Collegevragen over wijziging koers Lentiz Kastanjecollege

CDA Maassluis

Collegevragen over wijziging koers Lentiz Kastanjecollege

Maassluis 26.11.2014 - Via ouders is bij de CDA fractie Maassluis een e-mail brief binnen gekomen waarin de ouders van kinderen...

op het Lentiz Kanstanjecollege op de hoogte gebracht worden van wijzigingen in de schoolleiding bij de school van hun kinderen.

In deze brief wordt onder andere aangegeven dat de Lentiz onderwijsgroep de regio wil bedienen met havo/vwo school (Lentiz Reviuslyceum) en een school voor beroepsonderwijs die zich richt op het regionale bedrijfsleven (een bundeling van de krachten van Lentiz Kastanjecollege en Lentiz Maassland). Wij hebben voor de volledigheid deze brief in de bijlage meegestuurd.

Het CDA Maassluis heeft op basis van deze brief en in het kader van art. 51 van het reglement van orde de volgende vragen aan het College:

1.) Bent u op de hoogte van de brief, de inhoud en de plannen van de Lentiz onderwijsgroep?

2.) Hoewel het geen directe bevoegdheid is van de gemeente, bent u het met ons eens dat het van groot belang is dat er een breed voortgezet onderwijs aanbod in Maassluis blijft? Bent u bereid om hier met de Lentiz onderwijsgroep over te spreken en te kijken wat de gemeente kan bijdragen om minimaal het huidige aanbod te behouden?

3.) Wijzigingen kunnen ook een kans bieden om samen met de Lentiz onderwijsgroep te kijken naar mogelijkheden om te komen tot het aanbieden van technisch voortgezet onderwijs in Maassluis. Bent u bereid om met de Lentiz onderwijsgroep in gesprek te gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn op dit gebied en welke eventuele obstakels de gemeente hier weg zou kunnen nemen?

Namens de fractie van het CDA Maassluis,

Fred Voskamp

Hieronder de brief

 

Aan ouders en leerlingen van Lentiz Kastanjecollege

Maassluis, 25 november 2014

Lentiz streeft ernaar goed onderwijs te verzorgen en dat zo te organiseren dat leerlingen dichtbij huis dit onderwijs kunnen vinden.

Op dit moment wordt onderzocht tot welke vernieuwingen in ons vmbo- en mbo-aanbod een nauwere samenwerking tussen Lentiz Kastanjecollege in Maassluis en Lentiz Maasland in Maasland kan leiden. Aansluitend op de vraag uit de regio Maassluis/Midden-Delfland. Daarom voeren we gesprekken met het regionale bedrijfsleven.

Met het oog op ons toekomstig vmbo- en mbo-aanbod in Maassluis en Midden-Delfland is duidelijk geworden dat we de regio het beste bedienen met een havo/vwo school (Lentiz Reviuslyceum) en een school voor beroepsonderwijs die zich richt op het regionale bedrijfsleven(een bundeling van de krachten van Lentiz Kastanjecollege en Lentiz Maasland).

Hiertoe is enkele maanden terug een procesplan vastgesteld met een aantal beslismomenten. Op grond van dit vastgestelde tijdpad heeft de Raad van Bestuur besloten tot een krachtenbundeling die leidt tot wijzigingen in de schoolleiding van Lentiz Kastanjecollege.

Met deze brief willen wij u over het volgende informeren: met ingang van 24 november 2014 is Adri Reijm eindverantwoordelijk directeur van zowel Lentiz Kastanjecollege, voor wat het vmbo-onderwijs betreft, als van Lentiz Maasland. Kees Blok zal vanaf die datum als teamleider zijn werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van Adri Reijm.

Besloten is, conform het eerder vastgestelde procesdocument, dat de havo-afdeling van Lentiz Kastanjecollege vanaf heden onder de verantwoordelijkheid valt van Lentiz Reviuslyceum. Onder leiding van Arjen van der Velde, directeur Reviuslyceum, wordt vanaf heden gewerkt aan de noodzakelijke stappen, die uit dit besluit voortvloeien. Met vriendelijke groet, Adri Reijm Kees Blok Arjen van de Velde

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info