Reflectie.

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/10/2011 08:18 - Gewijzigd op 16/10/2011 08:33

Reflectie.

's Gravenzande 16.10.2011 - Tijdens de laatste prachtige nazomerse dagen konden we het niet laten om nog even op vakantie te gaan. We trokken naar het voor ons nog onbekende Friesland en fietsten met heel veel plezier door het prachtige weidse Friese landschap.

Tijdens ons verblijf daar bezochten we ook het oudste, nog perfect werkende, planetarium in de wereld van Eise Eisinga in Franeker. Deze hoogbegaafde Fries, geboren in 1744, verdiepte zich in zijn jonge jaren in de grondslagen van de wiskunde en de astronomie. Toen hij 30 jaar was ontstond er paniek in Friesland vanwege een boekje waarin werd voorspeld dat de aarde uit haar baan geslingerd zou worden vanwege een botsing tussen de maan en een aantal planeten.

Eise wist er intussen wel zoveel van dat hij aan wilde tonen dat er geen enkel gevaar bestond, en daarom bouwde hij in zeven jaar tijd in het plafond van zijn huis een schaalmodel van het zonnestelsel. Nu, bijna 240 jaar later, weten we dat er inderdaad niets is gebeurd met de aarde, en dat zijn model nog altijd secuur de stand van de planeten aangeeft, precies zoals de échte hemellichamen! Mercurius doet aan het plafond 88 dagen over een omloop om de zon, net als in het écht, evenals Saturnus die er 29 jaar over doet! Hoe het werkt, zo secuur en al zo lang?

‘Het centrale slingeruurwerk wordt aangedreven door negen gewichten. Vanuit dit uurwerk wordt elke planeet zijn juiste omloopsnelheid gegeven via een indrukwekkend raderwerk van houten hoepels en schijven met tienduizend handgesmede spijkers als tanden.’ Echt indrukwekkend om het allemaal te zien, en het te zien wérken! Hij heeft overal aan gedacht en naar mijn mening is hij geen detail vergeten! Geweldig ook om er weer eens bij bepaald te worden hoe geweldig het alles in wérkelijkheid werkt, in het heelal.

Om even stil te staan bij de woorden uit Psalm 33, waarin Gods almacht door David bezongen wordt. “Door het Woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.”[vs 6] “Want,” zegt hij even later: “God spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.”[vs 9] Het begin van de Bijbel maakt hier al melding van; God zegt wat Hij denkt en wil doen en even later is het een feit! Lees maar: “En God zei: “Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde.”

En direct daarna: “En het was zo.”[Gen.1:15] Daarna volgt nog een uitleg over hoe God te werk ging, en waarom; “En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En, God zag dat het goed was. [vs 16-18]

 

Ik vind het altijd weer indrukwekkend om onder een sterrenhemel te staan en daarbij te beseffen dat de zon, een ster met een diameter van 1,39 miljoen kilometer, en die ik op dat moment niet eens zie, in feite de lichtbron is, en dat al die andere lichamen en planeten haar licht mogen reflecteren. Heeft de Schepper het allemaal niet geweldig groots en machtig gemaakt? Maar helaas, tallozen ontkennen Zijn almacht en schepping; ook in het museum van Eise Eisinga hangen de leugens van onze tijd aan de muur.

Het zonnestelsel zou 5 miljard jaar geleden ontstaan zijn toen een interstellaire gaswolk om onbekende reden actief werd, ging krimpen en steeds sneller ging ronddraaien waarna in het midden van deze gaswolk ‘onze’ zon ontstond. Vandaar uit zouden, in een proces van miljoenen jaren, ook alle andere planeten en manen en sterren zijn gevormd.

Hoe ingewikkeld! Hoe kan men het bedenken! Terwijl het zó simpel is en God het zo duidelijk aan ons heeft bericht: Ik spreek en het is er, Ik gebied en het staat er. God heeft ons geschapen om tot Zijn eer te leven, om Zijn liefde, grootheid en almacht te reflecteren, maar, zei Paulus al tegen de Romeinen: “Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper.”[Rom.1:25]

De wetenschap wordt op een schild geheven, zij weet het of denkt het te weten, en wat zij beweert is voor mensen makkelijker te verwerken dan de onbegrijpelijke dingen die God deed en doet! En toch zegt Jezus, de Zoon van Diezelfde God: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” [ Joh. 14:6] Die God “had de mensen zo lief dat Hij zijn Zoon Jezus voor hen liet sterven, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”[Joh.3:16, v.v.]

Gods Zoon kwam naar de aarde om de liefde van Zijn Vader voor mensen te reflecteren! Jezus zegt dat ook tegen Zijn toehoorders, toen, en tegen ons, vandaag: “ Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”[Joh. 14:9b] Hij deed dat volledig en gaf Zich totaal door alle zondeschuld van elk mens om Zich te nemen en daarvoor aan een kruis te sterven! Daarin reflecteerde Hij hoeveel God van u en jou en mij houdt! Zoveel liefde vraagt om een antwoord, zo’n liefdesverklaring vraagt om een respons.

Als we Zijn liefde persoonlijk gaan beantwoorden en Hem volgen zoals Jezus het bedoelt, dan kunnen we in deze duistere wereld het licht van Zijn liefde gaan reflecteren. Dan gaan we dienen als spiegels waarin God de Vader en Jezus de Zoon zichtbaar worden! Dan zal het beeld van de zon die haar licht laat stralen via de sterren in ons zichtbaar worden! Weerkaatst u het licht van de Zonne der gerechtigheid al in uw leven? Weerspiegel jij de liefde van Jezus al in je leven van alle dag?

Denk er eens over na; reflectie is ook: nadenken over het eigen handelen om zwakke punten te verbeteren en sterke punten beter naar voren te laten komen.

De duistere, wankele en onzekere wereld waarin we leven heeft behoefte aan lichtdragers, die voor de Waarheid uitkomen en de leugens ontmaskeren. Hoe belangrijk dat is bezingt dat oude kinderliedje nog altijd: 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn',
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet,
Of het helder licht geeft of ook bijna niet.
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn,
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.

Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is,
Overal op aarde zond' en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.

H. van den Berg, tel. 06-15062838/e.mail: berg.services@telfort.nl  

 

 

 

 

 

 

Emmeliene gaat voor jou door het vuur Meer info - Column: Wat gaat het worden? Meer info - In april wet kansspelen op afstand van kracht Meer info - Informatieavond over paddentrek Meer info - Raadsvergadering op dinsdagavond 19 januari Meer info - Transport coördinator Meer info - Werkvoorbereider technische dienst Meer info - Forse stijging koopwoningen 3e kwartaal 2020 Meer info - Logistiek medewerker (fulltime) Meer info - Online lotgenotenbijeenkomst Werk en kanker Meer info - Column; Nieuw! Meer info - Virtuele te water lating VL.92 Balder. Meer info - Online pubquiz met opbrengst voor Inloophuis Carma Meer info - Online lessen voor de jongste kinderen gestart! Meer info - Kerstpakketten en mandarijnen voor verzorgingshuizen Meer info - Vrijwilligers Voedselbank Maassluis ontvangen bloemetje Meer info - Column; Uitzien?! Meer info - Supervisors/Teamleiders AGF Meer info - Kleuters leren kersttafel dekken op school! Meer info - DAEL Connectivity heeft prima alternatieven voor glasvezel! Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Kunstwerk van de Maand; Schaap met Lam Meer info - Kerstboxen voor eenzame mensen Meer info - Verder plannen voor ontwikkellocatie ‘Wateringen Noord’ Meer info - Nieuwbouw bij bedrijventerrein Westerlee Meer info - Bibliotheek Westland opent Afhaalbieb Meer info - Rotaryclubs steunen Inloophuis Carma Meer info - Voorbereidingen Westerpop 2021 zijn gestart! Meer info - Gezinnen sneller in aanmerking voor huurwoning en korting Meer info - Productiemedewerkers kwekerij Meer info - Teamleider Meer info - Commerciële en strategische Inkoper AGF Meer info - Westland On Stage in 2021 op dinsdag 1 juni Meer info - Column; De volheid van de tijd Meer info - Parkeerbegeleider/steward Meer info - Online bezoek sinterklaas bij The Maranto 's Meer info - Verbouwing voormalig schoolgebouw Het Spectrum van start Meer info - Technisch productie medewerkers Meer info - HR medewerker Meer info - Start aanmelding collecte Jantje Beton Meer info - Kunstwerk van de Maand december: Gedicht Maassluis Meer info - Column; Plan of complot? Meer info - Wetsvoorstel voor confiscatie crimineel vermogen Meer info - Koopwoningen ruim 9 procent duurder in oktober Meer info - Bibliotheek Westland vanaf 19 november weer open! Meer info - Delftenaar vast voor oplichting via Marktplaats Meer info - € 3 miljoen extra voor onderwijs op afstand Meer info - Inzet brandweer voor afhijsing Meer info - Column; Beetje dom? Meer info - 84.000 woningen geleverd in 2019 Meer info