Nieuwe recreatieplannen voor Monster (1)

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/02/2015 09:19 - Gewijzigd op 16/10/2015 14:00

Nieuwe recreatieplannen voor Monster (1)

Monster 14.02.2015 - Sinds camping Molenslag haar deuren moest sluiten aan de Molenweg in 2013 is het een stuk rustiger geworden in het dorp, maar een aantal tuinders

gelegen aan de Westerduinlaan hebben nieuwe recreatieplannen bedacht. Pasmaat Advies uit Oss werd hiervoor ingeschakeld en die heeft namens diverse eigenaren in februari een visie bij de gemeente ingediend.

'Bedoeling is het bestemmingsplan te herzien voor het kassencomplex, gelegen aan de Westerduinlaan te Monster, zoals aangegeven in afbeelding 1 als “Fase 1”,

 

ten einde recreatiemogelijk te maken in de zin van luxe, duurzame recreatiewoningen, landschappelijk ingepast met daarbij behorende voorzieningen zoals ondergeschikte horeca, speelveldjes, paden en parkeren met een versterking van het water zodat een beperkt haventje te realiseren is.

Fase 2 betreft het gebied dat niet in eigendom is verzoekers maar waarvan de verwachting is dat ook dit gebied nader zou kunnen worden ontwikkeld voor recreatie in de zin van recreatiewoningen.

Afbeelding 2 Diverse voorbeelden van recreatiewoningen qua uiterlijk en materiaalkeuze

De diverse eigenaren van het plangebied hebben gezamenlijk besloten om aan Pasmaat advies de opdracht te geven te onderzoeken en daarna te verzoeken aan de gemeente om de ontwikkeling mogelijk te maken. Het kassengebied is sterk verouderd, bevat nog asbesthoudende materialen en conflicteert steeds meer met de woningbouw achter en naast het kassengebied. Transportroutes lopen nu door de woonwijken en investeerders zijn steeds minder bereid om kapitaal te verschaffen aan de verschillende tuinders. Er dient sterk in het gebied te worden geïnvesteerd om het voor de komende toekomst levensvatbaar te houden en gezien alle ontwikkelingen rondom het gebied is het veel verstandiger om te kiezen voor een invulling met een andere functie; een functie die meer in overeenstemming is met het duingebied, de recreatiemogelijkheden en het woongebied.

Pasmaat advies heeft een aantal inrichtingschetsen gemaakt die waarde geven aan het unieke gebied en waarbij in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt van de huidige infrastructuur en stenen bebouwing, waarbij recreatiewoningen zijn geprojecteerd in een groene omgeving, waarbij ook de recreatiewoningen, gemaakt van natuurlijke materialen en in een natuurlijke vormgeving, worden opgericht. Het naast het plangebied gelegen water wordt hierbij ook betrokken, in die zin dat het water enigszins wordt doorgetrokken naar het plangebied en een afwatering wordt gemaakt, zodat enkele recreatiewoningen vanaf hun woning naar het open water kunnen varen. Dit is water waarvan slechts gebruik kan worden gemaakt. Deze boot mag niet in het water blijven liggen, dus het is alleen geschikt voor rubberboten, kano’s en dergelijke. Aan de zijde van het plangebied dat aan het water aansluit wordt een gedeelte van deze kavel uitgegraven en kunnen enkele steigers worden gemaakt voor het aanleggen en verhuren van ligplaatsen.

Voor de duurdere woningen kan worden gekozen van een mix van hout en groen, eventueel afgedekt met riet. Ook kleinere woningen kunnen met riet worden afgedekt of anderszins in natuurlijke materialen worden opgericht:

Wat betreft de indeling heeft Pasmaat advies, in overleg met de eigenaren een inrichtingsschets gemaakt, waarbij is gekozen voor huurchalets, geschakeld, goedkopere koop/huur chalets die wel vrijstaand of geschakeld zijn en duurdere vrijstaande ruime kavels. Dit betreft een globale schets, wat een idee geeft wat eventueel mogelijk is.

In het plan is gekozen voor vrijstaande ruime kavels met zowel goedkopere chalets en huurchalets en verder ruime kavels op de rest van het park in het middeldure en dure segment. Van belang is dat er een grote differentiatie is in chalets van huur en koop, goedkoop, duurder en duur. Het park dient wel een kwalitatieve uitstraling te krijgen als geheel.

Op zich heeft het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente besloten dat zij in beginsel kunnen instemmen met een dergelijke ontwikkeling, maar dat hiervoor eerst een gebiedsvisie moet worden ontwikkeld. Daarvoor zijn nu echter geen financiele middelen beschikbaar. Voorts dient te worden onderzocht in hoeverre fase 2 ook haalbaar is en hoe de ontsluiting kan worden geregeld, zonder de woonwijk hiervoor te belasten.

Verzoekers begrijpen dat de financiele situatie van de gemeente noopt tot terughoudendheid in het verstrekken van opdracht voor het opstellen van een gebiedsvisie. Zij willen echter aanbieden dat deze gebiedsvisie door hen wordt opgesteld, in samenwerking met de ambtelijke diensten van de gemeente. Verzoekers hebben contact met diverse sterke financiers die willen helpen om dit project te ontwikkelen.

Pasmaat advies kan hierbij ondersteuning bieden en projectleiders en projectmedewerkers hiervoor beschikbaar stellen. Een voorstel hierbij is om het plangebied voor zowel fase 1 als fase 2 te bestemmen in een nieuw bestemmingsplan, waarbij fase 1 een directe bestemming tot recreatie met recreatiewoningen (en voorzieningen) wordt bestemd en op het gedeelte van het plangebied, aangeduid als fase 2 een wijzigingsbevoegdheid wordt gegeven, zodat in een later stadium door Burgemeester en wethouders kan worden beslist of dit gebied wordt gewijzigd tot recreatiegebied,'aldus de woorvoerder van Pasmaat Advies.

De gemeente Westland laat in een reactie over de huidige stand van zaken weten; 'Op dit moment kunnen we nog geen concrete informatie geven. De verschillende mogelijkheden worden nog onderzocht. Het is dus nog te vroeg om hier concreet op in te gaan.'

Zodra meer informatie hierover bekend is en ook over de bouw van de strandhuisjes voor de kust van Monster en Ter Heijde komt er een vervolgartikel.

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info