De Boodschap is onveranderlijk!

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/06/2019 08:03 - Gewijzigd op 12/06/2019 08:07

De Boodschap is onveranderlijk!

's-Gravenzande 12.06.2019 - Vorige week hebben we teruggedacht aan onze bevrijding, 75 jaar geleden. Je moet al heel oud zijn als je dat bewust hebt meegemaakt: D-day!

Ik bijvoorbeeld; niet echt natuurlijk, maar dat de bevrijders kwamen! Ik weet nog dat ze sigaretten uitdeelden, en chocolade, de geallieerde militairen! En dat er blikken met voedsel uit vliegtuigen gedropt werden, Zweeds witte brood en kaakjes, weet ik nog. De hele dag mochten we kaakjes eten; de schaal stond op tafel, en als tie leeg was dan vulde mijn moeder hem weer! Dat was nog nooit voorgekomen, wat een feest! Een onderdeel van het bevrijdingsfeest!

De bekendste militaire operatie die onder deze naam bekend is geraakt is 'operatie Overlord'; de geallieerde landingen in Normandië op dinsdag Juni 1944. Het was de grootste amfibische invasie in de geschiedenis en het begin van de bevrijding van West-Europa. In Oost Europa waren de Duitsers al aan het verliezen van de Sovjet Unie en twee dagen daarvoor was Rome veroverd. Dát werd het begin van onze bevrijding, die daarna toch nog wel voor een gedeelte van ons land een jaar zou duren! Nu mochten we vorige week in dankbaarheid terugzien op een leven in vrijheid, alweer 75 jaar! Een heel groot geschenk, waar we God élke dag wel voor kunnen danken, als weer eerst even de tijd nemen om rond te kijken in déze wereld!

Bevrijding: het betekent 'verlossen van wat hindert'! Dus het heeft niet alleen met oorlog te maken! Er kunnen tal van dingen zijn die ons hinderen, velen kunnen daar van meepraten. En we willen er graag van verlost worden! De hulpvraag is enorm,zeker ook op geestelijk gebied!

"Weet je, bij bevrijding is bijna altijd een ánder nodig! Iemand kan je bevrijden uit een benarde positie, uit een vervelende situatie, of van je schuldgevoelens. Zeker op oudere leeftijd zullen er velen zijn die door iemand van iets of uit iets zijn bevrijd of van iets bevrijd zouden willen worden!"

Bovenstaand stukje nam ik over uit de eerste column die ik schreef, op 4 Juni 1994, nu precies 25 jaar geleden. Die kleine column, geplaatst in het toen bekende weekblad 'Groot Naaldwijk, ging ook over D-day, toen 50 jaar geleden.

Het is nu 25 jaar verder; echter de Boodschap is nog altijd dezelfde, zoals ook God onveranderlijk Dezelfde is! Zoals ook Zijn Boek, de Bijbel, onveranderlijk met hetzelfde gezag Gods wil bekend maakt, en de Weg van eeuwig Heil wijst! In de loop der jaren heb ik tal van onderwerpen, gebeurtenissen en feiten altijd weer gelinkt aan Gods Woord, waarin dé Weg, dé Waarheid en hét Leven gewezen én onderwezen wordt, namelijk Jezus , de Zoon van God, Die naar de aarde kwam om te verlossen en te bevrijden! "Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, en zal geen duimbreed wijken", wordt er al eeuwenlangdoor de christenen gezongen. En het bewijs is zichtbaar; wereldwijd komen er dagelijks nog altijd duizenden mensen tot een levend geloof in God en Zijn zoon Jezus, op grond van de Bijbel, de bestseller aller tijden! En geïnspireerd door de Heilige Geest, Gods Geest!

Vorig weekend werd door christenen gedacht aan het feit van ruim 2000 jaar geleden dat Die geest werd uitgestort op mensen. Vorige keer schreef ik over Jezus' Hemelvaart; voor Hij de aarde weer verliet beloofde Hij de komst van de Heilige Geest, en Hij kwam op die dag, als Vertegenwoordiger van God de Vader en God de Zoon!

Noem het onzin, of een sprookje, maar weet wel dat sindsdien Die Geest miljoenen en miljoenen mensen als jij en ik heeft aangeraakt, en in hen is komen wonen! Dat al die miljarden, geïnspireerd door Gods Geest, beleden hebben en belijden dat Jezus lééft, en hun Bevrijder en Verlosser was en is! Ik ben een van hen; ik kan er van getuigen dat Hij werkelijk aanwezig is en mij inspireerde en de weg wees, bij elke column, 25 jaar lang! En ik hoop dat ik nog door mag gaan, en die onveranderlijke Boodschap door mag blijven geven, dat God van je houdt en dat Jezus ook de straf voor jouw zonden heeft verzoend aan het kruis!

Weet je, voor Jezus is er geen enkel probleem, op welk gebied dan ook! Hij verlost en bevrijdt! Nog altijd, bewijzen genoeg! We hebben zojuist al die dagen van herdenken weer gehad: Goede Vrijdag,  Pasen, en nu Pinksteren. De Zoon van God die stierf aan het kruis, maar Die ook weer na drie dagen uit de dood opstond! Door dat te doen verzoende Hij alle schuld die wij als mensen open hadden staan bij God. Voor ons niet te betalen, die schuld! Daarom kwam Jezus, om jou en mij en iedereen van zonden en schuld te bevrijden.

Hij wil graag Verlosser zijn, dáár deed Hij het voor. Als je bevrijdt wil worden, róép Hem dan, schrééuw dan naar Hem, want daar wacht Hij op! Jezus is ook de Enige die écht bevrijdt. “Ik ben de Here en buiten Mij is er geen Verlosser”, zo waarschuwt Zijn Woord in Jes. 43:11. In Hosea 13:4 wordt het herhaald met de woorden: “Een Verlosser buiten Mij is er niet.” Naar geest, ziel en lichaam wil Hij ons verlossen en bevrijden; van zonde in de eerste plaats, maar ook van ziekte, van zorgen, van verdriet. Hij houdt van jou! Niets was Hem te veel! Hij strekt Zijn doorboorde handen naar je uit. Ga je hand daarin leggen en je eigen Bevrijdingsdag is een feit geworden! Vraag het Hem gerust, met onderstaand gebed.

1 Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.

2 Ga mij niet voorbij, o Vader,
zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met uw koorden nader,
stort uw liefd’ ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort w liefde ook in mij.

3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d’ ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!

4 Wil m’ o Heiland, niet voorbij gaan.
Doe mij leven U nabij;
zie mij zuchtend aan uw zij staan;
roept Gij and’ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij;
roept Gij and’ren, roep ook mij.

5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

6 Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and’ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and’ren, maar ook mij. [Joh. De Heer lied 132]

H. van den Berg, tel. 06-15062838/e-mail: berg.services@telfort.nl

 

Nieuwe brochure van Bibliotheek én VU Westland gereed Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info