Collegevragen over inzet extra corona middelen onderwijs en jeugdwerkloosheid

PvdA Maassluis

Maassluis 08.09.2021 - De scholen zijn weer begonnen en PvdA Maassluis hoopt dat leerlingen dit schooljaar weer zoveel als mogelijk normaal van het onderwijs gebruik kunnen maken.


Het afgelopen schooljaar is voor veel leerlingen een jaar geweest waarin optimaal en begeleid leren niet altijd mogelijk was. Hoe dit gemankeerde schooljaar voor hen zal uitpakken in het vervolg van hun schoolcarrière of werkzame leven zullen wij moeten afwachten.

 

Met het Nationaal Programma Onderwijs biedt het ministerie van OCW scholen de mogelijkheid om leerlingen en leraren te helpen coronavertragingen aan te pakken. De extra middelen die zij daarvoor beschikbaar stellen gaan naar het primair en voortgezet onderwijs en de gemeenten. Onze conclusie na het doornemen van die stukken is dat de 10 basisscholen in Maassluis vanuit het Nationaal Programma Onderwijs gezamenlijk € 2.364.841 ontvangen. Daarnaast ontvangt de gemeente Maassluis nog eens € 494.157 voor de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit zijn aanzienlijke bedragen die in de komende twee schooljaren kunnen worden ingezet, in het belang van onze leerlingen.

Het Nationaal Programma Onderwijs schrijft voor dat het onderwijs voor de besteding van deze middelen zogenaamde schoolplannen op moet stellen en deze met de gemeente af te stemmen. De gemeente zal voor besteding van de ontvangen middelen dit moeten afstemmen met de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden onderwijs.

Graag leggen wij u over het bovenstaande de volgende vragen voor:

1. Is uw college al bezig om samen met de scholen in Maassluis overleg te voeren hoe en waarvoor de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen worden ingezet?

2. Is in beeld welke gevolgen de coronavertraging voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Maassluis heeft gehad?

3. Welke ideeën zijn er om in de komende twee schooljaren extra te investeren om de coronavertraging bij leerlingen en de leraren aan te pakken? Naast de middelen in het Nationaal Programma Onderwijs is er landelijk € 65 miljoen extra ter beschikking gesteld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

4. Welke aanvullende acties worden er in de arbeidsmarktregio Rijnmond ondernomen vanuit deze extra middelen en in hoeverre speelt de gemeente Maassluis hierin een rol?

5. Kunt u ons op de hoogte brengen en ook de komende jaren houden over de plannen en de resultaten waar het gaat om de aanpak van coronavertraging in het onderwijs en de extra aanpak van de jeugdwerkloosheid?

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.