De ontgroening van het Westland

Harry Schonewille

Westland 25.09.2017 - Vorige week is men begonnen met de kap van het Schefferkampbos, tot pijn in het hart van menig natuurliefhebber.


Nu blijkt Westland al de meest groenonvriendelijke gemeente van Nederland te zijn en sinds de ecomonie weer aantrekt wordt er volop gebouwd in de dorpskernen.

Zo was de Rijsenburgerweg in Poeldijk jaren geleden een kale vlakte waar ooit bedrijven op gevestigd waren. Met een nieuwe supermarkt en een woonwijk erbij kan het - op drukke dagen en tijdens kerkdiensten - behoorlijk vol staan met auto 's. Iets waar LPF Westland recent nog vragen over stelde aan het college.

Meer huizen en gebouwen betekent ook meer bewoners en verkeersdeelnemers wat tot aanpassingen van de infrastructuur zal leiden, zoals de verbreding van de N213 in Naaldwijk en Honselersdijk.

Groenbeleid in Westland

Met al die (ver)ste(en)delijke ontwikkelingen is daar ook nog een groenbeleid in Westland en dat heeft kennelijk minder prioriteit. Maar waarom eigenlijk? Is het een gebrek aan bewustzijn of men acht het niet nodig. Maar is dat werkelijk zo? Voorstanders van de natuur en groen hebben dikwijls een geitenwollensokken imago en worden- vooral in rechtse kringen - dikwijls afgezet als bomenknuffelaars en idealisten. Toch ademen we allemaal dezelfde lucht in in het Westland. Lucht waarvan we eigenlijk niet goed weten wat erin zit. 

Laagste werkloosheid in 6 jaar

In april beantwoordde het college vragen van Westland Verstandig met betrekking tot de luchtkwaliteit hier. Daaruit werd duidelijk dat in Westland de luchtkwaliteit niet wordt gemeten, maar door het RIVM wordt berekend op basis van gegevens elders. Verder benadrukte het college haar inzet voor de aardwarmteprojecten in Westland en het voornemen om 110 oplaadpalen voor elektrische auto 's in Westland te plaatsen.

Op zich prima initiatieven, ware het niet dat de luchtkwaliteit hier niet zozeer wordt bepaald door hoe wij hier leven, maar vooral wat bij buurman Rotterdam gebeurt. En dat met name in het havengebied. Natuurlijk zal de luchtverontreiniging met verstedelijking van de dorpskernen toennemen, maar in hoeverre dat invloed heeft op het grotere plaatje is nog de vraag.

Zwarte rookpluim vanuit de BotlekAffakkelen van gassen tijdens calamiteiten

Het Botlekgebied

Willen we als Westlanders een compleet beeld van onze luchtkwaliteit dan zullen we zeker rekening moeten houden met wat er allemaal speelt aan de overkant van de Nieuwe Waterweg.

Afhankelijk van weersomstandigheden en windrichting hebben Westlanders wel degelijk te maken met wat er in de Rotterdamse haven afspeelt. Een 'school'voorbeeld was een incident in 2009 bij een bedrijf wat Mercaptaan produceert. Een stinkend stofje wat in (reukloos) aardgas in kleine dosis wordt toegevoegd zodat u het kunt ruiken bij gaslekkages. Wie kan nog herinneren dat vooral kinderen van meerdere basisscholen onwel werden omdat een vat van deze stof was lekgestoten met een heftruck op een van de bedrijven aldaar? Het ging om slechts 80 liter, maar de zuidenwind dreef de lucht tot in Den Haag. 

Veel recenter was het Grip 2 zeer grote brand incident bij Esso in augustus dit jaar wat gelukkig goed afliep. 

Met een zuidoosten tot zuidwestenwind komen alle afvalstoffen die door de pedrochemische industrie wordt uitgestoten via de schoorstenen en afhankelijk van de hoogte - van Rotterdam tot aan de Maasvlakte - wel over het Westland heen waaien.

Nog wat feiten

Los van de grote incidenten een paar keer per jaar, zijn en dan nog 100-200 alarmmeldingen vanuit het Botlek, Pernis en de Maasvlakte over luchtverontreiniging, wateroppervlakteverontreiniging en kleinere branden bij diverse bedrijven.

In 2016 heben de Natuur- en Milieufederatie met succes een verbod op het ontgassen van binnenvaartschepen op de Waterweg weten te bewerkstelligen voor met name schepen die benzeenhoudende stoffen vervoeren. Dit goedje is zwaar kankerverwekkend. 

En dan is er nog een elektriciteitscentrale op de Maasvlakte die grotendeels op steenkool draait. Bedoeling is wel dat de 5 kolencentrales die Nederland nog telt in de toekomst dicht gaan, maar intussen rookt die schoorsteen nog steeds.

E-Noses

De provincie Zuid Holland heeft een aantal jaren geleden wel het E-nose programma voor regio Rijnmond opgestart om de luchtmetingen rondom de haven in kaart te brengen. Intussen hangen 250 E-noses her en der verspeid langs de Waterweg en bij bedrijven die de luchtkwaliteit voortdurend monitoren. Maar ook dat meetsysteem heeft zijn beperkingen. Vervuilde lucht kan het slechts constateren, niet tegenhouden!

Schefferkampbos

De gemeenteraad heeft recent groen licht gegeven voor de ontbossing van het Schefferkamp. Het gebied wat decennia in het bezit was van defensie, wordt aan de gemeente Westland verkocht die het voor de glastuinbouw bestemd heeft. Westland heeft volgens officiële telling nog geen 50.000 bomen al is er wel een boom-voor-boom beleid. Voor iedere gekapte boom moet een nieuwe boom worden gepland. Het is nu voor het eerst dat in Westland - voor onze begrippen - zo massaal bomen worden gerooid. De schattingen gaan van 1000 tot 1500 stuks. 

Nu zal zo 'n klein bosje op zich geen aanzienlijke luchtverbetering tot stand kunnen brengen met al die verstedelijking en industrie er omheen, maar elke boom minder doet afbraak aan de luchtkwaliteit. Niet voor niets worden bomen de longen van de aarde genoemd!

Het breekpunt/de keerzijde

Waar het uiteindelijk om draait is de kwaliteit van leven, onze gezondheid. Wie oude ansichtkaarten bekijkt van vroeger over hoe het Westland er toen uitzag, kan zich soms verbazen hoe eenvoudig men toen leefde. De wegen van toen waren soms niets breder dan fietspaden. De hele infrasctructuur is de laatste eeuw drastisch veranderd om aan de bevolksgroei en de daaraan gekoppelde mobiliteit te kunnen voldoen.

Elke generatie ziet de verstedelijking van het Westland toenemen. Glastuinbouw van toen heeft plaats gemaakt voor woonwijken en de dorpskernen die voorheen kilometers van elkaar zaten, groeien langzaam naar elkaar toe. Een onontkoombaar proces waaraan vooralsnog geen halt wordt toe geroepen.

Dat vereist aanpassingen aan het wegennet willen we als gemeente niet dichtslippen. Doen we dat niet dan bereiken we vroeg of laat het breekpunt. En net als met de infrastructuur gaat dat met de volksgezondheid. We kunnen het groenbeleid bewust of onbewust op een te laag pitje laten staan, maar er kan een keerpunt komen dat iedereen gaat beseffen - behalve een bepaalde groep (weg gezette) natuurliefhebbers - dat er iets veranderen moet.

De gezondheid van Westlanders

Gezondheid is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid, voor anderen weer niet. Wie met longproblemen kampt en een strandwandeling in Hoek van Holland maakt, kan het knap benauwd krijgen van de uitlaatgassen die passerende schepen uitstoten. En wat zijn de gevolgen van het jarenlang vrij luchten van schepen met kankerverwekkende stoffen geweest voor ons? 

Krijgen inwoners van Westland naar verhouding vaker of minder te maken met longaandoeningen, kanker en andere nare gevolgen van de industrialisering en verstedelijking van onze leefomgeving? Wat als de volgende generatie (reeds) veel meer risico 's loopt op ernstige ziekten zonder dat we het beseffen, onderzocht hebben en dus daartegen maatregelen kunnen nemen?

Los van alle maatregelen die al genomen zijn in het verleden, kunnen die cijfers over onze volks(on)gezondheid het groenbeleid in Westland gaan bepalen met het oog op de toekomst. Het is en blijft zoeken naar de juiste balans.

De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kunnen een belangrijke rol gaan spelen in dit bewustwordingsproces, want niets is belangrijker....dan onze gezondheid.

 

 

Reacties (14 reacties geplaatst)

het Westland slibt dicht!
De werkgelegenheid in de glas tuinbouw is er alleen voor buitenlanders Een Hagenaar of Rotterdammer wil niet eens in de tuinbouw werken Daarbij neemt de tuinbouw veel ruimte in beslag En is de arbeids potentie per meter zeer laag
Er zijn welvarender bedrijfstakken te benoemen ,met een hogere arbeids potentie Waarom die tuinbouw niet verkassen naar b.v. de Noord Oostpolder Meer ruimte ,minder bewoning ,dus minder mensen hebben last van de tuinbouw Het kassenbestand is hier verouderd ,geen ruimte meer en kunnen nieuwe kassen daar worden opgebouwd En hier in het westland maakt dat plaats voor meer groen
Dirk,dat was 30 jaar geleden zo nu niet meer ,nu draait hef met subsidie,o.a goedkoop gas ,opkopen oude bedrijven,enz.
Ik weet de cijfers niet orecies maar denk dar qwa werkgelegenheid niet best scoren.
Ook gezien de ruimte die ze innemen
Minder groen interesseert me geen klap; Staalduinsebos, Wollebrand en de kust is voldoende natuur.

Ik maak me meer zorgen over het verdwijnen en veroudering van glas. Tuinbouw is onze motor van de economie; daar ontleedt Het Westland haar bestaansrecht aan. Zonder tuinbouw is Het Westland bijna een derdewereldland
Minder tuinbouw ( vervuiling ) Minder stenen Meer groen ,Minder verkeer
En de werkgelegenheid is er hier voor de Polen Roemenen Bulgaren en die moeten hier nog wonen ook
@Cor, fijnstof door al die vrachtwagens?
Jammer dat juist de moderne benzinemotoren de grootste producenten van fijnstof zijn.
Wil je minder vrachtwagens in het Westland?
Dan moet je beginnen met de Bloemenveiling en alle bedrijven te verplaatsen en daarmee de werkgelegenheid buiten het Westland te zetten.
Er is wel een andere manier om minder vrachtverkeer in het Westland en andere steden te krijgen.
En dat is stoppen met alles online te bestellen en door koerier diensten thuis te laten bezorgen.
Dus wil je iets hebben? Stap op de fiets en koop het bij de plaatselijke middenstand.
2 Vliegen in één klap.
In een angstaanjagend tempo wordt iedere vierkante meter volgebouwd, Waelpark, Hoogheland, Duingeest, De Kreken, de Ranken, Juliahof, Vroondaal (is weliswaar Den Haag maar wel tegen Westland aan net als De Uithof), de Duinen, Gantel de Baak, De Zuyd Bruin, de Gouwse oevers enz.. enz..
In Monster moeten er tegen de grens met Den Haag ook nog tussen de 1200 en 1500 woningen komen.
Verkeerstechnisch is Westland al jaren een zooitje maar de gemeente gaat gewoon door met bouwen met alle gevolgen van dien. Telt het welzijn van de oorspronkelijke bewoners nog enigszins mee of is het alleen maar zakken vullen door projectontwikkelaars?
Was de reden waarom er één gemeente Westland moest komen niet gelegen in het feit dat men Den Haag buiten de deur wilde houden en wilde voorkomen dat het één grote aan elkaar gebouwde steenklomp zou worden?
Westland is nog veel erger dan Den Haag bezig op dit moment. Alles voor de korte termijn en snel cashen. Dat het op langere termijn een steeds groter zooitje wordt waar het steeds slechter wonen is telt blijkbaar allemaal niet meer mee. Helaas......
deze gemeenteraad verpest alles in het westland. tijd voor nieuwe mensen in de raad.
Aangezien niemand weet wat we met het oude gemeentehuis in Naaldwijk kunnen doen is slopen en een "bosje'' aanplanten misschien een goed idee. Oude Pijletuinenhof ook erbij en je creëert al een leuk stukje groen midden in Westland.
Waarom geven de mensen toch zo weinig om hun eigen gezondheid Kijk eens op internet naar de fijn stof kaart van Nederland Met al dat vrachtverkeer zijn wij een van de fijn stof gemeente van Nederland Onze sloten zijn vervuild door al het gif en de lozingen in de tuinbouw In de bloementeelt word bestreden met de luchtramen open Als je fluoriserende foto's neemt zie je hoeveel gif er uit die kassen naar buiten gaat Nu alle bomen nog kappen ,bomen die co2 opnemen Dan leven we over een jaar of wat op een op ene grote gifbelt
Harry,
Dat we het minste groen hebben kan ook niet anders,we waren eerst aparte gemeenten en nu een grote,ik ga ook niet mee huilen met de wolven in het bos omdat ik niet de oplossing weet net zo min als anderen,ja voor de bühne zeggen we willen meer groen is makkelijk maar geef dan ook aan waar dat geld vandaan moet komen,en als ik het een beetje goed gelezen heb tellen ze de duinen er niet bij op en ja dat scheelt een flinke borrel.

En wil je niet meer bouwen dan wordt je een tweede Het Woudt,en ik zou ook niet weten welke partij in het Westland ervoor gaat zorgen dat de haven in Rotterdam schoner wordt.

Maar ik hoor graag hoe het dan moet de komende jaren,zeggen we tegen onze kinderen,sorry maar we zorgen wel dat we groener worden en helaas is er geen plek hier,we wentelen die zorgen graag naar een andere gemeente.
Waarom breiden ze het staalduinsebos niet uit er is toch geen meerderheid voor de begraafplaats in de bonnenpolder
Het is wel duidelijk dat het Westland meer en meer vervuild en dat dat ten koste gaat van onze gezondheid lijkt me duidelijk. Mensen die zeggen dat we dan maar naar de Veluwe moeten omdat we de natuur willen behouden verhuizen beseffen niet dat juist in de Randstad ook ons welzijn belangrijk is en niet alleen welvaart. Welzijn heeft alles te maken met hoe we kunnen leven in schone lucht en natuurgebieden zoals bos en strand. Daarom ben ik ook groot voorstander van aanleg van meer bos en betreur de kap van het Schefferskampbos.

BOOS

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Orgelconcert met Arjen Leistra op 17 juni - Lentefair bij Woutershof op 17 juni - Feestweek Ter Heijde 12-17 juni - Logistiek medewerker met doorgroeimogelijkheden - Nachtelijke viswedstrijd in 's-Gravenzande - Nog een open dag bij de bergingsdienst - Boxmedewerker maandag en woensdag - Sterrenhemel bekijken tot zondag 11 juni - Burgemeester, kom je buitenspelen? - 10 juni Open dag Stadsarchief Vlaardingen: dubbel feest! - Interactieve lezing: ‘Leven na kanker, van óverleven naar leven. - Online Marketeer - Groots Benefietconcert Westlands Mannekoor t.b.v. Stichting ALS Westland - Stichting Thuisgekookt helpt de zorgers zorgen tijdens Praatje Pot - Accountmanager Benelux - Evenement: ‘Hoezo Anders' op 24 juni - Oekraïense vliegers krijgen opleiding voor F-16 - Synres Almoco zoekt een Operator - Klantenservice Medewerker - Zomerwandeling in Staelduinse Bos op 26 juni - Zomeravond bridgen bij Westlandse Bridge Club - Schakels in de Zijderoute: een reisverslag. - OM gaat Rotterdamse agent vervolgen wegens meineed - Open dagen duurzaam crematorium Pax - Rotterdam aan Zee: Avondvullend top entertainment! - Wat u moet weten over de kenmerken van Brembo remschijven - Operator/ Productiemedewerker - Box medewerker 3 dagen - Kom samen muziek maken bij het Westlands Leerlingenorkest! - Zaken doen met Westlanders.nu - Bosfestival Westland op verrassing locatie op zaterdagavond 17 juni - Digital Marketeer - Hemato-oncologische lotgenotenbijeenkomsten bij Carma - Logistiek Coördinator - Calculator/ Werkvoorbereider - Financieel Medewerker - Assistent ploegleider Productie - Live webcam beelden A4 en N211 Wippolderlaan - Twee nachtafsluitingen Maassluissedijk in mei en juni - Zwangerschaps Event in het Westland 17 juni - Boxmedewerker - Warehouse medewerker - Recruitment Consultant KGU - Logistieke boxmedewerkers in de sierteelt - Activiteitendag stichting VEME op 11 juni - Programma 30e WESTERPOP bekend! - Bedrijfsleider loonbedrijf - Werken als C Chauffeur