Van Goede Vrijdag tot Pasen

Hans van den Berg

Van Goede Vrijdag tot Pasen

's-Gravenzande 22.03.2016 - Aanschouw de Schepper van 't heelal, genageld aan het hout. O, liefde, godd'lijk, onbegrensd,

't was al voor mijn behoud.

 

Zie hoe de Man van smarten leed,

eenswillend toch met God.

Met welk een eindeloos geduld

verdroeg Hij smaad en spot.

 Column; Duisternis........!

Ja, ik geloof, ja ik geloof,

dat Jezus voor mij stierf.

En dat Hij aan het smaad'lijk kruis

mijn eeuwig heil verwierf.

 

Maar toen verwon Hij dood en graf,

genade , wondergroot!

O, liefde, teer en onbegrensd,

ja ,sterker dan de dood!

 

Ja, ik geloof, ja, ik geloof,

dat Jezus voor mij stierf.

En dat Hij aan het smaad'lijk kruis

mijn eeuwig heil verwierf.

Het refrein van dit oude lied zingt al weken door me heen; de inhoud van het lied is overweldigend en het Evangelie in zijn totaliteit! Misschien ken je het wel en geeft dit aanleiding om het met hart en stem uit te jubelen, in deze 'stille week'! Het is dan ook echt een jubellied, het zingt gewéldig! In feite heb ik je deze week niets anders te vertellen dan over de inhoud van dit lied: "Jezus Christus, en Die gekruisigd."  Wat de apostel Paulus ook al schreef aan de mensen van zijn tijd,[ 1 Cor. 2:2.] Én dat Hij na drie dagen is op gestaan uit Zijn graf! Jezus leeft voor eeuwig, Hij overwon de macht van de Dood!

Jezus is de enige Mens Die er Zelf voor koos om naar deze aarde te komen. En het énige doel van Zijn komst was om voor jou en mij Zijn leven te geven als een losgeld! Hij had met dat Offer de hele mensheid o p het oog, niemand uitgezonderd! Of wij ons nu schuldig voelen of niet, wij zijn het wél, niemand uitgezonderd! Wij hebben bewust of onbewust in gedachten, door woorden en daden Gods geboden overtreden. Jezus zei: "Iedereen die zonde doet, is een slaaf van de zonde." [Joh.8:34] Vandaar dat losgeld; slaven werden vroeger soms ook losgekocht door mensen!

In de Hof van Eden begon de ellende door de ongehoorzaamheid van de mens, in de Hof van Gethsémane begon de verlossing door Gods Zoon, Die Mens werd!

Jezus ging vrijwillig naar het kruis en liet Zich, tussen twee misdadigers in, aan spijkers ophangen. Dat middelste kruis was feitelijk bestemd voor Barabbas, [=zoon des vaders] een beruchte gevangene. Barabbas beeldde daar de zondige mensheid uit, en Jezus nam die plaats in! Wil je dat Hij ook jouw Plaatsvervanger is of wordt? Kniel dan neer bij dat 'smadelijke kruis' en erken dat je niet buiten Hem kunt, vanwege jouw zonden en tekortkomingen! Mocht je van mening zijn dat het met jou wel meevalt, bedenk dan wel dat alleen ongeloof al de grootste zonde is!

Eeuwen geleden gebeurde er al iets met het volk Israel dar verwees naar dat kostbare kruis; ze waren nog maar net door God op een wonderbare manier uit Egypte bevrijd en gingen op weg naar het land dat God voor hen had bestemd. Ze trokken door de woestijn en hadden op een gegeven moment geen water meer. Toen kwamen ze bij Mara, maar het water daar was bitter, en ze klaagden er over bij Mozes, hun leider. Maar God wees hen een stuk hout aan dat Mozes in het water wierp, en het werd zoet!

De dwaasheid van het kruis is de hoogste Wijsheid; het verandert levens, het maakt bitterheid zoet, "het maakt het dorre land tot waterbronnen," [Jes.41:18] het wil ook jouw levensreis door de 'woestijn' van deze duistere wereld dragelijk maken, en je een heerlijk Uitzicht op de eeuwigheid verschaffen!

De opgestane Heer heeft alles volbracht om zo ook jouw eeuwige opstanding veilig te stellen! Het wordt tijd dat je tot een levend geloof komt, en het Kruis niet meer negeert! Je kúnt er niet omheen!

Tenminste, wanneer je jouw plek in de eeuwige heerlijkheid bij God zéker wil stellen! Het wordt tijd dat ook jij gaat zingen tot eer en glorie voor Jezus, Die het zo waard is! Want ik geloof: dat Jezus voor JOU stierf, en dat Hij aan het smaad'lijk kruis JOUW eeuwig heil verwierf! Absoluut, Jezus koos ook voor jou! Hij wacht nu tot jij heel bewust voor Hém kiest!

Glorie voor JEZUS, de opgestane Heer, Hij die was en is en spoedig komt! Ja, Maranatha, Koning Jezus, kom spoedig om de regering over deze wereld ter hand te nemen, vanuit Jeruzalem!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl

De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info - Slotrepetitie Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Cosy Rockers op 26 augustus in Kijkduin Meer info