Vleermuizen houden huizensloop in Oranjewijk tegen!

Andre van den Berg

Vleermuizen houden huizensloop in Oranjewijk tegen!

Wateringen 06.07.2015 Wonen Wateringen heeft het bericht ontvangen dat een ontheffing van de Flora- en Faunawet niet wordt verleend wat betekent dat de laatste twee blokken

te slopen woningen in de Oranjewijk in Wateringen niet gesloopt mogen worden; in ieder geval niet in de komende drie jaar.

Het ministerie van Economische Zaken, die een ontheffing moet verlenen vindt de huisvesting van vleermuizen belangrijker dan de nieuwbouw van woningen. Bij Wonen Wateringen overheerst de teleurstelling over dit besluit, vooral ook omdat de staatssecretaris in haar besluit volmondig erkent dat bij de sloop en nieuwbouw een groot algemeen openbaar belang is gediend, maar vervolgens ieder contact met Wonen Wateringen om te overleggen over een goede oplossing afhoudt.

De twee huizenblokken zijn de laatste die nog moeten worden vernieuwd. Er is ontdekt dat er in de spouw van beide blokken (kraam)verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Het gaat om verblijfplaatsen van de laatvlieger, een beschermde diersoort. Bij de sloop verdwijnen deze verblijfplaatsen. Daardoor is een ontheffing op grond van de Flora- en fauna wet nodig.

André van den Berg, directeur van Wonen Wateringen: “Gevolg van dit besluit is dat deze laatste twee blokken sloopwoningen tenminste drie jaar zo moeten blijven staan. Onduidelijk blijft of na drie jaar wel ontheffing zal worden verkregen. Deze soort vleermuis, de laatvlieger, is heel honkvast. Het simpelweg laten staan van beide blokken levert voor de laatvliegers echter geen enkele noodzaak op om zich te verplaatsen. Als de vleermuizen van deze blokken niet in elders hun verblijf gaan zoeken, is er per saldo na drie jaar niets gewijzigd en zal er ook dan geen ontheffing worden verleend. Als alternatief hebben wij voorgesteld nú één van de twee blokken te mogen slopen. (foto boven en onder, reeds bestaande nieuwbouw in Oranjewijk)

In dat geval zou er immers voor de laatvlieger een noodzaak ontstaan om te verplaatsen. Maar, de staatssecretaris heeft ons verzoek niet ingewilligd. Dat betekent een groot probleem in de Oranjewijk. De twee blokken sloopwoningen blijven in deze vernieuwde wijk staan, de woningen in één blok zijn al onbewoonbaar en zullen steeds verder vervallen tot een ruïne. Dit is de situatie voor drie jaar, maar mogelijk nog voor langer. Een uitzicht op een oplossing is er niet. Vooral frustrerend is dat het ministerie ieder contact afhoudt, zodat er ook niet kan worden overlegd over een oplossing.

Wij hebben nu daarom de hulp van burgemeester en wethouders ingeroepen om bij het ministerie aan tafel te komen en te werken aan een oplossing waar èn de vleermuizenkolonie èn de vernieuwing van de Oranjewijk wel bij vaart!”

 

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info