Column; Wij groeien vast in tal en last

Hans van den Berg

Column; Wij groeien vast in tal en last

's-Gravenzande 20.09.2019 - Wij groeien vast in tal en last. Deze dichtregel van Joost van den Vondel, onze 17de-eeuwse dichter,


Foto wikipedia

komt in deze dagen steeds weer in mijn gedachten, bij het horen van alle berichten en geruchten vanuit onze kleine en grote wereld. Wanneer je met open ogen door de wereld gaat, en niet alles zomaar aan je laat voorbij gaan, dan zul je mét mij constateren dat we dat nu óók doen, net als in de tijd van Joost, 500 jaar geleden.

Wij hebben nu in ernstige mate te maken met het stikstofprobleem; daargelaten of het werkelijk zo'n probleem is, zet de uitspraak van de Raad van State de uitvoering van 18000 projecten op losse schroeven, waaronder woningbouwprojecten, het verbreden van de A12 en A27 en tientallen andere wegen- en dijkprojecten komen stil te liggen! Bij de werkzaamheden die bij het uitvoeren van deze projecten plaatsvinden, komt stikstofoxide vrij, funest voor in de nabijheid gelegen natuurgebieden.

Voorheen kon men gebruik maken van een programma dat in 2015 in gebruik werd genomen, het Programma Aanpak Stikstof, PAS, maar nu heeft de Raad geoordeeld dat het niet meer gebruikt mag worden omdat het in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn.

Dus ook de woningbouw wordt stil gelegd, terwijl er dringend behoefte is aan woningen! Bovendien wonen veel teveel welgestelde mensen in goedkope huurwoningen, terwijl er geen huizen zijn om te kopen. Dat kan nu ook niet meer want dat veroorzaakt stikstof! Tal en last, begrijp je het nog?

Troonrede op Prinsjesdag 2019

Dinsdag werd de Troonrede voorgelezen en duidelijk is dat we er goed voorstaan. Maar de gemeenten tobben om rond te komen; inwoners die naar een verzorgingshuis zouden moeten, kunnen niet meer geplaatst worden. Deze mensen worden nu in ziekenhuizen verzorgd, maar ze houden bedden bezet die nodig zijn voor mensen die geopereerd moeten worden! Vergrijzing is de boosdoener! Tal en last, begrijp je wat ik bedoel?

Al ben je nog zo zuinig geweest, al heb je nog zoveel euro's bij een bank veilig gesteld, je krijgt er nog nauwelijks enige vergoeding voor. De rente is tot een minimum gedaald, en als je veel geld in bewaring hebt gegeven, dan moet je er voor gaan betalen! Ooit mee gemaakt? Ik niet, en ik ben er toch al een poosje! Met als gevolg dat de pensioenfondsen niet meer kunnen voldoen aan hun verplichtingen; de miljarden die zij in beheer hebben worden ook getroffen door het rentemonster!

Door tal en last worden onze zekerheden aangetast, nee, erger, zijn onze zekerheden te loor gegaan!

Deze week is Nederland in rep en roer; wij hebben de laatste jaren kunnen zien dat criminelen tot ongekend en nietsontziend geweld in staat zijn, en doorlopende liquidaties zijn dan ook niet bijzonder meer. Maar de moord op een strafrechtadvocaat die een kroongetuige verdedigde in het geruchtmakende proces Marengo, wordt door het O.M. beschouwd als een aanslag op de rechtsstaat, een nieuwe grens is overschreden, aldus de korpschef Akerboom. Boze tongen beweren al langer dat ons land verworden is tot een narco-staat! Leden van de rechtelijke macht en de strafrechtadvocatuur dienen bescherming te gaan krijgen, maar we kómen al politiemensen te kort!

De roep om legalisering van soft én harddrugs neemt toe want hélp: We groeien vast in tal en last!

Wat nog meer? Het wereldwijde vluchtelingenprobleem, waarbij de échten niet te onderscheiden zijn van de onéchten, en de prangende vraag wélk land ze asiel moet verlenen?

Of het klimaat? Een wereldklimaattop is in aantocht en, notabene, de kinderen worden weer opgeroepen om de schoolbanken te verlaten, en de straat op te gaan! Of de drones, die wélgemikt, ons zomaar naa[r]st 'de pomp doen lópen?

Wat een wereld! 500 jaar geleden slaakte Joost van den Vondel deze verzuchting al, al was alles toen nog tamelijk eenvoudig, maar nu, in deze gecompliceerde wereld, wie bevrijdt ons van al die tal en last? Of denk je: ' ik ga me er niet in verdiepen', oftewel : ' Joost mag het weten?

De Bijbel, ja ik kom weer met het Woord van God op te proppen, waar Waarheid ons voorgehouden wordt, de Bijbel is duidelijk wat onze sores en ellende betreft: het is alles een gevolg van de zonde! En het heeft al een lange geschiedenis; de eerste mensen kwamen al in opstand tegen hun Schepper, 6000 jaar geleden, ongeveer. Sindsdien is dáár niets aan veranderd; nog altijd willen wij het beter weten dan God, Die ons gemaakt heeft! Zijn normen en waarden schoven wij aan de kant, en we maakten nieuwe wetten, tegen Zijn wil in! Toch niet gek, dan het dan ook verkeerd uitpakt, in onze maatschappij?

Zelfs Israel, eeuwen lang verzorgd en vertroeteld door JHWH, is bijna geheel in tal en last ten onder gegaan, door hun ongehoorzaamheid en eigenwijsheid. Maar door heel de geschiedenis heen kan je zien dat God, ondanks álles, het niet opgeeft! Het is Zijn wens, Zijn Plan, om eens eeuwig met de mensen samen te zijn, in een onuitsprekelijke heerlijkheid, in een nieuwe hemel en aarde! Dat zijn Zijn beloften, en daar kun je van op aan! Daarom zond Hij ook Zijn Zoon Jezus; in dat volkje Israel deed Hij Hem geboren worden, ruim 2000 jaar geleden. En toen Jezus volwassen was geworden leerde Hij Zijn eigen volk over Zijn Vader, en hoe ze het béste konden leven. Hij zei bijvoorbeeld:

"Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht." [Mat.11:29-30] Hij wilde hen tot voorbeeld zijn, ook in de liefde voor elkaar! Tenslotte uitte Hij Zijn liefde in een ultieme daad:  Hij liet Zich aan en kruis slaan, Hij, de Zoon van God, om zo verzoening te doen voor de zonden van Zijn volk en van ons allemaal! En als bewijs dat de Vader en de Zoon in alles één zijn én alle macht hebben, ook over de dood, stond Hij op uit Zijn graf, na drie dagen! Jezus ging terug naar Zijn Vader en wacht daar nu tot het tijd is om terug te keren en voor eeuwig heel de aarde te gaan regeren! Het gaat gebeuren, en het duurt niet lang meer! En tot zo lang vertroost God ieder die in de Verlosser en Zijn volbrachte werk gelooft met de woorden uit Zijn Boek: " Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid." [2 Kor.4:17] of, met andere woorden: "Want ik ben er zeker van dat het lijden[tal en last]van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons te wachten staat." [Rom. 8:18]

Mooier kan ik het niet doorgeven, aan ieder die gelooft dat JEZUS álles heeft volbracht, óók voor haar, óók voor hem! Ben je nog niet zo ver, kom dan en: "Werpt al je bekommernis [alle last, alle zorg]op Hem, want Hij zorgt voor je.” [1 Pet.5:7] Hij wil het uit je handen nemen! Kom je?

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@tlfort.nl

 

Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info