Column; Wikken........

Hans van den Berg

Column; Wikken........

's-Gravenzande 13.10.2015 - en wegen, je kent dat gezegde wel. Een verouderd woord dat alleen nog maar in dit gezegde gebruikt wordt. Het betekent eigenlijk: op de hand wegen, dus bijvoorbeeld: 'wik eens welke het zwaarste is.'

Ja, en dat bekende wikken en wegen passen we, als we verstandig zijn, geregeld toe als voor beslissingen staan. De voor- en nadelen tegen elkaar afwegen voor we een stap zetten. Het kan van groot belang zijn vóór we een aankoop doen, een contract tekenen, onze toestemming geven of elk ander besluit waar we voor staan!

Een bekend heel oud spreekwoord of zegswijze waar dat woord wikken ook in voorkomt is: De mens wikt, God beschikt; of in het Latijn: Homo proponit, Deus disponit. Het komt niet in de Bijbel voor maar is waarschijnlijk wel afgeleid van een spreuk van koning Salomo: "Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maarde HEERE bestuurt zijn voetstappen." [Spr. 16:9, HSV] Een misschien nog wel oudere zegswijze van de dichter Vondel luidt: 'menschen mogen micken, Gott sal het schicken.' Foto Tahrirplein Caïro msnbc media )

HOUVAST ?

Het mogen dan oude gezegdes zijn, de waarheid er van is er niet minder om! Het onderwerp kwam deze week in m'n gedachten toen ik opnieuw bepaald werd bij de situatie in het Midden Oosten. Hoe lyrisch was men toen in 2010 in Tunesie de Arabische Lente uitbrak die zich voortzette in demonstraties in Libië, Egypte, Marokko, Oman, Irak en een burgeroorlog in Syrië. Gaandeweg werd het een drama en veranderde het in een donkere Arabische winter die nog steeds in alle hevigheid voortduurt!

Een voorbeeld dichterbij huis is het Groningse gasveld; toen het in 1959 ontdekt werd en men later de omvang van de gasbel berekende, was men lyrisch over de goudmijn die daar voor jaren lag te glimmen! Nu, zoveel jaren later moet men overrekenen; de bijwerkingen van de winning nopen tot reducering en misscien wel tot het helemaal dichtdraaien van de kraan!

En nu we het toch over gas hebben, nog een voorbeeld over het wikken van mensen: Israël wordt, hoewel het constant onder druk staat en verguisd wordt door driekwart van de wereld, rijk gezegend door God met vooruitgang en groei, én ze is een grote zegen geworden voor diezelfde wereld. Echter, enige jaren geleden ontdekte men voor de kust een enorm gasveld, een zegen voor het volk, dat zich enorme uitgaven voor haar defensie moet getroosten. Men dacht, men wikte, dat ook het buurland Egypte een goeie klant zou kunnen worden. Maar, wat dacht je, Egypte ontdekte ook een enorm groot gasveld voor haar kust, kortgeleden! (Foto malkhut.com)

Lang geleden was er ook zo'n gebeurtenis die opgetekend staat in de Bijbel. Hieruit blijkt ook duidelijk dat de mens wikt, maar God beschikt! Als mensen kunnen wij allerlei plannen maken en hebben, maar God is en blijft Degene die het uiteindelijk, altijd en in álles, voor het zeggen heeft!

Dit verhaal gaat over Israël dat op weg is naar het beloofde land Kanaan; de volken waar langs ze trokken waren benauwd en bang voor hen, en één van hun koningen, Balak, wilde het volk Israël laten vervloeken. Hij liet iemand roepen die dat goed kon, Bileam heette hij. Als hij bij de koning komt en op afstand van het volk Israël geplaatst wordt om zijn vloek uit te spreken, kan hij alleen maar woorden van zegen uitspreken! Koning Balak is woedend en Bileam probeert het nog twee keer, maar er komen alleen maar zegenende woorden uit zijn mond die God hem ingaf te spreken! Hij had graag de vorstelijke beloning in ontvangst willen nemen, maar dat ging niet door.

Hij verontschuldigde zich en zei tegen de koning: " Al geeft u mij al uw goud en zilver, dan nog zou ik alleen kunnen doen wat de HEER mij beveelt." [Num.24:12] Zo is het met ons allemaal, we kunnen  nog zoveel willen of doen, maar één ding is zeker, het is God die uiteindelijk, altijd, alle touwtjes in handen heeft! De Bijbel zegt ook: " dat het hart van de koning in de hand van de Here is als waterbeken. Hij leidt het daarheen, waar het Hem behaagt (Spr. 21: 1). Dat geldt van alle groten van de aarde; vorige week heb je er heel wat kunnen zien en horen tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Ze overleggen, nemen besluiten, tekenen akkoorden, wikken en wegen en doen of ze álles voor het zeggen hebben, maar uiteindelijk dirigeert God hun hart en gebeurt er alleen dát wat Zijn wil is, of wat Hij toestaat! Is daarmee alles verklaard van wat er gebeurt om ons heen , en veraf?

Nee, beslist niet. Wij vinden het vaak onbegrijpelijk dat God niet ingrijpt in bepaalde situaties, maar dat neemt niet weg dat Hij een plan heeft, een bedoeling met alles. We kunnen God niet ter verantwoording roepen, Hij is soeverein en leidt deze duistere wereld naar haar einde, met de belofte van een nieuwe aarde, zonder duisternis en ellende! Zijn plan is een Heilsplan voor ieder die in Hem gelooft én in het verlossingswerk van Zijn Zoon Jezus. Zijn volgelingen zien uit naar die nieuwe aarde, zij weten en geloven dat het Beste nog komt! Het is geweldig om te wéten dat God álles onder controle heeft, ook alle gedachten en besluiten van de machthebbers van deze wereld!

"Wees in geen ding bezorgd", raadt God aan in Zijn Handboek voor het Leven.  In geen ding? Zou dat mogelijk zijn? Die paar woorden worden vervolgd met: " maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede van  God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus." [Fil.4:6-7] Dát moeten we dus doen: bidden en alles bekend maken bij God, en danken voor wat Hij al geeft, en dan zal een onvoorstelbare vrede van God ons hart en onze gedachten rustig maken, ook in dagen zoals wij die nu beleven in deze wereld! Dat we in de Rust kunnen blijven, wát men ook wikt en weegt en besluit!

Lijk je dat niet heerlijk? Het is mogelijk wanneer je je leven in Gods hand legt, álles aan Hem toevertrouwt en Hem betrekt in alles wat je doet wikken en wegen! Doet het maar en je zult het gaan beleven!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

 

 

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info