Kerstcolumn; Wijs en waakzaam!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 25.12.2020 - Heel anders dan anders, dat kun je wel zeggen, deze wonderlijke dagen voor en met kerst! Geen witte, een oranje kerst!


Heel de wereld kleurt oranje, dat wil zeggen dat we zonder uitzondering worden geadviseerd niet op reis te gaan, en dat geldt voor heel het wereldrond! Dat is nogal wat voor onze reislustige landgenoten! Geen wintersport, geen zonnige stranden, niets! En dat niet alleen, ook niet uit in eigen lánd! Thuis, op de bánk, met hooguit drie gasten, dát zou wijs zijn, zegt de premier. En handen wassen, en afstand houden en natuurlijk je masker op! Het mag dan allemaal niet leuk zijn, en of het hélpt, maar we schrijven wél historie!

De Boodschap die ik overbreng is elk jaar hetzelfde: dat Jezus kwam, en dat Hij wéér komt! Maar het duurt zólang, veel mensen geloven het al láng niet meer! Omdat het zolang duurde, en duurt, haakten en haken veel mensen af.

Voor ónze jaartelling begon was er in Israel nog meer een enkeling die de Messias verwachtte. De Bijbel heeft het slechts over Anna, een oude profetes en over Simeon; hij was een van de weinigen waarvan geschreven staat dat hij Jezus' komst nog verwachtte. {Luc. 2:25 e.v.] Verder was het een uitzichtloze, sombere tijd; Israël werd overheerst door de Romeinen, en was zonder hoop!

Maar ondanks dat alles kwam Jezus wél! God had het immers beloofd! En dáár kun je Hem aan houden: Hij doet áltijd wat Hij belooft of beloofd heeft! Maar God vraagt soms veel geduld: volharding in het wachten!

Wij verkeren nú in een soort zélfde situatie als Israël toen: uitzichtloos en somber, overheerst door een virus! En, wie verwacht onder óns Jezus nog, in déze tijd? Niet meer als een Baby, maar als het Hoofd van Zijn Gemeente, Die op de wolken komt om Zijn volgelingen tot Zich te nemen? En toch heeft God dit óók beloofd! " Want de Here Zélf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen." [Thes. 4:14-15] En Hij doet áltijd wat Hij belooft!! Dus..........., dit is het eerstvolgende gróte gebeuren wat gaat plaatsvinden, en dat kan élke dag! Ik verwacht een heftig nieuw jaar met gebeurtenissen die drastisch zullen ingrijpen in onze samenleving, en geen terugkeer naar normaal!  Daarom is mijn vraag: ben je klaar voor vertrek? Belijd je met je mond dat Jezus Héér is en geloof je met je hart dat God Hem uit de doden heeft opgewekt? [ Rom. 10:9] Dán mag je mee met je Redder, de wolken in, de hemel tegemoet, om later weer, mét Jezus, op een nieuwe aarde terug te komen!

Daarom, handel wijs en wees waakzaam, en luister naar Gods Woord, dat tot en mét betrouwbaar is, en niet naar de leugens en onwaarheden! Paulus voorzegde  al in zijn profetie wat er in de laatste dagen zou gaan gebeuren:  "Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van ZIJN KOMST? Want sinds de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is. ... De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan , doch dat allen tot bekering komen ."[2 Pet. 3:9]

Jezus komt wéér, dat staat vast!  Wat is de reden dat Hij nog niet terug gekomen is?  Stellig is het ook Gods lankmoedigheid, Gods liefdevolle geduld voor élk mens. Hij wil niet dat mensen voor eeuwig verloren gaan, maar dat állen tot bekering komen.  Óók jij! Misschien wordt Zijn komst wel opgehouden door jouw terughoudendheid,  of onwil, of dat je het nog niet weet!

God wacht dus nog, opdat nog mensen zich zullen bekeren. Want alleen oprechte bekering tot God geeft deel aan het koninkrijk! Of wil je liever behoren tot de spotters, die leven naar hun eigen willekeur? Wil je soms liever dit leven hier en nu genieten, om daarna te vallen in het gericht? Laat je toch waarschuwen, ga luisteren, en kies voor J E Z U S !

De gebeurtenissen van deze tijd wijzen naar de talrijke voorzeggingen in de Bijbel, in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Als je dát serieus gaat nemen, dan zul je niet overvallen worden, zoals de aardebewoners in de tijd van Noach, door de zondvloed! “ Wees dan waakzaam,”waarschuwt Jezus zelf, “want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.” [Mat.24:42] En op een andere plaats opnieuw: “En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! [Marc. 13:37] Jezus kwam en gaf Zijn leven om ons te redden, en Hij wil met Zijn oproepen voorkomen dat we door onzorgvuldigheid en nonchalance zouden mislopen, wat Hij voor ons op zo’n heftige manier verworven heeft! Daarom ook steeds die roep weer, die door de wereld gaat: haast u, en laat je redden door Jezus Christus, voor het te laat is!  Dat heeft niets meer te maken met die geboorte van eeuwen geleden! Het gaat om Hem die kómt, misschien wel het komende jaar! Jezus had er álles voor over om jou en mij een geweldige, eeuwige toekomst te verzekeren, maar ga je er op in, nú, of in 2021?

In de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden, {Mat. 25:1-13] geeft de Here Jezus aan dat we waakzaam moeten zijn, wijs moeten handelen met voldoende olie in onze lampen, dat wil zeggen, met volharding  en verwachting de Bruidegom tegemoet zien!

Voor nu en de komende tijd  wens ik je dié Vrede en Vreugde toe, die alleen de Vredevorst je kan en wil geven! En voor nú, ondanks alles:  G E Z E G E N D E  K E R S T D A G E N !

Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!

Refrein
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt
van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb're zaal'gen onze Bruigom tegemoet!

O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan;
'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij.

[lied 769 Joh. de Heer]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Reacties (4 reacties geplaatst)

Elke keer sta ik weer met mn oren te klapperen als ik hier weer lees hoe erg men in iets kan geloven dat niet bestaat. Ik vind het aandoenlijk hoe hele volkstammen in iets geloven wat er niet is. Sommige mensen worden er zelfs agressief door. Gelukkig is dat bij het christelijk geloof heel anders.

Jezus is in het land.
Hij heet nu mohamed.
Iedereen haat hem.
Moet hij eerst weer op water gaan lopen?
Hij twijfelt.
Heb elkaar lief .

De collecte zak kan door

Volgend jaar weer met z'n allen in de kerk, nu online. Mooi stuk.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Interieurbouwer / meubelmaker - Workshop strandvondsten Zandmotor op 20 juli - Summer Festival 28 juni Lentiz Dalton - Hayo Boerema & Laurens Collegium naar Maassluis - Topspreker bij Woondromen in Wateringen - Sterrenhemel bekijken tot vrijdag 1 juli - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Natuurcafé Help de natuur in tuin en huis - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Workshop Botanisch tekenen vrijdag 15 juli op Sonnehoeck - Schoolmarkt in Schipluiden op 29 juni - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne - 60.000 Oekraïners ingeschreven in Nederland - Junior Backoffice Medewerker - C/CE Chauffeur - Inschrijving 12e Lions Zuidplas rally geopend - Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting - Magazijn medewerker - Pilot met bewijzen van verblijfsrecht voor Oekraïense vluchtelingen - Machine Operator - Expediteur import en export - Weer Europees sanctiepakket tegen Rusland - Expositie Woondromen in de Hofboerderij - Westlandse fondsen investeren in muziekeducatie - Vrij reizen voor Oekraïense vluchtelingen gestopt - Zomerwandeling in Staelduinse Bos op 26 juni - Gratis apps Westlanders.nu woensdag op zwart - Draag bij aan een toekomst zonder MS - Midden Delfland en huisvesting Oekraïense vluchtelingen - Dreams Monsterloop Longboard Event - Situatie in Oekraïne nog te gevaarlijk - Twintig aanhoudingen tijdens opening strandseizoen - € 1 miljoen steun voor Oekraïense kunstenaars - Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen - Medewerker personeelsadministratie - Oekraïner overleden bij steekpartij Windgatseweg - Nederland telt 6 mensen met apenpokken - Personal Assistant/Afdelingssecretaresse - Administratief Medewerker Loodskantoor - Open Atelier bij Carma