Delfland attendeert op kwijtschelding

Hoogheemraadschap Delfland

Delfland attendeert op kwijtschelding

Westlanden 09.03.2016 - In het bericht op de website van 'Delen achter de duinen' staat dat Delfland huishoudens niet of onjuist voorlicht.

Op de belastingaanslag echter staat informatie over het aanvragen van kwijtschelding. Als iemand op basis van de inkomens- en vermogenstoets recht heeft op kwijtschelding betekent dit dat zij ontheffing krijgen voor het betalen van de helft van de zuiveringsheffing en het volledige bedrag van de watersysteembelasting.

Automatische kwijtschelding
Bij de aanslag krijgen huishoudens, die op basis van een gegevenscheck automatisch kwijtschelding krijgen, een brief. In de brief staat dat zij de helft van het normale tarief voor de zuiveringsheffing betalen. Voor de aanslag watersysteemheffing krijgen zij kwijtschelding. Dit betekent dat zij hiervoor niets hoeven te betalen.

Zelf kwijtschelding aanvragen
Een deel van de huishoudens komt niet automatisch in aanmerking voor kwijtschelding. Dit komt omdat de persoonlijke situatie is veranderd. Huishoudens die gezien hun persoonlijke financiële situatie wel in aanmerking komen, kunnen een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de Regionale Belasting Groep ( www.derbg.nl ). De RBG beoordeelt of zij in aanmerking komen.

Gemeente en Delfland controleren op juiste gebruik riolering

Zachte landing en zorgvuldige uitvoering van belastinginning
De kwijtschelding voor de zuiveringsheffing wordt niet zonder reden in stappen afgebouwd. In 2016 betalen huishoudens de helft. Met ingang van 2017 betalen zij het gehele bedrag. In de brief bij de aanslag worden huishoudens nu al geïnformeerd over deze wijziging in 2017.

Uitgangspunt voor het invorderen van het restantbedrag van de zuiveringsheffing is dat huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau een aantal keren geïnformeerd worden om deel te nemen aan een betalingsregeling. Op deze wijze worden extra incassokosten zo veel mogelijk vermeden.

In het artikel is sprake van een ander misverstand. Dit gaat over de inningsprocedure. Er wordt gesteld dat mocht blijken dat wanneer er daadwerkelijk geen betaalcapaciteit is, alsnog kwijtschelding verleend. Dit is onjuist.

Wel of geen bezwaar mogelijk
In het artikel staat dat Delfland zegt dat tegen het afschaffen van de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing geen bezwaar mogelijk is. Dit klopt. Het gaat hier om het besluit dat het algemeen bestuur van Delfland heeft genomen met het vaststellen van de Verordening Kwijtschelding 2016. Als de gegevens waarop de aanslag is gebaseerd niet kloppen, is wel bezwaar mogelijk.

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info