Blankenburgtunnel en geluidsniveau voor Maassluis

D66 Maassluis

Blankenburgtunnel en geluidsniveau voor Maassluis

Maassluis 10.06.2015 - Voor het aanleggen van de Blankenburg tunnel  is 25,4 miljoen, via de motie van Attje Kuiken, vrijgemaakt om compensatiemaatregelen

te nemen tegen onder meer de toename van het geluidsniveau en de luchtkwaliteit door de aanleg van de tunnel. Het uitgangspunt hierbij is dat het geluidsniveau en de luchtkwaliteit  niet slechter wordt na aanleg van de Blankenburg  tunnel dan nu het geval is. Als uitgangspunt hierbij is genomen de situatie in 2012 (0-situatie ) en een toekomstige situatie in 2032. 

Uit het onderzoek dat hiervoor is verricht blijkt dat het wegverkeer meestal maatgevend is voor de beleving van geluidhinder. Uit het onderzoek blijkt dat ook de bewoners van Maassluis rekening moeten houden met een hogere geluidbelasting door de toename van verkeer door de aanleg van de Blankenburg tunnel. De 25,4 miljoen die hiervoor is vrijgemaakt is ook bedoeld om gebruik te worden om maatregelen te nemen om deze hinder terug te brengen.

Echter het bedrag dat voor compensatie maatregelen is bestemd gaat vooral naar de gemeenten Rozenburg en Vlaardingen en naar algemene maatregelen. Echter, deze 25,4 miljoen wordt niet gebruikt om compenserende maatregelen te nemen voor de inwoners van Maassluis die al jaren lang geluidsoverlast ondervinden van de A20 terwijl zij hier recht op hebben.

De fractie van D66 heeft hier de volgende vragen over.

1 Vindt u het ook een onbevredigende zaak dat Maassluis niet voor compensatiemaatregelen in aanmerking komt terwijl het geluidsniveau ten gevolge van het wegverkeer door de  aanleg van de Blankenburg tunnel, toeneemt.

2 Bent u het met D66 eens dat u de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, die over de verdeling van deze compensatiegelden gaat, alsnog op bestuurlijk niveau hierover moet aanspreken zodat deze gelden eerlijker verdeeld worden.

3 Bent u het met D66 eens dat deze  compensatie gelden voor Maassluis gebruikt moeten worden voor b.v. het aanleggen van geluidsschermen langs de A20 zodat onder meer de verhoging van de geluidsoverlast van het wegverkeer door de aanleg van de A20 teniet wordt gedaan.

4 Bent u het met D66 eens dat u niet akkoord kan gaan met het kwaliteitsprogramma zoals nu is opgesteld door de  Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

5 Als uitgangspunt voor de beoordeling van het geluidsniveau op de A20 gaat men er vanuit dat de snelheid op de A20 in 2032 100km/h is terwijl dit nu (al) 130 km/h is. Vindt u ook niet dat men van verkeerde  uitgangspunten is uitgegaan en hierdoor het geluidsniveau voor de inwoners van Maassluis waarschijnlijk nog hoger is dan in de rapportage is berekend.  

De fractie van D66

Leo Eijskoot,

Bert de Reuver

 

 

 

 

Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info