Aanpassing boorconcept voor Triasboring

Trias Westland

Aanpassing boorconcept voor Triasboring

Westland 13.11.2015 - 'Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het project is een doorboring naar de Triaslaag onder de voorwaarde dat als dit niet geschikt is

voor warmteproductie er een ‘regulier’ onderkrijtproject wordt afgemaakt. Dit principe is ook van toepassing op de investeringen, namelijk dat alle meerkosten ten opzichten van een ‘regulier’ onderkrijt project worden afgedekt door subsidies en garantstellingen. Tijdens de uitwerking van het boorontwerp bleek dat niet werd voldaan aan deze financiële voorwaarde, 'aldus Marco van Soerland

'Door de specifieke geologische omstandigheden is namelijk geen financieel efficiënte sidetrack mogelijk. We moesten terug naar de tekentafel voor een oplossing. Dit heeft geleid tot een S-shape boortraject, waarbij we geen gebruik maken van een sidetrack. Als we warmte gaan winnen uit het Onderkrijt wordt de put op deze diepte open gemaakt door perforatie. Deze techniek wordt standaard toegepast bij olie- en gasboringen. Dit boorconcept past binnen de financiële kaders en heeft minder boorrisico’s. Dit boorconcept wordt op dit moment uitgewerkt tot een detail putontwerp en een boorprogramma.

Europese Aanbesteding booractiviteiten

Aangezien meer dan 50% van de initiatiefnemers gemeenten als aandeelhouders hebben is Trias Westland een aanbestedende dienst. Dit betekent dat de booractiviteiten via een Europese Aanbesteding in de markt moeten worden gezet. Dit is niet gebruikelijk. In oktober is een marktconsultatie gehouden om bij een aantal partijen te toetsen in hoeverre de beoogde aanbestedingsvorm aansluit bij de markt. Met de informatie uit de consultatie hopen we te borgen dat er voldoende en gekwalificeerde partijen meedingen in de aanbesteding. Doordat het boorconcept is aangepast, kunnen we niet eerder dan in december starten met de Europese Aanbestedingsprocedure. Op basis van de vaste doorlooptijden van een dergelijke procedure verwachten we in juni de gunning van de werkzaamheden te doen. Niet veel later kan het project dan ook financial close bereiken en kunnen de werkzaamheden starten.'

 Deelnemers klaar voor besluit

De afgelopen maand zijn twee goed bezochte ledenbijeenkomst georganiseerd door belangenvereniging Earth Energie Westland. Alle bedrijven met een intentieovereenkomst zijn lid van deze belangenvereniging. Op 30 september gaf Marco van Soerland, directeur van Trias Westland, een toelichting op het samenwerkingsmodel, het kostprijsmodel en de werkelijke tarieven op basis van verschillende scenario’s. Daarna was het woord aan Erik Bax van AAB die hier verder op inhaakte met voorbeeldberekeningen over hoe deze tarieven uitwerken bij verschillende type bedrijven. Hierbij aandacht voor het totaalplaatje van energiebehoefte, CO2 behoefte en de inzet van de WKK.

Als laatste sprak Peter de Vreede van Flynth. Hij ging verder in op het bredere kader op basis van waar de kwekers besluiten moeten nemen. Op de bijeenkomst van woensdag 28 oktober ging Marco dieper in op de complete financiële business case van het project en de stand van zaken met betrekking tot de aanbestedingen, planningen, boortechniek en het ontwerp van het warmtenet. Een goed beeld van het totale project is van belang, omdat de deelnemers voor het einde van het jaar een contract krijgen voorgelegd en er een besluit moet worden genomen over definitieve deelname in het project.

Het bestuur van belangenvereniging Earth Energy

Westland is met het (opnieuw) toetreden van Erik Persoon (Zwethlande) weer op volle sterkte. Mathieu van Holstein (Holstein Flowers) versterkt het bestuur als adviseur. Mark van der Knaap is om persoonlijke redenen afgetreden.

Het voltallige bestuur bestaat nu uit:

Wim van Rijn (voorzitter Martin Uijtenbroek

Ab van Marrewijk

Erik Persoon

Mathieu van Holstein (adviseur)

Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info