Ambachtsweg open in één richting is onacceptabel

WVA

Wateringen 21.04.2024 - Het moet volgens de Werkgroep Verkeersveiligheid Ambachtsweg (WVA) maar weer eens keihard gezegd worden …….. hoe er op de Ambachtsweg gereden wordt is onacceptabel!


WVA: 'En dan gaat het niet over het aantal auto’s dat door de straat rijdt, maar over de hoge snelheden waarmee er gereden wordt. En daarom moet de poller op de Ambachtsweg na de werkzaamheden aan de Oosteinde in Wateringen weer omhoog! Liever nog vandaag dan morgen de straat weer afsluiten voor doorgaand verkeer.

Dat deze situatie tijdelijk is tot circa eind juli is eigenlijk al onacceptabel. We horen de geluiden, ook vanuit de gemeenteraad: “Valt allemaal best mee daar op de Ambachtsweg nu de weg weer open is”. De verkeersdruk valt inderdaad mee, met in begin februari 2300, begin maart 2.750 en half april 3.200 auto’s per dag door de straat. Maar, op deze 30 km/u weg wordt stelselmatig veel te hard gereden waardoor er stelselmatig vaak gevaarlijke incidenten plaats vinden.

Bovendien wordt door voorbij razende auto’s vooral bij fietsers veel schrik aangejaagd en ook voor in- en uitparkerende bewoners. Het gejakker door de straat heeft al tot een eerste ongeval geleid. Een scooterrijder kwam uit een zijstraat van de Ambachtsweg en werd niet of te laat gezien door een hardrijdende auto die op de Ambachtsweg richting Den Haag reed. Gevolg: een botsing, veel schade en de scooterjongen had schaafwonden. Gelukkig in dit geval geen ernstig letsel maar het had veel erger kunnen aflopen.

Foto: botsing Ambachtsweg 17 april 2024

Hoeveel wordt er te hard gereden? Hierbij de feiten, opgemaakt uit de monitoring die met de smileys in de straat geregistreerd worden. De gehele periode sinds openstelling rijdt 85% van de auto’s gemiddeld tot 43 km/u. Van alle passerende auto’s rijdt 75% te hard, waarvan 25% sneller dan 40 km/u en 5% sneller dan 50 km/u. Veel hogere snelheden zijn ook gemeten, tot 107 km/u aan toe!

In aantallen betekent dit 800 auto’s per dag sneller dan 40 km/u en 160 auto’s sneller dan 50 km/u. Al met al dagelijks zo’n 1000 keer een situatie waarin een ernstig ongeluk kan plaatsvinden omdat er niet op tijd geremd kan worden. Bovendien jaagt het gerace de fietsers de straat uit en leidt dit veelvuldig tot huftergedrag van de automobilist als hem gemaand wordt rustiger door de straat te rijden. Er zijn al meerdere opstootjes en bedreigingen geweest omdat men vond dat 60 km/u door de straat gewoon moet kunnen, en wij omwonenden maar moeten accepteren dat we steeds weer bijna voor de sokken worden gereden. Kortom, deze situatie is onaanvaardbaar!

Uit gesprekken van WVA met wethouder Valstar is weer naar voren gekomen dat handhaven niet een taak van de gemeente is en dat zij dit moeilijk kunnen regelen. Zoals inmiddels ruimschoots onderzocht is, blijken maatregelen zoals drempels of bloembakken die de snelheid naar beneden brengen, op de Ambachtsweg niet mogelijk zijn. De huidige éénrichting doorgang van de Ambachtsweg is een goede proef gebleken dat deze straat niet permanent voor doorgaand verkeer geopend kan zijn. De inrichting van de Ambachtsweg is dusdanig dat men zelfs onopgemerkt te hard gaat rijden omdat er geen maatregelen zijn. En de scheurneuzen onder ons hebben vrij baan.

De gemeente Westland heeft een roekeloze situatie geschapen waarin huftergedrag aan de orde van de dag is. Er is slechts één oplossing die deze straat veilig en leefbaar te houdt: de poller weer omhoog! Om te zien hoe de buurt de huidige situatie ervaart en beoordeeld, heeft WVA een meldings-app voor onveilig situaties ingesteld. Hier zijn vele meldingen over gevaarlijk hardrijden, huftergedrag en bedreigingen verzameld. Bovendien hebben wij een enquête onder buurtbewoners gehouden. 

ENQUETE: Ambachtsweg nu (gehouden van 4 tot 11 april 2024)
WVA heeft een enquête gehouden onder bewoners aan en in de buurt van de Ambachtsweg. Dit alles in verband met de tijdelijke situatie voor doorgaand verkeer in één rijrichting en de ervaring van omwonenden dat het inmiddels een stuk drukker is geworden en dat er nog steeds stelselmatig veel te hard gereden wordt. Ook zien we een toenemend huftergedrag, met name als hardrijders er op gewezen worden wat gas terug te nemen. Hoe dit verder beleefd en ervaren wordt door de mensen woonachtig in de omgeving Ambachtsweg, maakt de uitslag van de enquête inzichtelijk.

Conclusie enquête
Het moge uit de uitslag van de enquête duidelijk zijn dat er in de wijk een grote consensus heerst in de opvattingen van omwonenden en dat het voor de mensen die dagelijks met de Ambachtsweg te maken hebben, overduidelijk is dat de huidige situatie van doorgaand verkeer in éénrichting geopende Ambachtsweg voor de meeste belanghebbenden onaanvaardbaar is.

Bovendien blijkt de Ambachtsweg géén werkelijke bijdrage te leveren aan het oplossen van de stagnatie als gevolg van het werk in de Oosteinde/Herenstraat. Het is hiervoor géén omleidingsroute. De verkeersveiligheid wordt ernstig ondermijnd, er is totaal geen handhaving. Maar ook de minder snelheidsbewuste automobilisten worden uitgenodigd om harder dan toegestaan te rijden omdat de weginrichting daarvoor te uitnodigend is. Vele bewoners hebben regelmatig problemen bij in- en uitparkeren, verkeer uit de zijstraten dat geen voorrang krijgt. De weggebruikers hierop aanspreken leidt vaak tot schelpartijen, middelvingers, juist extra gasgeven en bedreigingen. Het gebeurt zelfs dat de aangesprokene uit zijn auto komt om fysieke dreigementen te uiten. In de toelichting van de enquête en de bijlage met samenvatting van meldingen in de meldings-app zijn de ervaringen opgenomen.

Tenslotte
De feiten uit onderzoek tonen al jaren aan dat de Ambachtsweg niet geschikt is voor doorgaand verkeer. De weg is te onveilig door te veel verkeer en/of door de hoge rijsnelheden. Omwonenden worden veelvuldig geconfronteerd met verkeershufters. De leefbaarheid wordt ernstig ondermijnd en de kans op (ernstige) ongelukken is bovengemiddeld groot. Bovendien is ook uit vele onderzoeken gebleken dat een voor doorgaand verkeer geopende Ambachtsweg géén oplossing biedt aan de verkeersproblemen in en rond Wateringen en zelfs leidt tot een verkeer aantrekkende werking. Dit laatste is in tegenspraak met de wens voor een autoluw dorpscentrum (Visie van Wateringen) die de leefbaarheid en een gezellig van Wateringen vergroot.'

Reacties (15 reacties geplaatst)

de weg moet gewoon open blijven liefst heen en terug hard rijden wordt overal gedaan neem de kerklaan waar je over moet steken om bij de winkels te komen dat is pas link maar daar heb de ambachtsweg geen last van dus niet zeuren gewoon open laten
Wat er gebeurd is dat de bewoners met name uit de flat woningen tegen over dat koffiehuisje met een enorme vaart richting huis of van huis richting wateringen rijden, het zou de werkgroep sieren om die mensen aan te pakken flitscamera's???? En de bewoners die dit blijven doen de toegang tot de ambachtsweg ontzeggen paarkeer maar op de erasmusweg en lopen naar huis.>> is het zo klaar Ook de persoon die het verkeer regelt zou zijn werk moeten doen inplaats van lekker in het bushokje kletsen met jan en alleman. het zijn maar wat ideeen
Naar aanleiding van exacthetzelfde bericht in het AD vandaag heb ik de redactie verzocht om ook deze andere meningen/ geluiden van Wateringers en andere betrokkenen eens naar voren te brengen.
Lang niet alle aanwonenden zijn het eens met die afsluiting. Ik dus ook niet. Tot ongeveer 1991 had deze weg een klinkerbestrating, zoals ook de Kerklaan. Dit had vanzelf al een afremmend effect. Er is tot asfalteren besloten omdat een enkeling zat te klagen dat de kopjes op tafel stonden te rammelen als buslijn 56 en 58 2 x per uur door de straat reden. Men had ook gewoon een kleedje op tafel kunnen leggen. Bij die reconstructie in 1991 is de rijbaan 30 cm smaller gemaakt en die rot sluizen aangelegd waar we nu gelukkig van af zijn, want dat zorgde bijna dagelijks voor enorme agressiviteit. Met de reconstructie van 2020 is de rijbaan ter hoogte van de Prins Bernardstraat nogmaals aanzienlijk versmald waardoor zelfs 2 elkaar tegemoetkomende personenauto's nu nog nauwelijks ruimte hebben, waar dat tot voor 1990 bus- en vrachtverkeer totaal geen probleem opleverde op dat punt. Ja en met dat smaller worden van rijbanen wordt het er inderdaad voor fietsers niet gezelliger op, waarbij aangetekend dat de moderne fietsen zelf ook véél breder zijn dan 30 jaar geleden. Het aanleggen van drempels is niet mogelijk vanwege de fundering van de aanliggende huizen en van bloembakken en sluizen is hier, in het bijzonder, wel genoeg gebleken dat dat totaal niet functioneert, nergens trouwens, op de Opstalweg in Naaldwijk waren die sluizen ook zo weer verwijderd wegens juist voor fietsers enorme risico's. Er zijn 2 opties: 1) permanente snelheidscontrole (gaat niet gebeuren). 2) de straat terugbrengen in de staat van voor 1991 inclusief klinkerbestrating. En in 2 richtingen open, juist éénrichtingsverkeer werkt hoge snelheden in de hand.
De gemeente hoort passende maatregelen nemen om er een 30 Km weg van te maken.
Als het een eenrichtingsweg is kunnen er gemakkelijk plantenbakken worden neergezet om de snelheid te drukken. Geef eens één goede, steekhoudende, reden waarom dat niet zou kunnen.
Als de bewoners dat niet willen moeten ze verder niet zeuren.
Wie is de eigenaar van de straat? Die bepaald namelijk wat er mee gebeurd.
Welkom in de Randstad; wen er maar aan of vertrek.
ik vindt het knap dat de bewoners van de ambachtsweg het zo voor elkaar krijgen dan niemand gebruik mag maken van de weg. Alles slibt aan alle kanten dicht door alle wegopbrekingen en door de ambachtsweg iets open te gooien geeft dat al een beetje lucht aan de verkeersdrukte. Dat zogenoemde huftergedrag zie je overal en dat mag wat mij betreft dan ook overal aangepakt worden en niet alleen in de ambachtsweg. Het feit dat die weg ooit is dichtgegooid is al niet handig want sinds het sluiten van de ambachtsweg kom je altijd vast te staan op de wegen richting wateringse veld en richting poeldijk. Maar dat lijkt te zijn vergeten. doe dan iets aan de snelheid zodat de weg iig open kan blijven
Absoluut niet mee eens om deze weg af te sluiten. Encete onder bewoners zal best logisch zijn dat de bewoners het wel prettig vinden maar deze weg is en was altijd in het verleden twee richtingen verkeer openbare weg. Ik woonde er vlakbij en het is belachelijk om een doorgaande weg af te sluiten. Waar is die weg dan voor? Dan kan je veel meer wegen afsluiten. Toen deze weg destijds “tijdelijk “ werd afgesloten was het een proef. Helaas wordt aan andere dan bewoners niets gevraagd. Hierbij vele reacties dat die weg gebruikt moet worden waar hij voor bedoeld is.
Dus open gooien permanent twee kanten op aub.
Een slager die zijn eigen vlees keurt is lekker makkelijk. Ik wil ook wel dat mijn straat een privé weg krijgt. Ik ben benieuwd of de bewoners op de ambachtsweg allemaal een vergunning hebben om hun auto in de voortuin te parkeren. Volgens mij is dit niet zo namelijk en zijn ze dus verkeerd bezig. Kappen met deze onzin en gewoon de weg opengooien. Zet een enquete uit onder alle inwoners en de uitkomst zal heel duidelijk zijn.
Wat een onzinnig voorstel om één gewone doorgaande weg af te sluiten omdat een paar bewoners het wel lekker vinden dat het een beetje rustiger is, die mensen moeten een huisje op de hei kopen, probleem opgelost. Totale waanzin ten top.
Al enige tijd volg ik de discussie en die word nu via de media gevoerd. Wat een eenzijdig verhaal. De ambachtsweg open beide richtingen is een ontlasting van het centrum van wateringen, het betreft nl o.a. geen verkeer dat perse uit het dorp komt. Verder was de rusthoek pas gevaarlijk destijds met dodelijke ongelukken en hardrijders toen er nog geen rotonde en geen stoplichten waren. De ambachtsweg ging prima met beide richtingen verkeer, auto’s, fietsers, bromfietsen, solexen en de befaamde wsm bussen. Je lag alleen te trillen in je bed, maar daar wen je aan. Verder hebben de bewoners van hun voortuin meest een dubbele parkeerplaats gemaakt waardoor er dus op heel veel plekken auto’s de ambachtsweg op komen rijden vanuit de voortuin wat dus veel gevaarlijker is geworden door bewoners zelf. De ambachtsweg is geen oprijlaan maar van oudsher een weg om wateringen te kunnen inrijden en verlaten en is vergelijkbaar met de herenstraat ( ook gewoon eenrichtingsverkeer maar wel met zowel bestemmingsverkeer als doorgaand verkeer net als de dorpskade, een voormalige B-weg. Kortom die weg is er niet alleen voor de bewoners van de ambachtsweg en ja, natuurlijk zijn er mogelijk maatregelen nodig om het verkeer in banen te leiden, maar verkeer beide richtingen zorgt dat de snelheid omlaag gaat en men zichtbaar rekening met elkaar moet houden.er valt nog veel meer over te zeggen, maar ik beperk me hier even bij.

Drempels werken op de holle watering ook prima, mensen rijden daar nu ook rustiger . Zou toch wel een oplossing zijn?
Dan kunnen we elke straat wel afsluiten, want op elke willekeurige weg is het niet anders. Men doet nu alsof de Ambachtsweg een status apartus heeft.
Er wordt overal te hard gereden en niet alleen op de Ambachtsweg. Het hufterige rijgedrag moet eens aangepakt worden. Het sluiten van de Ambachtsweg is niet de oplossing. Dan kunnen we alle straten dichtgooien.
Simpel snelheid meten op meerdere dagen probleem opgelost

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

KNRM & MRB openen deuren in Ter Heijde - Opstapdagen catamaranzeilen bij KZVM - Open huis KNRM reddingsstations op zaterdag 25 mei - Allround medewerker met coördinator skills - KNRM-wandelroutes en informatieborden bij reddingstations - The Teacher and Me op 2 juni - Parttime bezorger gezocht! - Tuintje Rommelmart op 2 juni - Mustang Valley op zondag 2 juni 2024 - Thema Grassen op 5 juni - Sterrenhemel bekijken tot maandag 27 mei - Concert muziekvereniging Fusica - Rien Donkersloot geeft orgelconcert in Maassluis - Zondag 26 mei “Zondagmiddag” Cultureel & Muziek - "Mystiek in leven van Vincent van Gogh" - Kofferbakverkoop op zaterdag 1 juni - Aftrap 'Rondje De Heul’ op 2 juni - Fonds Kind & Handicap gaat samenwerking aan met het Surf Project - Ruim € 5 miljard steun aan Oekraïne in 2023 - Oranje vrijmarkt aan zee op 25 mei - Sharon Schouten fotografie 3 keer genomineerd voor Bruidsfoto Award 2024 - Bij2dehandje 1e in Westland bij Modewinkel Awards - Pinksterquiz na Kerst en Pasen - Activiteiten in Ter Heijde in mei en juni - Struintochten in Van Dixhoorndriehoek op 25 mei - Bunkerdag op zaterdag 25 mei - Medewerker Werkplaats - Film over Bassie en Adriaan in Streekmuseum - Leontine van Moorsel opent Westlandse Ride 2024 - Wat betekent Hemelvaartsdag eigenlijk? - Kleurenkracht in het Douanehuisje - Tour de ’s-Gravenzande op vrijdagavond 7 juni - D-Day Landings op 6 juni - Uitwaai wandeltochten op het strand op 2 juni - Tip: Aiko 455Wp zonnepanelen superdeal bij Recharged - Teamleider Logistiek Nachtdienst - Productiemedewerker fulltime - 3 veelgestelde vragen over de zakelijke autoverzekering - Coronatoegangsbewijzen waren rechtmatig - Boekenmarkt Maassluis op zaterdag 25 mei - Monteur Buitendienst (Perslucht) - Verrassende tekeningen van Christy Heuchemer in de Hofboerderij - Stijlvolle vloeroplossingen: Ontdek PVC vloeren en laminaat bij LAB21 - Medewerk(st)er bediening in Honselersdijk - Magazijnbeheerder Baliemedewerker - Huttenbouwen 2024 komt er weer aan! - Ga toch fietsen…voor Rode Kruis Haaglanden - Chefkok bij De Keizer Restobar - Kom naar de zomer-BBQ op 27 mei