Column; Wélk klimaat?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 17.10.2021 - Deze week zag ik op foto's en las ik over de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die zich voor de ingang van de kantoren


van de regeringspartijen op straat hadden vastgelijmd! De groep wil aandacht voor klimaatverandering en eist dan Nederland per 2025 klimaatneutraal is. De politie moest er met flessen Coca-Cola aan te pas komen, om de demonstranten los te weken!

De groep maakt deze dagen, wellicht ook vanwege de komende klimaatconferentie in Glasgow, van 31 oktober tot 12 november, veel stampei door kruispunten te blokkeren, zich aan elkaar vast te ketenen op belangrijke plaatsen, e.d. Ook de actievoerders van Urgenda zitten niet stil: zij marcheren momenteel van Groningen naar Glasgow, en hopen daar bij de aanvang van de top te arriveren. Daarnaast wil men, wellicht ter aanscherping van heel dat gebeuren, op 6 november 2021 massaal de straat opgaan, in Amsterdam!

De conferentie, 26ste Conference of the Parties (COP26) een vervolg op die van Parijs in 2015, was al in 2020 gepland, maar ging toen niet door vanwege de virusuitbraak.

Belangrijkste agendapunt voor de klimaattop in Glasgow is er voor zorgen dat landen klimaatdoelen stellen die in lijn zijn met het Parijsakkoord. En dan niet voor de zeer lange termijn (2050), maar voor een termijn die concrete inzet vraagt van de huidige politieke generatie. Het richtpunt is daarom 2030! Ook wat dat betreft is de nieuw aan te treden regering niet te benijden!

Kunnen wij wat positiefs verwachten van de komende meeting, waar de Verenigde Naties op volle sterkte aanwezig zullen zijn met vele duizenden afgevaardigden uit een paar honderd landen?

De Chinese president Xi Jinping, de vertegenwoordiger van de grootste vervuiler, zal er niet aanwezig zijn! Is dat een veeg teken?

Wat veel erger is: God zal er niet bij zijn! Het is een compleet menselijk gedoe; God is al lang geleden aan de kant gezet! Het 'klimaat' is er niet naar dat Hij er met Zijn Geest leiding aan zou geven! Wat zou het mooi zijn als men Hem de ereplaats zou geven vanaf de aanvang van de meeting! Als men eerst uitgebreid de tijd zou nemen om Hem te zoeken, te bidden om uitkomst, om Zijn leiding voor de komende tijd, nu er zóveel problemen zijn en er aan komen!

Ja, misschien vind je dat wel een dwaas verlangen van mij, onzinnig en prietpraat. Maar vergis je niet, God bestaat en Hij ziet hoe we er een rommeltje van gemaakt hebben, omdat we alleen maar onze eigen belangen op het oog hadden.  Voelden we ons maar meer afhankelijk, en waren we maar niet zo eigenwijs! God wil wel, maar wij, in het algemeen zijn van " ikke zélf doen"! Echt stom, het had zóveel mooier kunnen zijn als we geluisterd hadden of van nu aan zouden gaan luisteren, en Hém om wijsheid vragen! Je gelooft het niet hè; ik zal je een voorbeeld geven uit Zijn Boek, de Bijbel. In hoofdstuk 18 en 19 van 2 Koningen staat de gebeurtenis beschreven dat koning Sanherib van Assyrië Jeruzalem belaagde, en omsingeld had, én met een heel veel grootspraak koning Hiskia bang maakte. Hij schreef hem een brief waarin hij alle overwinningen noemde die hij had behaald, en ook dat Hiskia zich niet hoefde te beroepen op zijn God, want er was nog niet één volk dat hij niet had overwonnen! Hiskia zag het zwaar in en was bezorgd en angstig. Maar wat hij deed? "Toen Hizkia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen en die had gelezen, ging hij naar het huis van de HEERE. Vervolgens spreidde Hizkia die brieven uit voor het aangezicht van de HEERE, en Hizkia bad voor het aangezicht van de HEERE en zei: HEERE, God van Israël, U bent het, U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt.

Neig, HEERE, Uw oor en luister; open, HEERE, Uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanherib, die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. Het is waar, HEERE, de koningen van Assyrië hebben die heidenvolken en hun land verwoest, en hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden, maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die vernield. Nu dan, HEERE, onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat U, HEERE, alleen God bent." Gods antwoord aan Hizkia moet je zelf maar lezen in hoofdstuk 19. En wat er gebeurde? De andere morgen was het heel stil rondom Jeruzalem; de soldaten die de stad belegerd hadden lagen allemaal dood in hun tent, 185.000 man! God laat niet met Zich spotten, en dát had Sanherib in heel erge mate gedaan!

De situatie nú is in een heel andere context, maar komt het niet op hetzelfde neer? Overheden, machthebbers, velen van ons hebben lak aan God en spotten met Zijn geboden. We hebben een eigen klimaat geschapen, zelf wetten, normen en waarden gecreëerd die ons béter passen, los van God!  Afschuwelijke wetten die een gruwel zijn in Gods ogen! Mensjes, kleine levende schepseltjes, door de Schepper geweven en geborduurd in de schoot van een a.s. moeder; [Ps. 139] als men het niet uitkomt, niet aanstaat, dan wordt het vernietigd, gelegaliseerd door een wet die we zélf bedachten! De euthanasiewet, het homohuwelijk, het gendergebeuren van deze tijd, het zijn onze éigen bedenksels, omdat we met Gods Woord niet overweg konden en kunnen! Het past ons niet,

"ikke zélf doen, God." En dit is er nu van geworden, een zootje! Vader en moeder in het paspoort, dát kan niet meer, 'ouder' moet het worden! Jongen of meisje, nee, daar mogen ze zelf voor kiezen! En toch, in Zijn Boek staat het zó duidelijk: "En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen." [Gen. 1:27] Zie je dat wij steeds het klimaat verpesten; God zegt het zó, maar wij doen zó, omdat we dénken dat wij het beter weten!

"Land, land, land, hoor het Woord des heren,"[Jer. 22:29] riep de profeet Jeremia uit naar het volk van Israël,  dat maar niet wilde luisteren. Via hem zei God tegen Zijn volk: "Ik sprak in uw zorgeloze rust tot u,maar u zei: Ik wil niet luisteren.Dit is uw weg van uw jeugd af,dat u niet naar Mijn stem geluisterd hebt.[Jer. 22:21]

Is het niet heel toepasselijk voor ons land en volk? Gingen we maar luisteren, stil zijn en luisteren wat de almachtige God ons te zeggen heeft, en gaan handelen naar Zijn normen en waarden!

Dan hoefden we ook niet zo verschrikkelijk in de war te zitten dat we gaan verdrinken, omdat de aarde opwarmt! Terwijl God al lang geleden, na de zondvloed, in het jaar 2349 voor Christus, belóófde dat de mensheid nóóit meer door water zou vergaan! Als teken van die belofte gaf hij ons de regenboog, die af en toe te zien is! "Deze belofte doe Ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit," zei God, "zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde." [Gen. 9:11-13]

Klimaatverbetering? Als we luisteren en doen wat God voorschrijft, dan zal het goed gaan op aarde én in ons persoonlijk leven. Als we het niet doen, dan is een klimaatconferentie verloren tijd!

Heel gelukkig is het dat de Here God het Bewijs heeft geleverd dat Hij het goede voorheeft met álle mensen, en dat Hij fundamenteel een beslissing heeft genomen én uitgevoerd waardoor het door de mensen bewerkte  dodelijke  klimaat weer perfect zal worden, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Jezus, Zijn Zoon, heeft daartoe alles volbracht! [Joh. 19:30] Door Zijn sterven en opstanding uit de dood heeft Hij een brug geslagen tussen Zijn Vader en de mensen. Een levensreddend Klimaat is ontstaan, en Jezus nodigt je uit om daarin te komen leven, en samen met hem uit te zien naar de eeuwige heerlijkheid, die wacht voor ieder die van harte gelooft!

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

 

 

 

Reacties (17 reacties geplaatst)

Waarom is mijn reactie niet geplaatst?
Ik sta achter dhr. Van den Berg! 100% is waar

Ik begreep van God dat hij er altijd is.
De mens heeft daar weinig over te vertellen.
Al die Afghanen die nu deze kant opkomen hoorde ook dat er aan het eind van de regenboog een pot goud staat.
Blijkt hier een bruine pot te zijn.
Best ingewikkeld al die verschillen.
Fijne week iedereen ook meneer vd berg natuurlijk.

Hey "Lucas 1954" dus jij gelooft ook in sprookjes ? Get a life

Dit moet je niet willen op deze nieuwssite.

Uit de trieste reacties wordt weer pijnlijk duidelijk dat je als Christen wordt gediscrimineerd in dit land en niemand die voor je opkomt.....

Wat is dit nu weer ga op zondag lekker op je preekstoel staan wat een disney verhaal

Van den Berg radicaliseert, waarschuw de AIVD!

Het is gewoon dat God, de mens verandwoordlijkheid heeft gegeven!!
En zo te lezen kunnen dit veel mensen niet aan!
Triest maar waar!
En ja hij grijpt in!
P.s Hij ziet er niet uit als volkszanger!
Alles wat je hebt, ziet, ruikt en proeft heb je aan hem te danken!!
Nix is van jou!
Zolang je leeft, mag je het gebruiken!
Noem mij gek of wat dan ook!
Maar ik heb hem ontmoet!

Ben na de eerste zin al afgehaakt... ...als je dan al 2x "ik" heb gebruikt stel je je eigen wereldbeeld blijkbaar als norm.
Misschien dat eens los durven laten en je openstellen voor "het grotere geheel" met meerdere denkbeelden/zienswijzen.

Als god zou bestaan. Waarom sterven er dan nog kinderen aan Kanker? Wat hebben zij in hun levendje misdaan? Goddiensten zijn het grootse gevaar van de mensheid. Ga naar de geschiedenis en het heden kijken hoeveel oorlogen hier door zijn onstaan of nog zijn.
En nu kan god ineens het klimaat probleem oplossen. Laat hem eerst de overig problemen maar oplossen. De wereld is beter af zonder geloof. Geloof mij maar ;-)



Het valt me vies tegen van Westlandes.nu dat dit hier geplaats wordt.

Je mag best aandacht aan religie besteden, maar de pluriformiteit (veelvormigheid) ontbreekt hier.

Hr. van den Berg vertegenwoordigt een fundamentilistische (streng orthodoxe) stroming binnen het christendom.
Dat geluid (alleen) laten horen is eenzijdig én jammer.

De opwarming van de aarde is een natuurlijk procès iedere 100.000 jaar is er een glaciation en opwarmings période 170.000 jaar geleden lag de zeespiegel 5a6m hovercrafts als nu en ondanks al gesjoemel daarover kan de mensheid Daar niets tegen doen

Zijn de delta werken tegen god’s plan? Want in Zeeland zien ze dat anders, denk ik…

Ongelofelijk dat een weldenkend mens met een goed verstand in deze middeleeuwse sprookjes gelooft. Als God alles kan waarom lost hij alle problemen op deze aarde dan niet op ? Het geloof is de bron van alle kwaad.

Laat God zich bekommeren om de klimaatdrammers, ze hebben het al zo moeilijk.

Triest dat een godsdienst fundamentalist z’n podium krijgt op Westlanders.nu

Ik heb echt zelden zo'n onzin gelezen in mijn leven. Hoe kan je dit op papier zetten. Zelfs god kan dit niet met droge ogen lezen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Lezing in het Streekmuseum Jan Anderson. ‘Sparen heeft weer zin - Kerstfeest in Kwintsheul op zaterdag 17 december - Kerst, kunst en cadeaus in galerie Kunsthalte 6 - Bijeenkomst ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ - Reünie TJW & JLTB op 13 januari - 35% van de Oekraïense vluchtelingen aan het werk - Inzameling kersthuisjes actie - Drie Kerstconcerten van het Westlands Mannenkoor - Corporate Recruiter - Financieel administratief medewerker - Sportieve prestaties bij ZVVS - Actie Bloembollen voor een bloemrijk voorjaar - Inschrijving Peter Tetteroo Bokaal 2023 geopend! - Dingen die je moet weten voordat je een huis huurt - Stillevens van fijnschilders in Kunsthalte 6 - Orderpicker (geschikt voor alle leeftijden) - Medewerker Servicebalie - Voetbalgekte slaat weer toe - Studenten organiseren foodtour voor Stichting Jarige Job - Verkoop kerststukken voor Carma - Pakje Kunst in het groot - Sheeplightning op zaterdag 17 december - Kerstmarkt in Oude kerk op 9 en 10 december - Zondag 11 december 2022 kerstconcert met de Waterlanders - 110 miljoen om Oekraïne door de winter te helpen - Tarieven hoogheemraadschap Delfland omhoog - Start snertwandeltocht gepland op 7 januari 2023 - Scouting Polanen heeft plek voor bevers - Nederland betaald mee aan T-72 tanks voor Oekraïne - Cijfers coronavirus voor vrijdag 4 november - Front Office Manager - Regeling opvang Oekraïners iets gewijzigd - Belgische klimaatiactivisten maand in de cel - Man overleden bij bedrijfsongeval Europoort - Brand bij stortbunker aan de Elbeweg - Oekraïners moeten zo snel mogelijk een bewijs van verblijf ophalen - Winter fair bij scouting Polanen - Werkvoorbereider - Hotel Manager Operations - Oscar Car Rental breidt diensten uit en biedt huurauto's aan in Westland! - Buitenbrand bij opslagtank Opstalweg - Kunstwerk van de Maand november: Het Baken - Renovatie drie gemalen in Midden Delfland - Parttime HR - Office Assistent - Kerstbomenactie voor Stichting Jarige Job - Cijfers coronavirus voor vrijdag 21 oktober - Politie zoekt getuigen gewapende beroving Meppelweg - Vanaf 1 november sticker of O-document verplicht voor vluchteling uit Oekraïne in loondienst - Verhalende Gezichten van Maassluis On Tour - Opvang vluchtelingen uit Oekraïne gaat langer duren