Toewijzingen woningen en appartementen Ter Heijde van start

door HINT (Heijdse Inspraak Nieuw Ter Heijde)

Toewijzingen woningen en appartementen Ter Heijde van start

Ter Heijde 16.08.2014 - Het bestuur van HINT heeft middels een persbericht haar visie gegeven over de ontwikkelingen van de nieuwbouw in Ter Heijde.

'Het doel is om u zo goed mogelijk te informeren over feiten en achtergronden om zodoende te bevorderen dat uw berichtgeving inhoudelijk juist is. Uiteraard staan wij ook open voor wederhoor ingeval er zaken spelen of door anderen onder uw aandacht worden gebracht,' aldus het bestuur.

Zij reageren hiermee op eerdere berichtgevingen in de media over de nieuwbouwkwestie. Hieronder het persbericht wat ook huis aan huis in Ter Heijde wordt verspreid.

----

Persbericht HINT

'Nog even….., en de nieuwbouw zal worden bewoond. We sluiten dan een bewogen periode van een aantal jaren af. Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag er zijn. De prachtige woningen en appartementen zijn een verrijking voor het dorp.

Geïnteresseerden
Allereerst werden de eengezinswoningen via Woonnet Haaglanden aangeboden. 573 mensen hebben vervolgens aangegeven wellicht voor een eengezinswoning in aanmerking te willen komen. Daarvan kwamen er 12 uit Ter Heijde en 62 uit de andere kernen van de gemeente Westland. Vervolgens zijn ook de appartementen via Woonnet aangeboden en zijn ook hiervoor de eerste reacties van geïnteresseerden ontvangen.

Voorkeursregeling
Met Arcade is met betrekking tot de toewijzing een voorkeursregeling overeengekomen. Deze regeling houdt in dat eerst de inwoners die vanuit de wisselwoning willen terugkeren aan bod komen, dan de andere geïnteresseerden inwoners uit Ter Heijde en vervolgens de inwoners uit de gemeente Westland. De woningen die dan nog niet verhuurd zijn worden dan volgens de gebruikelijke procedure via Woonnet Haaglanden regionaal aangeboden.

Toewijzing bij een Iets te hoog inkomen
Met Arcade is overigens ook afgesproken dat 10% van de sociale huurwoningen of -appartementen beschikbaar zouden komen voor geïnteresseerde Heijers en vervolgens voor Westlanders die volgens de toewijzingsnorm een hoger gezamenlijk bruto inkomen hebben dan € 34.678 maar dat dan wel weer lager is dan € 44.000, - Arcade maakt in dat geval gebruik van de ruimte die de Europese regeling m.b.t. toewijzing van woningen biedt.

Alsnog reageren!!
Nu kan het zomaar zijn dat er wel degelijk geïnteresseerde Heijers zijn die van deze inkomens afspraak niet op de hoogte waren en dus niet hebben gereageerd. Ook kan het zijn dat uw aanmelding via Woonnet Haaglanden vanwege uw te hoge inkomen is geweigerd en u zich dus niet in kon schrijven voor of een eengezinswoning of een appartement. Zelfs kan het zijn dat u aanvankelijk niet hebt gereageerd maar dat nu alsnog zou willen maar dat formeel niet meer kan omdat de inschrijvingstermijn is verstreken. Laat het ons in dat geval snel even weten. Dan kunnen we op basis van onze afspraken met Arcade u wellicht alsnog helpen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met: Astrid Leurink tel 06 26470720 of met Jan Bogaard 0174 240765.

Belangrijk!!
Al eerder hebben wij u gemeld dat Inschrijving via WOONNET Haaglanden een absolute voorwaarde is om voor een nieuwe huurwoning in aanmerking te kunnen komen. Als u niet ingeschreven staat komt u dus niet in aanmerking!! Realiseert u zich ook dat woonlasten wat anders is dan de huurlasten. Vooral op het gebied van energie kan in de nieuwe woning een flinke besparing worden gerealiseerd. Daarnaast kan, ingeval u voor een huurtoeslag in aanmerking komt, deze in de nieuwe situatie fors hoger uitvallen. Dus denk niet te snel: ‘een nieuwe woning is aan mij niet besteed’, want nu kunnen er nog voorrangsregels worden toegepast. Dat is straks niet meer aan de orde!!

UITREIKING VAN DE EERSTE SLEUTELS

Na een eerdere bezichtiging werden op vrijdag 1 augustus aan de eerste zestien huurders van een eengezinswoning de sleutels uitgereikt. Vijf van deze woningen werden toegewezen aan de zogenaamde terugkeerders en zes aan andere geïnteresseerden uit de Heij. Dus aan 11 van de 12 Heijers die hadden gereageerd op een eengezinswoning. Voor wat betreft de appartementen was dat op het moment dat deze Dorpsinfo werd gemaakt nog niet bekend.

Gewend aan het nieuwe stekkie
Het merendeel van de uitgeplaatste huurders heeft er voor gekozen om toch te blijven wonen in de (wissel)woning die zij vijf jaar geleden kregen toegewezen. Zij maken geen gebruik van de voorkeursregeling. In die toch wat langere periode dan was voorzien, zijn ze inmiddels gewend geraakt aan hun nieuwe stekkie in de Heij of elders. Ook zijn er een aantal voormalige huurders uit fase 1 overleden. Daardoor kwamen er meer huizen beschikbaar voor andere belangstellenden.

Vragen
Via de regionale televisie, radio en de kranten mochten we vernemen dat er bij een enkele politieke partij van de coalitie vragen zijn gerezen over het beperkte aantal toewijzingen van woningen aan de Heijers en over het te eenzijdige woningbouw programma. Door het schrappen van de koopwoningen komt de noodzakelijke en beloofde differentiatie niet of nauwelijks van de grond. Hoewel wij niet over de beantwoording van de vragen gaan, is het toch goed om te vermelden dat men zich over de gang van zaken betreffende de toewijzing geen zorgen hoeft te maken.

De Heijers krijgen alle, maar dan ook echt alle kans, om op basis van een voorrangsregeling in aanmerking te komen voor de nieuwbouw. Arcade heeft binnen de regelgeving, in samenspraak met HINT, alles uit de kast gehaald om bij toewijzing eerst de Heijers aan bod te laten komen, en vervolgens de westlanders. Natuurlijk is het hartverwarmend als de politiek zich bekommert over ons dorp. En de zorgen over het eenzijdig woningbouw programma delen wij van harte.

Echter ons moet toch ook wat van het hart. Toen in januari 2013 door Arcade werd verzocht om akkoord te gaan met de omzetting van 30 koopwoningen naar 28 sociale huurwoningen dat die thans wat morrende en vragende politiek daar toen geen problemen mee had. Overigens begrijpelijk, want in de woningmarkt op dat moment was er onvoldoende vraag naar koopwoningen en was dit de enige manier om het project van de grond te krijgen. Natuurlijk is het voor de opbouw van het dorp belangrijk dat in nieuwe fases ruimte komt voor koopwoningen. Nu al bepleit HINT voortdurend bij Arcade om gericht een klein aantal (vrijkomende) huurwoningen te koop aan te bieden. Medewerking mag na het wijzigen van het huidige nieuwbouwprogramma toch wel worden verwacht. En dan is het natuurlijk erg prettig als steeds meer politieke partijen ons daarbij willen ondersteunen.

2e bezichtiging
Vrijdag 31 juli was er opnieuw een bezichtiging georganiseerd. Deze was voornamelijk gericht op inwoners van het Westland. Zoals u hiervoor al kon lezen hebben 62 geïnteresseerden uit de andere kernen van de gemeente Westland interesse getoond. Uiteindelijk hebben er veel minder zich daadwerkelijk ingeschreven en is aan 11 mensen een eengezinswoning toegewezen. 1 woning werd inmiddels toegewezen aan iemand die van buiten het Westland komt. Hoe dan ook, nog ruim 20 woningen te gaan. We hopen natuurlijk nog op een Heijds of Westlands nadruppel effect. Want nog steeds is daar de voorrangsregeling op van toepassing. Weet u nog iemand? Laat ze ons bellen!!

3e bezichtiging
Het restant van de eengezinswoningen woningen zal regionaal worden aangeboden. Woensdag 13 augustus was er weer een bezichting voor deze doelgroep. Want ja…, leegstand kan natuurlijk niet. Wel is door HINT gevraagd om, hoe moeilijk soms ook te beoordelen, bij de toewijzing te bezien of de geïnteresseerde kandidaten uit de regio een bijdrage kunnen en willen leveren aan de saamhorigheid en sociale cohesie in ons dorp. Want het wonen in een stad of grote wijk, waar vaak een zekere mate van afstandelijkheid heerst, is heel wat anders dan het wonen in een klein dorp maar men veel meer op elkaar is betrokken. En dat moet men zich goed realiseren!

Een eerste indruk
Tijdens de bezichtigingsmomenten mochten we met een flink aantal geïnteresseerden kennismaken. We hebben kenbaar gemaakt wat de Heijers van hun nieuwe dorpsgenoten verwachten en wat het dorp zoal te bieden heeft. Maar natuurlijk ook wat zij van ons mogen verwachten.

Het waren positieve gesprekken en het ziet er naar uit dat we heel wat nieuwe (jonge) dorpsgenoten er bij krijgen die een positieve bijdrage willen leveren aan onze dorpse samenleving. Daar moeten ze dan natuurlijk wel de kans voor krijgen. In ieder geval staan deze eerste positieve ervaringen meer dan haaks op de negatieve onzin berichten en rare vooroordelen van enkelen die we hier en daar konden lezen en/of horen.

De één doet er in een reactie op de ander ook nog een schepje boven op. Verbazingwekkend en soms ook gênant!! Niet doen, want dat helpt ons dorp echt niet!!!!!!

Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info