maar wel geheel uit vrije wil!! Het was de bedoeling!! Uitsluitend tot uw en jouw en mijn eeuwig Heil! Met voorbedachte rade!! Dát is Waarheid!

Waarheid, waarheidvinding, hoe belangrijk vinden we dat eigenlijk, ook in ons gewone leven? Stadhouder Pilatus zat er ook al mee toen hij over Jezus moest oordelen, en Hem verhoorde.

Jezus zei tegen hem: “Ik ben geboren en in de wereld gekomen om de waarheid bekend te maken. Ieder die de waarheid liefheeft, luistert naar wat Ik zeg.”[Joh. 18:37, het Boek] Pilatus reageerde daarop met het bekende: “Waarheid, wat is waarheid? [vs 38] En na hem hebben tallozen het zich afgevraagd en er over geschreven en gediscussieerd! En nog steeds gaat het door; op internet vind je miljoenen reacties en sites die handelen over waarheid en leugen. Ik las een slogan die mijn volle instemming heeft: “De waarheid heeft slechts één gezicht, maar de leugen verschuilt zich achter vele maskers.”  Gods Woord laat dat ene gezicht zien, en als je je daar in gaat verdiepen, dan ga je ontdekken dat het zo is!

God weet precies hoe het er hier na toegaat; dat deze aarde nog het rijk der duisternis is, en dat de vader van de leugen, de duivel of satan, er heerschappij voert. Daarom gaf Hij ons Zijn Woord, de Bijbel, om ons daardoor te leiden naar dé Waarheid, in deze doolhof. Dat Woord is levend geworden in God de Zoon, Jezus Christus! De Waarheid is een Persoon! Hij, God Zélf, heeft getuigd: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”.[Joh. 14:6, HSV] En Hij vervolgde met: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Als je radicaal gaat kiezen voor Jezus, dan brengt Hij je bij zijn Vader, en dan zal Gods Geest je overtuigen van zonde en gerechtigheid en je alles openbaren om tot die waarheidsvinding te komen! Hoe je dat moet doen? Jezus zegt het: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen ,en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u  vrijmaken.”[Joh.8:32] !

Vrijmaken van zonde en leugen! Dát kan Jezus alleen! Want HIJ regeert, en niet de leugen! In Gods Woord gaan geloven, dát zou je moeten gaan doen!

GELOOF, het is een gave van God, vraag er maar om, Hij wil het zó graag geven! We hebben een Helper nodig, dé Man die op een dag als gister, Goede Vrijdag, voor de gehele mensheid aan een kruis ging hangen, en Die op een dag als vandaag, Paasdag, opstond uit het graf! J E Z U S, Hij is Heer over Dood en Leven! Door Zijn sterven én opstanding is álles volbracht, maar nog niet álles voltooid!

Bij een leeg kruis en een open graf wordt er ook vandaag weer wereldwijd door zijn miljoenen volgelingen getuigd: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN !! [Luc. 24:34]

Het voltooien, daar wachten al Zijn volgers op, ze kijken uit naar Zijn spoedige komst! Dan zal het voor ieder duidelijk worden dat J E Z U S: Koning der joden is, Hoofd van Zijn Gemeente en Heer van de wereld!

Wil je erbij horen? "Jezus zei tegen de Joden die in Hem geloofden en tegen JOU: ‘Als u zich houdt aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen.  Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden." [Joh. 8:31-32, HTB]

Ik wens je heel persoonlijk gezegende paasdagen toe, en Jezus als je Helper, voor elk moment van je verdere leven!

Zie de stroom van Jezus’ liefde
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!

Wie kan zwijgen van zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid! [opw. 674]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl 

 

 

PANNA! Sterrenteamdag op 17 oktober Meer info - Kunstwerk van de maand; Plastisch teken Meer info - Week van de Veldbiologie Meer info - Twee nieuwe allround monteurs en een Industrieel spuiter gezocht (fulltime) Meer info - Concert 'Hommage aan Feike Asma' in Maassluis Meer info - Commercieel medewerker schade particulier Meer info - Vintagemarkt op 25 september in Maasdijk Meer info - AH Vrij zoekt werkplaatsmonteur Meer info - Zaterdag 25 september verhalenpad Meer info - Machine Operators Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Bestemmingsplan vastgesteld voor Maasdijks kerkgebouw Meer info - Voorman productie Meer info - Boekpresentatie en lezingen Meer info - Bijzondere dienst 26 september 2021 Meer info - Herfstwandeling Staelduinsebos op zondag 3 oktober Meer info - Medewerker cafetaria (Parttime) Meer info - Activiteiten in de buurt aanmelden voor WestlandOntmoet Meer info - Walk to fight cancer 9-10 oktober Meer info - De Kracht van Planten door Jos Malherbe Meer info - Junior HR Medewerker Meer info - Vriendenmiddag Tent of Nations op 25 september 2021 Meer info - Fruitmuur in Wateringen krijgt gedenksteen Meer info - Resultaat Lions Zuidplas Rally gaat naar Leger Des Heils, Zonnebloem en Stichting ZePaRo Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 25 september Meer info - Chr. Gemengd koor “Immanuel” start repetities en zoekt nieuwe zangers en zangeressen Meer info - Fietstechnicus (in opleiding) Meer info - Medewerker Horeca Tuincafé Meer info - Planner Detailed Scheduler Meer info - Commerciële duizendpoot Meer info - ‘Een dag zonder zorgen’ speciaal voor naasten Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Verkoper / Bezorger Meer info - Technisch Commercieel Medewerker Meer info - Machine operator Meer info - Popkoor Ruby begint weer in ‘s-Gravenzande Meer info - Column; Hoe zal het verder gaan? Meer info - Koornneef neemt ZW Sports over met merken Erima en Jako Meer info - Kunstmarkt a la Montmartre bij de Hofboerderij in Wateringen Meer info - Accountmanager Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - Vrijwilligersservicepunten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen verder Meer info - Medewerker bediening Meer info - Officemanager Meer info - Pakketbezorger Meer info - Facilitair Schoonmaakmedewerker (Parttime) Meer info - Inloophuis Carma breidt openingstijden uit Meer info - Kunstwerk van de maand; Vitrages Meer info - Assistent bedrijfsleider Meer info - Stoelendans rondom eerlijke toewijzing corporatiewoningen Meer info